Topic-icon Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia z j. rosyjskiego

1 miesiąc 1 dzień temu #30667 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o przetłumaczenie aktu urodzenia Marii Eleny Knaut, córki Ottomara Emanuela Traugotta Knauta.

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/Maria-Elena.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 dzień temu #30669 przez AWM
Nr 90 [20??]
Kacice [?]

Działo się w majątku Przyłęczek [?] w gminie Wodzisław powiatu andrzejewskiego [?] w guberni kieleckiej dnia 23-X/05-XI 1910 roku o godzinie 03 po południu.
Stawił się Ottoman Emanuel Traugott Knaut, dzierżawca majątku Przyłęczek, stały mieszkaniec gminy Kacice w powiecie miechowskim, lat 36, w obecności świadków: Józefa Kuglera, dzierżawcy majątku Moczydło, lat 49 i Włodzimierza Kuglera, artysty malarza, lat 39, w M[???]owie zamieszkałego
i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w majątku Przyłęczek dnia 12/25-II [lutego] roku bieżącego o godzinie 12 w dzień z prawowitej [inaczej: ślubnej] jego małżonki Stefanii Charlotty [tu: Karoliny] Heleny z domu Jünger, lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dano imiona Maria Helena, a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniani świadkowie oraz panna Paulina Jünger i Helena Koferstejn [<= fonetycznie] z domu von Mittela[???].
Akt ten, ze względu na rodzinne okoliczności opóźniony, obecnym został odczytany i podpisany.
[podpisy:]
Ottoman Emanuel Traugott Knaut
Józef Kugler
Włodzimierz Kugler
[a na prawo od tych podpisów jeszcze jeden podpis:] Pastor G. Can[der???].
The following user(s) said Thank You: Tadek Kowalski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 16 godzin temu #30676 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję za przetłumaczenie.
Nazwiska są mi znane.
Jeśli chodzi o miejscowości, to sam muszę je zlokalizować - bo to nowe miejsca (Kacice i Przełęczyk).

Pozdrawiam !
Tadek.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #30752 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o przetłumaczenie dokumentów z j. rosyjskiego. Nie ma jeszcze potwierdzenia od autora tych zdjęć, ale wg mojego mniemania są to odpisy aktów urodzenia Bruno Knauta oraz Ottomara Knauta sporządzone dla celów adopcyjnych (? ).

1. Dokument 1:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/BK1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/BK2.jpg

2. Dokument 2:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/OK1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/OK2.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #30756 przez AWM
[skany 1 i 2:]

[dopisek:] Akt urodzenia Bruno Knauta
Kopia

Nr [aktu:] 57 [prawdopodobnie, ale nie jestem pewien, zbyt już fantazyjnie zapisane]
[znak skarbowy o nominale 60 kopiejek, skasowany dnia:] „15/27 kwietnia 1888 roku”

Majątek Mstyczów [Mstyczowo?]
G.G. [i jakieś zawijasy]

Proboszcz kieleckiej ewangelicko-augsburskiej parafii –
oświadczamy, że w księdze stanu cywilnego tej parafii znajduje się następujący akt urodzenia Nr 23 za rok 1873.
Działo się w osadzie Potoku Górnym w gminie Przącław [?Пржонцлавъ] w powiecie Andrzejewskim [? Jędrzejowskim??] 05/17-IV [kwietnia] 1873 roku o godzinie 05 wieczorem.
Stawił się Emanuel Knaut, dzierżawca majątku Potok, lat 41, zamieszkały w osadzie Potok Górny, w obecności świadków: Guido Hellera [? Гвидо Геллера], dzierżawcy majątku Skroniów [Скронiовъ, Снронiовъ (Snroniów) ?] i Józefa Pii [<=fonetycznie (?? Пии <= w dopełniaczu), ale nie jestem pewien, że prawidłowo odczytuję to nazwisko ][/i], ziemianina [tu w znaczeniu: właściciela] majątku Mstyczów, lat 60, zamieszkałego w majątku Mstyczowie,
i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Potoku 18/30 grudnia 1872 roku o godzinie 03 po południu z prawowitej [tu: ślubnej] jego małżonki Julii von [no nieczytelne, nie rozumiem tego zapisu: [???? Pe?? ] lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dano imiona Bruno-Józef-Dawid [a więc (bez myślników, jak Pan Bóg przykazał]: Bruno Józef Dawid], a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i Amanda Knaut, panna ze wsi Choroszczy [? Хорощи] w pobliżu Białegostoku [? Бѣлостока], a razem z obecną panny Natalia Pe?? [<= to samo nieczytelne nazwisko] ze wsi Mstyczowa, Alberta Szturm [<= fonetycznie] ziemianka [tu w znaczeniu: właścicielka] Złożeniec [Зложенецъ] w powiecie Olkuskim.
[druga strona jest źle sfotografowana – rozmywa, nie odczytuję tego. Najważniejsze Pan zna, a kto podpisał chyba nie jest już tak ważne. Dalej prawdopodobnie nastepujue uwierzytelnienie wypisu z księgi. Odcyfrowałem jeszcze: „Nr 178 28 Maja 1885 roku”.
Jeśli chce Pan być do końca usatysfakcjonowanym, proszę dostarczyć skan lub czytelne foto tej strony dokumentu]


[skany 3 i 4]
[dopisek:] akt urodzenia Ottomara Knauta
Kopia
Nr 58 [?]
Majątek Mstyczów [?]
TT [litera trzecia w zawijasie, a czwarta już nie:] MT

[znak skarbowy o nominale 60 kopiejek, skasowany dnia:] „15/27 czerwca 1885 roku”

Proboszcz Chrzęszczyce [?Крженщице] urzednik stanu cywilnego – oświadczamy, że w księdze stanu cywilnego wspomnianej parafii w gminie Sędziszów [Сендзишовъ] powiatu andrzejewskiego [jędrzejewskiego?] znajduje się następujący
Akt urodzenia
Nr aktu 19. Potok Górny [Потокъ Горный]. działo się we wsi Krzęcicach [? Крженцицахъ] 18/30 stycznia 1875 roku o godzinie 04 po południu.
Stawił się Emanuel Knaut, wyznania ewangelickiego, lat 43, dzierżawca, zamieszkały w Potoku Górnym, w obecności Antoniego Mysakowskiego, lat 41 i Marcina Jaworskiego, lat 38, obaj koloniści ze wsi Potoka Górnego,
i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w tejże wsi 16/28 listopada 1874 roku o godzinie 09 po południu z jego prawowitej małżonki Julii z domu Pii [?! ] wyznania ewangelickiego , lat 24 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym, udzielonym przez księdza Ignacego Sudymt [?] dano imiona Ottomar Emanuel Traugot [? Traugott?], a rodzicami chrzestnymi [jego] byli: Eugeniusz Knaut i Matylda Kugler. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko i przez ojca dziecięcia podpisany został, ponieważ świadkowie są niepiśmienni. [zatem słowo niewidoczne i dalej:] Kazimierz Foltyn urzędnik stanu cywilnego. Em.[anuel] Knaut.
Wydając niniejszym wypis z miejscowych ksiąg [znowu słowo niewidoczne i dalej:] uwierzytelniam [go ¬ wypis] swoim oryginalnym [w sensie: prawdziwym, własnoręcznie postawionym] podpisem i odciskiem oryginalnej pieczęci. Krzęcice 10/22–X 1883 roku /podpisany:/ Ks. Foltyn /M.P./ [chyba chodzi o: miejsce pieczęci przyłożonej] 1884 roku 24-I/05-II, ja, działoszycki [?] Sędzia Pokoju 2-go okręgu guberni kieleckiej własnoręczność postawionego na odwrotnej stronie tego [dokumentu] podpisu księdza K. Foltyna proboszcza parafii Krzę[???], prowadzącego akta stanu cywilnego na podstawie Najwyżej zatwierdzonego w roku 1876 Trybu [tu: zasad, reguł postępowania] poświadczam /podpisali:/ Sędzia Pokoju Magłowski /M.P./ Sekretarz Wydziału Hipotecznego, Wójcicki. –
Niniejsza kopia dosłownie zgodna z wypisem aktu urodzenia Ottomara-Emanuela-Traugota [?Traugotta??] Knauta, znajdyjąca się w zbiorze dokumentów księgi hipotecznej nieruchomości w osadzie Pilicy guberni kieleckiej, oznaczonej numerem policyjnym poprzednim 220, [a] teraźniejszym 156, hipotecznym 125. Miasto Olkusz 15/27 lipca 1885 roku. Sekretarz Wydziału Hipotecznego w powiecie olkuskim K. Borodyski [? może inaczej]
[odcisk okrągłej pieczęci herbowej (Imperium Rosyjskiego) z napisem w otoku:] „Wydział Hipoteczny powiatu olkuskiego.
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Tadek Kowalski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu - 3 tygodni 4 dni temu #30760 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję za przetłumaczenie.
Nazwiska i miejscowości są mi znane. To nazwisko Pace pochodzi od Johna Founes-Pace sprowadzonego z Wlk. Brytanii w 1826 r. Wymawiało się go Pes, Pies.
Akt stanu cywilnego urodzenia Bruno Knauta mam w wersji oryginalnej, natomiast jeśli chodzi o Ottomara Knauta to miałem tylko akt (zapis) z takiej nietypowej księgi "Księga Kościelna do Zapisywania Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych oraz opłaty Jura Stolae zwanej rozpoczynająca się ...". Nie dostępny jest ten akt stanu cywilnego urodzenia w wersji oryginalnej (ani w AP, ani na plebanii). Dostałem potwierdzenie od Tomka S., że akty te pochodzą z księgi hipotecznej Mstyczowa, więc myliłem się pisząc o adopcji.
Do osoby Ottomara Knauta jeszcze powrócimy. Albo w tym miejscu, albo przy nazwisku Hensoltd lub przy Szimchie Wrocławskim. A wszystko to za sprawą młyna. Być może pamięta Pan określenie "Amerykański młyn" (tłumaczenie dokumentów kierowanych do Komisarza ds. włościańskich odnośnie podtopienia nieruchomości chłopskich przez właściciela młyna S. Wrocławskiego w 1897 r.)
W AP Kielce mamy jednostkę zatytułowaną "Prośba Aleksandra Pisariewa w sprawie przekazania na skarb państwa dóbr Słomniki, pow. miechowski za rentę 4000 rubli (dzierżawy folwarków do 1914 r. i do 1924 r.., kontrakty do 1918 r. pozycja czynszowa, "amerykański młyn"). Niewiele mówiący mi tytuł, ale "amerykański młyn", dalej występujące powyżej Kacice koło Słomnik, Knauty - byli właściciele Cieślina oraz pierwszy właściciel młyna Hensoltd - sprawa zatacza okrąg !
Ale to dopiero we wrześniu - muszę wybrać wcześniej do Kielc.
Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #30768 przez AWM
Dzięki za obszerne dodatkowe wyjaśnienia, które przyjmuję za formę podkreślenia Pana podziekowania za tłumaczenie.
Panie Tadeuszu, cos tam pamiętam, szczątkowo, o młynie "amerykańskim", Wrocławskim różnej formy zapisu imion Szymonie bodajże i zalewaniu przez niego sasiadów stawu poprzez podniesienie poziomu wody na rzece wybydowaniem czy przebudową tamy, przez co i poziom wody w stawie się podniósł, podtapiając mieszkających obok rolników. Ale, przyznaję, Pan w tym siedzi i pali się do jak najlepszego poznania tych spraw, jak ja w swoich tematach, których mam wiele, więc i powodów do radości nie brak. Natomiast przy tłumaczeniach, po fakcie, staram sie mózg płukać, jak tylko mogę, bo głowe mam tylko zwyczajną. Dlatego właśnie warto przy każdym akcie powtórzyć to, co, fakt, było już, ale do tego konkretnego (aktualnie wysłanego do tłumaczonia) aktu może się okazać przydatnym, żeby nie szukać, nie wracać, bo tego nie czynię.
Jestem pewien, że mnie Pan rozumie i właściwie.
Cieszę się również, zawsze, jeśli rozumiem, że pomogłem i adresat sięga dalej.
A Pan swą pasję i zaciętość w temacie, poszukiwaniach ujawnił od razu.
Życzę wiele satysfakcji z dokonań.
awm
The following user(s) said Thank You: Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #30776 przez Tomasz Szyrmer
Witam.
Z tym nazwiskiem to było tak. Do Polski został sprowadzony inżynier mechanik John PACE. Podkreślam PACE bo to jego prawidłowe nazwisko a w wielu publikacjach a nawet na tablicy jemu poświęconej w Białogonie podaje się błędnie Founes-Pace.. Razem z nim przybyła jego żona Anna z ich córką Matyldą oraz Józef Founes, syn Anny z pierwszego małżeństwa z Wiliamem Founes(spotyka się również Fones).
Józef, późniejszy właściciel Mstyczowa używał nazwiska Founes, Founes-Pace lub samego Pace. Dlatego jest takie zamieszanie z tym nazwiskiem, bo również jego dzieci używały któregoś z tych nazwisk( najczęściej Founes-Pace lub Pace).

Nazwisko Pace czytało się Pes lub Pess, w żadnym przypadku Pies. Tak jest w dokumentach i wspomnieniach mojej rodziny.
Tomek Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu - 3 tygodni 3 dni temu #30777 przez Tadek Kowalski
Witam !
Tomku, ten "pies" to pochodził z powiedzenia Twojego dziadka "... dziadek zawsze im powtarzał "Pes, Pes jakiś pies czy co". Trochę go przeinaczyłem, teraz przekopiowałem dokładnie z maila.
Pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #30780 przez Tomasz Szyrmer
Dzięki.
Wiedziałem, że Ci o tym pisałem. Chciałem tylko zaznaczyć jak się wymawiało to nazwisko i by "Pies" nie poszło w świat bo to tylko były żarty.

Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 6 dni temu - 2 tygodni 6 dni temu #30792 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dzięki Tomkowi mam już zdjęcia z j.a. o której wspominałem powyżej. Nie do końca potwierdziły się moje przypuszczenia.
1. "Amerykański młyn" - to było również określenie młyna w Słomnikach.
2. Ottomar Knaut widzę, że był administratorem folwarku "Naschowice" (chodzi o Nasiechowice, leżące wówczas w gminie Kacice). Folwark ten wchodził w skład dóbr donacyjnych majoratu Słomniki należących w 1905 roku do Aleksandra Pisariewa (wcześnie była to podobno własność Mikołaja Pisariewa (1864), zaś w w dokumencie pojawia się też G. Pisariew).
Prosiłbym o przetłumaczenie z zamieszczonego dokumentu:
a) rzeczy dotyczących "amerykańskiego młyna" - pkt. 2, wiersz 5 - od słów: "Przy folwarku Słomniki ..."
b) rzeczy dotyczących folwarku Nasiechowice - pkt. 2, ostatni wiersz na pierwszej stronie - od słów: "Folwark Naschowice ...".

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK2.jpg


Ps. W jeszcze jednym dokumencie pojawia się Ottomar Knaut i Nasiechowice.
Prosiłbym o przetłumaczenie z pisma Naczelnika powiatu miechowskiego punktu nr 4:

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK3.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK4.jpg

PS 2. Jeszcze jedna rzecz. Kolejny dokument z tej jednostki. Prosiłbym o zerknięcie na niego i odczytanie i przetłumczenie:
1. Z tytułu pisma - mamy tu "Aleksandra Aleksandrowa Pisariewa" - czyli "Aleksandra s. Aleksandra Pisariewa ... " i dalej ... "zamieszkałego w mieście Moskwie" ?
2. Jeśli dobrze rozumiem, to w treści (wiersze 5 i 6) mamy wspomnianego Aleksandra Pisariewa, który zmarł w 1888 roku - więc zapewne jego ojca ?

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK5.jpg


Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 dni 16 godzin temu #30922 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o odczytanie i przetłumaczenie poniższego aktu zgonu Julii Knaut z 1875 roku:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/julia-zgon-1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/julia-zgon-2.jpg

Mamy tu wsie Moczydło oraz Książ Wielki i Mały.
Zmarła była żoną Emanuela Knaut.
Urodziła się w Mstyczowie, jako córka Józefa Founes-Pace i Augustyny z Phajferów (07.01.1850).

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 dni 12 godzin temu #30925 przez AWM
Akt urodzenia Julii Knaut
Kopia
Majątek Mstyczewo [Mstyczów, Mstyczewo ??]

Nr 56
GGMT
znak skarbowy herbowy o nominale 60 kopiejek, skasowany dnia 1885.07_15/27

Gubernia kielecka. Powiat miechowski. Proboszcz parafii, urzędnik stanu cywilnego
- oświadczamy, że w aktach stanu cywilnego parafii Książ Mały w gminie Książ Wielki okręgu miechowskiego znajduje się następujący
Akt zgonu
Nr aktu 40, karta 103, wieś Moczydło.
Działo się we wsi Książ Mały dnia 25-X/06-XI 1875 roku o godzinie 08 po południu [czyli wieczorem].
Stawili się Ludwik Kugler, dzierżawca majątku Moczydło, lat 46 i Franciszek Tłuchowski, zarządca majątku Moczydło, lat 43, zamieszkali we wsi Moczydle
i oświadczyli, że dnia 22-X/03-XI roku bieżącego o godzinie 11 po południu [czyli wieczorem] zmarła Julia Knaut, żona dzierżawcy majątku Potok Górny, czasowo zamieszkała we wsi Moczydło, lat 25 mająca, urodzona w wiosce Mstyczew [Mstyczów, Mstyczewo ??], córka Józefa i Augusty z domu Pejerf [?] małżonków Founes Pace, właścicieli majątku Mstyczew [?], pozostawiając po sobie owdowiałego męża Emanuela Knaut.
Po naocznym upewnieniu się o zgonie Julii Knaut akt ten został obecnym przeczytany, a następnie przez nas i obecnych podpisany.
„podpisał” Ludwik Kugler, „podpisał” Franciszek Tłuchowski.

Wydając niniejszy wypis z ksiąg, zgodność jego [słowo źle widoczne, przez co nieczytelne (zaświadczam?)] oryginalnym [tu: własnoręcznym] podpisem [wraz] z przyłożeniem oficjalnej [tu: służbowej] pieczęci [<= chyba to słowo, sadzę, bowiem źle widoczne].
Książ Mały 15/27-IX 1883 roku, „podpis” Ksiądz Florian Sławsicki [??!] proboszcz, prowadzący księgi stanu cywilnego /M.p. [miejsce pieczęci]/. 1883 roku dnia 08/20 grudnia/

Ja, sędzia pokoju 2 okręgu miasta Miechowa w guberni kieleckiej niniejszym zaświadczam własnoręczność podpisu Ks. Floriana Sławsickiego [?!], proboszcza, prowadzącego księgi stanu cywilnego parafii Książ Mały, złozonego na odwrotnej stronie niniejszego [dokumentu].
/podpisali/[:] Sędzia pokoju miasta Miechowa, Budkiewicz
/M.p. Sekretarz Wydziału Hipotecznego W. [? (nie widać)]wicz. –

Niniejsza kopia zgodna jest dosłownie z wypisem aktu zgonu Julii Knaut, znajdującym się w zbiorze dokumentów księgi wieczystej nieruchomości, położonej w wiosce Pilicy w kieleckiej guberni, oznaczonej numerem policyjnym 125. –
Miasto Olkusz, [dnia] 15/27-VII 1885 roku.
Sekretarz Wydziału Hipotecznego powiatu olkuskiego, K. Gorodniewski [??!]
Pieczęć herbowa z napisem w otoku: „Wydział Hipoteczny – powiatu olkuskiego”
The following user(s) said Thank You: Tadek Kowalski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 dni 4 godzin temu #30931 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo i pozdrawiam !

Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.537 s.