Topic-icon tłumaczenie z języka rosyjskiego

1 miesiąc 4 dni temu #30652 przez Joanna Muniak
Dzień dobry,
chciałabym poprosić o przetłumaczenie dokumentu.
Pozdrawiam !

AsiaM
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 16 godzin temu #30898 przez Joanna Muniak
wpis numer 7
miejscowosc - Młynisko
Parafia - Łyskornia
nazwiska - Józef Siwik pan młody, panna młoda Antonina nazwiska nie pamiętam.
Ponawiam prośbę,
Pozdrawiam

AsiaM

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 14 godzin temu #30902 przez AWM
7.
Młynisko

Działo się we wsi Łyskornia dnia 07/19-V 1878 roku o godzinie 04 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności świadków: Walentyna [? Walentego ?] Siwika, lat 32 i Pawła Siwika, lat 34, obydwóch pracowników owczarni [служителей от овец], zamieszkałych jeden w Janowcu [a] drugi w Walichnowach [?], zawarty został w dniu dzisiejszym małżeński ślub kościelny między:
Józefem Siwikiem, kawalerem, lat 26, przy rodzicach pracownikach folwarku Młynisko zamieszkałym, urodzonym we wsi Toplinie, synem Franciszka Siwika i żony jego Brygidy z domu Burcowej [sic!], obydwojga ich, małżonków, zamieszkałych w folwarku Młynisko
i Antoniną Słowikowską, panną, lat 23 mającą, zamieszkałą przy rodzicach rzemieślnikach we wsi Młynisko, urodzoną w osadzie Złoczewie [? Złoczew??], córką Andrzeja Ksiądz Adolf Pawicki Administrator parafii Łyskornia prowadzący akta stanu cywilnego [tu koniec pierwszego kawałka (strony) aktu]

[drugi kawałek (strona) aktu:]
[strona księgi:] 24 [przekreślone, a obok ołówkiem dopisane:] 13

Słowikowskiego i żony jego Barbary z Janowskich, obydwojga małżonków zamieszkałych we wsi Młynisko.

Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone trzykrotnie [sic! słowo tu w istocie zbędne] w tutejszym parafialnym kościele w Łyskorni w następujących tygodniach [tak dosłownie, ale ksiądz, jak widać, tylko pomylił „niedzielę (воскресенье)” z „tygodniem (неделя => niediela)”, więc prawidłowo byłoby ===> w następujące niedziele]: 26-IV/05-V, 30-IV/12-V i 07/19-V roku bieżącego.
Pozwolenie na zawarcie małżeństwa przekazane zostało ustnie przez obecnych osobiście przy akcie małżeństwa: ojca narzeczonego i matkę narzeczonej.
Nowo poślubieni oświadczają, że żadnej małżeńskiej umowy nie zawierali.
Akt ten po przeczytaniu go, przez Nas tylko podpisany został ponieważ obecni [przy akcie] są niepiśmienni. – Ksiądz Adolf Pawicki Administrator parafii Łyskornia, prowadzący akta stanu cywilnego [podpisu brak, ale księga wydaje się być wtóropisową]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 8 godzin temu #30904 przez Joanna Muniak
Bardzo dziękuję!
Pozdrawiam serdecznie !

AsiaM

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 20 godzin temu - 3 dni 20 godzin temu #30948 przez Joanna Muniak
Doszły mi jeszcze dokumenty do przetłumaczenia.
Jeżeli mogę prosić o pomoc będę bardzo wdzięczna.

miejscowość Młynisko, parafia Łyskornia
Tomasz Wesoły, Miarianna Uwiała

AsiaM
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 18 godzin temu - 3 dni 18 godzin temu #30951 przez Joanna Muniak
kolejny dokument
Akt chrztu Adam Franciszek, Rodzice Józef Siwik i Antonina Słowikowska - Młynisko
będę bardzo wdzięczna !

AsiaM
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 dni 14 godzin temu #30954 przez AWM
Młynisko
7.

Działo się we wsi Łyskornia dnia 13/26-I 1904 roku o godzinie 10 rano..
Ogłaszamy, że w obecności świadków: Jana Sadowego [?], lat 30 i Mospaszka [?], lat 35, rolnika zamieszkałego w Janowcu,
zawarty został w dniu dzisiejszym małżeński ślub kościelny między:
Tomaszem Wesołem [<= dosłownie, po rosyjsku i po polsku; tu: Wesołym], wdowcem, rolnikiem, synem już nieżyjących Piotra oraz Marianny z domu Krawiec [?] małżonków Wesołych, urodzonym we wsi Radestów [? (Радестовъ)], zamieszkałym w Janowcu, lat 39 mającym
i Marianna Uwiała, wdową, córka zmarłego już Mikołaja i pozostającej w żywych Wiktorii z Pietrzaków małżonków Owczarków, lat 22 mającą, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Młynisku.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi,ogłoszone w tutejszym parafialnym kościele w Łyskorni, a mianowicie: 29-XII roku zeszłego/11, 05/18, 12/25 stycznia tego roku..
Nowo poślubieni oświadczają, że umowy małżeńskiej nie zawierali.
Małżeński ślub kościelny został udzielony przez Nas.
Akt ten po obecnym [tu] świadkom i nowożeńcom, [wszystkim im] niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko podpisany został. Prowadzący akta stanu cywilnego
[innym już charakterem pisma podpis:] Ks. A.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

45
Młynisko
Działo się we wsi Łyskornia dnia 20-X/01-XI 1887 roku o godzinie 12 w południe.
Stawił się Józef Siwik, rolnik zamieszkały we wsi Młynisku. lat 35 mający, w obecności Piotra Mielcarka [sic! „c” nie „cz”], lat 50 i Franciszka Sikorskiego, lat 48, obydwóch – rolników zamieszkałych we wsi Młynisko
i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Młynisko dnia 19/31-X tego roku o godzinie 06 rano z prawowitej jego małżonki Antoniny ze Słowikowskich, lat 32 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dano imiona Adam Franciszek,
a rodzicami chrzestnymi jego byli Aleksander Maciejewski i Marianna Dankowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom, niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
[innym charakterem pisma podpis:] Ks. [nazwisko nieczytelne, zatem pierwszymi literami słów:] proboszcz parafii Łyskornia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uwaga: niepotrzebnie zdejmowała Pani obraz aktu częściami, jesli jest tak dobrze jakościowo udostępniony. Trzeba było podać tylko link i dodatkowo nr aktu oraz to, co Pani o nim wie.
Jednym kliknięciem można ściągnąć na kompouter świetną kopię nie tylko tego aktu, a całych dwóch stron księgi.
[6 razy teoretycznie (3x Pani i 3x ja) mniej pracy z pierwszym aktem wówczas, a praktycznie jeszcze mniej :)]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 16 godzin temu - 2 dni 16 godzin temu #30972 przez Joanna Muniak
Bardzo dziękuję za pomoc i za Uwagi ;)
dostałam te zdjęcia od Taty, wytłumaczę Mu, żeby wysyłał mi link :)
Tym razem jednak mam dwa dokumenty dotyczące tej samej osoby - Stefania Siwik, jeden z dokumentów to metryka a drugi to akt zgonu - rok 1911, wieś Młynisko, parafia Łyskornia.
Ojciec Józef Siwik, matka Marianna z Mrozków

Proszę o pomoc - ostatni raz wysyłam na screenie :)

AsiaM
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 dni 12 godzin temu #30978 przez AWM
Młynisko
53.
Działo się we wsi Łyskornia dnia 23-V/05-VI 1911 roku o godzinie 11 rano.
Stawił się Józef Siwik, rolnik z Młyniska. lat 59, w obecności Józefa Biedala [Biedal], lat 43 oraz Franciszka Paproty, lat 50, obydwóch – rolników z Młyniska
i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Młynisku w dniu wczorajszym tego roku o godzinie 01 w nocy z prawowitej jego małżonki Marianny z Mrużków [Mrużek - sic! tak po polsku i po rosyjsku (Мружекъ)!], lat 38 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym, udzielonym przez nas w dniu dzisiejszym, dano imię Stefania,
a rodzicami chrzestnymi jego byli Aleksander Maciejewski i Katarzyna Gajewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom, niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został. Prowadzący akta stanu cywilnego
[innym charakterem pisma podpis:] Ks. [nazwisko nieczytelne (?Rubaszkiewicz?)]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Młynisko
21.
Działo się we wsi Łyskornia dnia 27-IV/11-V 1911 roku (*) o godzinie 11 rano.
Stawili się Józef Biedal, lat 42 i Franciszek Paprota, lat 50, rolnicy zamieszkali w Młynisku
i oświadczyli, że 26-IV/09-V tego [bieżącego] roku o godzinie 07 rano zmarła Stefania Siwik, niemowlę w wieku 1,5 roku, córka Józefa i Marianny z domu Mrozek [sic! (Мрозекъ) tak po rosyjsku i po polsku!] małżonków Siwik, urodzona i zamieszkała przy rodzicach w Młynisku.
Po naocznym upewnieniu się o zgonie Stefanii Siwik, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został. Prowadzący akta stanu cywilnego
[innym charakterem pisma podpis:] Ks. Rubaszkiewicz

(*) - w dacie rejestracji tego aktu chrztu/urodzenia, nr 1911/21 w księdze metryk. parafii Łyskornia, jest błąd (13 dni różnicy winno dzielić kalendarze juliański i gregoriański w okresie IV-V_1911, a nie dni 14); prawidłowwymi mogą być dwie daty: albo 27-IV/10-V, albo 28-IV/11-V; być może uda się zorientować (która z nich jest właściwą) na podstawie dat rejestracji dwóch sąsiednich (poprzedniego i nastepnego) aktów w tej księdze, co mozna sobie jednak odpusćić, ponieważ istotniejszą dla Pani jest zapisana prawidłowo data urodzenia, a nie błędna data chrztu i rejestracji aktu Stefanii, jak uważam].
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 1.549 s.