Klekoty - wieś w parafii Kruszyna - „wieś ,której już nie ma”...

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #20305 przez Michał Mugaj
Klekoty liczyły ponad 100 mieszkańców. Większość ludzi, którzy obecnie mieszkają...

Historia wsi Klekoty - cz. I - z artykułu z „Głosu Gminy” – Gmina Kruszyna. Z rozmowy z p. Włodzimierzem Łapetą - mieszkańcem z Broniszewa Nowego. http://www.kruszyna.pl/glos/nr23.pdf.

Klekoty – to wieś, która powstała jeszcze przed I wojną świat. Do dziś zachowały się tutaj jedynie 3 groby. Wieś ta, już dzisiaj nie istnieje. Nazwa Klekoty pochodzi od nazwisk ludzi, którzy jako pierwsi  tam zamieszkiwali. To byli Klekotowie. 

Klekoty istniały jeszcze przed I Wojną Światową i była to duża wieś. Swoim zasięgiem obejmowała tereny dzisiejszego Broniszewa Nowego, którego wówczas w ogóle nie było. Klekoty leżały w samym środku leśnych posiadłości Lubomirskich. Ludność kłusowała, kradła drzewo, więc Lubomirscy chcąc się pozbyć niewygodnego sąsiedztwa, dali ludziom    2 morgi ziemi na terenie obecnego Broniszewa Nowego za 1 morgę ziemi na Klekotach.  I ludzie zaczęli się przeprowadzać. W efekcie takich działań, na Klekotach zostały  2 domostwa: Koćwina i Mielczarka(oni nie chcieli się przeprowadzać) oraz leśniczówka. Te zabudowania istniały do czasów II Wojny Światowej. Należy wspomnieć, że przez Klekoty przebiegał szlak handlowy między Wieluniem a Kielcami.

Czytaj więcej...
The following user(s) said Thank You: Krzysztof Łągiewka, Aleksandra Cieślak

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 5 miesiąc temu - 8 lata 5 miesiąc temu #20306 przez Krzysztof Łągiewka
Bardzo dobry tekst Panie Michale !
Jeżeli można to prosiłbym o przesłanie mi na mail danych w Excelu dotyczących analiz z akt urodzeń wsi Klekoty i Broniszew oraz nazwiska małżeństw, które przeprowadziły się z Klekotów do Broniszewa.
Ja ze swej strony dodam kolejne fakty, które ustaliłem. Do dóbr Broniszew należały kolonie Puchy, Nowa Wieś i Klekoty oraz karczma należący do Klekot. Na mocy ukazu uwłaszczeniowego z 1864 r. dla włościan kolonii Puchy, Nowa Wieś i Klekoty przeszło 158 mórg i 282 pręty. Według tabeli likwidacyjnej wsi Klekoty zapisano pięć gospodarstw oraz wspólną ziemię: 1.Michał Klekot - 23 morgi i 269 prętów. 2.Franciszek Kołodziejczyk - 25 mórg i 26 prętów. 3.Kacper Gawron - 16 mórg 38 prętów. 4.Piotr Klekot - 25 mórg i 194 pręty. 5.Kazimierz Sadkowski - 24 morgi i 222 pręty. 6.Wspólne pastwisko - 13 mórg i 75 prętów. 7.Nieużytki - 4 morgi i 224 pręty. Razem powierzchnia wsi wynosiła 133 morgi i 148 prętów. Jak widać Klekoty były największą osadą, ponieważ dla Puch i Nowej Wsi przeszło tylko około 35 mórg gruntu. W 1880 r. Ignacy Morzkowski właściciel dóbr Broniszew wydzielił z nich 589 mórg i 170 prętów i 10 / 22 lipca 1880 r. sprzedał je Wiktorowi Kroll, synowi Henryka. Była to ziemia położona na wschód od dzisiejszego Broniszewa Starego, pozbawiona jakichkolwiek zabudowań za wyjątkiem folwarku. Przy sprzedaży dla tego terenu ustalono nazwę: Folwark Broniszew litera A. Właśnie na tym terenie powstała miejscowość znana obecnie pod nazwą Nowy Broniszew. Zabudowania folwarczne były położone w Nowym Broniszewie na działkach nr 467, 468 i 469, tj. ul. Słoneczna 150, 152 i 154. Ignacy Morzkowski od dóbr Broniszew oddzielił również las zwany Klekot o powierzchni 412 mórg i 216 prętów i sprzedał go 2 / 14 września 1883 r. Herszowi Zajdlerowi synowi Szymona i Jakubowi Birencwejgowi synowi Icka. Ci dwaj stracili ten las na skutek zadłużenia i na licytacji 1 / 13 kwietnia 1885 r. nabył go Fiszel Aleksandrowicz syn Natana. Tenże 7 / 19 kwietnia 1886 r. sprzedał Las Klekot Eugeniuszowi Lubomirskiemu synowi Eugeniusza. Ignacemu Morzkowskiemu pozostały tereny znane pod obecną nazwą Stary Broniszew. Ignacy Morzkowski stracił te dobra, które na licytacji 24 marca 1893 r. nabył Wiktor Studziński syn Mikołaja. Tenże 1 / 13 maja 1897 r. sprzedał je Stefanowi Andrzejowi Lubomirskiemu synowi Eugeniusza. Wiktor Kroll na skutek zadłużenia utracił folwark Broniszew litera A, który na licytacji przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 1 / 13 listopada 1888 r. nabył Jacek Buczeń. Po jego śmierci (niestety nie ustaliłem daty i miejsca) folwark Broniszew litera A w spadku przejął jego syn Albin Buczeń, który sprzedał go 17 / 29 października 1895 r. Stefanowi Andrzejowi Lubomirskiemu. W ten sposób jedynymi właścicielami Broniszewa, folwarku Broniszew litera A i Lasu Klekot stała się rodzina Lubomirskich. W 1897 r. zarządzeniem władz folwark Broniszew litera A został administracyjnie przydzielony do parafii Kruszyna. Wtedy to zapewne rozpoczęło się osiedlanie tam ludności. Niestety nie udało mi się na dzień dzisiejszy ustalić kto i ile ziemi otrzymał w Broniszewie Nowym. Także trudno tutaj o weryfikację słów Włodzimierza Łapety mówiących o tym, że każdy za jedną morgę na Klekotach otrzymał dwie morgi w Broniszewie Nowym. W tej wsi mieli się też osiedlić mieszkańcy wsi Puchy i Nowa Wieś. Sprawą otwartą pozostaje więc liczba rodzin, które zamieszkały w Broniszewie Nowym oraz ilość ziemi jaką otrzymały.
Ostatnia8 lata 5 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu #20646 przez Krzysztof Łągiewka
Warto też wspomnieć, że w Klekotach znajdowała się gajówka w której zamieszkiwał gajowy zatrudniony przez rodzinę Lubomirskich do nadzorowania ich okolicznych lasów. Z ksiąg meldunkowych gminy Brzeźnica dowiedziałem się o dwóch rodzinach gajowych, którzy tu mieszkali:
Serwa Andrzej, gajowy, syn Wawrzyńca i Katarzyny z domu Woźniak, ur. 19.10.1895 r. w Łęgu, gmina Kruszyna, szeregowy rezerwy, żona Leonarda z domu Mielczarek, córka Leona i Ewy z domu Królikowska, ur. 12.12.1897 r. w Kamyku, ich dzieci: Natalia, ur. 15.05.1921 r. w Klekotach, Józef, ur. 8.03.1923 r. w Klekotach, Eugeniusz, ur. 7.03.1925 r. w Klekotach. Serwa Andrzej wraz z żoną zostali zameldowani w Klekotach 1 stycznia 1918 r. 21 grudnia 1935 r. opuścili Klekoty przenosząc się do Łęgu. Następną rodziną byli Iwańczykowie: Iwańczyk Stanisław, gajowy, syn Józefa i Marianny z domu Jurczyk, ur. 16.09.1893 r. w Wikłowie, szeregowy rezerwy, żona Stefania z domu Rybak, córka Piotra i Julianny z domu Poroszewska, ur. 8.01.1901 r. w Pogoni, gm. Sosnowiec, ślub zawarli 18.02.1919 r. w Kruszynie, ich dzieci: Kazimierz, ur. 5.01.1920 r. w Łęgu, Marianna, ur. 1.01.1922 r. w Łęgu, Stanisław, ur. 17.11.1926 r. w Łęgu. Wszyscy zostali zameldowani w Klekotach 17 lutego 1936 r. Brak adnotacji w księdze o dacie opuszczenia przez nich tej wsi.
Oczywiście po gajówce w Klekotach nie pozostał żaden ślad.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Małgorzata Migdalska

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu #20828 przez Krzysztof Kucharski
Pragnę dołączyć się do dyskusji na temat wsi Klekoty i dorzucić kilka swoich uwag.
1) Klekoty były wsią z kilkusetletnią tradycją. W pierwszym okresie należały najprawdopodobniej do parafii Brzeźnica, skąd przekazane zostały do parafii Kruszyna. Na przestrzeni lat przekazywane były do różnych parafii (Borowno, Mykanów), by ostatecznie powrócić do Kruszyny. Za pierwszą datę dotyczącą przynależności wsi do parafii Kruszyna uważam rok 1621 tj. narodziny Anny Klekot – córki Marcina i Reginy. Zastanawiam się również, co było pierwsze – nazwa wsi czy nazwisko.
2) W 1827 r. Klekoty miały 3 domy i 23 mieszkańców (Tabella miast i wsi), a w 1883 r. zanotowano 5 domów i 26 mieszkańców oraz karczmę i jej 5 mieszkańców (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego). Spisy te są według mnie mało wiarygodne, gdyż około 1883 r. z samej mojej rodziny mieszkało tam 8-9 osób, a rodzin było przynajmniej kilkanaście.
3) Pod koniec XIX wieku książę Lubomirski przenosi wieś Klekoty obok istniejącej już od kilkuset lat wsi Broniszów. Nowa osada była początkowo nazywana jako kolonia Broniszów, a następnie Broniszew Nowy w odróżnieniu od istniejącego po sąsiedzku Broniszewa Starego. Powodem przeniesienia wsi nie było według mnie kłusownictwo. Moim zdaniem znaczenie wsi leżącej w środku lasu przy trakcie królewskim, który po otwarciu kolei warszawsko – wiedeńskiej opustoszał znacznie podupadło. Po drugie tereny te od wieków były miejscem wielkich polowań i jak przypominam sobie z opowiadań dziadka, przy ich okazji często niszczone były pola uprawne, za co książę musiał wypłacać odszkodowania. Po trzecie, kto chciał kłusować dalej mógł to robić, ponieważ wciąż mieszkał przy tym samym lesie, a do Klekot miał około 3 kilometry.
4) Jednym z moich trzecich pradziadków był Franciszek Kołodziejczyk, zamieszkały we wsi Klekoty. W 1862 r. z jego córką Katarzyną ożenił się Józef Kucharski i mieszkał tam wraz z żona i dziećmi do końca XIX wieku. Nie wiem wg jakiego przelicznika dokonywany był przydział ziemi. Moja rodzina otrzymała w Broniszewie 3 równorzędne działki:
I – Józef i Katarzyna Kucharscy z synem Janem,
II – ich syn Piotr z żoną Marianną i dziećmi,
III – ich syn Józef z żoną Julianną i dziećmi (mój pradziadek w Broniszewie miał 12 ha).
Oprócz tego każdy z nich na Klekotach posiadał łąki, pastwisko i kawałek lasu (do dzisiaj w posiadaniu moich kuzynów). Jedną z pierwszych osób urodzonych w Broniszewie Nowym był brat rodzony mojego dziadka Leon Kucharski (1901 r.), który zginął w 1939 r. w obronie Warszawy jako dowódca 9 Kompanii 145 PP (pochowany na Powązkach).
5) W Klekotach musiała być również kuźnia. Jedna z moich prababci – Aniela, urodzona we wsi Klekoty w 1891 r. ma wpisane w księdze urodzeń: ojciec Józef Kowalski – kowal we wsi Klekoty.
6) Gajówka (leśniczówka) Klekoty – trochę przypominam sobie z opowiadań dziadka (minęło już kilkadziesiąt lat), że w leśniczówce Stanisława Iwańczyka ukrywali się partyzanci. Jesienią 1944 r. Niemcy postanowili ich zlikwidować, lecz bali się podejść bezpośrednio pod leśniczówkę. W pewnej chwili nadleciały samoloty i zaczęło się bombardowanie. Wszyscy mieszkańcy zdołali uciec do lasu, lecz leśniczówka i sąsiadująca z nią zagroda Koćwinów zostały doszczętnie zniszczone i spalone. Na temat zabudowań Mielczarków nic sobie nie przypominam. Gajowy Iwańczak przeniesiony został do innej gajówki, gdzie pracował do emerytury (miejsca nie pamiętam).
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Łągiewka, Małgorzata Flis /Cieśla/

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 4 miesiąc temu #20935 przez Krzysztof Łągiewka
Z wsią Klekoty mam pewien zasadniczy problem. Otóż wzmiankowana jest ona jako należąca do dwóch majątków, tj. Broniszew i Kruszyna. W księdze wieczystej dóbr Broniszew napisano: kolonia Klekoty. W księdze Kruszyńskiej: pustkowie Klekot, a później wieś Klekot, pod koniec XIX w. wieś Klekoty.
Na mocy ukazu z 19 lutego / 2 marca 1864 r. włościanie kolonii Klekoty, Puchy i Nowa Wieś w dobrach Broniszew otrzymali łącznie 158 mórg i 282 pręty (podano obszar dla trzech kolonii razem, a nie osobno). W dobrach Kruszyna włościanie wsi Klekot otrzmali 124 morgi i 154 pręty. W poście powyżej podałem spis włościan z tabeli likwidacyjnej wsi Klekoty w dobrach Kruszyna. Niestety nigdzie nie udało mi się odnaleźć tabeli likwidacyjnej dla kolonii Klekoty, Puchy i Nowa Wieś w dobrach Broniszew.
Ponieważ Klekoty położone były przy Strudze, która była granicą między dobrami Kruszyna i Broniszew nasuwa się wniosek, że wieś leżała po jednej i drugiej stronie Strugi tym samym będąc w dwóch dobrach. Gdy się spojrzy na geoportal widać, że działki są tam po jednej i po drugiej stronie Strugi.
Na mocy dobrowolnych umów z dnia 16 kwietnia 1897 r. i 23 kwietnia 1904 r. właściciele osad zapisanych w tabeli likwidacyjnej od nr 1 do 5 włącznie oddali na własność właścicielowi dóbr Kruszyna i Broniszew ze swych osad: Nr 1 - 22 morgi i 119 prętów, Nr 2 - 21 mórg i 187 prętów, Nr 3 - 14 mórg i 181 prętów, Nr 4 - 21 mórg i 266 prętów, Nr 5 - 21 mórg i 44 pręty. Wszyscy właściciele zrzekli się też wspólnego pastwiska o pow. 13 mórg i 75 prętów zapisanego w tabeli likwidacyjnej pod Nr 6 oraz 4 morgi i 224 pręty wspólnych nieużytków. Dodatkowo właściciele połowy osady Nr 1 zrzekli się też wszystkich przysługujących im serwitutów leśnych i pastwiskowych. W zamian za to otrzymali: Nr 1 - 37 mórg i 219 prętów, Nr 2 - 43 morgi i 64 pręty, Nr 3 - 15 mórg i 246 prętów, Nr 4 - 42 morgi i 104 pręty, Nr 5 - 44 morgi i 7 prętów. Ogółem 183 morgi i 40 prętów z tą wzmianką, że grunty oddane właścicielowi osady Nr 1 wydzielone zostały z dóbr ziemskich Kruszyna, zaś Nr 2 - 5 z dóbr ziemskich Folwark Broniszew litera A.
A co z częścią Klektów z dóbr Broniszew ? Tego na razie nie wiem. Mało jest też informacji o kolonii Nowa Wieś położonej ok. 3 km na północny wschód od Klekotów i kolonii Puchy położonej ok. 3,5 km na północ od Nowej Wsi. Te miejscowości też już nie istnieją.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Kucharski

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 2 miesiąc temu #22122 przez Krzysztof Łągiewka
Dotarłem do nowych informacji w sprawie wsi Klekoty.
Jest dokładnie tak jak podejrzewałem. Otóż była wieś Klekoty wchodząca w skład dóbr Kruszyna i wieś Klekoty wraz z wsiami Puchy i Nowa Wieś należące do dóbr Broniszew.
W dobrach Kruszyna włościanie wsi Klekoty otrzymali tak jak napisałem powyżej 133 morgi i 148 prętów. Co jednak różni się z tym, że w księdze wieczystej dóbr Kruszyna zapisano, że otrzymali 124 morgi i 154 pręty.
Odnalazłem tabelę likwidacyjną dla wsi Puchy, Nowa Wieś i Klekoty w dobrach Broniszew. Tabelę tę sporządzono łącznie dla wszystkich tych miejscowości, bez rozróżnienia kto w której z tych wsi mieszkał. Ziemię otrzymały następujące osoby: 1. Zych Jakub 5 mórg i 30 prętów, Wójcik Paweł 5 mórg i 165 prętów, Stolarek Paweł 5 mórg i 260 prętów. 2. Wójcik Michał 18 mórg i 30 prętów. 3. Klimczak Jan 17 mórg i 245 prętów. 4. Wójcik Łukasz 12 mórg i 275 prętów. 5. Cichoń Paweł 14 mórg i 75 prętów. 6. Cichoń Klemens 14 mórg i 75 prętów. 7. Mielczarek Józef 14 mórg i 205 prętów. 8. Kępa Jakub 15 mórg i 76 prętów. 9. Marszałek Kacper 15 mórg i 75 prętów. 10. Mielczarek Andrzej 15 mórg i 75 prętów. 11. Wspólne pastwisko wsi 4 morgi i 50 prętów. 12. Wspólne pastwisko wsi 146 prętów. Razem 158 mórg i 282 pręty.
Przydałoby się teraz jeszcze rozszyfrować, które z wyżej wymienionych osób były mieszkańcami Puch, Nowej Wsi i Klekotów.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Czas generowania strony: 0,000 s.
Zasilane przez Forum Kunena

Logowanie