Topic-icon Prosba o tłumaczenie metryk z języka rosyjskiego

7 miesiąc 2 tygodni temu #28595 przez Elżbieta Kowalska
Nr 11. Dziadaki. Działo się we wsi Mierzyce, dnia 8/21.01.1901 r., o godzinie 1:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Kacpra Dziadaka, lat 64 i Wawrzyńca Więcława, lat 44, obu chłopów zamieszkałych we wsi Dziadaki zawarto dzisiaj ślub kościelny między Wawrzyńcem Węzikiem, kawalerem, synem zmarłego Wincentego i Marianny urodzonej Białek, małżonków Węzików, chłopów, urodzonym we wsi Sęsów, działoszyńskiej parafii i zamieszkałym we wsi Dziadaki przy matce, lat 20

i Marianną Klarą, dwojga imion, Więcław, panną, córką Wojciecha i Anny urodzonej Dziadak, małżonków Więcław, chłopką, urodzoną i zamieszkałą we wsi Dziadaki przy rodzicach, lat 21. . Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 30.12.1900, 6 i 13.01. tegoż roku. Tamowania małżeństwa nie było. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od matki nowożeńca, osobiście obecnej przy akcie otrzymano ustnie. Akt ten obecnym i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został

Nr 25. Toprów. Działo się we wsi Mierzyce, dnia 26.01./7.02.1893 r., o godzinie 1:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Andrzeja Szczepanika, lat 40 i Andrzeja Kaczmarka, lat 38, obu chłopów zamieszkałych we wsi Toporów, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Józefem Węzikiem, kawalerem, synem Ludwika i zmarłej Marianny urodzonej Szymczak, małżonków Węzików, chłopów, urodzonym we wsi Lisowice, działoszyńskiej parafii i zamieszkałym we wsi Sadowiec tejże parafii przy ojcu, lat 18

i Marianną Dominiak, panną, córką zmarłego Pawła i Marianny urodzonej Wnuczek, małżonków Dominiak, chłopów, urodzoną we wsi Łaszew, a zamieszkałą we wsi Toporów przy matce, lat 25. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym i działoszyńskim kościołach parafialnych, w dniach 22, 29 .01. i 5.02. tegoż roku. Tamowania małżeństwa nie było. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od ojca nowożeńca, otrzymano ustnie. Akt ten obecnym i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytany i tylko przez nas podpisany został
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu - 7 miesiąc 1 tydzień temu #28607 przez Elżbieta Kowalska
Nr 206. Dziadaki. Działo się we wsi Mierzyce, dnia 1/14.12.1902 r., o godzinie 1:00 po południu. Stawił się osobiście Wawrzyniec Węzik, lat 23, chłop, zamieszkały we wsi Dziadaki, w obecności świadków Wawrzyńca Więcława, lat 44 i Wojciecha Wilkowieckiego, lat 30, obu chłopów zamieszkałych we wsi Dziadaki
i okazali nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Dziadaki, dnia 29.11./12.12. tegoż roku o godzinie 8:00 po północy, z jego żony Marianny urodzonej Więcław, lat 22. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Ewa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wawrzyniec Więcław i Marianna Więcław. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, dlatego tylko przez nas podpisany został.

Nr 105. Dziadaki. Działo się we wsi Mierzyce, dnia 9/22.12.1902 r., o godzinie 10:00 po północy. Stawili się Antoni Wilkowiecki, lat 24 i Adam Pogoda, lat 38, obaj chłopi zamieszkali we wsi Dziadaki i oświadczyli, że dnia 7/20.12. tegoż roku o godzinie 10:00 po północy, umarła we wsi Dziadaki Ewa Węzik, 6 dni mająca, córka Wawrzyńca i Marianny urodzonej Więcław małżonków Węzików. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Ewy Węzik, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 11. Kamion. Działo się we wsi Mierzyce, dnia 11/23.01.1893 r., o godzinie 9:00 po północy. Stawili się Mateusz Morka, lat 60 i Antoni Pietus, lat 56, obaj chłopi zamieszkali we wsi Kamion i oświadczyli, że dnia 9/21.01 tegoż roku o godzinie 2:00 po południu, umarła we wsi Kamion Zofia Węzik, lat 72, wdowa, córka Jakuba i Zofii małżonków Włodarczyków, najemnica*, zamieszkała we wsi Kamion. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Zofii Węzik, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

* inaczej robotnica dniówkowa
(zamieniły mi się miejscami akty z numerem 11)
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 6 dni temu #28739 przez antoni grondys
Bardzo dziękuje Pani Elżbieto.
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 6 dni temu - 6 miesiąc 6 dni temu #29128 przez antoni grondys
Prosze o tłumaczenie aktu nr 29 andrzej węzik i agnieszka preś
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.5&x=1769&y=367
oraz aktu nr 6 grondys franciszek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=2.25&x=2&y=208

pozdrawiam
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 5 dni temu - 6 miesiąc 5 dni temu #29140 przez Elżbieta Kowalska
Nr 29. Sadowiec. Działo się we wsi Dzietrzniki, dnia 31.01./13.02.1905 r. r. o godz. 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Tomasza Drożdża, lat 70 i Marcina Podgórskiego, lat 40, rolników Pątnowa, zawarto ślub kościelny między Andrzejem Węzikiem, kawalerem, lat 21, synem Ludwika i Katarzyny urodzonej Półka, małżonków Węzików, rolników z Sadowca, urodzonym w Lisowicach, parafii Działoszyn, a zamieszkałym przy rodzicach we wsi Sadowiec
i Agnieszką Preś, panną, lat 27, córką zmarłych Michała i Marianny urodzonej Molenda vel Kluska, małżonków Presiów, rolników z Pątnowa, urodzoną i zamieszkałą przy siostrze w Pątnowie. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w dzietrznickim i działoszyńskim kościołach parafialnych, dnia 16/29, 23.01./5.02. i 30.01./12.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Małżeństwo pobłogosławił niżej podpisany proboszcz. Akt ten po przeczytaniu tylko my podpisaliśmy, osoby obecne niepiśmienne.

Nr 6. Dzietrzniki. Działo się w osadzie Dzietrzniki, dnia 7/20.01.1908 r. r. o godz. 9:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Piotra Błaszczaka, lat 38 i Jana Menzfela, lat 40, rolników Dzietrznik, zawarto ślub kościelny między Franciszkiem Grądysem, kawalerem, lat 27, synem zmarłego Szymona i żyjącej Katarzyny urodzonej Kiczmach, rolników, w Dzietrznikach zamieszkałym przy matce
i Katarzyną Kaczmarek, panną, lat , córką zmarłego Franciszka i żyjącej Marianny urodzonej Prucek , rolników w Dzietrznikach zamieszkałej przy matce. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, dnia 16/29.12, 23.12./5.01. i 30.12./12.01. 1907/1908 roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od matki narzeczonej otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Małżeństwo pobłogosławił niżej podpisany proboszcz. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany tylko my podpisaliśmy.
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 4 dni temu #29156 przez antoni grondys
Dziękuje Pani Elżbieto. Akt 29 to nastepny mały kroczek w poszukiwaniach,
Serdecznie pozdrawiam.
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #29208 przez antoni grondys
Prosze o tłumaczenie aktu nr 24 małżeństwo
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...oom=1.5&x=1458&y=257
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #29210 przez Elżbieta Kowalska
Nr 24. Lisowice. Działo się w Działoszynie, dnia 8/20.09.1869 r. o godzinie 3:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Michała Cieśli, lat 45 i Adama Draba, lat 30, obu rolników, zamieszkałych we wsi Lisowice, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Ludwikiem Wenzikiem, lat 24, kawalerem, synem zmarłego Andrzeja i żyjącej Franciszki urodzonej Tassarz rolników, w Sęsowie urodzonym i tamże w Sęsowie przy matce zamieszkałym

i Marianną Szymczak, lat 16, panną, córką Jana i Balbiny z Gorników, małżonków Szymczaków, rolników, we wsi Lisowice urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym, w dniach 24, 31.08 i 7.09./ 5, 12 i 19.09. tegoż roku. Pozwolenie od ojca narzeczonej osobiście obecnego przy akcie otrzymano słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym i świadkom my tylko podpisaliśmy, obecni i świadkowie niepiśmienni.
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu - 5 miesiąc 4 tygodni temu #29225 przez antoni grondys
Dziekuje za poprzednie tłumaczenia i ponownie prosze o przetłumaczenie aktu śmierci nr 55 Gosławski Franciszek
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=2141&y=318
oraz jego żony Barbary akt 112
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...g#zoom=2.5&x=0&y=652
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 tygodni temu #29230 przez Elżbieta Kowalska
55. Trębaczew. Działo się w mieście Działoszyn, dnia 19/31.07.1869 r. o godz.7:00 wieczorem. Stawili się Kacper Ptak , lat 30 i Wincenty Stefański, lat 36, obaj rolnicy, zamieszkali we wsi Trębaczew i oświadczyli, że dnia 14. tego miesiąca i roku, o godzinie 6:00 po południu, umarł Franciszek Gosławski, lat 50, robotnik z Trębaczewa, syn nieznanych rodziców, urodzony w Praszce. Pozostawił po sobie owdowiała żonę Barbarę Gosławską . Po naocznym przekonaniu się o zgonie Franciszka Gosławskiego, akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany i z powodu ich niepiśmienności, tylko przez nas podpisany został.

112. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 20.06./3.07.1905 r. o godz.10:00 rano.
Stawili się Antoni Gosławsk5 , lat 30 i Ignacy Pęciak(?), lat 60, obaj rolnicy, zamieszkali z Trębaczewa i oświadczyli, że w Trębaczewie, 18.06./1.07. tegoż roku, o godzinie 5:00 wieczorem, umarła Barbara Gosławska, lat 80, urodzona w Cieciułowie, Parafia Rudniki, córka nieznanych rodziców, urodzony w Praszce. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Barbary Gosławskiej, akt ten niepiśmiennym świadkom przeczytany, tylko przez nas podpisany został.
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu - 5 miesiąc 1 tydzień temu #29357 przez antoni grondys
Witam , proszę o tłumaczenie aktu ślubu nr 16 Antoni i Marianna
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...zoom=1.75&x=0&y=1174
oraz aktu nr111 Petronela
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...m=1.75&x=1061&y=1433
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #29365 przez antoni grondys
witam. Prosze o tłumaczenie aktu nr 56 adam
metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&z...#zoom=1&x=246&y=1559
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu - 5 miesiąc 1 tydzień temu #29398 przez Elżbieta Kowalska
Nr 111. Trębaczew. Działo się w Działoszynie, dnia 20.07./1.08.1869 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawił się Antoni Leszczyk, lat 23, rolnik, zamieszkały we wsi Trębaczew, w obecności Jakuba Posmyka, lat 26 i Kacpra Pająka, lat 20, obu rolników, zamieszkałych we wsi Trębaczew, okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia 19/31.07. tegoż roku o godzinie 12:00 w południe, z jego żony Marianny, urodzonej Tłustek, lat 21. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Petronela, a rodzicami jego chrzestnymi byli Jakub Posmyk i Petronela Leszczyk z Trębaczewa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko podpisany został, oświadczający i świadkowie niepiśmienni.

Nr 16. Trębaczew. Działo się w mieście Działoszyn, dnia 25.05.1868 r., o godzinie 8:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Leszczyka, lat 42 i Szczepana Sosiaka, lat 49, rolników, we wsi Trębaczew zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Antonim Leszczykiem, kawalerem, synem Antoniego i Antoniny urodzonej Łyczko, małżonków Leszczyków, rolników z Trębaczewa, urodzonym tamże, we wsi Trębaczew przy rodzicach zamieszkałym, lat 22 i miesięcy 7

i Marianną Tłustek, lat 19 i miesięcy 8, panna, córką Benedykta i Marianny z Kubanów, małżonków Tłustków, rolników, we wsi Trębaczew zamieszkałych i tamże urodzoną, przy rodzicach zamieszkałą.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne tutejszym kościele parafialnym w dniach 3, 10 i 17.05. tegoż roku, wg nowego kalendarza. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego od obojga rodziców otrzymano. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił niżej podpisany proboszcz parafii. Akt ten po przeczytaniu tylko my podpisaliśmy, ponieważ osoby oświadczające niepiśmienne. podpisany został.

Znałam Tłustków, lata sześćdziesiąte. Świetny rzeźnik. Mieszkali w Bodzanowicach koło Olesna. Zginął tragicznie. Podczas świniobicia u kogoś, zerwał się sufit wraz z tuszą, który wepchnął go do kotła. Na pewno był przyjezdny.
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #29399 przez Elżbieta Kowalska
Nr 56. Trębaczew. Działo się w osadzie Działoszyn, dnia 17.02./1.03.1895 r. o godzinie 11:00 rano. Stawiła się Katarzyna Melka(?), lat 60, kobieta odbierająca porody, zamieszkała we wsi Trębaczew, w obecności Franciszka Wojtali, lat 45 i Józefa Ptaka, lat 44, obu chłopów, zamieszkałych we wsi Trębaczew, okazała nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Trębaczew, dnia 16/28.02. tegoż roku, o godzinie 6:00 wieczorem, z Tekli Leszczyk, panny, lat 24, ojca nieznanego. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, dano imię Adam, a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Ptak i Antonina Wojtal. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
The following user(s) said Thank You: antoni grondys

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #29408 przez antoni grondys
Bardzo dziękuje za tłumaczenia. Życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych.
Pozdrawiam
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 4 dni temu #29438 przez Elżbieta Kowalska
dziękuję za życzenia i szczerze odwzajemniam :)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.890 s.