Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576-1700

  • Maria Lipka-Stępniewska
  • Autor
  • Wylogowany
  • Użytkownik
  • Użytkownik
Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #24025 przez Maria Lipka-Stępniewska
Replied by Maria Lipka-Stępniewska on topic Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576-1700
Do Pani Teresy.
Michniewscy Gnojewscy to szlachta, więc nie ma ich wśród poddanych.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #24028 przez Robert Przygoda
Witam. Pani Mario proszę o sprawdzenie czy w spisie występują wsie Rębielice Królewskie i Kuków. Z góry dziękuję.

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

  • Maria Lipka-Stępniewska
  • Autor
  • Wylogowany
  • Użytkownik
  • Użytkownik
Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #24031 przez Maria Lipka-Stępniewska
Replied by Maria Lipka-Stępniewska on topic Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576-1700
Nie ma Rębielic ani Kukowa.
mls

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #24036 przez Oskar Brożek
Znalazłem na allegro spis treści tej książki, żeby było łatwiej zainteresowanym.
Niestety jeśli chodzi o kupno książki to nie znalazłem źródła. :(

WYKAZ INWENTARZY ZAMIESZCZONYCH

ł, [SlonowiceJ, 25 V 1576. — Inwentarz folwarku i poddanych wsi Słonowice 29
2. Karniów, 3 VII 1577. — Inwentarz dworu wsi Karniów........ 31
3. [Lipie], 20 V 1585. — Inwentarz dworu wsi Lipie........... 35
4. [Michałowice], 19 VT 1609. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Michałowice................................. 38
5. Szczygłów, 28 II 1624. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Szczygłów 40
6. Imielno, 25 VIII 1633. — Inwentarz dworu i poddanych części wsi lmielno, Dzierszyn i Sobowice oraz całej wsi Kozłocin............... 42
7. Kraków, 11 V 1643.—-Inwentarz poddanych i zabudowań dworskich
wsi Osieczany, Bulina, Łęki, Trzemeszna, Poręba. Łętownia, IIrobacze iPrzykrzecz 45
8. Kraków, 11 V 1643. —Inwentarz poddanych i zabudowań folwarcznych dóbr wsi Tokarnia, Więciórka, Skomielna i połowy miasteczka Jordanów ... 52
9. Hutki, 12 VII 1657. — Inwentarz poddanych wsi Hutki....... 58
10. Biórków Wielki, 22 VI 1658. — Inwentarz dworu i poddanych wsi' Biórków................................ 60
11. Kłobutko, 12 XI 1658. — Inwentarz miasteczka Kłobucko i wsi przyległych: Kocin, Ostrowy, Miedźno i Łobodno................ 62
12. Jeżówka, 30 Xl 1658. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Jeżówka. . 64
13. Szarkówka, 30 XI 1658. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Szarkówka 65
14. Racławice, 2 XTI 1658. — Inwentarz poddanych wsi Racławice ... 66
15. Polekarcice, 5 III 1660. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Polekarcice 67
16. Wierzcbawisko, 10 IV 1660. — Inwentarz dworu i poddanych części wsi Wierzch owisko............................. 70
17. Deszno, 4 IV 1661. —Inwentarz dworu i poddanych wsi Deszno ... 71 1S. Soboniowice, 2 VI 1661. — Inwentarz dworu w części wsi Soboniowice 73
19. [Kościełec], 11 VII 1661. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Koście- 74 lec i Posiłów..............................
20. Szreniawa, 22 VIII 1661. — Inwentarz poddanych i dworu wsi Szreniawa 78
21. Zesławice. 1 II 1662. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Zesławice . 79
22. Soboniowice, 27 IX 1662.—-Inwentarz dworu i poddanych wsi Soboniowice i Strzałkowice ......................... 81
23. Poręba Wielka, 1 T 1664. — Inwentarz poddanych klucza porębskiego
i dóbr sąsiednich............................ 84
24. Mstyczów, 3 III 1665. —- Inwentarz dworu i poddanych wsi Mstyczów
i Przedmoszezany............................ 85

25. Ogrodzieniec, 20 VII 1665. — Inwentarz zamku i folwarków oraz poddanych klucza ogrodźienieckiego..................... 86
26. Kromołów, 21 VII 1665. — Inwentarz klucza kro molo wskiego, tj. miasteczka Kromołów oraz wsi Rudniki, Zawiercie i Pomrożyce......... 98
27. Niegowonice, 21 VII 1665. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Niegowonice ......................:......... 103
28. Wlodowice, 23 VII 1665. — Inwentarz klucza włodowickiego, tj. miasteczka Włodowice oraz wsi Parkoszowice i Góra............. 105
29. Bydlin, 24 VII 1665. — Inwentarz dworu i poddanych klucza bydliń-
skiego................................. 108
30. Mloszowa, 10 VII 1666. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Mloszowa, Karniowice i Dniowa.......................... 114
31. Młoszowa, 11 VI 1667. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Mloszowa, Karniowice i Dulowa.......................... 119
32. Przybysławice, 3 IX 1667. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Przy-bysławice i części wsi Wierzcbowisko................... 120
33. Ochojno, 10 I 1671.— Inwentarz dworu i poddanych wsi Ochojno . . 123
34. Biórków Wielki, 28 I 1671. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Biórków 126
35. Przyłęk, 3—9 III 1671. -Inwentarz dworu i poddanych wsi Przyłęk, Brzostek, Kluczyce oraz folwarków Starzyny i Wolioa........... 130
36. Sułów, 21 V 1671. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Sułów .... 137
37. Potok Złoty, 16 II 1672. — Inwentarz dóbr wsi Potok z przyleglościami 139
38. Wilczkowice, 23 VIII 1672. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Wilcz-kowice................................. 142
39. Lgota Murowana, 10 VI 1673. Inwentarz poddanych wsi Lgota . . 145
40. Wywła, 30 VI 1673. — Inwentarz dworu, folwarku i poddanych wsi Wywła 146
41. Kędzierzynka, 26 i 1675.- Inwentarz folwarku i poddanych wsi Kę-dziorzynka .............................. 148
42. Lipie, 1S XII 1675. -Inwentarz dworu i poddanych wsi Lipie . . . 150
43. Poręba Wielka, 4 II 1677. — Inwentarz dworu i poddanych klucza porębskiego ............................... 151
44. Kraków, 31 III 1677. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Wołówki
i Wrzosy ............................... 172
45. Mstyczów, 4 IX 1677.— Inwentarz dworu i poddanych wsi Mstyczów
i Przedmoszczany............................ 175

46. Gdów, 17 II 1678. — Inwentarz dworu i poddanych dóbr wsi Gdów oraz
wei przynależnych: Grzybowa, Krzyworzeka i Stadniki........... 181
47. Sławice, 31 ITI 1678. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Slawiee z folwarkiem Wymysłów.......................... 186
48. Pogorzyce, 10 V 1678. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Pogorzyce . 189
49. Grajów, 5 XII 1678. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Grajów . . 191
50. Szreniawa, 15 V 1679. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Szreniawa
i folwarku Zbyehów .......................... 195
51. Tomaszowice, 10 XI 1679.— Inwentarz dworu i poddanych wsi To-maszowice...............................203
52. Lgota Murowana, 21 III 1680. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Lgota Murowana i Dupice........................ 207
53. [Gdów], 16 V 1680. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Gdów z wsiami: Grzybowa, Stadniki i Krzyworzeka.................... 213
54. Grajów, 21 VIII 1680. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Grajów . . 215
55. Gdów, 15 X 1680. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Gdów oraz należących do dóbr gdowskieh wsi: Grzybowa, Krzyworzeka i Stadniki .... 217
56. Czaryż, 12 II 1681. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Czaryż, AVola Czaryska i części wsi Bałków.......-............... 218
57. [Rędziny], 1681. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Rędziny oraz folwarku wsi Rudniki.......................... 223
58. Śladów, 28 II 1682. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Śladów . . 229
59. Poręba Wielka, 20 XI 1682. — Inwentarz dworu i poddanych klucza
porębskiego .............................. 234
, 60. Szezodrkowice, 25 II 1684. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Szcaodr-kowice.................................235
61. Moskorzew, 10 III 1684. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Moskorzew
i Perzyny .........................-...... 238
62. Krzeszowice, 14 IV 1684. — Inwentarz dworu i poddanych dóbr Krzeszowice z wsiami Miękinia i Ozerna..................... 241
63. Poręba Żegoty. 13 V 1684. — Inwentarz dwom i poddanych dóbr Poręba Żegoty z wsiami Potok i Kozłów .................... 243
64. Poręba Żegoty, 3 VI 1684. — Inwentarz części dworu we wsi Poręba Żegoty ................................ 249
65. Rajsko, 22 VI "1684. — Inwentarz dworu wsi Kajako........ 251
66. [Klimontów], 17 VII 1684. — Inwentarz dworu i poddanych dóbr Klimontów z wsiami Jeżów i Laskowa ................... 254 parafia Mstyczów
67. Goszyce, 4 IX 1684. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Goszyce . . 262
68. Szreniawa, 16 IX 1684. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Szreniawa
i folwarku Zbyehów .......................... 263
69. Wielkanoc, 26 I 1685. — Inwentarz dworu wsi Wielkanoc .....265
70. Kocmyrzów, 23 VI 1685. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Koc-myrzów................................. 267
71. [Karniów], 1685.—-Inwentarz dworu i poddanych wsi Karniów . . . 272
72. Kościelec, 28 IV 1686. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Kościelec 276
73. Potok Zloty, 25 II 1687. — Inwentarz dworu i poddanych dóbr wsi Potok
z wsiami: Czepurka, Piasek, Ponik, Siedlec, Zagórze i Zalesice........ 278
74. Czaryż. 25 IV 1687 —- Inwentarz dworu i poddanych wsi Ozaryż i Wola Czaryska................................ 287
75. Zagórze, Klimontów, 9 VIII 1687. — Inwentarz dworu i poddanych
wsi Zagórze i Klimontów......................... 289
76. Ulina, 23 VII 1688.— Inwentarz dworu i poddanych wsi Ulina .... 294
77. Poręba Żegoty, 6 VII 1689. — Inwentarz obory, browaru i poddanych
wsi Poręba Żegoty............................ 299
78. Poręba Żegoty, 22 IX 1689. —- Inwentarz budynków mieszkalnych i gospodarskich we wsi Poręba Żegoty.................... 301
79. Gorzków, 24 I 1690. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Gorzków . 303
80. Poręba Żegoty, 27 II 1690. — Inwentarz kaplicy, pokoi i spichlerza we
wsi Poręba Żegoty............................ 306
81. [Żary], 10 II 1691. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Żary .... 308
82. [Klemencice, obl. 30 VI 1691]. -— Inwentarz dworu i poddanych wsi Klemencice .............................. 310
83. Gnatowice, 4 VII 1692. — Inwentarz poddanych oraz ruchomości we dworze wsi Gnatowice .........,............... 312
84. Wilkowiecko, 16 VIII 1692. — Inwentarz dworu i poddanych wsi WH-kowiecko ............................... 314
85. Płaza, 2 IX 1692. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Plaża .... 318
86. Osieczany, 15 XII 1692. — Inwentarz dworu i poddanych połowy dóbr Osieczany ze wsiami: Bulina, Łęki, Trzemeszua i Poręba.......... 321
87. Mydlniki, 19 I 1693. — Inwentarz poddanych i dworu wsi Mydlniki . 324
88. Goszyce, 15 IV 1693. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Goszyce . 334
89. [Grzegor/,owice], 5 VII 1693. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Cirzego-
rzowiee ................................ 337
90. Osieczany, 26 IX 1693. — Inwentarz poddanych i dworu dóbr Osieczany
ze wsiami: Bulina, Łęki, Poręba i Trzemeszna............... 342
91. [Niezwojowice], 20 X 1693.-—Inwentarz dworu i poddanych dóbr wsi iezwojovrice z folwarkami we wsiach Solcza i Rynek........... 347
92. [Konary], 1693. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Konary .... 354
93. Ściborzyce, 18 III 1694. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Ściborzyce 356
94. [Chorowice], 14 V 1694. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Chorowice 360
95. Sieraków, 7 IX 1694. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Sieraków . 366
96. [Sadowię], 8 III 1695. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Sadowię . 371
97. Motkowice, 7 V 1695. — Inwentarz poddanych wsi Motkowice .... 373
98. Kamyk, 7 IX 1695. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Kamyk . . 375>
99. Więckowice, 17 X 1695. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Więckowice 376
100. Gołcza, 27 II 1696. — Inwentarz poddanych i dworu wsi Gołeza . . . 380
101. Krzelów, 19 V 1696. — Inwentarz poddanych i folwarków dóbr Krzelów z wsiami: Białowieża, Skoczków, Swaryszów, Szałas, Tarnawa i Wojciechów 382
102. W>gielzów, 5 VI 1696. —Inwentarz dworu i poddanych dóbr wsi Wy-giełzów i Wilgoszcza........................... 385
103. [Brody], 18 VII 1696. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Brody oraz miasteczka Kalwaria.......................... 392
104. Pogorzyce, 8 III 1698.—- Inwentarz poddanych i folwarku wsi Pogorzyce 397
105. Libertów, 23 V 1698. — Inwentarz folwarku wsi Libertów i poddanych
ws-' Brzyczyna Polna........................... 39 '
106. Żary, 20 IX 1698. —- Inwentarz dworu i poddanych w i Żary . . . 403
107. Rajsko, 31 I 1699. — Inwentarz poddanych wsi Rajsko ...... 405
108. Krzelów, 14 V 1699. — Inwentarz zameczku, dworu i poddanych dóbr Krzelów ze wsiami: Swaryszów, Skoczków, Wojciechów i Białowieża..... 408
109. Żary, 25 V 1699. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Żary .... 411
110. Ogrodzieniec, 27 VII 1699. — Inwentarz zabudowań i ról państwa ogrodzienieckiego............................ 412
111. Błonocice, 6 VIII 1699. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Bronocice 413
112. Tomiszowice, 26 II 1700. — Inwentarz folwarku wsi Tomiszowice . . 416
113. Tomiszowice, 21 VIII 1700. — Inwentarz folwarku i poddanych wsi Tomiszowice.............................. 417
114. Bobolice, 6 XI 1700. — Inwentarz dworu z zameczkiem i poddanych
wsi Bobolice z wsiami Ogormelnik i Zdów................. 418
115. [Tokarnia], 1700. — Inwentarz dworu i poddanych wsi Tokarnia . . 423
The following user(s) said Thank You: Marek Sawicki, Maria Nowicka-Ruman, Lech Ciuk, Marek C. Rokosa, Teresa Łukasik, Krzysztof Kucharski, Zdzisława Rajczyk, Teresa Cybulska, Krzysztof Świtalski, Maciej E. J. Rozpondek

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #24037 przez Oskar Brożek
Dziękuję Pani Mario za informacje,

Chciałem się dopytać czy jeśli chodzi o wieś "Swaryszowa" to chodziło tutaj o wieś Swaryszów?

Czy mógłbym prosić o więcej informacji z pozycji
24. Mstyczów (oraz Przedmoszczany) 1665
45. Przemoszczany - o ile majątek Mstyczów i Przedmoszczany w książce nie był traktowany jako jeden
66. Klimontów z Laskową i Jeżowem z 1684 roku
101. Krzelów ze Swaryszowem 1696
108. Krzelów ze Swaryszowem 1699

Przepraszam za dopytywanie się, ale dzięki tym danym co od Pani dostałem od razu dopasowałem wszystko do drzewa genealogicznego i bardzo mi zależy czy w tych pozycjach też są informacje "ze złota" dla mnie.

pozdrawiam i przepraszam za łapczywość.

Oskar Brożek. :)

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #24039 przez Teresa Łukasik
Witam!
Poproszę o sprawdzenie 21 pozycji dotyczącej Zesławice.
Z góry dziekuję.

Pozdrawiam
Teresa Łukasik

Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.

Czas generowania strony: 0,000 s.
Zasilane przez Forum Kunena

Logowanie