Mlyny i mlynarze - okolice Czestochowy

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13589 przez Andrzej Kuśnierczyk
Młyn zwany Lechowa z gruntami i stawem wydzielony z dóbr Kamyk
w 1872 r. przeszedł z rąk Macieja Bojanowskiego do Franciszki Respondek i Józefy Młodowskiej (akta notariusza Piątkowskiego).

Dzierżawca młyna Bleszyńskiego w gminie Mykanów Adolf (syn Aleksego) kupił od Adama Pogorzelskiego z folwarku Radostkow , zarządcy dóbr Radostkow, krowę, meble i samowar za łaczna kwotę 60 rs. (not. Piątkowski)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13591 przez Barbara Kazimierska
Dzień dobry! Bardzo interesuje mnie Franciszka Respondek- jest moją krewną - jak dotrzeć do aktu? Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13599 przez Teresa Łukasik
"Goniec Częstochowski" z 19 lipca 1918r

Obwieszczenie Król.Pol. Sądu Okręgowego w Częstochowie nr.713

cyt: "Roman Patorski z siedzibą w Wałach, gm. Huta Stara, powiatu Częstochowskiego. Właściciel młyna Roman Patorski we wsi Wały , gm. Huta - Stara,powiatu Częstochowskiego.

www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=13888&tab=3

Pozdrawiam Teresa Łukasik
Za tę wiadomość podziękował(a): Barbara Kazimierska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13610 przez Michał Mugaj
Młyny i młynarze
Poniższe informacje w całości /i nie tylko/ pochodzą z książki Tomasza Kuźnickiego „Z dziejów młynarstwa Radomska” i regionu(Katalog) wydanej przez Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami o/ w Radomsku w 2009 r.
Poniżej wykaz młynów, pokazanych na mapie kol. Hurasa, z lat 1802-1803
1 Łęg Młyn- młyn wodny na rzece Warcie,
2 Grabówka Młyn- młyn wodny na rzeczce, zwanej dziś Struga, lewym dopływie Warty
3 Sadzawka Młyn – w Kruszynie
4 Zasempa Młyn – (dziś Młynek w okolicach Pieńków Szczepockich), lewy dopływ Warty
5 Kuźnice Młyn – między Widzówkiem i Gowarzowem, lewy dopływ Warty
6 Jeż Młyn – w okolicach dzisiejszej Jamrowizny, lewy dopływ Warty
7 Młyn dworski w Kruszynie – młyn motorowy
8 Zaremba Młyn – młyn wodny w miejscowości Wikłów
9 Kijowski Młyn – młyn wodny w górnym biegu Warty, powyżej Łęgu, w Kijowie
10 2 Młyny w Widzowie – młyny motorowe
11 Młyn w Jackowie – młyn motorowy
Młyn dworski w Kruszynie
Młyn motorowy w Kruszynie założony został w 1904 r. w murowanym parterowym budynku o wymiarach około 26 m długości i 11 m szerokości. Początkowo był to młyn parowy poruszany lokomobilą- posiadał wówczas 2 pary walców, 1 parę kamieni francuskich , oraz żubrownik i perlak. W budynku tym, w piwnicy do 1938 r. znajdował a się destylarnia, rektyfikacja i rozlewnia spirytusu. Następnie w roku 1942 nadbudowano piętro, wymieniono walce, zlikwidowano kamienie. W tym też roku założono silnik elektryczny. Przed wojną młyn przerabiał głównie zboże z majątku(zdolność przemiałowa wynosiła do 6 ton zboża na dobę). W okresie międzywojennym, młynem księcia Stefana Andrzeja Lubomirskiego, synem Eugeniusza (1862 – 1941) zarządzał Józef Stępień. Wg opisu Sławomira Pruciaka z 2009 r : -do wybuchu wojny był to najnowocześniejszy młyn w okolicy Kruszyny. Eksploatowany był na potrzeby książąt Lubomirskich, natomiast w czasie okupacji na rzecz Niemców. Po wyzwoleniu zostal udostępniony mieszkańcom. Pod koniec lat 90, został zamkniety i od tego czasu był dewastowany.1 maja 2009 r. ulegl pożarowi, tak że w chwili obecnejpo obiekcie pozostały jedynie mury/z listu korespondencyjnego Sławomira Pruciaka -Lgota Mała ,do autora,Tomasza Kuźnickiego/.
Znalazłem na Family Search akt małżeństwa z 1890 r. z parafii Kruszyna: Stępień Józef, urodz. 1862 r, wieś Młodzowy, parafia Noworadomska, młynarz; syn Stanisława Stępnia i Marianny zd. Wajser zawarł związek małżeński z: Chądzeńska Marianna, urodz. 1873 wieś Kijów parafia Kruszyna; córka Wawrzyńca Chądzeńskiego i Honoraty zd. Woszczyńska. Z moich notatek także wynika, że Chądzeńscy /Hądzeńscy/ byli młynarzami ze wsi Łęg/parafia Kruszyna/ jak i Woszczyńscy – byli młynarzami ze wsi Kijów/parafia Kruszyna/. Tylko nie jestem pewien, czy to jest ten Stępień Józef-zarządzający młynem dworskim książąt Lubomirskich?
Znalazłem także kolejnego młynarza z Kruszyny/znanego mi z opowiadań mojej Mamy/. Binkowski /Bieńkowski/ Konstanty-urodz. 1877 r. wieś Danki parafia Mszczonów, młynarz; syn Binkowskiego Aleksandra-młynarza, ze wsi Szymanów powiat Sochaczów i nieżyjącej Józefy Ciszewskiej - zawarł w 1905 r. w Kruszynie związek małżeński z Maryanną Wrzalik –urodz w 1887 r. , mieszkającą w Folwarku Baby/parafia Kruszyna/; córką nieżyjącego Wawrzyńca Wrzalika i wdowy Marcyanny Graczyk.
Dołączyłem także powiększony wycinek mapy parafii Kruszyna/kol. Hurasa/. Jak będę w Kruszynie, postaram się zrobić zdjęcia z tego, co pozostało po młynie dworskim książąt Lubomirskich.
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Barbara Kazimierska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13611 przez Michał Mugaj
/w nawiązaniu do poprzedniego postu/:
są to młyny w parafii Kruszyna i w jej sąsiedztwie.
M.M.
Za tę wiadomość podziękował(a): Barbara Kazimierska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13631 przez Ewa Gajownik
Witam,
Nie wiem czy piszę do właściwej osoby, ale jeszcze nie bardzo poruszam się po tej witrynie... Szukam krewnych ze strony mojej mamy. Z Jej przekazu wynika że siostra Jej ojca - Aniela Jastrzębska (urodzona ok.1870, może później)wyszła za mąż za niejakiego Mielczarka (Mielcarka), mieli młyn w Przedborzu. Czy mogę liczyć na pomoc i wskazówkę jak i gdzie mogę tego szukać.
Będę wdzięczna za każdą informację. Pozdrawiam, Ewa Gajownik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13633 przez Krzysztof Łągiewka
Goniec Częstochowski, Nr 202 z 26.07.1914, s. 3
Echa burzy w okolicy Częstochowy
Burze, które przeszły nad Częstochową i okolicą i tyle spowodowały pożarów, podobno zniosły do szczętu młyn wodny na Pohulance za Porajem, rozrywając staw, z którego uciekło ryb za parę tysięcy rubli. Właściciel młyna zaledwie zdołał ujść z życiem z rodziną. Wiadomość ta o takich rozmiarach katastrofy potrzebuje jeszcze potwierdzenia. Powódź prócz tego podmyła groby na cmentarzu w Choroniu i przyniosła na Wartę nie wiadomo czyich sto przeszło gęsi. W całej okolicy mocno ucierpiały ogrodowizny, ogórki zupełnie przepadły.

Goniec Częstochowski, Nr 205 z 29.07.1914, s. 3
Echa burzy.
Korespondent nasz pisze nam: wiadomość o zniesieniu młyna pod Zaborzem przez powódź jest prawdziwa. Jest to młyn Pytlewskiego. Woda rozerwała literalnie młyn i rozniosła go na kawałeczki po polach i lasach nadbrzeżnych na przestrzeni trzech wiorst, dom mieszkalny spadł w dół i, połamawszy się zagłębił się w rzece. Wszelki dobytek, jak sprzęty, meble, ubrania, kury, karpie w stawie, wszystko zniszczone, wszystko zginęło. Straty wielkie. Pytlewski stracił cały swój majątek. Sąsiedni młyn Jareckiego również trochę ucierpiał, woda zerwała upusty, groble, poniosła wszystkie ryby. Z cmentarza w Choroniu woda uniosła w lasy jedenaście trumien, z tych trzech nie odnaleziono. W lasach mnóstwo drzew i krzewów powódź wyrwała z korzeniami. Na drogach wyrwy, dochodzą do dwóch łokci głębokości. Jedna trzecia część zbiorów zginęła, a w niektórych miejscach nawet więcej niż połowa.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13636 przez Barbara Kazimierska
Witam Pani Ewo!
Ja zainteresowałam się artykułem o młynarzach dlatego, że pojawiło się tam nazwisko Respondek- moja krewna. Mnie interesują nazwiska Bem, Brodziak, Wręczycka, Augustynowicz. Serdecznie pozdrawiam. Basia
Za tę wiadomość podziękował(a): Ewa Gajownik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13646 przez Michał Mugaj
D. ciąg parafia Kruszyna
Poniższe informacje w całości /i nie tylko/ pochodzą z książki Tomasza Kuźnickiego „Z dziejów młynarstwa Radomska” i regionu(Katalog) wydanej przez Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami o/ w Radomsku w 2009 r.

Młyn Zaremba
W miejscowości Wikłów, w pobliżu trasy E-75 działał młyn wodny o nazwie „Zaremba”. Wspomniany został w 1870 r. z miejscowym folwarkiem w dobrach Kruszyna, o łącznej rozległości 1162 mórg. Wymieniony został także w 1893 r. razem z eksploatowanym tutaj również piecem wapiennym, pokładem wapienia oraz torfu/”Słownik geograficzny Królestwa Polskiego”…, tom XIII, s.446, hasło Wikłów/.

Młyn Zasępa
Na lewym dopływie Warty pomiędzy Wikłowem a Szczepocicami Prywatnymi, w okolicach obecnych Pieńków Szczepockich znajdowała się osada młynarska „Zasępa”. Istniała już pod koniec XVIII wieku. Pochodził stąd młynarz Wincenty Bryl vulgo Zasępa (1777-1823), syn Mikołaja i Agnieszki Zasępa. Następnie mieszkał on w Radziechowicach. Po dawnym młynie pozostała już tylko grobla. Miejsce po osadzie „Zasępa” nosi obecnie nazwę „Młynek” i znajduje się 3 km na zachód od Pieńków Szczepockich. Wg opisu S. Pruciaka z 2009 r.: Młyn funkcjonował do końca XIX wieku, później na jego miejscu powstały stawy hodowlane, które były własnością księcia Lubomirskiego. Młyn ten miał ponoć przemiał ok. 150 kg zboża na dobę / z listu korespondencyjnego Sławomira Pruciaka (Lgota Mała) do autora książki Tomasza Kuźnickiego, w maju 2009 r./.
W indeksach metrykalnych TGZCz znalazłem w parafii Kruszyna: 1. Akt urodz. Bryl Wincenty 1777 r. 2. Akt małż. Bryl Wincenty i Hudzyńska Zofia 1809 r. nr 9
A także : Kozinoga Franciszek-młynarczyk z Wikłowa, lat 26 i jego żona Kozinoga Matylda jako świadkowie w akcie urodzenia z 1845 r. nr 47.
Za tę wiadomość podziękował(a): Anna Fukushima, Teresa Cybulska, Barbara Kazimierska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13652 przez Krzysztof Łągiewka
Goniec Częstochowski, Nr 10 z 10.01.1915, s. 2
Fałszywa denuncjacja
W dzień św. Szczepana r. ub. zdarzył się straszny wypadek we wsi Borowa par. Miedźno. Oto o godz. 6 i pół wiecz. zamordowano starego żyda Abrama Chodę, właściciela tamtejszego tartaku i młyna, i poraniono (śmiertelnie ?) dwóch żydów, syna zabitego i pisarza. Na skutek oskarżenia, drugiego syna zabitego, Icka, zamieszkałego w Kłobucku - aresztowano najlepszych gospodarzy ze wsi Borowa w liczbie 5, których osadzono w areszcie w Kłobucku. Sami zaś referowali sprawę, znamy morderców - wydajcie wyrok. Za niewinnymi ujął się miejscowy proboszcz ks. A. Witczak - wykazał całą bezpodstawność oskarżenia względem niewinnych osób. Sprawa oparła się aż o Najwyższy sąd w Opolu, gdzie uwolniono ich a sprawę przy zachowaniu wszelkich formalności powierzono zbadać wójtowi. Takim epizodem żydzi byli zaskoczeni - odgrażali się, że ksiądz proboszcz zapłaci za swoje wmieszanie się do sprawy. Wtem znowu w Nowy Rok zaaresztowano 2 osoby z pośród owych 5, uprzednio aresztowanych - ale przez żandarmerię austriacką, okazało się, że żydzi wnieśli sprawę do sądu wojennego austriackiego w Radomsku. Natychmiast ks. proboszcz pojechał do Radomska i tam do 4 stycznia udowadniał niewinność aresztowanych uczciwymi dowodami, których mu dostarczyło śledztwo przeprowadzone przez wójta. I w tym trybunale wypuszczono oskarżonych na wolność. Charakterystyczne jest to, że wszelkie poszlaki prowadzą nie tam, gdzie kierują żydzi swe oskarżenie, a niemniej charakterystycznym jest i to, że żydzi - rodzina zabitego, jak również ranni żadnych zeznań czynić nie chcą i uniemożliwili zachowanie formalności przepisanych przez prawo i Sąd Najwyższy w Opolu: odfotografowanie rannych i zabitych, sprowadzenie doktora itp.
Za tę wiadomość podziękował(a): Michał Mugaj, Ewa Gajownik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13655 przez Arkadiusz Pluta
Z opracowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Poraj”

JASTRZĄB (JASTRZĘBIE)- gmina poraj
Pierwsza wzmianka:
W 1783 roku wójtostwo, należące do księstwa siewierskiego, parafii Koziegłowy. Była to własność biskupów krakowskich, klucz koziegłowski. W XVIII wieku wójtostwo dzierżawił Michał Bontani, podczaszy siewierski.
W tymże 1783 roku w osadzie funkcjonowała karczma, odnotowano dwór, młyn i 24 domy, mieszkańców było wówczas 203, w tym 5 Żydów, osiedlonych w karczmie.
Do wójtostwa należało pustkowie Kukla (Kuklów, Kukle) [MSHG]
W roku 1796 – 42 domy [vB]

KUKLA (KUKLÓW)
Pierwsza wzmianka:
ok. 1790r. – młyn i pustkowie należące do wójtostwa Jastrzębie [MSHG]
Oznaczony w latach 1796 [vB], 1839 [TkKP], ~ 1900 [KuK], 1933 [WIG]

KOCHOWE
Pierwsza wzmianka:
1796r. – młyn na Warcie poniżej Masłońskich [vB]
Oznaczony w latach 1839 [TkKP], 1900 [KuK], 1933 [WIG]

Ten drugi młyn KOCHOWE zgodnie z załaczoną mapą z 1929 r.leży prawdopodobnie w tym samym miejscu co młyn MISERA - obecnie zbiornik w Poraju. Jeśli chodzi o młyn na pustkowiu KUKLA to nie ma go zaznaczonego na tej mapie, ale to pustkowie jest tuż obok młyna KOCHOWE (MISERA)- może chodzi o ten sam młyn?
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13656 przez Ewa Gajownik
Witam,
Czy może spotkał się pan z nazwiskiem Andrzej Jastrzębski (ok roku 1850 (?) który wraz z żoną Zofią posiadali majątek w okolicach Mokrej-Poraja. Nazwa Jastrząb-Jastrzębie może coś sugerować??
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13657 przez Arkadiusz Pluta
Niestety nie spotkałem tych nazwisk, ale będę miał na uwadze.
Za tę wiadomość podziękował(a): Ewa Gajownik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13659 przez Arkadiusz Pluta
Z opracowania "WYKORZYSTANIE ENERGI ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY JANÓW HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Rok 1473 –W Potoku i Woli (Ponikowej) działało 5 młynów wodnych – Macieja Lubasza, Jana Kurczyny,
Wolskiego, Anny herbu Jelita i Piotra herbu Szreniawa w którym pracował Piotr Palis.

Lata 1787–1792 – Szczegółowa Mapa Województwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego
K. de Perthees'a wskazuje, iż ówcześnie pracowało na górnej Wiercicy, co najmniej
5 młynów i 2 fryszerki.

Rok 1809 – Mapa Nowego Śląska wymienia na Wiercicy 6 kół wodnych, niektóre posiadały nazwy młyn
“Wilek”, fryszerka “Piec”, oraz młyn Luhu.

Lata 1811–1820 – Mapa Królestwa Polskiego ilustruje w okolicach obecnej Pstrągarni jeden młyn
oraz dwa kolejne na odcinku między Potokiem a Janowem.

Rok 1839 – Karta Królestwa Polskiego przedstawia 5 młynów wodnych, jeden tartak i jedną fryszerkę
w obecnej dolinie Wiercicy.


Rok 1859 – Inwentarz dóbr Złoty Potok wymienia 5 młynów wodnych, jeden wiatrak, 2 tartaki,
i 2 fryszerki W tym młyny wodne: Amerykański, Piszczków, Kołaczew, Guców, Zalesice,
Babie oraz młyn wiatrak Bystrzanowice. Tartaki: potocki i zalesicki oraz 2 fryszerki
w Zalesicach.

Rok 1860 – Reymann's Special Karte ilustruje na Wiercicy 4 młyny, w tym trzy o nazwach: Witek, Luka
(Łuka, Luhu) oraz Potok. Nadal istnieje piec fryszerski w pobliżu obecnego stawu "Amerykan".

Rok 1931 – Kwestionariusz gminy wiejskiej Potok Złoty wymienia m.in. 2 młyny parowe w Janowie
2 młyny wodne w Złotym Potoku oraz 1 młyn wodny w folwarku Babie.
Za tę wiadomość podziękował(a): Barbara Kazimierska, Maria Mroczek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13664 przez Maria Nowicka-Ruman
W moich notatkach znalazłam, że w 1808 roku u notariusza Główczewskiego w Żarkach został zawarty
akt nr 3- dzierżawa od Jana Hrabiego Męcińskiego Młyna Masłoń zwanego przez Walentego Masłonia
akt nr 4- dzierżawa od Jana Hrabiego Męcińskiego Młyna Stypa zwanego przez Tomasza Morawca
akt nr 5- dzierżawa od Jana Hrabiego Męcińskiego Młyna Szczyrbowe zwanego przez Jana Samuel
akt nr 6- dzierżawa od Jana Hrabiego Męcińskiego Młyna Flak zwanego przez Marcina Kwiatkowskiego
akt nr 7- dzierżawa od Jana Hrabiego Męcińskiego Młyna Hiszpanka zwanego przez Antoniego Bubel
akt nr 8- dzierżawa od Jana Hrabiego Męcińskiego Młyna Otręba zwanego przez Sławetnego Jana Otręba wraz z małżonką Agnieszką Rajczykówną

w akcie 13 Hrabia Stanisław Męciński sprzedaje dobra Choroń, Poraj, Przybynów, Zaborze Hrabiemu Stadnickiemu (ale to temat na inny wątek)
Za tę wiadomość podziękował(a): Zdzisława Rajczyk, Maria Mroczek, Monika Pyrgiel

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13665 przez Joanna Bożek
Czy ktos mógłby rozszyfrować gdzie mógłby się urodzic Stanisław Gruszczyński? Pustkowie zwane Młynek, Sląsk, syn młynarzy.
Dzieki
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13666 przez Teresa Łukasik
Młynek występuje w kilku miejscach na Śląsku. Nie podaje Pani z której to parafii jest fragment księgi metrykalnej a nie da się go powiększyć aby był czytelny akt.
Domyślam się,że chodzi tu o Młynek w gm. Bargły parafia Poczesna. Do dzisiaj jest ta miejscowość.

Pozdrawiam Teresa Łukasik
Za tę wiadomość podziękował(a): Joanna Bożek

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13667 przez Joanna Bożek
Jest to akt ślubu z parafii Poczesna, ale skoro jest mowa że ur się w Szlązku pustkowieu zwany Młynek, to myslę ze może chodzic o inną parafię, np oklice Łaz?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13669 przez Andrzej Kuśnierczyk
Notariusz Główczewski.

Gdzie woda, tam młyny. Męciński wyraźnie postawił na te gałąź gospodarki. Steikeller miał "pod górke", bo chciał i metalurgie, i włókiennictwo...
Młynarze - elita (finansowa) warstwy chłopskiej.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13670 przez Andrzej Kuśnierczyk
Na comięsięczych spotkaniach w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiei, 25 marca p. Leonard Jagoda z Koziegłów interesująco opowiadał, jak funkcjonował młyn na małym strumyku - na przykładzie młyna koziegłowskiego na Bożym Stoku.

www.facebook.com/media/set/?set=a.739704...7351237971200&type=1
Za tę wiadomość podziękował(a): Anna Fukushima

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 6 miesiąc temu #13682 przez Michał Mugaj
parafia Kruszyna i okolice

Poniższe informacje w całości pochodzą z książki Tomasza Kuźnickiego „Z dziejów młynarstwa Radomska” i regionu(Katalog) wydanej przez Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami o/ w Radomsku w 2009 r.

Młyn wodny w Łęgu
Osada młynarska wraz z tartakiem i osadą karczemną w Łęgu założona została przez właścicieli dóbr Kruszyna- Lubomirskich prawdopodobnie w XVIII wieku. Wspomniana w kruszyńskiej gminie i parafii wieś w 1884 r. liczyła 38 domów, 227 mieszkańców i 757 mórg gruntów, zaś osada młynarska 1 dom, 5 mieszkańców i 29 mórg przyległej ziemi/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…t. V s. 653,hasło Łęg
Z kolei na mapie kwatermistrzowskiej z 1839 r. między Łęgiem a Szczepocicami widnieje młyn o nazwie "Piła"/Topograficzna mapa Królestwa Polskiego/. Można przypuszczać, że chodzi tu o młyn w Łęgu.
W końcu XIX w. były tam 2 młyny, po prawej stronie rzeki "chłopski", a po drugiej stronie rzeki Warty, na lewym brzegu "kupiecki". "Chłopski" młyn spalił się prawdopodobnie jeszcze przed I w. św.
Natomiast "młyn kupiecki" przetrwał długie lata i czynny był do 1975 r., po czym w latach 90 został rozebrany.
Oto kolejni dzierżawcy młyna:
- od książąt Lubomirskich młyn dzierżawił Kazimierz Cielecki w l.1919-1925/później prowadził młyn w Borownie/.
- później dzierżawcą został do 1927 r. Marian Wieczorkiewicz, późniejszy właśc. młyna w Ładzicach.
- następnym gospodarzem osady od ok. 1931 r. był Bolesław Maciejewski, który z czasem wykupił osadę.

Do "młyna kupieckiego" przylegał bezpośrednio tartak, który jeszcze w latach 70, XX wieku posiadał osobną turbinę, trak i piłę tarczową. W tym czasie dzierżawcami młyna byli: Tadeusz Cieślik oraz Jerzy Szymański, wnuk Romana Nierubliszewskiego z pobliskich Szczepocic.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 5 miesiąc temu #13707 przez Teresa Z.
Bardzo liczne nobilitacje chłopów (włościan)dokonane przez króla Stefana Batorego w zbiorach archiwum PAN w Warszawie.

Teresa

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 5 miesiąc temu #13719 przez Michał Mugaj
parafia Kruszyna i okolice

Młyn Kijowski
W górnym biegu Warty, powyżej Łęgu w Kijowie również funkcjonował młyn. Wzmianka o osadzie młynarskiej wraz z karczmą z 1883 r. mówi o łącznej liczbie 4 domów, 19 mieszkańcach i 44 morgach ziemi/Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego…t.IV, str. 94, hasło Kijów/. Ostatni młyn wodny w tym miejscu istniał do 1950 r. kiedy to uległ pożarowi.Był to budynek podobny do tego w Łęgu-początkowo miał koło podsiębierne, 2 pary kamieni francuskich, żubrownik, perlak i jagielnik, oraz drewniane urządzenia wodne, zaś około 1925 r. założono tu turbinę, 2 pary walców i maszynę czyszczącą nowszego typu. Osada młynarska w Kijowie rozwinęła się w I poł. XX w. gdy właścicielami zostali Tasarze- młynarze o ogromnym znaczeniu. Rodzina Tasarzów, działająca głównie na ziemi radomszczańskiej – tu w Kijowie dzierżawiła młyn od książąt Lubomirskich. Tasarz Stanisław (ur. ok. 1866 r) razem z II żoną Anną Marianną zd. Wolniewicz(zm. 1939 r. w Kijowie) dzierżawili młyn w Kijowie od końca XIX w. Następnie ich dzieci – synowie: Bolesław, Władysław i Zygmunt oraz córki Helena i Stefania , zarządzali młynem do 1946 r. Dzierżawcami młyna w Kijowie byli też: Skwarski, Reicher , Makiela. W trakcie indeksacji natrafiłem też na młynarzy z Kijowa, z lat wcześniejszych niż młynarze z rodziny Tasarzów jak: 1/ Gonera Szymon(zmarł rok 1820); 2/Woszczyński Andrzej- rok 1845; 3/ Pytlowski Stanisław – rok 1826 i Pytlowski Bogumił- zmarł w wieku 80 lat w 1825 r. w Kijowie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 5 miesiąc temu - 8 lata 5 miesiąc temu #13735 przez Marek Mietelski
Nie tylko o młynach ,jak nie płacić cła w Kłobucku ,do jakiej karczmy wstąpić ,jaki podatek zapłacić,może jest na forum ta strona ,ale nie natrafiłem
www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=7613&q=Ostrowy&d=0&t=0
Ostatnia8 lata 5 miesiąc temu edycja: Marek Mietelski od.
Za tę wiadomość podziękował(a): Halina Klimza, Marzena Sosnowska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 lata 5 miesiąc temu #13891 przez Beata Rakowska
Polecam ForumJurajskie.Pl.
W czesci historia i zabytki regionu jest rowniez watek - mlyny wodne.
Pozdrawiam B. Rakowska

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.