Topic-icon Prośba o odczytanie informacji (rosyjski)

1 rok 1 miesiąc temu #29753 przez Michał Urbaniak
Witam,

chciałbym prosić o pomoc w odczytaniu informacji z załączonego aktu. Mam wszystkie dane, ale nie wiem, dlaczego ojciec dziecka (Franciszek Kopacz) sam nie przyniósł go do chrztu. Czy ktoś mógłby odczytać dla mnie tę informację? Byłbym bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam serdecznie
Michał
Do tego forum nie masz dostępu

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29761 przez Roman Kempa
Nie widzę aktu

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29762 przez Michał Urbaniak
Rzeczywiście, akt musiał gdzieś przepaść po drodze. Załączam raz jeszcze.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29782 przez Roman Kempa
do#29762
по причии отлучки в гермаию постоянноьо жйтеля деревнй Звежынец -z powodu nieobecności w Niemczech, stałego mieszkańca wsi Zwierzyniec gminy Opatów.
Tak bym to próbował literować
COM_KUNENA_THANKYOU: Michał Urbaniak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29783 przez Michał Urbaniak
Bardzo dziękuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29784 przez Roman Kempa
13 Kruszyna
Działo się w wsi Kruszyna 12 października 1873 roku o 4 po południu.
Oświadczamy , że w obecności świadków Marcina Knasia 43 lata i Michała Roztopinka 23 lata chłopów z wsi Kruszyna
Zawarto dziś religijny związek małżeński między Łukaszem Olbinowskim chłopem, kawalerem 20 lat, urodzonym i żyjącym w Kruszynie, synem Marcina i Franciszki małżonków Olbinowskich
i Marianną Serwa panną urodzoną i żyjącą w Kruszynie córką Adama i Tekli małżonków Serwów 18 lat, żyjąca przy rodzicach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi……
Nowożeńcy oświadczają, że nie zawarli umowy przedślubnej.
Obrzęd ślubu …. Ksiądz Teofil Stronczyński (Strączyński) administrator Kruszyńskiej Parafii.
Akt ten przez nas podpisany.
PS. Myślę, że w miarę poprawnie odczytane

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29858 przez awm; awm
Ja widzę do tłumaczenia akt inny zupełnie, nr 234

Działo się we wsi Truskolasy, dwudziestego drugiego czerwca (piątego lipca) tysiąc dziewięćset czternastego roku o godzinie drugiej po południu.
Stawił się Teofil PYTEL, rolnik, lat dwadzieścia dwa mający, we wsi Kawki zamieszkały, w obecności: Ignacego WALASZCZYK’a, lat pięćdziesiąt jeden, i Józefa KUBAT’a,
lat czterdzieści pięć mających, obydwóch rolników zamieszkałych w Kawkach
i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Kawkach osiemnastego czerwca (pierwszego lipca) roku bieżącego, o godzinie piątej po południu,
z Franciszka KOPACZ’a, robotnika, lat dwadzieścia dwa mającego, nieobecnego przy
sporządzeniu tego aktu z przyczyny oddalenia się [tu: wyjazdu] do Niemiec, stałego mieszkańca wsi Zwierzyniec w gminie Opatów oraz prawowitej jego małżonki Walerii
z FRANCIK’ów lat dwadzieścia mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym, udzielonym w dniu dzisiejszym przez księdza Feliksa Starkiewicza, miejscowego wikarego, dano imię Weronika, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Jerzy PYTEL i Antonina KLIMZA [?].
Akt ten oświadczającemu i świadkom, niepiśmiennym, przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Prowadzący akty [tu: księgi] stanu cywilnego – [(innym charakterem pisma:) podpis nieczytelny]

Przyczyna nieobecności ojca dziecka po rosyjsku zapisana jest tak (według nowej już pisowni): „[…] c Франтиска КОПАЧ’a […] непристутствущего при совершении сего акта по причине oтлучки в Германию […]”

Uwagi i poświadczenia na lewym marginesie, po polsku, w tłumaczeniu są pominięte.
Zapisane w akcie daty podane są według kalendarzy: juliańskiego (gregoriańskiego). W kościele katolickim obowiązuje ten ostatni (w nawiasach).
COM_KUNENA_THANKYOU: Michał Urbaniak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #29859 przez Michał Urbaniak
Bardzo dziękuję!

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 1.205 s.