Topic-icon Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

2 miesiąc 19 godzin temu #29593 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Dąbrowa.
Dobra te należały wcześniej wraz z dobrami Kąty do dóbr ziemskich Więcki.
W 1871 r. dobra Dąbrowa posiadały powierzchnię 433 mórg i 193 prętów.
Berek Gerszon i Ejel vel Enzel Kurland nabyli dobra Dąbrowa od Agnieszki z Basińskich Wołowskiej wdowy po Ksawerym Wołowskim 7/19.02.1871 r. za 9000 rubli.
Berek Gerszon nabył połowę dóbr należącą do Ejela vel Enzela Kurlanda 9/21.04.1874 r. za 1000 rubli.
Berek Gerszon sprzedał połowę tych dóbr Ejelowi vel Enzelowi Kurlandowi 21.07/2.08.1875 r. za 1000 rubli.
Emil Saint Paul zamieszkały w dobrach Więcki nabył z dóbr Dąbrowa 16 mórg i 112 prętów od Berka Gerszona oraz Ejela vel Enzela Kurlanda 2/14.03.1876 r. za 500 rubli.
Berek Gerszon i Ejel vel Enzel Kurland dnia 21.07/2.08.1875 r. sprzedali z tych dóbr ziemię po wyrąbanym lesie następującym osobom:
1.August i Franciszka z domu Kryst małżeństwo Elsner 14 mórg i 119 prętów za 199 rubli i 20 kopiejek.
2.Józef i Teresa z domu Elsner małżeństwo Górnik 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
3.Wilhelm Schaffer 17 mórg i 135 prętów za 241 rubli i 60 kopiejek.
4.Józef Światły 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
5.Antoni Olszewski 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
6.Feliks Węsik 5 mórg i 245 prętów za 80 rubli i 50 kopiejek.
7.Maciej Habierek 29 mórg i 25 prętów za 402 ruble i 66 kopiejek.
8.Wojciech Kapłan 11 mórg i 190 prętów za 161 rubli i 7 kopiejek.
9.Marcin Melka 34 morgi i 270 prętów za 483 ruble.
10.Roch Baś 10 mórg i 98 prętów za 155 rubli.
11.Michał i Elżbieta z domu Knopik małżeństwo Bączek 27 mórg i 22 pręty za 324 ruble.
12.Ferdynand Keller 14 mórg i 100 prętów za 162 ruble.
Marcin Melke sprzedał ze swojej części 8 mórg Wawrzyńcowi synowi Bartłomieja i Franciszce córce Wawrzyńca z domu Skonieczna małżeństwu Krysiak 7/19.11.1877 r. za 120 rubli.
Maciej Habierek sprzedał ze swojej części 5 mórg Jakubowi Tokarskiemu synowi Urbana 12/24.11.1877 r. za 80 rubli.
Wawrzyniec i Franciszka z Krysiakow sprzedali swoje 8 mórg Andrzejowi Konowalskiemu synowi Michała 1/13.09.1879 r.
Prawo własnośći 12 mórg i 116 prętów z ziemi o powierzchni 14 mórg i 119 prętów należącej do Augusta i Franciszki Elsner przeszło na Ferdynanda i Karolinę z domu Elsner małżeństwo Miller 13/25.09.1881 r.
Berek Gerszon i Enzel Kurland 28.10/9.11.1881 r. sprzedali z tych dóbr ziemię następującym osobom:
1.Karol Antczak 13 mórg i 80 prętów.
2.Karol Greszel 13 mórg i 56 prętów.
3.Wincenty Dziubała 13 mórg i 85 prętów.
4.August Omies 23 morgi i 78 prętów.
5.Wilhelm Fiszer 11 mórg i 85 prętów.
6.Andrzej Janeczek 32 morgi i 215 prętów.
7.Józef Gepner 6 mórg i 270 prętów.
8.Maciej Haberek 6 mórg i 270 prętów.
9.Józef Górnik 12 mórg i 125 prętów.
10.Antoni Włodarczyk 29 mórg i 30 prętów.
11.Andrzej Związek 14 mórg i 265 prętów.
Maciej Haberek sprzedał ze swojej części 4 morgi i 25 prętów Wojciechowi Kapłoniakowi synowi Mikołaja 17/29.12.1881 r. za 95 rubli.
Marcin Melke sprzedał ze swojej części 22 morgi Agnieszce Melke z domu Krych 6/18.07.1882 r. za 600 rubli.
Marcin Melke sprzedał ze swojej części 4 morgi i 270 prętów Mariannie Jędrysiak córce Franciszka Ptaka 28.08/9.09.1882 r. za 100 rubli.
August Omies sprzedał ze swojej części 17 mórg i 78 prętów Adolfowi Tesche synowi Augusta 25.09/7.10.1883 r. za 700 rubli.
Agnieszka Melke sprzedała należące do siebie 22 morgi Franciszkowi Tasarskiemu synowi Józefa 29.11/11.12.1883 r. za 800 rubli.
Karol Greszel sprzedał należące do siebie 13 mórg i 56 prętów Konstantemu Kucharskiemu synowi Aleksandra 21.12.1883/2.01.1884 r. za 120 rubli.
Franciszek Tasarski sprzedał należące do siebie 22 morgi Marcinowi synowi Antoniego i Agnieszce córce Bartłomieja z domu Krych małżeństwu Melke 30.05/11.06.1884 r. za 400 rubli.
Po śmierci Berka Gerszona należąca do niego część dóbr Dąbrowa przeszła w równych częściach na jego spadkobierców: 1.Hana Leslau z domu Gerszon córka Berka, żona Abrama Lejbusia Leslau, 2.Etla vel Etka Pławner z dom Gerszon córka Berka, żona Joachima Pławnera, 3.Szaja Gerszon syn Berka, co zapisano urzędownie 30.04/12.05.1887 r.
Feliks Węsik sprzedał należące do siebie 5 mórg i 245 prętów Walentemu Randakowi synowi Adama i Elżbiecie Jędrysiak córce Walentego 11/23.08.1888 r. za 200 rubli.
Józef Światły sprzedał należące do siebie 11 mórg i 190 prętów Janowi i Mariannie małżeństwu Chojnackim 14/26.08.1889 r. za 100 rubli.
Michał i Elżbieta małżeństwo Bączek ze swojej części sprzedali 11 i pół morgi Szymonowi synowi Michała i Agnieszce córce Karola z domu Szmigiel małżeństwu Bączek 27.09/9.10.1890 r. za 80 rubli.
Adolf Tesche sprzedał należące do siebie 17 mórg i 78 prętów Ferdynandowi Millerowi 5.06/24.05.1891 r. za 300 rubli.
Antoni Olszewski ze swojej części darował swej córce Mariannie i jej mężowi Franciszkowi małżeństwu Dominiak 5 mórg 31.12.1893/12.01.1894 r. o wartości 100 rubli.
Józef Gepner sprzedał należące do siebie 6 mórg i 270 prętów 9/21.02.1898 r. Janowi i Franciszce małżeństwu Szulc za 99 rubli.
Karolina z Elsnerów Miller sprzedała należącą do siebie połowę z części o powierzchni 12 mórg i 116 prętów Józefowi synowi Karola i Klarze z Millerów córce Ferdynanda małżeństwu Bejm 2/15.12.1908 r. za 300 rubli.
Ziemia o powierzchni 14 mórg i 265 prętów należąca do Andrzeja Związka została na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie sprzedana Józefowi Misiakowi synowi Jana 2.10.1909 r. za 375 rubli.
Józef Misiak sprzedał należące do siebie 14 mórg i 265 prętów Michałowi Cieśli 23.01/5.02.1912 r. za 600 rubli.
Część dóbr Dąbrowa należąca do Enzela Kurlanda po jego śmierci po przeprowadzeniu postępowania spadkowego przeszła na jego córkę Taubę Kurland zamężną Sztam na mocy protokołu regulacji spadku z dnia 20.08.1918 r.
Jan i Franciszka małżeństwo Szulc należące do siebie 6 mórg i 270 prętów wraz z połową domu mieszkalnego, połową obory, stodoły i studni sprzedali 17.08.1921 r. Józefowi Szulcowi synowi Jana i wdowie Ewie Kiedos z domu Bęben za 100.000 marek.
W aktach różnie zapisywano nazwiska, dotyczy to nazwisk: Habierek / Haberek, Melke / Melka.
Poniżej granica dóbr Dąbrowa z dobrami Więcki na mapie z 1871 r.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 3 tygodni temu #29646 przez Marcin Bęben
Witam,

Ma Pan jakieś informacje na temat kolonistów z Lindowa. Nazwisko Dreier
. Przybył do Lindowa z Międzyborza.

Marcin

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #29769 przez Krzysztof Łągiewka
Dreier August i Głąb Antoni nabyli 29 mórg i 135 prętów w 1881 r. od Stanisława Lindau w dwóch równych połowach. W tym dział główny na Szyszkowie 15 mórg i 210 prętów, łąka za fryszerką 190 prętów, las pod Lindowem 6 mórg i 200 prętów, dodatek w lesie przy serwitutach 6 mórg i 135 prętów. Niestety w tym przypadku posiadam tylko datę roczną bez innych szczegółów, ponieważ jest to informacja późniejsza, a dokumenty dotyczące majątku Rębielice Szlacheckie z 1881 r. nie zachowały się. Brak też danych na temat tego, co później działo się z ziemią nabytą przez te osoby.
Aleksander Draier syn Augusta 20.09/1.10.1892 r. nabył 6 mórg i 105 prętów za 300 rubli od Stanisława Lindau.
W przypadku dokumentu dotyczącego roku 1881 nazwisko było zapisane jako Dreier, natomiast w dokumencie z 1892 r. nazwisko zapisano jako Draier.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #29770 przez Hanna Hofman-Polańska
witam!
(P.K.Łągiewka)
Czy w dokumentach są wzmianki o nazwisku Hoffman(koloniści z Rębielic szlacheckich i Albertowa)?
Mój pradziad Gottlib Hoffman tez nabył ziemię w Rębielicach szlacheckich od kogo??
w latach +- 1868
potem mój dziadek Franciszek nabył ziemię w Albertowie bodaj od P.Kopery ale to tylko zasłyszane z dzieciństwa informacje.
Czy nazwisko Misch(Miś) pojawia się w dokumentach???tez koloniści z rejonu Bogacicy(Kluczbork)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #29831 przez Krzysztof Łągiewka
W 1881 r. Bartłomiej Kopera nabył od Stanisława Lindau 29 mórg i 25 prętów.
20.09/2.10.1892 r. Jan syn Mateusza i Jadwiga z domu Moczygemba małżeństwo Miś nabyli od Stanisława Lindau 13 mórg i 75 prętów za 770 rubli.
Piotr Kopera syn Piotra nabył 6 mórg od Idziego Pogodzińskiego 11/24.11.1902 r. za 881 rubli.
Piotr syn Bartłomieja i Józefa córka Michała z domu Cieśla małżeństwo Kopera nabyli od Wojciecha Ślęzaka syna Dominika 7 mórg i 170 prętów 12/25.02.1908 r. za 485 rubli.
Petronela córka Tomasza z domu Cieślak żona Piotra Kopery syna Piotra nabyła od Józefa syna Marcina i Marianny córki Melchiora z domu Kleszcz małżeństwa Koniecznych 10 mórg i 160 prętów 19.03/1.04.1904 r. za 1520 rubli.
Ignacy Kopera syn Józefa nabył od Stanisława Lindau 9 mórg i 150 prętów 6/18.02.1892 r.
Bartłomiej Kopera syn Kazimierza nabył od Stanisława Lindau 20 mórg i 250 prętów 6/18.02.1892 r.
Bartłomiej Kopera syn Kazimierza sprzedał połowę swojej ziemi tj. 10 mórg i 125 prętów wdowie Jadwidze Drab córce Mikołaja z domu Kiedos 23.08/5.09.1905 r. za 1450 rubli.
Anna Serweta i Marianna Szopa córki Bartłomieja Kopery odziedziczyły po nim pozostałą część ziemi na mocy spadku. 8.08.1927 r. Marianna Szopa sprzedała Annie Serweta swoją część ziemi za 500 zł.
Nazwisko Hoffman nie pojawia się w dokumentach do których dotarłem. Niestety nie ma kompletnych spisów nabywców ziemi z parcelowanego przez Stanisława Lindau majątku Rębielice Szlacheckie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #29833 przez Hanna Hofman-Polańska
dziękuje serdecznie!!! Jan i Jadwiga Miś to moi dziadkowie z drugiej strony!!!!!!
wspaniałe informacje.Inne nazwiska też mi są znane.
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuję
Hanna Hofman Polańska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #29881 przez Agata Chair
Moja mama jako dziecko bawiła się z młodym Bączyńskim. Musiały to być lata 1960-te.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 5 dni temu #29886 przez Izabela H
Witam sedecznie!
Czy ma Pan więcej informacji na temat Augusta Kramer?
Pozdrawiam Iza

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 5 dni temu #29887 przez Krzysztof Łągiewka
Niestety nie posiadam więcej informacji na temat Augusta Kramera. Był krótko właścicielem dóbr Więcki (23.07/4.08.1877 - 15/27.03.1879). Majątek sprzedał ponieważ nie był w stanie terminowo spłacać rat za dobra Więcki poprzedniej właścicielce, tj. Agnieszce z Basińskich Wołowskiej. Dopiero kolejny właściciel spłacił całość stąd przy akcie kupna sprzedaży pomiędzy Augustem Kramerem i Juliuszem Zeidlerem obecna była również wcześniejsza właściciela dóbr Więcki Agnieszka z Basińskich Wołowska.
The following user(s) said Thank You: Izabela H

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 4 dni temu - 1 miesiąc 4 dni temu #29896 przez Aneta Nowakowska
Witam,
czy posiada Pan jakieś informacje na temat wsi Jamno, Osiny, Grabowa, Grabówka (okol.Kruszyny).
Interesuje mnie własność majątkowa dot tych wsi oraz ich historia.
Pozdrawiam i jestem pełna podziwu Pana pracy i wiedzy.
Aneta Nowakowska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 3 dni temu #29900 przez Izabela H
Dziękuję serdecznie! A już mialam nadzieję, ze natrafiłam na mojego praprapradziadka (August Kramer ur. 1826) , ktorego trop urywa się w Częstochowie, w 1870. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Iza Hawel

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 3 dni temu - 1 miesiąc 3 dni temu #29903 przez Michał Cieśla
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.

Cieszę się, że państwa znalazłem.

Potrzebuję pomocy w poszukiwaniu przodków.

Na Rejtana 13 w Archiwum udało mi się odnaleźć na mikrofilmach mojego przodka dzięki miłej i bardzo pomocnej pani tam pracującej. Akt 426 Michała Pińczyńskiego, data urodzenia 23 Września 1833 roku. Z Antoniego Pińczyńskiego lat 36 oraz Apolonii lat 35,
nie wiem gdzie dalej szukać, w archiwum jest tylko od 1809 roku.
Antoni urodził się około 1797, Apolonia 1799. z domu (i tutaj bardzo niewyraźnie trudno mi się doczytać wygląda na Pieszkiewicz w zapisie wyżej 425 urodził się jego brat bliźniak i tam wygląda na Pieliszkiewicz)
Szukałem w aktach kościoła św. Barbary w narodzinach. i niestety łacina okazała się jeszcze trudniejsza niż przebrnięcie przez akta po rosyjsku z XIX w. mimo przejrzenia lat 1797-1799 nie udało mi się znaleźć ani Antoniego ani Apolonii

bardzo proszę o pomoc
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 35 minut temu #29949 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Maluszyn.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie z tych dóbr otrzymali łącznie 876 mórg i 153 pręty gruntu, a w szczególności: z wsi Maluszyn - 317 mórg i 248 prętów, z wsi Ciężkowizna - 145 mórg i 204 pręty, z wsi Sudzinek - 241 mórg i 245 prętów, z wsi Kąty 171 mórg i 56 prętów.
Michał Korabita Ostrowski, chorąży piotrkowski, kawaler orderu św. Stanisława w testamencie z dnia 1.05.1804 r. posiadane przez siebie dobra przekazał swoim synom: Wojciech Ostrowski otrzymał wsie Rudka, Trzebce, Borowiec, Kruszyna, Pratkowice i Krzętów, a Teodor Ostrowski otrzymał Maluszyn, Pukarzew, Ciężkowiczki i Rogi.
16.07.1812 r. bracia Wojciech i Teodor Ostrowscy dokonali zamiany posiadanych przez siebie dóbr. Wojciech Ostrowski przejął wsie Maluszyn, Pukarzew, Ciężkowiczki i Krzętów. Teodor Ostrowski przejął wsie Rudka, Trzebce, Borowiec, Kruszyna, Pratkowice i Rogi.
Aleksander Ostrowski nabył te dobra w spadku po swym ojcu Wojciechu Ostrowskim na mocy jego testamentu z dnia 31.05/12.06.1839 r. i na skutek regulacji spadku z dnia 9/21.10.1848 r. z tą wzmianką, iż wartość dóbr Maluszyn w 1796 r. wyniosła 100.000 zł, tj. 15.000 rubli.
Po śmierci Aleksandra Ostrowskiego dobra przeszły w spadku na jego dzieci: 1.Marię Potocką z domu Ostrowską, 2.Ludwikę Ostrowską, 3.Jana Leona Ostrowskiego, 4.Józefa Ostrowskiego.
Na mocy porozumienia pomiędzy rodzeństwem z dnia 31.07/12.08.1899 r. dobra stały się własnością trójki dzieci Aleksandra Ostrowskiego: 1.Ludwiki Ostrowskiej, 2.Jana Leona Ostrowskiego, 3.Józefa Ostrowskiego w trzech równych niepodzielnych częściach.
Po śmierci Jana Leona Ostrowskiego jego część otrzymało jego rodzeństwo: 1.Józef Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski używający zwykle jednego imienia Józef, 2.Ludwika Aleksandra Józefa Zofia Ostrowska używająca zwykle jednego imienia Ludwika, na podstawie protokołu regulacji spadku z 17.03.1919 r.
Po śmierci Józefa Ostrowskiego, który był bezdzietny jego część na mocy jego testamentu z 27.01.1905 r. przeszła na jego siostrę Ludwikę Ostrowską. Wobec zrzeczenia się tego spadku tak z testamentu jak również z mocy samego prawa przez Ludwikę Ostrowską, a następnie wobec takiegoż zrzeczenia się i przez drugą siostrę spadkodawcy Marię Józefę Karolinę Helenę z Ostrowskich Potocką i siostrzenicę Helenę Marię Ludwikę Apolonię Potocką, spadek ten przeszedł na własność siostrzeńca spadkodawcy Augusta Mariana Tomasza Aleksandra Stanisława Potockiego syna Stanisława, na podstawie protokołu regulacji spadku z 18.03.1924 r.
Ludwika Ostrowska należącą do siebie połowę dóbr sprzedała Helenie Potockiej córce Stanisława 7.02.1926 r. za 190.000 zł.
W ten sposób jedynymi właścicielami dóbr Maluszyn w dwóch niepodzielnych, równych połowach zostali August Potocki i Helena Potocka.
Połowę dóbr należącą do Augusta Potockiego odziedziczył w drodze spadku jego syn Stanisław Potocki na podstawie testamentu swego ojca z 26.07.1923 r. i protokołu regulacji spadku z 11.06.1929 r.
Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z 6.09.1944 r. w 1945 r. przejął na własność majątek Maluszyn. W chwili przejęcia ogólna powierzchnia dóbr wynosiła 4473,42 ha w tym: użytki rolne - 820,96 ha, ogród - 13,7 ha, łąki - 276,68 ha, pastwiska - 133,29 ha, użytki - 1250,64 ha, lasy - 2899,86 ha, wody - 215,25 ha, nieużytki - 17,8 ha, pod drogami - 89,87 ha.
W samej miejscowości Maluszyn pomiędzy 125 osób rozparcelowano 173,28 ha. Pozostały obszar stanowił: ośrodek (resztówka) - 15,50 ha, dla gospodarstwa rybnego - 12,52 ha, kopalnia marglu - 1,56 ha, pod drogami - 4,10 ha. Łącznie 206,96 ha.

Z ksiąg metrykalnych parafii Maluszyn:
1.10.1812 r. o godzinie w pół do 5 rano zmarł we dworze w Maluszynie Antoni Korabita Ostrowski, mający lat przeszło 80, urodzony w Maluszynie, syn Kazimierza Ostrowskiego i Petronelli z Moszyńskich, kawaler. Świadkowie: Wojciech Ostrowski syn stryjeczny zmarłego, poseł i marszałek powiatu radomskiego, zamieszkały w swych dobrach w Maluszynie, lat 30 i Michał Potocki zamieszkały w swych dobrach Radoszewnica, lat 27. (21/1812)
15.12.1812 r. o 3 po północy urodziła się we dworze w Maluszynie Adelajda Marcjanna Teresa Marianna Ostrowska, córka Wojciecha Ostrowskiego właściciela dóbr Maluszyn, posła i marszałka powiatu radomskiego lat 31 i Józefy z Potockich lat 28. (34/1812)
27.11.1840 r. o 5 rano urodził się w Maluszynie Jan Andrzej Leon Henryk Ostrowski, syn Aleksandra Gwidona Ostrowskiego dziedzica dóbr Radoszewnica i innych lat 30 w Maluszynie zamieszkałego i Heleny z Morsztynów lat 20. Świadkowie: Leon Skórzewski dziedzic dóbr Chełm i innych lat 38 w Chełmie zamieszkały i Henryk hr. Potocki dziedzic dóbr Ciężkowice lat 29 w Chrząstowie zamieszkały. Rodzice chrzestni: wyżej wspomniany Leon Skórzewski i Maria Skórzewska. (93/1840)
17.08.1846 r. o godzinie 11 przed południem urodził się w Maluszynie Konrad Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski, syn Aleksandra Gwidona Ostrowskiego dziedzica wsi Radoszewnica z przyległościami w Maluszynie zamieszkałego lat 36 i Heleny z Morsztynów lat 30. Świadkowie: Jan Meer rządca dóbr Maluszyn lat 41 i Jan Kanty Borkowski agronom lat 22, obaj w Maluszynie zamieszkali. Rodzice chrzestni: Władysław Morsztyn i Maria Morsztyn jego małżonka. (52/1846)
19.10.1847 r. o 9 rano zmarł w Maluszynie Wojciech Korabita Ostrowski dziedzic dóbr Maluszyn i wielu innych lat 65, syn Michała i Marcjanny z Tymowskich małżeństwa Ostrowskich. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Józefę z Potockich i dzieci Aleksandra i Adelajdę. Świadkowie: Seweryn Tymowski dziedzic dóbr Hucisko, tamże zamieszkały lat 40 i Józef Kwiatkowski lekarz pierwszej klasy w mieście Koniecpolu zamieszkały lat 36. (118/1847)
30.12.1848 r. o 11 rano zmarł w Maluszynie Konrad Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski, przy rodzicach będący, mający półtora roku, syn Aleksandra Ostrowskiego dziedzica dóbr Maluszyn i Heleny z Morsztynów. Świadkowie: Aleksander Ostrowski dziedzic dóbr Maluszyn lat 38, ojciec zmarłego i Jan Meer, rządca folwarków Maluszyńskich, lat 43, obaj w Maluszynie zamieszkali. (1/1849)
21.01.1850 r. o 9 wieczorem urodził się w Maluszynie Józef Adam Zygmunt Aleksander Ostrowski, syn Aleksandra Ostrowskiego dziedzica dóbr Maluszyn i innych lat 39 w Maluszynie zamieszkałego i Heleny z Morsztynów lat 34. Świadkowie: Zygmunt Dębicki agronom lat 22 i Paweł Kowalski pisarz browaru lat 35, obaj w Maluszynie zamieszkali. Rodzice chrzestni: Tomasz Potocki dziedzic dóbr Praszka i innych i Helena Potocka z dóbr Chrząstów. (5/1850)
5.09.1851 r. o 3 po południu urodziła się w Maluszynie Ludwika Aleksandra Józefa Zofia Ostrowska, córka Aleksandra Ostrowskiego dziedzica dóbr Maluszyn i wielu innych lat 40 w Maluszynie zamieszkałego i Heleny z Morsztynów lat 35. Świadkowie: Hipolit Nadrowski rządca dóbr Maluszyn lat 33 i Paweł Kowalski pisarz browarny lat 36, obaj w Maluszynie zamieszkali. Rodzice chrzestni: Tadeusz Morsztyn i jego siostra Ludwika Morsztyn. (71/1851)
9.04.1859 r. o 3 rano zmarła w Maluszynie Józefa Ostrowska wdowa po Wojciechu Korabicie Ostrowskim dziedzicu dóbr Maluszyn, lat 75 mająca, córka Aleksandra i Teresy z Czapskich hrabiów Potockich. Świadkowie: Hipolit Nadrowski rządca dóbr Maluszyn lat 41 i Jan Wolski buchalter lat 35, obaj w Maluszynie zamieszkali. (26/1859)
25.04.1861 r. o 1 z północy zmarła w Maluszynie Adelajda Ostrowska, panna przy bracie Aleksandrze Ostrowskim dziedzicu dóbr Maluszyn i innych na opiece będąca, lat 49, córka Wojciecha i Józefy z Potockich małżeństwa Ostrowskich. Świadkowie: Hipolit Nadrowski rządca dóbr Maluszyn lat 43 i Jan Wolski buchalter lat 37, obaj w Maluszynie zamieszkali. (30/1861)
14.09.1862 r. o 3 po południu zawarto w Maluszynie związek małżeński pomiędzy Stanisławem Janem Władysławem Tomaszem Potockim, kawalerem, współdziedzicem dóbr Praszka i tamże zamieszkałym, synem zmarłych Tomasza Aleksandra Adama Potockiego i Marii Teresy Ludwiki Anny z hr. Aleksandrowiczów małżonków hr. Potockich, urodzonym we wsi Chrząstowie, mającym ukończone lat 26, a panną Marią Józefą Karoliną Heleną Ostrowską, córką żyjących Aleksandra Gwidona Józefa Ostrowskiego i Heleny Marii Apolonii Joanny z hr. Morsztynów, małżonków Ostrowskich, dziedziców dóbr Maluszyn, i innych, przy rodzicach we wsi Maluszyn zamieszkałą, urodzoną we wsi Radoszewnica, mającą ukończone lat 24. Nowozaślubieni umowy przedślubnej nie zawarli. Świadkowie: Henryk hr. Potocki dziedzic dóbr Koniecpol we wsi Chrząstów zamieszkały lat 51 i Władysław hr. Morsztyn dziedzic dóbr Czaryż i innych tamże zamieszkały lat 42. (34/1862)
20.05.1868 r. o 6 po południu urodził się w Maluszynie August Marian Tomasz Aleksander Stanisław Potocki, syn Stanisława Potockiego właściciela dóbr Praszka tamże zamieszkałego lat 30 i Marii z Ostrowskich lat 30. Świadkowie: Leon Sobocki zarządzający dobrami Maluszyn lat 40 i Józef Bogdański lekarz lat 38, obaj zamieszkali w Maluszynie. Rodzice chrzestni: August Ostrowski i Elżbieta Potocka. (40/1868)
4.12.1892 r. o 3 po południu zmarła w Maluszynie Helena Ostrowska, żona właściciela dóbr Maluszyn, lat 77, pozostawiła po sobie owdowiałego męża Aleksandra Ostrowskiego, córka zmarłych Ludwika hr. Morsztyna i Marii z hr. Ostrowskich małżeństwa Morsztyn. Świadkowie: Józef Szymański lat 60 i Paweł Synowiec lat 45, obaj gospodarze ze wsi Maluszyn. (111/1892)
17/29.04.1896 r. o 1 po północy zmarł w Maluszynie Aleksander Korabita Ostrowski, lat 85, ziemianin i właściciel dóbr Maluszyn, wdowiec po hr. Helenie z Morsztynów, syn Wojciecha i Józefy z hr. Potockich małżeństwa Ostrowskich. Świadkowie: Paweł Synowiec lat 48 i Ignacy Arabas lat 45 obaj gospodarze z Maluszyna. (31/1896)
19.03.1918 r. o 8 wieczorem zmarł w Maluszynie Jan Leon Ostrowski, lat 77 i 5 miesięcy, współwłaściciel dóbr Maluszyn z przyległościami, syn zmarłych dziedziców dóbr Maluszyn Aleksandra i Heleny z hr. Morsztynów małżeństwa Ostrowskich, kawaler. Świadkowie: Józef Busowski lat 53 kasjer i Piotr Majer lat 80 buchalter, obaj zamieszkali w Maluszynie. (18/1918)
30.06.1923 r. o godzinie 2 i pół po północy zmarł w Maluszynie Józef Adam Zygmunt Aleksander hr. Ostrowski, kawaler, lat 73 i 5 miesięcy liczący, urodzony w Maluszynie i tu zamieszkały, syn zmarłych Aleksandra hr. Ostrowskiego i Heleny z hr. Morsztynów, właściciel dóbr Maluszyn i innych. Świadkowie: Michał hr. Ostrowski właściciel dóbr Radoszewnica lat 52, tamże zamieszkały i Edmund Wereżyński lat 48, administrator dóbr Maluszyn, zamieszkały w Silniczce. (44/1923)
20.03.1926 r. o godzinie 2 po południu zmarła w Maluszynie Ludwika Aleksandra Józefa Zofia hr. Ostrowska, panna, lat 75, urodzona i zamieszkała w Maluszynie, córka Aleksandra Ostrowskiego i Heleny z Morsztynów. Świadkowie: Stanisław Baliński handlowiec lat 30 i Julian Berg miejscowy organista lat 28, obaj z Maluszyna. (17/1926)

Z ksiąg metrykalnych parafii Koniecpol:
5.07.1838 r. o 4 po południu urodziła się w Radoszewnicy Maria Józefa Karolina Helena Ostrowska, córka Aleksandra Gwidona Józefa Ostrowskiego dziedzica dóbr Radoszewnica, tamże zamieszkałego lat 25 i Heleny Marii Apolonii Joanny z hr. Morsztynów lat 22. Świadkowie: hr. Michał Potocki dziedzic dóbr Koniecpol w Chrząstowie zamieszkały lat 59 i Jan Gałkowski generał księży Paulinów, proboszcz Wielgomłynów we wsi Wielgomłynach zamieszkały lat 61. Rodzice chrzestni: Wojciech Korabita Ostrowski dziedzic dóbr Maluszyn i Józefa z hr. Potockich Ostrowska jego żona. (58/1838)

Z ksiąg metrykalnych parafii św. Krzyża w Warszawie:
4/16.10.1864 r. o 10 wieczorem urodziła się w Warszawie pod numerem 1526 Helena Maria Ludwika Apolonia Potocka córka Stanisława hr. Potockiego lat 36, czasowo przebywającego w Warszawie, a zamieszkałego w osadzie Praszka i Marii z Ostrowskich lat 25. Świadkowie: Apoloniusz Stokowski i Aleksander Kinast, urzędnicy zamieszkali w Warszawie, obaj mający po 30 lat. Rodzice chrzestni: Aleksander Ostrowski i Helena Ostrowska z domu hr. Morsztyn. Jako powód spisania tego aktu z opóźnieniem w 1873 r. ojciec narodzonej podał swoją nieobecność. (3018/1873)

Z ksiąg metrykalnych parafii Moskorzew:
1.11.1927 r. o 10 wieczorem zmarł w Moskorzewie August Stanisław Aleksander Tomasz Marian hr. Potocki, lat 59, właściciel majątku Moskorzew z przyległościami, syn Stanisława i Marii z Ostrowskich, urodzony w Maluszynie, zamieszkały w Moskorzewie, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Marię z margrabiów Wielopolskich. Świadkowie: Alfred Wielopolski lat 47 właściciel majątku Krzelów i Stefan Bogabowicz lat 44 administrator zarządzający dobrami Moskorzew. (57/1927)

Poniżej mapa ziemi rozparcelowanej w 1945 r. w Maluszynie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu #30088 przez Krzysztof Łągiewka
Dobra ziemskie Rudniki.
W I RP Rudniki były królewszczyzną należącą do starostwa w Olsztynie.
16 grudnia 1797 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III nadał dobra Zarębice, wójtostwo Przyrów, wójtostwo Wierzchowisko, Baby, Rudniki, Wancerzów, Jaskrów, Konin, Kłobukowice z przyległością Kuchary, Zawada, Krasice, Małusy Wielkie, Lusławice w powiecie częstochowskim oraz Soborzyce i Okołowice w powiecie radomszczańskim ks. Ludwikowi Wirtemberskiemu. Tenże wkrótce, bo już około 1799 r. sprzedał te dobra, za wyjątkiem Zarębic, Aleksandrowi hr. Schoenaich von Carolath. W pierwszej połowie XIX w. z tych równie dużych dóbr majątki są pojedynczo wyłączane i sprzedawane.
Julian Sosnowski nabył te dobra od Wilhelma Aleksandra hr. Schoenaich von Carolath 21.03.1819 r. za 2.026.044 zł.
Jan Nofok nabył te dobra na licytacji publicznej w Trybunale Kaliskim i zostały mu one przyznane na mocy trzech wyroków adiudykacyjnych tegoż trybunału z dnia 13/25.11.1840 r.
Ignacy Turkułł nabył te dobra od Jana Nofoka 25.11/7.12.1840 r. za 200.000 zł.
Jan Nofok nabył te dobra od Ignacego Turkułła 1/13.10.1844 r. za 682.000 zł.
Wincenty Majewski nabył z tej majętności dobra Kłobukowice, Kuchary, Krasice, Zawada, Rudniki i Wierzchowisko od Jana Nofoka 7/19.11.1844 r. za 341.000 zł.
Antoni Nowicki nabył wieś i folwark Rudniki od Wincentego Majewskiego 4/16.07.1850 r. za 76.250 zł, tj. 11.437 rubli i 50 kopiejek.
Jakub Roman Dobrowolski nabył Rudniki od Antoniego Nowickiego 4/16.09.1856 r. za 210.000 zł, tj. 31.500 rubli.
Na zasadzie ukazu z 19.02/2.03.1864 r. włościanie z tych dóbr otrzymali na własność 420 mórg i 108 prętów.
Do majątku Rudniki należała również oddzielna łąka położona przy dobrach Skrzydlów o powierzchni 11 mórg i 160 prętów.
Z tego majątku dla kolei Warszawsko - Wiedeńskiej przydzielono 29 mórg i 78 prętów, co zatwierdzono formalnym aktem 8/20.11.1877 r.
W roku 1877 folwark Rudniki posiadał powierzchnię 915 mórg, w tym grunty orne i ogrody - 460 mórg, łąki - 11 mórg, las (nieurządzony) - 384 morgi, nieużytki - 60 mórg, budynki murowane - 10, budynki drewniane - 5. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 9, Warszawa 1888, s. 935 - 936.)
Tadeusz Stefan Dobrowolski nabył Rudniki od Jakuba Romana Dobrowolskiego 31.12.1882/12.01.1883 r. za 69.110 rubli.
Johan Ernest August Lur syn Augusta nabył Rudniki na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 22.06.1892 r. za 50.000 rubli.
Johan Ernest August Lur sprzedał Rudniki 20.02/4.03.1898 r. za 110.000 rubli następującym osobom: 1.Dawidowi Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 29 i 3/8 %. 2.Ickowi vel Wincentemu Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 24 i 3/8 %. 3.Jakubowi Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 21 i 7/8 %. 4.Mośkowi vel Maurycemu Przeworskiemu synowi Markusa vel Mordki 24 i 3/8 %.
Dawid, Icek vel Wincenty, Jakub i Mosiek vel Maurycy bracia Przeworscy wydzielili z folwarku Rudniki 364 dziesięciny i 1162 sążnie kwadratowe i sprzedali je Fabryce Portland Cementu "Rudniki" 7/19.07.1898 r. za 244.500 rubli. Oprócz tego Fabryka nabyła od Eugeniusza Augusta Herberta służebność polegającą na wydobywaniu wszelkich minerałów na tym obszarze 13/25.07.1898 r. za 207.600 rubli. Tenże Eugeniusz August Herbert sprzedał Fabryce wszystkie swoje budynki fabryczne znajdujące się na tej ziemi w tymże samym dniu za 158.400 rubli. Łącznie Fabryka Portland Cementu "Rudniki" zapłaciła 610.500 rubli.
Henryk Żak syn Adolfa nabył grunty i fabrykę na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 21.09.1904 r. za 55.100 rubli.
Rodzeństwo Piotr Ludwik Julian Żak i Eulalia Eliza Paulina Gabriela Żak nabyli grunty i fabrykę w dwóch równych niepodzielnych częściach po śmierci swojego ojca Henryka Żaka na mocy protokołu postępowania spadkowego 28.04/11.05.1907 r.
Jakub Dobrzyński syn Natana nabył grunty i fabrykę na licytacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie 26.06.1909 r. za 65.000 rubli.
Jakub Dobrzyński syn Natana sprzedał 23 morgi i 59 prętów Azrielowi vel Edmundowi Krakowskiemu synowi Moszka 1/14.08.1911 r. za 3000 rubli.
Jakub Dobrzyński syn Natana sprzedał 596 mórg i 35 prętów Jakubowi Rozenbaumowi synowi Lewka 27 i 1/2 %, Jakubowi Rozenbaumowi synowi Icka 27 i 1/2 %, Nusenowi Dawidowi Rozenbaumowi synowi Chama 45 % 3/16.10.1912 r. za 60.000 rubli.
Jakub Dobrzyński sprzedał 1/3 posiadanego przez siebie gruntu wraz ze stojącymi na nim budynkami i fabryką cementu Rubinowi Frydmanowi synowi Arona i Samuelowi Rosenowi synowi Gedali w równych niepodzielnych częściach 17.09.1918 r. za 525.000 rubli.
Rubin Frydman i Samuel Rosen należącą do siebie 1/3 gruntu wraz z budynkami i fabryką sprzedali Jakubowi Dobrzyńskiemu synowi Natana 30.10.1919 r. za 600.000 rubli.
W 1921 r. grunt wraz z fabryką należący do Jakuba Dobrzyńskiego posiadał powierzchnię 67 mórg i 60 prętów.
Fabryka Portland Cementu "Rudniki" Spółka Akcyjna nabyła 67 mórg i 60 prętów od Jakuba Dobrzyńskiego 2.06.1921 r. za 5.000.000 marek.
Zjednoczone Zakłady Wapienne "Wapnorud" w Rudnikach Spółka Akcyjna nabyły 23 morgi i 59 prętów od Edmunda vel Azriela Krakowskiego 28.12.1922 r. za 10.000.000 marek.
Dawid, Icek vel Wincenty, Jakub i Mosiek vel Maurycy bracia Przeworscy po wyprzedaży obszarów z folwarku Rudniki pozostawili przy sobie 100 mórg gruntu położonego w czterech różnych miejscach.
Dawid Przeworski zmarł 31.05.1918 r. w Warszawie w wieku 65 lat w swoim mieszkaniu pod nr 1582 na 3 litera D przy ulicy Jerozolimskiej. Był synem Mordki i Chaji z Kazimierskich małżeństwa Przeworskich.
Współwłasność tj. 29 i 3/8 % części dóbr po śmierci Dawida Przeworskiego na skutek protokołu regulacji spadku z dnia 24.09.1919 r. przeszła na Esterę vel Emilię z Klocmanów Przeworską córkę Jeremiasza w jednej połowie i Jerzego Przeworskiego syna Dawida, Reginę z Przeworskich Barcińską córkę Dawida i Helenę z Przeworskich Landau córkę Dawida w pozostałej drugiej połowie w równych niepodzielnych częściach. Estera vel Emilia Przeworska otrzymała swoją połowę jako wdowa z mocy intercyzy przedślubnej zawartej 6/18.09.1876 r. za Nr 1 przed notariuszem Świętochowskim w Skalbmierzu, a pozostali w drodze spadku jako dzieci.
Jerzy Przeworski urodził się 22.06.1885 r. w Działoszycach powiat Pińczów jako syn Dawida Przeworskiego kupca lat 31 zamieszkałego w Działoszycach i Emilii z Klocmanów lat 26.
12/14.08.1876 r. w Działoszycach zawarto małżeństwo pomiędzy Dawidem Przeworskim, kawalerem, lat 22, urodzonym w Działoszycach i tutaj przy ojcu zamieszkałym, synem żyjącego Mordki kupca i zmarłej Chaji z domu Kazimierskiej z Esterą Klocman, panną, lat 18, urodzoną w Warszawie, a zamieszkałą przy matce w Działoszycach, córką zmarłego Jeremiasza Jana i żyjącej Tauby Lai z Lebendów.
Zjednoczone Zakłady Wapienne "Wapnorud" w Rudnikach Spółka Akcyjna nabyły 100 mórg od Wincentego Przeworskiego, Jakuba Przeworskiego, Maurycego Przeworskiego, Emilii Przeworskiej, Jerzego Przeworskiego, Reginy Barcińskiej i Heleny Landau 28.12.1922 r. za 15.000.000 marek.
Skarb Państwa z mocy dekretu z 6.09.1944 r. przejął w 1945 r. majątek Rudniki należący do Zjednoczonych Zakładów Wapiennych "Wapnorud" w Rudnikach. Jego powierzchnia wynosiła 98 ha. Z czego pomiędzy 20 osób rozparcelowano 33.90 ha. Ziemię z parcelacji otrzymali: 1.Pakuła Bronisław parcele 1 i 2 - 2 ha, 2.Jeziorowski Bronisław parcela 3 - 1 ha, 3.Jagusiak Stefan parcele 4, 5, 6 - 3 ha, 4.Michoń Stefan parcele 9 i 10 - 2 ha, 5.Kaczorowski Stanisław parcele 11 i 12 - 2 ha, 6.Urbanowski Stanisław parcele 14 i 15 - 2 ha, 7.Sojda Józef parcela 16 - 1 ha, 8.Nocoń Andrzej parcela 17 i 18 - 2 ha, 9.Łapsik Stanisław parcela 19, 20, 21 - 3 ha, 10.Wojtasik Piotr parcela 22 - 1 ha, 11.Kapica Stanisław parcela 23 - 1 ha, 12.Witczak Jan parcela 24 - 1 ha, 13.Dubiak Wiktor parcela 25 i 26 - 2 ha, 14.Nocuń Henryk parcela 27 i 28 - 2 ha, 15.Nabiałek Stanisław parcela 29 - 1.2276 ha, 16.Bednarek Ignacy parcela 30 i 31 - 2.45 ha, 17.Węgrzyński Ignacy parcela 13 - 1 ha, 18.Biecek Jan parcela 7 - 1 ha, 19.Saternus Kazimierz parcela 8 - 1.19 ha, 20.Płaszaj Wincenty parcela 32 - 1.45 ha.
Historię wsi Rudniki opisano w następującej pozycji: Adam Jaruga, Wieś Rudniki w powiecie częstochowskim w latach 1261 - 2006, Częstochowa 2006.
Dwór w Rudnikach znajdował się przy ulicy Ogrodowej. Autor zamieścił jego fotografię na stronie 126. Obecnie w miejscu tym znajduje się Zespół Szkolno - Przedszkolny przy ulicy Szkolnej 11. Do zachodniej części zespołu przylega ulica Ogrodowa.
Poniżej:
1.Plan części dóbr Rudniki z 1898 r.
2.Plan gruntów stanowiących własność Portland Cementowni "Rudniki" z 1921 r. wykonany na podstawie planów z 1898 r. i 1912 r.
3.Plan parcelacyjny majątku Rudniki z 1945 r.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Izabela H

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu #30089 przez Włodzimierz Stefani
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tak obszerny, wyczerpujący (nawet mapki!) temat materiał o własności dóbr Rudniki. To również znakomite uzupełnienie zarysu monograficznego tej wsi autorstwa p. A. Jarugi, którą to pozycję już zdobyłem i z równym zaciekawieniem czytam.

pozdrawiam
WS

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.666 s.