Topic-icon SPIS SZLACHTY WYLEGITYMOWANEJ W CZĘSTOCHOWIE

10 lata 5 miesiąc temu #410 przez Andrzej Kuśnierczyk
Wykaz szlachty w mieście Częstochowie zamieszkałej (na podstawie dokumentu sporządzonego w Magistracie Częstochowy w 1857 r.- sygn.AMCZ 44 AP w Częstochowie)

Adam Amilkar Kosiński
Adam Myszkowski
Romuald Wenda
Piotr Lesiński
Leon Wodziński
Roman Berendt
Franciszek Załuskowski
Józef Załuskowski
Julian Kalinka
Michal Potocki
Fryderyk de Lippa
Alojzy Rasiński
Stanisław Anastazy Wroński

Lista imienne wylegitymowanej szlachty z 1860 r.

1.Franciszek Załuskowski (58 lat) \\"właściciel nieruchomości i członek szpitala [!]\\"
2.Antoni Śmiechowski (60) b.kapitan wojsk polskich
3. Franciszek Brzeziński (65) właściciel nieruchomości, b. właściciel dóbr ziemskich
4.Antoni Nowicki (48)
5.Piotr Lesiński (56) aptekarz
6.Leon Wodziński (46) kupiec
7.Antoni Borkowski (45) b. właściciel dóbr ziemskich
8.Józef Wolowski (50)
9. Jan Drake (50) dymisjonowany ppłk artylerii ces.-ros.
10.Adam Myszkowski (38)
11.Adam Kosiński (47) kapitalista

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

10 lata 4 miesiąc temu #485 przez Andrzej Kuśnierczyk
(rozszerzona wersja wykazu , z podaniem cyrkułów i kilkoma innymi nazwiskami)
WYKAZ SZLACHTY W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWIE ZAMIESZKAŁEJ Z DOKUMENTU ARCHIWUM MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ROKU 1857 (W ZBIORACH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W CZĘSTOCHOWIE -Sygn. AMCZ 44)

1.Grochowski Waleryan , prezydent [został skreślony w wykazie]
2.Kosiński Adam Amilkar
3.Myszkowski Adam , przy matce, właścicielce domu
4.Wenda Romuald, właściciel nieruchomości i aptekarz
5.Lesiński Piotr, właściciel nieruchomości aptekarz
6.Wodziński Leon, kupiec i właściciel nieruchomości
7.Berendt Roman, aplikant magistratu
8.Załuskowski Franciszek, właściciel nieruchomości
9. Załuskowski Józef, właściciel nieruchomości
10.Kalinka Julian, lekarz szpitala
11.Potocki Michał , były oficer, emeryt
12. de Lippa Fryderyk utrzymujący Instytut Naukowy Wyższej[!] płci męskiej
13. Rasiński Alojzy, były urzędnik
14.Stanisław Anastazy Wroński aplikant

WYKAZ SZLACHTY W CYRKULE I

1.Kosiński Adam
2.Myszkowski Adam
3.Wenda Romuald
4.Lesiński Piotr
5.Wodzyński Leon
6.Berendt Roman
7.Przypkowski Antoni [adnotacja: “patentu nie posiada”] (s.5)

WYKAZ SZLACHTY WYLEGITYMOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CYRKULE 2

1.Franciszek Załuskowski
2.Józef Załuskowski
3.Alojzy Rasiński
4.Michał Potocki
5.Stanisław Anastazy Wroński (s.8)

[w podpisie: Inspektor Policji Przeździecki]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6125 przez Andrzej Kuśnierczyk
na uszkodzonej stronie księgi ludności Częstochowy z lat 1858 - 1861 (sygn.AMCz 214 AP w Częst.), gdzie brakuje lewej strony karty z nazwiskiem i nr policyjnym posesji znalazłem dane, które odnosza się zapewne do Waleriana Grochowskiego ( był prezydentem miasta) :

ur. 4 sierpnia 1812 w Płocku. Poprzednie miejsce zamieszkania: Łowicz. Imię zony: Pulcheria ur.7 lipca 1818 w Nowej Wsi
dzieci: syn Antoni ur.1840 w Krasnymstawie, córka Wanda ur. 1842 (j.w.), syn Władysław ur.1843 (j.w.) corka Felicja ur.1843 w Łowiczu.
Przy tej familii mieszkali Jan Grabowiecki ur.1817 i Anna Grabowiecka ur. 18129 w Rędzinach.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6126 przez Andrzej Kuśnierczyk
Walerian Grochowski mieszkał chyba pod nr 33, natomiast pod nr 35 spotykamy Adama Kosińskiego (ur. 1813 w Warszawie), jego żonę Antonine (ur.1824 w miejscowości Kowale) , syna Adama (ur. 1857) lokaja Jakuba Mianiewskiego [?] ur. w Mierzynie i służące: Elżbietę Knapich ur. w Częstochowie ( 1834) oraz Franciszkę Mielczarek (ur. 1809 [ w Rozowie?]).
Adam Kosiński używał przydomka Amilkar. Znana postać.
Zajmował się m.in. heraldyką.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6127 przez Andrzej Kuśnierczyk
Źródła podają inny rok urodzenia Kosińskiego - 1815 i nie Warszawę a Cholewy..
Żona Kosińskiego - Antonina de domo Myszkowska. Źródła podają ,że pochodziła z Mirowa. Natomiast we wspomnianej księdze meldunkowej wpisano, że poprzednim miejscem zamieszkania było Prusicko. Co ciekawe razem z Kosińskimi mieszkała wdowa (po Danielu Myszkowskim) Ludwika ur.w 1801 r. w Prusicku.
W Wikipedii o Kosińskim : "Najpierw był nauczycielem prywatnym, w 1852 r. ożenił się z Antoniną Myszkowską i osiadł w jej majątku pod Częstochową."
Czy to określenie odnosiło się do Prusicka czy Mirowa. Oto jest pytanie.
(To się sprawdzi...)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6131 przez Krzysztof Łągiewka
Co do Kosińskiego to chodzi najprawdopodobniej o Prusicko. Z tymże to nie Myszkowscy byli właścicielami tego majątku a Morzkowscy. Więc chyba doszło do przekręcenia nazwiska z Myszkowskich na Morzkowskich.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6132 przez Andrzej Kuśnierczyk
Antonina była z domu Morzkowska. Córka Daniela i Ludwiki.
Niestety, nie wiem, z jakiej linii pochodziła Ludwika.
Prusicko było wcześniej (w XVIII w) własnością Małachowskich.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6133 przez Andrzej Kuśnierczyk
Zatem ta posiadłość żony "pod Częstochową" to jednak Mirów. Niestety, słabo udokumentowany. Poświadczeni są tu w XVIII w. Łąbęccy, Błeszyńscy i Teodor Potocki. W 1827 r. wieś z dworem, browarem i karczmą liczyła 414 osób ( 60 domów). Mieszkańcy należeli od czasów średniowiecza do parafii w Mstowie, potem w Rędzinach. Osada przyłączona do miasta dopiero w 1928 r. Samodzielna parafia od 1958 r.
Szukamy informacji, kim był wymieniony w 1880 r. właściciel folwarku Mirów - niejaki Staden.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6134 przez Andrzej Kuśnierczyk
Błąd. Antonina de domo Myszkowska (córka Daniela Myszkowskiego) , to jej matka z Morzkowskich.
Syn Kosińskiego, także Adam, zginął w pojedynku w 1877 r. w Akwizgranie.
(dziś: Aachen).

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6136 przez Andrzej Kuśnierczyk
Być może to ten "ptaszek", naczelnik sztabu artylerii, wymieniony w 1855 r. w "Tygodniku Petersburskim":
(...)Naczelnik Sztabu Artylleryi czynnej Armii Jenerał-major Dcitrich, mianowany Naczelnikiem 1 dywizyi Artylleryi, na miejsce Jenerał-porucznika Staden, powołanego do innych obowiązków;

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6137 przez Andrzej Kuśnierczyk
Ciąg dalszy wątku mirowskiego w nowym temacie forum : Mirów.
Liczę na współpracę genealogów - chodzi o dawnych mieszkańców wsi i folwarku i interesujące fakty historyczne (do stworzenia hasła "Mirów" w przewodniku regionalnym).

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6190 przez Andrzej Kuśnierczyk
Franciszek Brzeziński h.Lubicz, komendat twierdzy częstochowskiej, żona: Kunegunda Strzelecka; jego syn Józef Ignacy ur.29 I1791, sekretarz kasy generalnej WP (legitymowany 1843)- żona Klementyna Müller c.Krystiana i Reginy Gorny (?). Ślub w Warszawie w 1826 r. Ich dzieci: Emil Stanisław(ur.1827 w Warszawie, Bronisław Józef Romuald (ur.1833 w Warszawie), Eufroyzna Maria (ur.1828 r. w Warszawie) E.Sęczys, Szlachta wylegitymowana (...), Warszawa 2000. s.61

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6191 przez Halina Klimza
Chciałam się odnieść do dodatku \"Gazety Wyborczej\" o edukacji.W artykule \"Tysiąclatki\" Autor napisał :
\"...w 1973 roku w zbudowanej tuż przed wybuchem wojny przy ul.Jasnogórskiej średniej szkole żydowskiej (gdzie po 1945 roku uruchomiono Technikum Chemiczne) otwarto Liceum.....\"
Otóż w 1945 r. powstało w tym budynku Liceum Pedagogiczne ,noszące imię J.Wł.Dawida.Zdawałam w nim maturę w 1965r.Moja młodsza siostra w 1967r. rozpoczęła tu naukę już w Technikum Chemicznym(otwartym chyba rok wcześniej).Liceum Pedagogiczne wygaszano chyba do 1969r.Potem znów Technikum wygaszono i zaczęto tworzyć szkołę licealną - najpierw Findera,potem Norwida.
Proszę wybaczyć moje uwagi, ale nie mogłam pominąć pamięci mojego liceum, które było wspaniałą szkołą.
Pozdrawiam serdecznie
Halina

Edytowany przez: Halina, w: 2008/05/10 10:26<br><br>Edytowany przez: admin, w: 2008/05/10 21:15[/quote]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 3 miesiąc temu #6192 przez Hanna Hofman-Polańska
Pani Halino!
Miło przeczytać o "swojej" szkole!!!!
Ja kończyłam szkołę podstawową(wtedy szkoła ćwiczeń) im W.Dawida.
Wasze liceum pedagogiczne było na piętrze a podstawówka na parterze..
Klasy były małe,ok.20 osób góra!Codziennie "licealistki" z góry schodziły do nas i byliśmy maglowani.Wtedy nam się to nie podobało,trzeba było być zawsze na bieżąco...ale potem nie mieliśmy problemów z dostaniem się do liceów!!

pozdrawiam Hanna.
COM_KUNENA_THANKYOU: Halina Klimza

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6528 przez Michał Grzegorczyk
O prezydencie Grochowskim wiadomo coś więcej? Gdzie można ewentualnie szukać jakiś informacji na jego temat albo o innych prezydentach? Internet niestety jest niekompletny...

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu - 5 lata 11 miesiąc temu #6529 przez Mirosława Pabiś
Witam, w listach imiennych wylegitymowanej szlachty z 1860r. jest wymieniony
2.Antoni Śmiechowski (60) b.kapitan wojsk polskich

mam pytanie, czy można dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat. Moja praprababka Honorata Skrzynecka była z d. Śmiechowska ur ok 1805r. w dniu ślubu mieszkała w Puśnikach rodzice Kasper i Anna, ale nic więcej nie mogę znaleźć na jej temat. :( pozdrawiam Mirosława

Mirosława Pabiś z d. Mendakiewicz

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6539 przez Andrzej Kuśnierczyk
ur. 4 sierpnia 1812 w Płocku. Poprzednie miejsce zamieszkania: Łowicz. Imię zony: Pulcheria ur.7 lipca 1818 w Nowej Wsi
dzieci: syn Antoni ur.1840 w Krasnymstawie, córka Wanda ur. 1842 (j.w.), syn Władysław ur.1843 (j.w.) corka Felicja ur.1843 w Łowiczu.
Przy tej familii mieszkali Jan Grabowiecki ur.1817 i Anna Grabowiecka ur. 18129 w Rędzinach.

Czy to mało informacji?
Każdy z genealogów przyjmie takie wiadomości z pocałowaniem ręki. Gdzie jest książka na tan temat? Nie wiem. A szukam już 50 lat.
Więcej pokory, proszę.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6540 przez Andrzej Kuśnierczyk
Ps
Tak, internet niekompletny....

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6541 przez Andrzej Kuśnierczyk
Mam jedną prośbę: nie przenoście nam "Pudelka" do genealogii. Bardzo proszę.
Ponoszę całe konsekwencje tego wpisu.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6544 przez Michał Grzegorczyk
Nie każdy ma tyle czasu, co ty na poszukiwania. I niby co złego jest w pytaniu, czy ktoś ma jakieś inne źródła lub wiedzę o nich? Zaś uwaga o internecie wyjątkowo irytująca. Poświęciłem trochę czasu na szukanie w internecie, nie znalazłem nic ciekawego, więc mam prawo mówić, że z pewnym prawdopodobieństwem nie ma tych informacji w sieci.

Z rzeczy praktycznych natomiast poszukuję informacji o tym, dokąd rzeczona osoba wyjechała z Częstochowy i kiedy, żeby móc szukać dzięki tej informacji dalej.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6545 przez Kazimierz Konopka
Hmmmm...

Wprawdzie nie moja to rzecz, ale...

Życzę powodzenia

Kiedy żartuję - to żartuję, ale kiedy jestem poważny... to też żartuję. Poza tym bywam wściekły

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6552 przez Andrzej Kuśnierczyk
Poszukiwanie polega na... poszukiwaniu.
Kategoria czasu w kulturze jest kategorią podstawową. Tu się zgadzamy. Każdy musi zarządzać swoim czasem. Nie można jednak z tego tytułu mieć pretensji do innych.
To argument "pudelkowy" właśnie.
W tej kwestii lepiej ogłosić - wzorem naszych przodków - milczenie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 11 miesiąc temu #6565 przez Michał Grzegorczyk
Ja nie mam pretensji, jeśli odniosłeś takie wrażenie, to było błędne. Zapytałem tylko, czy ktoś posiada wiadomości, których nie ma w sieci. Nikt nie ma jednak. Taka informacja jest także informacją, zobaczę czy będę w stanie znaleźć czas na dalsze poszukiwania.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

11 miesiąc 1 tydzień temu #31285 przez Andrzej Kuśnierczyk
Po 5 latach wracam do wątku. I od razu przepraszam za emocjonalne wpisy sprzed lat panie Michale, musiałem być w emocjach, wiem że niepotrzebnie, ale widać byłem wówczas mocno eksploatowany zawodowo....
Wiedzy o Grochowskim przybyło niewiele, niestety. Więcej szczęścia miał jego poprzednik , Dominik Malukiewicz, który jest w wikipedii.

Jedna wiadomość jest bezcenna : był synem Bonawentury. To informacja z :Listy urzędników etatowych Magistratu m. Częstochowy" (akta zachowane w Archiwum Państwowym w Częstochowie, (Akta miasta, zesp. nr 1, sygn. 38 [dawna 36].

Szukajmy zatem Bonawentury. Nazwiska panieńskiego żony Grochowskiego, Pulcherii, nadal nie znam.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.369 s.