Przewodnik z 1912 r.

Kolejny plik do ściągnięcia z biblioteki: Przewodnik po Częstochowie i po Jasnej Górze z roku 1912. Oto wstęp:

Od Wydawnictwa
Częstochowa ze względu na Jasną Górę i Jej zabytki, będąc jednocześnie ogniskiem handlu i przemysłu fabrycznego, dotąd nie posiadała dobrego i taniego PRZEWODNIKA, który byłby ŁĄCZNIKIEM MIESZKAŃCÓW CHRZEŚCIJAN, a turystom i pielgrzymom dał możność dokładnego zwiedzenia Jasnej Góry, oraz zapoznania i się z historją miasta i z jego wytwórczością.

PRZEWODNIK TEN, PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA CHRZEŚCIJAN, będzie przedewszystkiem doskonałym INFORMATOREM DLA FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH, którym ze wszech stron zagraża żywioł wrogi i jednocześnie upomnieniem, iż TYLKO W JEDNOŚCI - SIŁA! Mając to na względzie WYDAWNICTWO "PZEWODNIKA PO CZĘSTOCHOWIE" podejmuje się wszelkiego pośredniczenia BEZPŁATNIE w sprawach. dotyczących przemysłu i handlu, załatwiania interesów handlowych, udzielania informacji w zakresie przemysłu i handlu itd.

Ufni w to, iż "PRZEWODNIK PO CZĘSTOCHOWIE" będzie życzliwie przyjętym, uprzejmie prosimy firmy chrześcijańskie o sprostowanie wszelkich niedokładności w tem wydawnictwie, pragniemy bowiem ich uniknąć w 2-iem wydaniu.

Z poważaniem
Wydawnictwo "Przewodnika po Częstochowie"
II Aleja No 40 m. 18

Schematismus 1936

Powoli, ale systematycznie rozbudowujemy naszą bibliotekę elektroniczną. Dziś wstawiliśmy do niej SCHEMATISMUS Diecezji Częstochowskiej z 1936 roku. To bardzo cenna publikacja opisująca wszystkie parafie Diecezji wraz z przypisanymi do nich miejscowościami. Są tam też spisy księży z Diecezji.
W przyszłości chcemy zamieścić wcześniejsze wydania SCHEMATISMUSÓW z Diecezji Częstochowskiej, a także XIX wieczne wydania z Diecezji Włocławskiej, do której wcześniej należała Częstochowa. Mamy nadzieję, że dzięki tym publikacjom łatwiej będzie przypisać daną miejscowość do konkretnej parafii.
Zapraszamy do lektury.

Zaczynamy spotkania w 2009 r.

14 stycznia 2009 r. rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań zatytułowany "Migracja cudzoziemców w rejon Częstochowy w XIX wieku". Cykl rozpoczęła multimedialna prezentacja Tadeusza Sokali dotycząca dziejów rodu Sokala (Sokele), wywodzącego się z morawskiej miejscowości Studená Loučka (niem.: Kaltenlautsch) położonej niedaleko Morawskiej Trzebowy. Właśnie z tamtych okolic w końcu II dekady XIX wieku przybyła  grupa kolonistów-tkaczy, aby założyć podczęstochowską kolonię Hutę Starą A. Prezentacja Tadeusza Sokali w formacie pdf jest do ściągnięcia w dziale Biblioteka. Spotkanie stworzyło możliwość dyskusji na temat XIX wiecznej kolonizacji okolic Częstochowy. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania przyczynią się do usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego istotnego zagadnienia. Tym bardziej, że temat nie doczekał się jeszcze całościowego opracowania.

Czytaj więcej: Zaczynamy spotkania w 2009 r.

Wystawa "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918"

Zapraszamy serdecznie na wystawę "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918", przygotowaną przez Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Wielki wkład w zbieranie prezentowanych materiałów mieli członkowie naszego towarzystwa. Dziękujemy wszystkim.

Otwarcie wystawy nastąpi 19 grudnia (piątek) 2008 r. o godz. 17.00 w Muzeum Częstochowskim, budynek Ratusza.

Czytaj więcej: Wystawa "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918"

Grudzień z Waldemarem Fronczakiem

Ostatnie w tym roku, grudniowe spotkanie Towarzystwa odbyło się w świątecznej atmosferze i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przybyło blisko pięćdziesiąt osób, w tym m. in. goście z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski z Łodzi oraz... dwie telewizje - częstochowska TVK Orion oraz katowicka TVP. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia przez Jana Lecha Skowerę, czasopisma heraldycznego "Herald" wydawanego przez Instytut Heraldyki i Genealogii.

Czytaj więcej: Grudzień z Waldemarem Fronczakiem

Jeszcze o migracji

Cudzoziemskim tkaczom osiadłym w rejonie Częstochowy poświęcamy dużo uwagi podczas genealogicznych spotkań. Nieprzypadkowo. Założone przez nich kolonie stanowiły interesujące społeczności, tak ze względów ekonomicznych, jak i kulturowych. Koloniści przybywali w różnych okresach, z różnych rejonów Europy. Największe nasilenie migracji przypadło na lata 1809 - 1830. Zróżnicowane były formy tego osadnictwa; niektórzy tkacze szukali poprawy ekonomicznych warunków życia (to przyczyna każdej emigracji zarobkowej) na własna rękę, inni przybywali zorganizowanymi grupami i nabywali ziemię dzieląc ją na równe działy.

Czytaj więcej: Jeszcze o migracji

Dwa listopadowe wykłady, czyli rzecz o Barszczewskich i Szafertach

W dniu 12 listopada odbyło się XVI spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. W pierwszej części zostały omówione sprawy organizacyjne. Przedstawiono m.in. krótką relację z obchodów II rocznicy powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” (8 listopada 2008 r., Gniezno). Drugą część spotkania wypełniły dwie prelekcje.

Czytaj więcej: Dwa listopadowe wykłady, czyli rzecz o Barszczewskich i Szafertach

Drugi rok za nimi, czyli "Gniazdo" świętuje w Gnieźnie

Amatorski ruch genealogiczny w Polsce skupia się coraz częściej wokół działających towarzystw regionalnych. Jednym z takich towarzystw jest Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo", które w ostatnich dniach obchodziło drugą rocznicę swojego powstania. Ostatni rok był dla członków „Gniazda" niezwykle pracowity. Przede wszystkim towarzystwo zmieniło swój status i ze stowarzyszenia zwykłego przekształciło się w posiadające osobowość prawną stowarzyszenie rejestrowe. Powiększył się również stan osobowy i obecnie zrzeszonych jest już blisko pięćdziesięciu członków. „Gniazdo" prowadzi kilka projektów badawczych.

Czytaj więcej: Drugi rok za nimi, czyli "Gniazdo" świętuje w Gnieźnie

Podkategorie