Topic-icon Tłumaczenie z języka rosyjskiego

9 miesiąc 2 dni temu #28105 przez Artur Pisarczyk
Dzień dobry,

Proszę o pomoc w przetłumaczeniu załączonych aktów

akt ślubu 1895 Stanisław Pisarczyk i Jadwiga Gil
akt urodzenia 1910 Władysław Pisarczyk
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 4 tygodni temu - 8 miesiąc 4 tygodni temu #28130 przez Bartosz Mikołajczyk
119 Nedeżów
Działo się we wsi Gródek 5 (18) lipca 1910 r. o 10 rano. Zjawił się Stanisław Pisarczyk, włościanin z Nedeżowa, trzydzieści osiem lat liczący, w obecności świadków: Józefa Dzidy, trzydzieści lat mającego, kolonisty z Podgorzec(?) i Łukasza Rejmana, czterdzieści lat mającego, włościanina z Nedeżowa i przedstawił nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Nedeżowie 1 (14) lipca bieżącego roku z prawowitej jego małżonki Jadwigi Gil, liczącej lat trzydzieści. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dzisiaj, nadane zostało imię Władysław (Władysław Król (?)), a rodzicami chrzestnymi byli Józef Dzida i Zofia Krawczyk. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

30 Nedeżów
Działo się we wsi Gródek, 8 (20) października 1895 r. w półtora godziny po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Typka(?), lat dwadzieścia dwa i Andrzeja Sidora, lat trzydzieści trzy liczących, obydwu włościan mieszkających we wsi Majdan Górny(?), zawarty został religijny związek małżeński między Stanisławem Pisarczykiem, włościaninem, kawalerem, lat dwadzieścia pięć liczącym, urodzonym i mieszkającym w Podgorcach (Podhorcach?), synem Andrzeja i Anny z Sidorów małżonków Pisarczyków, a Jadwigą Gil, kolonistką, panną, poddaną austriacką, siedemnaście lat liczącą, urodzoną i mieszkającą przy rodzicach we wsi Nedeżów, córką Aleksandra i Ewy Rabisz(?) małżonków Gil. Małżeństwo to zostało poprzedzone trzykrotnymi zapowiedziami w miejscowym parafialnym kościele w dniach: 24 września (6 października), 1 (13) i 8 (20) października bieżącego roku. Religijny obrzęd małżeństwa dokonany został przez nas, proboszcza parafii. Pozwolenie rodziców na zawarcie małżeństwa zostało udzielone pannie młodej ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy małżeńskiej między sobą nie zawarli. Akt ten świadkom i nowożeńcom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.
The following user(s) said Thank You: Artur Pisarczyk

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #28152 przez Artur Pisarczyk
Bardzo serdecznie dziękuję:)

A mógłbym jeszcze poprosić o pomoc przy tym akcie.
akt urodzenia Jadwiga Gil 1878 rok akt 84
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #28153 przez Artur Pisarczyk
I jeszcze coś takiego:)

Wojciech Pisarczyk - 1888
Wo jciech Pisarczyk - 1877
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #28178 przez Bartosz Mikołajczyk
84 Podgorce
Działo się we wsi Gródek 9 (No [Nowego stylu?]) października 1878 r. o godzinie 9 z rana. Zjawił się Aleksander Gil, lat czterdzieści dwa liczący, włościanin mieszkający w Podgorcach, w obecności świadków: Marcina Bednarza, lat pięćdziesiąt dwa i Tomasza Jaskut [?], czterdzieści siedem lat liczących, obydwu włościan mieszkających w Podgorcach i przedstawił nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono wczorajszego dnia o 10 z rana z prawowitej jego małżonki Ewy Rabisz, liczącej lat trzydzieści siedem. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię Jadwiga, a rodzicami chrzestnymi byli Marcin Bednarz i Marianna Kuźniar. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #28180 przez Bartosz Mikołajczyk
60 Górno
Działo się w mieście Tomaszowie 6 (18) marca 1877 r. o godzinie drugiej po południu. Zjawił się Jan Pisarczyk, włościanin, trzydzieści osiem lat liczący, mieszkający we wsi Górno, w obecności świadków: Jana Herdy, trzydzieści dwa lata liczącego i Krzysztofa Typek, dwadzieścia siedem lat mającego, włościan mieszkających we wsi Górno i przedstawił nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Górno 5 (17) marca bieżącego roku, o godzinie drugiej po południu z prawowitej jego małżonki Marianny z Borowiczów, liczącej lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię Wojciech, a rodzicami chrzestnymi byli Jan Herda i Zofia Pisarczyk. Akt ten stawającemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 3 tygodni temu #28181 przez Bartosz Mikołajczyk
114 Majdan Górno
Działo się w mieście Tomaszowie 16 (28) kwietnia 1888 r. o godzinie 4 po południu. Zjawił się Andrzej Pisarczyk, dwadzieścia sześć lat liczący, włościanin zamieszkały we wsi Majdan Górno w obecności świadków: Michała Pisarczyka, trzydzieści trzy lata i Wojciecha Kukiełka trzydzieści cztery lata liczącego, włościan zamieszkałych we wsi Majdan Górno i przedstawił nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Majdan Górno 14 (26) kwietnia bieżącego roku, o godzinie 9 z rana z prawowitej jego małżonki Anny z domu Kukiełka, liczącej lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym dzisiaj, nadane zostało imię Wojciech, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Michał Pisarczyk i Zofia Kobielarzowa. Akt ten stawającemu i świadkom został przeczytany, a jako że są niepiśmienni, tylko przez nas podpisany.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #30558 przez Artur Pisarczyk
Dziękuję bardzo!

Jeszcze pojawił się ktoś taki. Czy mógłbym prosić o przetłumaczenie? :)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu - 1 miesiąc 1 tydzień temu #30559 przez Artur Pisarczyk
oraz Zofia i Katarzyna lub dwie Katarzyny
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 6 dni temu #30727 przez Artur Pisarczyk
Akt ślubu Wawrzyniec Gil Wiktoria Nowińska Gródek 1884 poz.34
Akt slubu Zofia Gil Głąb Józef Gródek 1893 poz. 32
Akt ślubu Katarzyna Gil Franciszek Małek Gródek 1883 poz. 12
Akt slubu Katarzyna Gil józef Woś Gródek 1883 poz. 8

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 1.737 s.