Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu #22309 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

Hanna Hofman-Polańska napisał: od nazwiska Lindau podobniez jest nazwa wsi Lindów??? Lindau rodzielał ziemi i nadawal nazwy wsi od imion swoich dzieci???)Rozalin,Stanislawow,Albertów) czy sa na potwierdzenie tej teorii jakies dokumenty!! Ja to znam z opowiadań mojej Babci z Albertowa i kuzyna z Lindowa.
Czy Lindau był zydem czy niemcem??
a może Albertów jest od jego imienia a Stanisławów od imienia jego syna??

Sądzę, że nazwy tych miejscowości pochodzą od imion i nazwisk właścicieli. Nie jest to niczym zaskakującym. Było to często praktykowane, sam znam takie przypadki dla okolic Częstochowy. Można sprawdzić w księgach metrykalnych, kiedy po raz pierwszy pojawia się dana miejscowość i sprawdzić czy pokrywa się to z właścicielami Rębielic. Wtedy będziemy mieć 100% pewność.
Kempnerowie byli na pewno Żydami. Bowiem przed rokiem 1862 Żydzi nie mogli być właścicielami dóbr w Królestwie Polskim. Wyjątkowo mogli nimi zostać tylko za zgodą władz. W AGAD w zespole Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 6577 zachował się spis starozakonnych posiadaczy dóbr w Guberni Warszawskiej. Jest tam przywilej na posiadanie Rębielic wydany przez Radę Administracyjną Królestwa 5/17.06.1834 r. dla Filipiny Kempner. Rodziny Kempner, Rosen i Lindau były ze sobą spowinowacone co widać przy sprzedaży dóbr. Szymon Rosen nabył Rębielice wspólnie z Rozalią z Rosenthalów Kempner. Od Szymona Rosena Rębielice kupił Albert Lindau mąż Reginy z Rosenów. Rodziny te mogły być w jakimś stopniu zasymilowane, gdyż prawie nie ma wśród nich żydowskich imion.
Pani Hanno, posiadam niekompletne spisy nabywców ziemi w dobrach Rębielice wraz z datami ich kupna od Stanisława Lindau. Mogę sprawdzić czy nie ma wśród nich Pani przodków. Proszę mi tylko podać ich dane.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu - 8 lata 1 miesiąc temu #22311 przez Krzysztof Łągiewka
Replied by Krzysztof Łągiewka on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Panie Włodzimierzu, dziękuję za informacje o Podczaskich. Czy jest Pan może potomkiem tej rodziny ?
Jeżeli chodzi o własność Kruszyny to należy wspomnieć najpierw o Józefie Fryderyku Martinim, który nabył ten majątek od Jana Kantego Chruckiego 18.05.1820 r. za 131.000 talarów. Z tego długi stanowiły 126.000 talarów. Nabywca przyjął ich spłatę na siebie, a sprzedający otrzymał zaledwie 5000 talarów.
Józef Fryderyk Martini zmarł w Kruszynie 14.01.1837 r. w wieku 65 lat. W swoim testamencie dobra przekazał w dożywotnie użytkowanie swej żonie Katarzynie z Glambików. Po śmierci żony dobra miały przypaść na córkę Emilię wdowę po Jakubie Podczaskim. Po śmierci zaś córki bądź za jej życia cała majętność Kruszyna miała przejść w ręce jej dzieci, spomiędzy jednak których Józef Martini chciał mieć za dziedzicznego sukcesora swego wnuka Romualda Podczaskiego. Katarzyna z Glambików Martini zrzekła się dożywocia 2.05.1845 r. przekazując je na swą córkę Emilię 1v Podczaską 2v Buczyńską. Ta ostatnia również zrzekła się dożywocia przekazując Kruszynę w zarząd swemu synowi Romualdowi od 12/24.06.1848 r. Tenże stał się pełnoprawnym właścicielem dóbr 27.12.1849 r. / 8.01.1850 r. Katarzyna z Glambików Martini zmarła w Kruszynie 18.12.1854 r. w wieku 78 lat. Jej nagrobek z piaskowca znajduje się do dziś w centrum cmentarza w Kruszynie. Wykonany z piaskowca, napisy są na nim nieco starte, ale można jeszcze odczytać: DOM Katarzyna Martini przeżywszy lat 78 zakończyła przykładne i .....(nieczytelne) życie w dniu 18 grudnia 1854 r. Nagrobek jest poświęcony tylko jej, ale przed nim jest dość duży zniszczony grób/grobowiec? co mogłoby świadczyć o tym, że jest tam pochowanych więcej osób.
W księgach metrykalnych parafii Kruszyna zachowały się następujące akty:
Nr 9. 27.05.1823 r. ślub Jakuba Podczaskiego kawalera komisarza obwodu wieluńskiego w Wieluniu zamieszkałego lat 25 urodzonego w parafii Opatów syna zmarłego Stanisława i Eleonory z Biernackich z Emilią Martini panną lat 20 urodzoną w parafii Koziegłowy córką Józefa Fryderyka Martiniego i Katarzyny z Glambików.
Nr 46. 8.07.1824 r. zmarła w Kruszynie Magdalena z Sedlaczków Glambikowa z powtórnego małżeństwa Sznaydrowa wdowa lat 85 zamieszkała przy swym zięciu Józefie Fryderyku Martinim.
Nr 79. 28.09.1826 r. o 4 rano urodził się w Kruszynie Romuald Karol Augustyn Podczaski, syn Jakuba i Emilii z Martinich.
Nr 55. 28.07.1829 r. urodziła się w Kruszynie Idalia Katarzyna Eleonora Podczaska, córka Jakuba i Emilii z Martinich.
Nr 53. 25.07.1831 r. urodziła się w Kruszynie Emilia Kunegunda Józefa Podczaska, córka Jakuba i Emilii z Martinich.
Nr 5. 14.01.1837 r. o w pół do jedenastej przed południem zmarł w Kruszynie Józef Fryderyk Martini lat 65.
Nr 25. 13.07.1839 r. ślub pomiędzy Janem Buczyńskim kawalerem dziedzicem wsi Włynice, kawalerem orderów św. Stanisława, św. Włodzimierza, znaku honorowego nieskazitelnej służby lat 48 urodzonym w Sulmierzycach synem Karola i Katarzyny z Szumlańskich z Emilią Podczaską wdową po zmarłym 1.04.1832 r. Jakubie Podczaskim córką zmarłego Józefa Martiniego i Katarzyny z Glambików lat 35 urodzoną w mieście Koziegłowach.
Nr 32. 11.06.1845 r. zmarł w Kruszynie Jan Nepomucen Glambik lat 72 syn Macieja i Magdaleny Glambików, brat Katarzyny Martini.
Nr 16. 31.07.1849 r. ślub pomiędzy pomiędzy Leopoldem Piotrem Ignacym Cieleckim lat 33 kawalerem urodzonym we wsi Szarerz w powiecie gostyńskim z Klemensa i Józefy z Łączyńskich już nieżyjącej dziedziców dóbr Trębki i Szczawin Kościelny w tymże powiecie, dzierżawcą dóbr Kampinos tamże zamieszkałym z Idalią Podczaską lat 20 córką Jakuba już nieżyjącego i Emilii z Martinich dziedziców dóbr Biała urodzoną i zamieszkałą przy matce w Kruszynie.
Nr 96. 18.12.1854 r. o 6 po południu zmarła w Kruszynie Katarzyna z Glambików Martini lat 78 wdowa po Józefie Martinim urodzona w Śląsku.
Nr 32. 13.07.1855 r. urodził się w Kruszynie Włodzimierz Jakub Stanisław Podczaski, syn Romualda i Melanii z Chełmskich.
Nr 56. 21.07.1855 r. zmarł w Krusznie Włodzimierz Podczaski mający 7 dni.
Nr 94. 23.09.1858 r. urodziła się w Kruszynie Zofia Maria Idalia Podczaska, córka Romualda i Melanii z Chełmskich.
Nr 66. 6.08.1862 r. urodził się w Kruszynie Józef Fryderyk Stefan Podczaski, syn Romualda i Melanii z Chełmskich.
Eugeniusz książę Lubomirski przed notariuszem Władysławem Więckowskim w Warszawie 10/22.07.1862 r. nabył od Romualda Podczaskiego: 1.Kruszynę z przyległościami Bogusławice, Łęg, Kijów, połowę wsi Jacków - Baby, pustkowia: Klekot, Adamów, Rusinów. 2.Jacków - Baby litera A. 3.Jamne oraz Nowa Wieś. Cena: 277.500 rubli. Zezwolono też aby, Romuald Podczaski pozostał w pałacu do 1 grudnia 1862 r. Z pod tej sprzedaży wyłączono na rzecz Romualda Podczaskiego wszystkie meble, obrazy, lustra, sprzęty domowe, sprzęty kuchenne, powozy, bryczki, sanie, konie cugowe i wierzchowe z zaprzęgami i ich źrebiętami, siodła, czwartą część oranżerii tegorocznej, rzepak i wszelkie zgoła remanenta znajdujące się czy to w piwnicach, magazynach, spichrzach lub gdziekolwiek.
Stanisław Podczaski nabył dobra Nowa Wieś 23.07/4.08.1853 r. od Michaliny z Karońskich Jawornickiej za 17.000 rubli.
Leopold Cielecki nabył Nową Wieś 10/22.06.1867 r. od Stanisława Podczaskiego za 19.500 rubli.
Idalia z Podczaskich wdowa po Leopoldzie Cieleckim otrzymała dobra na skutek działów pomiędzy współsukcesorami po nim 2/14.11.1868 r. w szacunku 19.936 rubli.
Max Drejsing nabył Nową Wieś od Idalii z Podczaskich Cieleckiej 12/24.05.1876 r. za 23.287 rubli i 50 kopiejek.
Proszę napisać coś więcej o śmierci Podczaskich w 1891 roku. Z tym że nie było ich trzech lecz dwoje, bowiem Włodzimierz Podczaski zmarł w Kruszynie w kilka dni po narodzinach. Czy zna Pan dokładną datę i miejsca zgonu w Warszawie Romualda Podczaskiego i jego syna? I jakie były dalsze losy Podczaskich w XIX i XX w. po sprzedaży Kruszyny?
Ostatnia8 lata 1 miesiąc temu edycja: Krzysztof Łągiewka od.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Włodzimierz Gędek

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu #22508 przez Michał Mugaj
Replied by Michał Mugaj on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
1. Przeglądając akty urodzenia w parafii Kruszyna, znalazłem akt przysposobienia (rok 1847-nr 31) Stanisława Jakuba Podczaskiego przez małżeństwo Janiszewskich. Z dołączonych do tego aktu dokumentów wynika, że Stanisław Jakub Podczaski, najstarszy syn Jakuba Podczaskiego i Emilii Martini- urodził się 21 lutego 1825 r.
2. Z dołączonych dokumentów także wynika, że Jakub Podczaski zmarł 1 kwietnia 1832 r.
The following user(s) said Thank You: Włodzimierz Gędek, Krzysztof Łągiewka

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu #22605 przez Włodzimierz Gędek
Replied by Włodzimierz Gędek on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Bardzo dziękuję za szczegółowe informacje o Kruszynie, zarówno dotyczące zakupu przez Martinich jak i sprzedaży jej Lubomirskim. Przy okazji w którym archiwum znajdują się te materiały?
Drobne sprostowanie co do aktu Nr16 31.07.1849 Ignacy Cielecki urodził się w Suserzu
szukajwarchiwach.pl/50/407/0/-/5#tabSkany skan nr 7 nr.21. Cenną informacją jest również ta dotycząca grobu Katarzyny z Glambików Martini zm.1854 na cm. w Kruszynie, może tam pochowany wcześniej został również mąż Józef Fryderyk?

Gwoli uzupełnienia o Martinim przytaczam co napisano w: Joachima Bielskiego Dalszy cia̧g Kroniki polskiéj, zawieraja̧céj dzieje od ... wyd. Warszawa 1851 np. na stronie internetowej
archive.org/details/joachimabielski00bielgoog lub historiapolski.eu/joachima-bielskiego-da...wieraj-ce-t1022.html
„Już od początku ośmnastego stulecia, jak się pokazuje z ksiąg hipotecznych popruskich w mieście Kaliszu znajdujących się, rodzina Starczewskich Burgrabiów Piotrkowskich występuje jako dziedzice wsi Gawłowa i Biały które w r. 1731 jedne dobra stanowiły. W r. 1802 Piotr Starczewski postarał się o oszacowanie tychże, skutkiem czego Gawłów otaksowano urzędownie na talarów 20,402, 15 dobrych groszy i 4 fenigi, zaś Białę na 42,888 talarów, 19 dobrych groszy i 4 fenigi. Po śmierci Piotra Starczewskiego od żony i czworga jego dzieci spadkobierców, nabył‚ Joachim Krzysztof Denso na subhastacyą wyrokiem adjudykacyjnym z daia 5 Kwietnia 1819 r. dobra powyższe za summą szacunkową złp, 253,164. Nowy dziedzic, któremu znana była przeszłość tego miejsca i sława naszych pisarzy, widząc mury odwieczne piętrowe po historykach Bielskich co raz bardziej niszczejące, a potrzebując kamieni na zabudowania gospodarskie, zniósł‚ zupełnie górne czyli pierwsze piętro, a dolne kazał‚ słomianym dachem pokryć i w niem sobie mieszkanie urządził, wmurowawszy nade drzwiami tablicę z szumnym napisem o którym niżej powiemy, i na tem wszystkie starania około sławy domu Bielskich zakończył. Zresztą być może i Denso istotnie zamierzał‚ co z tego gmachu uczynić, aliścci nielitościwy pożar zniszczył‚ i te restauracyą a gruzy pozostały w poprzednim swoim kształcie, tylko o jedne piętro zmniejszone.
Wkrótce też Denso aktem w dniu 29 Maja 1828 r. przed Rejentem Pawiatu Radomskiego zeznanym, dobra Gawłowo i Białe zamienił z Józefem Fryderykiem Martini za dobra Ottmuth, Malin i Karlubitz w Szlązku górnem położone, w summie szacunkowej złp. 258,000: Martini miał podobnież zamiar mieszkanie Bielskich odpowiednio ich sławie przebudować, lecz niebawem sprzedał je w tejże samej cenie aktem z dnia 7 Maja 1829 r. Jakóbowi i Emilii z Martinich małżonkom Podczaskim, to jest swojej córce i zięciowi. Podczaski zostawił kamień z napisem Densy, wziął się atoli znowu do restauracyi, pokrył mury dachem, pobił go gontami, okna duże zamurowawszy, przemienił na małe, a gmach cały obrócił na lamus czyli rodzaj szpichlerza. Myślał‚ jednak szczerze o zachowaniu od zagłady tak szacownej pamiątki i w tym celu około r. 1830 polecił‚ p. Reinsteinowi budowniczemu sporządzenie planu na wznieść się mający na pozostałych murach dworzec. Plan ten w ręku teraźniejszego właściciela Biały starannie przechowany, jest kolorami wypracowany, według tego styl budowy miał być gotycki o jednem piętrze, a cztery baszty po jednej z każdego rogu; lecz śmierć Podczaskiego w r. 1832 wypadła, niedozwoliła planu tego nie tylko do skutku doprowadzić, lecz ani nawet rozpocząć. Pozostała zaś rodzina to jest żona, dwóch synów, i dwie córki, aktem z dnia 6 Lipca 1849 roku pozbyli swoje tytuły własności do Biały i Gawłowa w summie złp. 195,000 na osobę Bolesława Gołębowskiego, który w drodze działów na licytacyi publicznej w Kaliszu, wyrokiem adjudykacyjnym z dnia 28 Maja 1850 r. całkowitych tych dóbr stał się właścicicielem w summie Złp. 254,533 gr. 10.Niewątpiemy że teraźniejszy młody i umiejący cenić nauki posiadacz Biały i sędziwego domu naszych historyków, jeżeli ich nie uczci projektowanym odbudowaniem, to przynajmniej nie dozwoli zniszczeć tej szacownej ruinie. „
Występujący tu Jakub Podczaski h.Rola – Komisarz obwodowy wieluński, odpowiedzialny za wytyczenie Aleji w Częstochowie
genealodzy.czestochowa.pl/kunena/forum-o...owa-w-roku-1818#8129
„Z Czestochowy d, 8 Pazdz: 1818 r. - Miasto Czestochowa skladajace z starego i nowego Miasta, osobno polozonych, nad Rzeka Warta, wbliskosci Szlaska, oraz opatrzone bedac Kamieniem do murowania zdatnym i Wapnem; nadto przy co rocznem naplywie kilkukroc stutysiecy Ludzi przybywaiacych z roznych kraiow w drodze poboznej pielgrzymki na odpust, ciagle przez cale lato odbywaiacy sie w Klasztorze Jasnogorskim, podaie rzadka sposobnosc do zalozenia Osad fabrycznych. Wszakze przedmiot ten nieuszedl bacznosci Rzadu, i w tym celu zjechawszy w d, 26 Wrzesnia r.b. JW. Hrabia Suminski, Radca Stanu Dyrektor Jeneralny Poczt i Policji, prezydujacy w Komissji Miast: JW. Prezes Komissji Wctwa Kaliskiego, Wy Dunin Kommissarz Delegowany w toz Wtwo przez JO. Xiecia Namiestnika Krolewskiego do regulowania miast i zakladow fabrycznych, miejscowy Kommissarz Obwodowy W. Podczaski, i inni do tego potrzebni Urzednicy; za wspolnem porozumieniem sie z soba, ulozyli Plan polaczenia obydwoch miast starej i nowej Czestochowy. …”

Zmarł w 1 kwietnia 1832 „..... o godzinie dwunastej w południe w Domu Dworskim w Biały pod Numerem pierwszym Umarł Wielmozny Jakub Podczaski Dziedzic Dóbr Biały i Gawłowa lat trzydzieści cztery wieku zycia mający, Syn Wielmoznego Stanisława Eleonory z Biernackich Małżonków Podczaskich zamieszkałych niegdy w Piwonicach Obwodzie Kaliskim zostawiwszy po sobie owdowiała Żonę Wielmożna Emilię z Martynow Podczaską zamieszkała na teraz w Biały..…”
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW...3D2115410&cc=2115410
Akt zgonu w Księgach Pajęczna scan 31

O tymże Podczaskim słów kilka jest w artykule prof. Jana Ziółka w PSB o Ppłk. Władysławie Podczaskim (który uratował życie łotrowi Napoleonowi ) np.
ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/wladyslaw-ludwik-podczaski

„…. Młodszy brat P-ego Jakub (zm. 1 IX 1832), właściciel Kruszyny i Białej Szlacheckiej (pow. piotrkowski), w l. 1824–5 komisarz obwodu wieluńskiego, był kapitanem w 14 p. piechoty w powstaniu listopadowym…. ”

Z punktu widzenia ziemiaństwa częstochowskiego w rozpatrywanym okresie należałoby również wymienić siostrę Jakuba - Józefę, która w 10.IV.1831 roku w Boczkach par.Rossoczyca zawarła związek małżeński z „urodzonym Sewerynem Waldgon Baronem ... dziedzicem dóbr Borowana i tam zamieszkałym..”

Borowno – wymienione w Pańskim opracowaniu posiadane w latach 1783-1792 przez Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego. Pierwszą żoną Paciorkowskiego była Barbara Franciszka Męcińska. Po śmierci Parciorkowskiego wyszła za sędziego Walgona (16.VIII.1803 roku w Borownie). Barbara z Męcińskich Walgonowa zm. 7.IV.1827 roku w Borownie.
„Kurier Warszawski” nr 110 z 24.04.1827 Barbara z Męcińskich WALDGON (1v. Paciorkowska) córka Stanisława i Rozalii starostwa Męcińskich, jej pierwszym mężem był zmarły Franciszek Ksawery Paciorkowski, drugim - baron Seweryn Waldgon; zm. 7 IV 1827 poch. w dobrach dziedzicznych Borowno w pow. wieluńskim, zostawiła męża i dzieci
Baron Wilson-Walgen Seweryn de Eastbourne był sędzią pokoju pow.wieluńskiego, ale pojawiał się również na Jasnej Górze.

Wspominając Białą k/Pajęczna – być może przekroczyłem granice rozpatrywanego obszaru ziemiaństwa częstochowskiego. Gorący to temat.
Czy mógłby Pan podać granice tego obszaru?
Czy obejmują one tylko powiat lelewski woj. Krakowskiego z czasów I Rzeczpospolitej?
Czy powiaty częstochowski, będziński (z Ks.Siewierskim), wieluński, radomszczański i włoszczowski z czasów okupacji rosyjskiej w XIXw. ? (Atlas Bazewicza)
Czy obszar niedawno zlikwidowanego w 1998 roku województwo częstochowskiego?
Czy może obejmuje granice archidiecezji częstochowskiej z 1925roku.
A może obwiednie tych wszystkich?

Poniżej dalsze losy Podczaskich z tej linii (próba zarysu wstępu!)

Jakub Podczaski ożeniony z Emilią Martini miał z nią dzieci:
- Stanisława ur.5.II.1825 Wrocław zm.ok.1900 Kraków
- Romualda Karola Augustyna ur.28.IX.1826 Kruszyna - zm 8.III.1891 poch. na Powązkach kw.43.rz.4 m.18
- Idalia Katarzyna Eleonora ur.28.VII.1829 Kruszyna w pałacu! – zm.ok.1900 Kraków wyszła za Cieleckiego
- Emilia Kunegunda Józefa ur.25.VII.1831 Kruszyna w palacu! – zm.ok.1907 Kraków nie wyszła za mąż

Zagadką jest dlaczego Józef Fryderyk Martini chciał mieć za dziedzicznego sukcesora wnuka Romualda a nie starszego Stanisława?

Synowie Stanisław i Romuald ukończyli Gimnazjum św. Marii i Magdaleny we Wrocławiu (Stanisław w 1844 roku a Romuald rok później).

E.Sęczys: "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861" wymienia
PODCZASKI h.Rola
Romuald Karol Augustyn (3im) i Stanisław Józef Jakub (3im) (s-owie) Jakuba i Emilii Martnickiej) leg. 1848 Źr. 2/7 s.275; 4/504 p.80,81 [AGAD]

Bracia występują również w:
„Wykazie imiennym wybieralnych do rady powiatowej powiatu wieluńskiego w roku 1861”
(posiadacze majątków ziemskich w powiecie )
Okręg częstochowski
41.Podczaski Stanisław Nowa Wieś
Okręg wieluński
73.Podczaski Romuald Kruszyna
www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/zasoby/...uńskiego-w-roku-1861

Stanisław ożenił się 16.XI.1854 w Ostrowie Wielkopolskim z Kornelią Anna Magdalena Morawską.
Ojcem panny młodej był Teofil Morawski - członek Rządu Narodowego w 1831r (23.IV.1793 Piwonice – 12.I.1835 Ociąż) – matką Leokadia Szczaniecka, a stryjem Teodor Morawski – minister spraw zagranicznych w 1831r (1.XI.1797 Mikołajewice – 21.XI.1879 Paryż cm. Pere Lachaise).
Stanisław podpisywał się jako: Stanisław z Podczach Podczaski h.Rola.
Dzięki informacji od Pana wiadomo mi, że Stanisław 4.VIII.1853 roku nabył Nową Wieś, sprzedaną w 22.VI.1867 roku Cieleckiemu Leopoldowi – szwagrowi. Cielecki zmarł ok.1867/68. Majątek pozostał w rękach Idalii z Podczaskich Cieleckiej – siostry Stanisława do 1876 roku.
Ciekawe czy w Nowej Wsi są jeszcze jakiekolwiek ślady tego dworu?
Stanisław z Kornelia mieli ośmioro dzieci, z których z pierwszej piątki przeżyła jedynie najstarsza Jadwiga (będąca do końca życia pod opieką ojca), Antoni – utonął w Wiśle pod Wawelem na oczach dzielnych austriackich oficerów 28.VII.1885 w wieku 27 lat. poch. Na cm. Rakowickim w Krakowie. Opis poszukiwań jego ciała można śledzić w krakowskim „Czasie”. Zdjęcie jego grobu z cm. Rakowickiego (niestety bez podanej kwatery) można znaleźć
www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayima...18#top_display_media

Następny Jakub zm. na cholerę w wieku 7 lat w 1867 roku poch. w Ociążu. W wieku niespełna 2 lat zmarła następna córka Maria.
Dopiero trójka najmłodszych dzieci założyła rodziny.
Dr Władysław Podczaski – w II Rzeczpospolitej sędzia Naczelnego Trybunału Administracyjnego – ożeniony z Marią Czaykowską. I ostatnia para bliźniąt ur.8.VIII.1868 Kornelia i Jakub (identyczne imię jak zmarłego przed rokiem brata) . Narodziny których matka Kornelia z Morawskich przypłaciła życiem zmarła 11 dni później. Pierwsza szóstka dzieci urodziła się w Nowej Wsi (metryki w par. św. Zygmunta w Częstochowie), jedynie bliźnięta mają w akcie chrztu wpisane Częstochowa.
Kornelia wyszła za Ferdynanda Kalksteina z Mieleszyna, z którym miała 4 dzieci. Z których ostatni Stanisław zmarł w 1960 roku pochowany w grobowcu rodzinnym w Sokolnikach.
Brat bliźniak Jakub – również dr prawa ożeniony z Pauliną Ford - był starostą opawskim a od 1919-1923 starostą w Bielsku-Białej. Zmarł bezpotomnie w 1942 roku.
Stanisław Podczaski po sprzedaży Nowej Wsi przeniósł się z Rodziną do Krakowa, gdzie stał się właścielem kamienicy przy ul.Batorego 25
www.mmkrakow.pl/artykul/co-nam-zostalo-z...,artgal,t,id,tm.html
W kamienicy tej oprócz Stanisława i jego Rodziny mieszkała również Władysława z baronów Walgon Łodzia Kurnatowska ur. w 1834 r. w Borownie.

Drugi syn Jakuba i Emilii z Martinich Romuald ożenił się ok.1850 roku z Melanią Balbiną Ścibor-Chełmską (ur.31.III.1833 Myszaków zm.?).
Po sprzedaży Kruszyny pojawia się jak właściciel majątku zony Łukomie k/Słupcy a następnie w Woli Kamockiej (nie mam potwierdzających dokumentów). W 1876 roku wybrany został jako sędzia sądu gminnego w kolonii Kamocin („Tydzień” z 17 maja 1876).
Mieli przynajmniej czworo dzieci.
- Włodzimierz Jakub Stanisław ur i zm w 1855 (imiona po dziadku i pradziadku Podczaskich)
- Zofia Maria Idalia ur. 23.IX.1859 Kruszyna – zm. 22.II.1948 Sochaczew wyszła za Zygmunta Grzybowskiego ze Żdżarowa. (Ich córka Maria wyszła za Ignacego Garbolewskiego – pierwszego starosty sochaczewskiego). Zdjęcie Zofii z Podczaskich Grzybowskiej znalazło się na okładce 63 numeru „Wiadomości Ziemiańskich” a inny jej portret z lat 1890-1900 dostępny w czytelni BN w Warszawie (nie widziałem go jeszcze).
- Józef Fryderyk Stefan ur.6.VIII.1862 zm.1891. Informacja do nim ze strony
www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/mu....../ryga/k-arkonia/‎
„Józef Podczaski, (6 sierpnia 1862 w Kruszynie w gub. piotrkowskiej - 1891), student Wydziału Rolniczego PR 1882-83, przyjęty do Arkonii 1883 (nr ew. 280), początkowo praktyka w dobrach w gub. piotrkowskiej, od 1886 w dobrach Kłucko w gub. Radomskiej”
- Ostatnie znane dziecko to syn Romuald ur. 26.VIII.1870 w Woli Kamockiej par.Srock.- zm.?. Jego ojcem chrzestnym był m.in. Stanisław Podczaski z miasta Krakowa.
Prawdopodobnie przeniósł się w sochaczewskie. W „Dziejach Sochaczewa t.V Bogusława Kwiatkowskiego” na str.528 wymieniony jest w „Urzędowym spisie folwarków w powiecie sochaczewskim. Sochaczew 1925r.”
„Gmina Rybno
..
- Grzybowski Janusz Ćmiszew - Grzybowski Zygmunt Żdżarów
- Grzybowski Witold Ruszki - Podczaski Romuald Ostrowce”

Grób Romualda Podczaskiego – ojca znajduje się na Powązkach z inskrypcją na płycie nagrobnej
Ś.P. ROMUALD ROLA
PODCZASKI
ŻYŁ LAT 64 + 8/3 1891 R.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU
DAĆ PANIE
Gdzie pochowana żona? – nie wiem.

Wracając do Pańskiego pytana co do spokrewnienia z Podczaskimi h.Rola. Moja żona pochodzi z Podczaskich, stąd to zainteresowanie.
Nie wyjaśniłem jeszcze śmierci trzech Podczaskich w 1891 roku (trzecim był Stanisław ur.18.VIII.1856 z gub.piotrkowskiej)
Jeszcze raz gratuluję wspaniałego artykułu i przepraszam za przydługą odpowiedź. Włodzimierz Gędek
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj, Krzysztof Łągiewka

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu #22607 przez Włodzimierz Gędek
Replied by Włodzimierz Gędek on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Panie Michale
Przeczytałem nieznany mi dokument o przysposobieniu Stanisława Józefa Jakóba trzech imion Podczaskiego Janiszewskiego (Kruszyna LB 1847 nr 31 i wcześniejszy wyrok). Nie znam na przysposobieniach, ale wygląda, że taka była prawna konieczność, aby młodszy brat Romuald mógł przejąć dobra Kruszyńskie – jak zastrzegł to w testamencie Józef Fryderyk Martini.
The following user(s) said Thank You: Michał Mugaj

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
8 lata 1 miesiąc temu #22853 przez Ewa Gajownik
Replied by Ewa Gajownik on topic Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945
Witam, czy w swoich badaniach natknął się Pan może na nazwisko Andrzej Jastrzębski ur.1.12.1814r. we wsi Piele w majątku Jana Królikiewicza, gdzie jego ojciec Józef był prawdopodobnie dzierżawcą. W roku 1837 Andrzej był propinatorem w Wyczerpach, a następnie (na pewno w 1872r i pózniej) mieszkał w Łojkach. Czy był tylko zarządcą majątku czy jego właścicielem - staram się to ustalić, zależy mi bardzo to mój pra-dziadek. Za wszelkie informacje będę wdzięczna. Pozdrawiam. Ewa Gajownik

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Czas generowania strony: 0,000 s.
Zasilane przez Forum Kunena

Logowanie