Dmenin

Births (Akta urodzeń) 1755-1787
Births (Akta urodzeń) 1788-1812
Births (Akta urodzeń) 1826-1845
Births (Akta urodzeń) 1845-1883
Births (Akta urodzeń) 1850-1870
Births (Akta urodzeń) 1858-1870
Births (Akta urodzeń) 1870-1881
Births (Akta urodzeń) 1870-1883
Births (Akta urodzeń) 1884-1891 od s. 300
Births (Akta urodzeń) 1891-1896
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1755-1787
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1816-1825
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1635-1679
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1870-1881
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1723-1788
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1788-1812
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1816-1825
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1826-1836 od s. 147
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1837-1848 od s. 104
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1850-1881
Births, marriages, deaths, index (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, indeks) 1723-1788
Deaths (Akta zgonów) 1755-1779
Deaths (Akta zgonów) 1788-1811
Deaths (Akta zgonów) 1826-1834
Deaths (Akta zgonów) 1835-1845
Deaths (Akta zgonów) 1846-1861
Deaths (Akta zgonów) 1850-1881
Deaths (Akta zgonów) 1862-1885
Deaths (Akta zgonów) 1885-1899
Deaths (Akta zgonów) 1915-1916
Deaths (Akta zgonów) 1915-1917
Deaths (Akta zgonów) 1917-1920
Deaths (Akta zgonów) 1920-1923
Deaths (Akta zgonów) 1923-1938
Deaths (Akta zgonów) 1939-1945
Marriages (Akta małżeństw) 1723-1788
Marriages (Akta małżeństw) 1789-1812
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1841
Marriages (Akta małżeństw) 1842-1861
Marriages (Akta małżeństw) 1850-1874
Marriages (Akta małżeństw) 1862-1891
Marriages (Akta małżeństw) 1875-1881
Marriages (Akta małżeństw) 1892-1923
Marriages (Akta małżeństw) 1915-1916
Marriages, index (Akta małżeństw, indeks) 1755-1788
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1820-1875
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i finansowe dokumenty) 1789-1915

Wilkowiecko

Births (Akta urodzeń) 1726-1759
Births (Akta urodzeń) 1799-1843
Births (Akta urodzeń) 1819
Births (Akta urodzeń) 1824-1843
Births (Akta urodzeń) 1826-1846
Births (Akta urodzeń) 1846-1855
Births (Akta urodzeń) 1855-1859
Births (Akta urodzeń) 1860-1865
Births (Akta urodzeń) 1865-1878
Births (Akta urodzeń) 1878-1890
Births (Akta urodzeń) 1890-1906
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1759-1785
Church inventory (Inwentarz kościoła) 1858
Deaths (Akta zgonów) 1819
Deaths (Akta zgonów) 1826-1864
Deaths (Akta zgonów) 1864-1893
Deaths (Akta zgonów) 1894-1918
Deaths (Akta zgonów) 1918-1940
Deaths (Akta zgonów) 1931-1940
Deaths (Akta zgonów) 1941-1947
Marriages (Akta małżeństw) 1819
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1864
Marriages (Akta małżeństw) 1864-1900
Marriages (Akta małżeństw) 1900-1921
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1800-1875
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1759-1785
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1786-1793
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1808-1809
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1817
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1818
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1820
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1821
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1822
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1823
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1824
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1825
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1844-1879

Kruszyna

Births (Akta urodzeń) 1826-1840
Births (Akta urodzeń) 1826-1852
Births (Akta urodzeń) 1841-1852
Births (Akta urodzeń) 1853-1860
Births (Akta urodzeń) 1853-1892
Births (Akta urodzeń) 1861-1868
Births (Akta urodzeń) 1868-1882
Births (Akta urodzeń) 1882-1891
Births (Akta urodzeń) 1892-1898
Births (Akta urodzeń) 1898-1903
Births (Akta urodzeń) 1904-1909
Church inventory (Inwentarz kościoła) 1858
Deaths (Akta zgonów) 1826-1845
Deaths (Akta zgonów) 1846-1861
Deaths (Akta zgonów) 1854-1908
Deaths (Akta zgonów) 1862-1872
Deaths (Akta zgonów) 1873-1891
Deaths (Akta zgonów) 1892-1901
Deaths (Akta zgonów) 1902-1912
List of parishoners (Rejestr kościóła) 1657-1890 (Św Józefa)
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1846
Marriages (Akta małżeństw) 1847-1865
Marriages (Akta małżeństw) 1866-1885
Marriages (Akta małżeństw) 1886-1901
Marriages (Akta małżeństw) 1902-1912
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1798-1870
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i financowe dokumenty) 1663-1840

Olsztyn

Births (Akta urodzeń) 1705-1756 od s. 175
Births (Akta urodzeń) 1758-1778
Births (Akta urodzeń) 1758-1809
Births (Akta urodzeń) 1779-1798
Births (Akta urodzeń) 1799-1809
Births (Akta urodzeń) 1808-1810 od s. 67
Births (Akta urodzeń) 1809-1824
Births (Akta urodzeń) 1810-1824
Births (Akta urodzeń) 1811
Births (Akta urodzeń) 1811-1812
Births (Akta urodzeń) 1811-1819
Births (Akta urodzeń) 1812
Births (Akta urodzeń) 1813
Births (Akta urodzeń) 1814-1816
Births (Akta urodzeń) 1817-1818
Births (Akta urodzeń) 1819
Births (Akta urodzeń) 1821
Births (Akta urodzeń) 1821-1836
Births (Akta urodzeń) 1822-1823
Births (Akta urodzeń) 1824
Births (Akta urodzeń) 1825
Births (Akta urodzeń) 1826-1836
Births (Akta urodzeń) 1826-1849 od s. 254
Births (Akta urodzeń) 1836-1845
Births (Akta urodzeń) 1836-1853
Births (Akta urodzeń) 1845-1853
Births (Akta urodzeń) 1850-1873 od s. 276
Births (Akta urodzeń) 1853-1861 od s. 403
Births (Akta urodzeń) 1861-1873 od s. 656
Births (Akta urodzeń) 1874-1878 od s. 96
Births (Akta urodzeń) 1874-1882
Births (Akta urodzeń) 1874-1891
Births (Akta urodzeń) 1882-1891
Births (Akta urodzeń) 1891-1896
Births (Akta urodzeń) 1891-1898
Births (Akta urodzeń) 1898-1906
Births (Akta urodzeń) 1906-1910
Deaths (Akta zgonów) 1758-1799
Deaths (Akta zgonów) 1758-1808
Deaths (Akta zgonów) 1799-1808
Deaths (Akta zgonów) 1808-1810
Deaths (Akta zgonów) 1808-1811
Deaths (Akta zgonów) 1810-1811
Deaths (Akta zgonów) 1810-1824 od s. 49
Deaths (Akta zgonów) 1811-1840
Deaths (Akta zgonów) 1812
Deaths (Akta zgonów) 1813-1816
Deaths (Akta zgonów) 1817-1820
Deaths (Akta zgonów) 1821-1824
Deaths (Akta zgonów) 1825
Deaths (Akta zgonów) 1826-1840
Deaths (Akta zgonów) 1826-1849 od s. 131
Deaths (Akta zgonów) 1840-1843
Deaths (Akta zgonów) 1840-1853
Deaths (Akta zgonów) 1843-1853
Deaths (Akta zgonów) 1850-1884 od s. 287
Deaths (Akta zgonów) 1853-1867
Deaths (Akta zgonów) 1853-1894
Deaths (Akta zgonów) 1867-1887
Deaths (Akta zgonów) 1887-1902
Deaths (Akta zgonów) 1903-1910
Marriage announcements (Akta zapowiedzi) 1826-1839
Marriages (Akta małżeństw) 1758-1799
Marriages (Akta małżeństw) 1758-1811
Marriages (Akta małżeństw) 1800-1808
Marriages (Akta małżeństw) 1808-1811
Marriages (Akta małżeństw) 1809-1810
Marriages (Akta małżeństw) 1810-1824 od s. 43
Marriages (Akta małżeństw) 1811
Marriages (Akta małżeństw) 1813
Marriages (Akta małżeństw) 1813-1815
Marriages (Akta małżeństw) 1814-1815
Marriages (Akta małżeństw) 1817-1818
Marriages (Akta małżeństw) 1817-1825
Marriages (Akta małżeństw) 1819
Marriages (Akta małżeństw) 1820-1821
Marriages (Akta małżeństw) 1822-1824
Marriages (Akta małżeństw) 1824-1825
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1839
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1848
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1849
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1854 od s. 291
Marriages (Akta małżeństw) 1850-1874
Marriages (Akta małżeństw) 1850-1875
Marriages (Akta małżeństw) 1854-1872 od s. 393
Marriages (Akta małżeństw) 1872-1896 od s. 383
Marriages (Akta małżeństw) 1896-1907
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne dokumenty, finansowe dokumenty) 1805-1921
Miscellaneous documents and administrative correspondence (Różne dokumenty i administracyjna korespondencja) 1639-1865

Krzepice

Birth, marriage, death index (Indeks urodzeń, małżeństw, zgonów) 1717-1808
Births (Akta urodzeń) 1604-1670
Births (Akta urodzeń) 1604-1698
Births (Akta urodzeń) 1671-1698
Births (Akta urodzeń) 1699-1762
Births (Akta urodzeń) 1699-1801
Births (Akta urodzeń) 1799-1828
Births (Akta urodzeń) 1802-1822
Births (Akta urodzeń) 1802-1831
Births (Akta urodzeń) 1809
Births (Akta urodzeń) 1810
Births (Akta urodzeń) 1815
Births (Akta urodzeń) 1817
Births (Akta urodzeń) 1818
Births (Akta urodzeń) 1819
Births (Akta urodzeń) 1823-1831
Births (Akta urodzeń) 1826-1834 od str. 921
Births (Akta urodzeń) 1829-1843
Births (Akta urodzeń) 1831-1837
Births (Akta urodzeń) 1831-1844
Births (Akta urodzeń) 1835-1842
Births (Akta urodzeń) 1835-1843
Births (Akta urodzeń) 1835-1854
Births (Akta urodzeń) 1836-1844
Births (Akta urodzeń) 1842-1848
Births (Akta urodzeń) 1844-1849
Births (Akta urodzeń) 1844-1859 od str. 139
Births (Akta urodzeń) 1844-1868
Births (Akta urodzeń) 1848-1853
Births (Akta urodzeń) 1850-1861
Births (Akta urodzeń) 1854-1859
Births (Akta urodzeń) 1854-1864
Births (Akta urodzeń) 1859-1868
Births (Akta urodzeń) 1862-1878
Births (Akta urodzeń) 1863-1865
Births (Akta urodzeń) 1865-1871
Births (Akta urodzeń) 1868-1882
Births (Akta urodzeń) 1869-1872
Births (Akta urodzeń) 1872-1881
Births (Akta urodzeń) 1872-1882
Births (Akta urodzeń) 1878-1889
Births (Akta urodzeń) 1882-1891
Births (Akta urodzeń) 1889-1900
Births (Akta urodzeń) 1891-1900 od str. 1044
Births (Akta urodzeń) 1900-1910
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1895-1903
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1808-1809
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1808-1813
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1809-1810
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810-1811
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1811-1812
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1813-1815
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1814-1824
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1816
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1817-1821
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1822
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1823-1825
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1824-1825
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1863-1865
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1877-1880
Deaths (Akta zgonów) 1642-1749
Deaths (Akta zgonów) 1643-1652
Deaths (Akta zgonów) 1652-1807
Deaths (Akta zgonów) 1750-1807
Deaths (Akta zgonów) 1804-1848
Deaths (Akta zgonów) 1806-1821
Deaths (Akta zgonów) 1807-1826
Deaths (Akta zgonów) 1808-1809
Deaths (Akta zgonów) 1810-1816
Deaths (Akta zgonów) 1818
Deaths (Akta zgonów) 1819
Deaths (Akta zgonów) 1826-1839
Deaths (Akta zgonów) 1826-1842
Deaths (Akta zgonów) 1826-1843
Deaths (Akta zgonów) 1828-1844 od str. 191
Deaths (Akta zgonów) 1840-1853
Deaths (Akta zgonów) 1843-1848
Deaths (Akta zgonów) 1843-1853
Deaths (Akta zgonów) 1844-1867 od str. 129
Deaths (Akta zgonów) 1849-1863
Deaths (Akta zgonów) 1853-1877
Deaths (Akta zgonów) 1863-1878
Deaths (Akta zgonów) 1874-1894
Deaths (Akta zgonów) 1878-1887
Deaths (Akta zgonów) 1879-1892
Deaths (Akta zgonów) 1888-1904
Deaths (Akta zgonów) 1890-1913
Deaths (Akta zgonów) 1893-1905
Deaths (Akta zgonów) 1904
Deaths (Akta zgonów) 1906-1921
Deaths (Akta zgonów) 1922-1941
Deaths (Akta zgonów) 1925-1933
Marriage announcements (Akta zapowiedzi) 1826-1830
Marriage index (Indeks małżeństw) 1925-1933
Marriages (Akta małżeństw) 1596-1675
Marriages (Akta małżeństw) 1596-1676
Marriages (Akta małżeństw) 1676-1724 od s. 123
Marriages (Akta małżeństw) 1724-1774
Marriages (Akta małżeństw) 1774-1806
Marriages (Akta małżeństw) 1807-1836
Marriages (Akta małżeństw) 1808
Marriages (Akta małżeństw) 1815
Marriages (Akta małżeństw) 1816
Marriages (Akta małżeństw) 1818
Marriages (Akta małżeństw) 1819
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1830
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1842
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1848
Marriages (Akta małżeństw) 1836-1869 od str. 231
Marriages (Akta małżeństw) 1843-1857
Marriages (Akta małżeństw) 1848-1856
Marriages (Akta małżeństw) 1849-1876
Marriages (Akta małżeństw) 1855-1881
Marriages (Akta małżeństw) 1857-1877
Marriages (Akta małżeństw) 1857-1879
Marriages (Akta małżeństw) 1858-1875
Marriages (Akta małżeństw) 1859-1877
Marriages (Akta małżeństw) 1876-1893
Marriages (Akta małżeństw) 1878-1887
Marriages (Akta małżeństw) 1878-1905
Marriages (Akta małżeństw) 1888-1905
Marriages (Akta małżeństw) 1890-1912
Marriages (Akta małżeństw) 1894-1917
Miscellaneous church statistics (Rejestr kościóła) 1829-1832
Miscellaneous correspondence (Różne korespondencja) 1813-1852
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1826-1834
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1827-1873
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1832-1840
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne a finansowe dokumenty) 1836-1861
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i financowe dokumenty) 1803-1836
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1811
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1820
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1821
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1822
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1823
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1824
Miscellaneous documents (Różne dokumenty) 1825

Konopiska

Births (Akta urodzeń) 1713-1748
Births (Akta urodzeń) 1775-1784
Births (Akta urodzeń) 1791-1810
Births (Akta urodzeń) 1812
Births (Akta urodzeń) 1812-1815
Births (Akta urodzeń) 1813
Births (Akta urodzeń) 1814
Births (Akta urodzeń) 1815
Births (Akta urodzeń) 1817
Births (Akta urodzeń) 1820-1834
Births (Akta urodzeń) 1820-1847
Births (Akta urodzeń) 1832-1837
Births (Akta urodzeń) 1833-1838
Births (Akta urodzeń) 1835-1847
Births (Akta urodzeń) 1837-1843
Births (Akta urodzeń) 1839-1858
Births (Akta urodzeń) 1844-1858
Births (Akta urodzeń) 1859-1867
Births (Akta urodzeń) 1864-1867
Births (Akta urodzeń) 1868-1872
Births (Akta urodzeń) 1872-1875
Births (Akta urodzeń) 1875-1881
Births (Akta urodzeń) 1882-1890
Births (Akta urodzeń) 1882-1893
Births (Akta urodzeń) 1890-1895
Births (Akta urodzeń) 1893-1903
Births (Akta urodzeń) 1895-1898
Births (Akta urodzeń) 1902-1905
Births (Akta urodzeń) 1905-1908
Births, deaths (Akta urodzeń, zgonów) 1749-1749
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1679-1713
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1713-1748
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1747-1766
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1791-1810
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1810-1821
Births, marriages (Akta urodzeń, małżeństw) 1824
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1679-1713
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1747-1765
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1769-1791
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1808-1809
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1809-1810
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810-1811
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1810-1821
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1811-1812
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1816
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1819
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1820
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1821
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1822
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1823
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1824
Births, marriages, deaths (Akta urodzeń, małżeństw, zgonów) 1825
Deaths (Akta zgonów) 1745-1765
Deaths (Akta zgonów) 1769-1799
Deaths (Akta zgonów) 1799-1806
Deaths (Akta zgonów) 1806-1821
Deaths (Akta zgonów) 1811-1829
Deaths (Akta zgonów) 1812
Deaths (Akta zgonów) 1813
Deaths (Akta zgonów) 1814
Deaths (Akta zgonów) 1814-1815
Deaths (Akta zgonów) 1815
Deaths (Akta zgonów) 1817
Deaths (Akta zgonów) 1817-1818
Deaths (Akta zgonów) 1818
Deaths (Akta zgonów) 1824
Deaths (Akta zgonów) 1826-1835
Deaths (Akta zgonów) 1836-1844
Deaths (Akta zgonów) 1840-1848
Deaths (Akta zgonów) 1845-1854
Deaths (Akta zgonów) 1855-1864
Deaths (Akta zgonów) 1864-1879
Deaths (Akta zgonów) 1880-1895
Deaths (Akta zgonów) 1895-1901
Deaths (Akta zgonów) 1901-1904
Deaths (Akta zgonów) 1903-1904
Deaths (Akta zgonów) 1904-1909
Marriages (Akta małżeństw) 1812
Marriages (Akta małżeństw) 1812-1815
Marriages (Akta małżeństw) 1813
Marriages (Akta małżeństw) 1814
Marriages (Akta małżeństw) 1815
Marriages (Akta małżeństw) 1817
Marriages (Akta małżeństw) 1817-1818
Marriages (Akta małżeństw) 1818
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1841
Marriages (Akta małżeństw) 1826-1858
Marriages (Akta małżeństw) 1840-1847
Marriages (Akta małżeństw) 1842-1858
Marriages (Akta małżeństw) 1859-1882
Marriages (Akta małżeństw) 1859-1910
Marriages (Akta małżeństw) 1883-1896
Marriages (Akta małżeństw) 1897-1908
Marriages, deaths (Akta małżeństw, zgonów) 1821-1839
Marriages, deaths (Akta małżeństw, zgonów) 1825
Miscellaneous correspondence and financial records (Różne korespondencja i financowe dokumenty) 1818-1877