Do Patrini fuere...

Więcej
8 miesiąc 1 tydzień temu #42974 przez Lucy Humphries
Please translate the attached record #43.
Thank you
Lucy Humphries

www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY...363786501&cc=2115410

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
8 miesiąc 1 tydzień temu #42981 przez Rafał Molencki
Wojciech Wróbel, 30 & Antoni Botor, 33, both farmers of Raduczyce report the death of farmer Tomasz Podgórniak, 82, at 6am on 5 Feb 1912, son of late Tomasz & Katarzyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 miesiąc 3 dni temu #43797 przez Dariusz Śmietanka
Dziękuję za pomoc w rozszyfrowaniu poprzedniego tekstu. Mam jeszcze kopię tego, zapisaną znacznie bardziej wyraźnym pismem - patrz załącznik. Cały tekst z uwzględnieniem oryginału odczytałem następująco:Attestor Praesentibus Quorum interest, reperiri in Libris Metricis Nator[um] Baptisatorum Ecclesiae Praeposituralis Neocorcinensis Sequentia.Anno (Domini) Millesimo Septingentesimo Octogesimo Nono, die quinta Julii Rever(endu)s: Josephus Zuchalski Concionator et Mansionarius Ecclesiae praeposituralis Neocorcinensis Baptisavit Infantem G(enerosum) Josephum Calasantum Wilhelmum Isaiam Śmietanka, Generosum Dominor(um): Joannis Nepomucenii Korczak de Olechowice Śmietanka, subdeligati Neocorcinensis et actorum Cancellariae Neocorcinensis Vice Regentis, atque Marianna[e] de Kossakowskie Conjugum Legitimorum Filium die quarta Julii natum.Patrini fuere Magnificus Josephus de Janowice Chwalibog Tribunus Major dictus Cracovien[sis] cum Magnific[a] Eufrosina de Wielogłowskie, Magnifici Didaci Jastrzembski Medietatis Bonor[um] Ostrowce Heredis, Consorte, atque Gener[osus] Josephus Wężyk Syktowski Cohortis Nationalis /i][/b]Cornetto/Cornutae?[b][i cum Magnif[ica] Marianna Wielogłowska, Magnifici Wielogłowski Ensiferi Cracoviensis Filia. Necnon Jacobus Trzaska Swieykowski, Bonorum Zielenki tenutarius cum Generosa T[h]ecla Syktowska.

Nie potrafię oczytać jednego wyrazu Cohortis Nationalis [Cornetto/Cornutae] - chorągwi/gwardii narodowej [Cornetto/Cornutae]

Tłumaczenie [dosłowne z przeniesieniem, gdzie możliwe, składni i gramatyki łacińskiej]  :Potwierdzam w obecności świadków, którzy mają interes znaleźć w księgach metrykalnych urodzonych/ochrzczonych kościoła Parafialnego Nowokorczyńskiego, co następuje: Roku (Pańskiego) Tysiąc Siedemset Osiemdziesiątego Dziwiątego, w dniu piątym Lipca Wielebny Józef Zuchalski, kaznodzieja i mansjonarz kościoła Parafialnego Nowokorczyńskiego, ochrzcił niemowlę [t.j.] (Szlachetnie) Urodzonego Józefa Kalasantego Wilhelma Izajasza Śmietankę, (Szlachetnie) Urodzonych Państwa Jana Nepomucena Korczaka z Olechowic Śmietanki, subdelegata Nowokorczyńskiego i Aktów Kancelarii Nowokorczyńskiej Wicezarządcy, jak też Marianny z Kossakowskich małżonki, prawowitych [małżonków] Syna, dnia czwartego Lipca narodzonego.Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef z Janowic Chwalibóg, Wojski Większy Krakowski, z Wielmożną Eufrozyną z Wielogłowskich, Wielmożnego Dydaka Jastrzębskiego - Połowy Dóbr Ostrowce Dziedzica – Małżonką; jak też (Szlachetnie) Urodzony Józef Wężyk Syktowski, Chorągwi Narodowej [nie wiem jak przetłumaczyć wyraz Cornetto/Cornutae] z Wielmożną Marianną Wielogłowską, Wielmożnego Wielogłowskiego, Miecznika Krakowskiego, Córką. A także Jakub Trzaska Swieykowski, Dóbr Zielenki Dzierżawca, ze (Szlachetnie) Urodzoną Teklą Syktowską.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 miesiąc 2 dni temu #43800 przez Rafał Molencki
Replied by Rafał Molencki on topic Do Patrini fuere...
cornuta oznacza dosłownie: rogata, być może żołnierze tej kohorty mieli hełmy z rogami albo jakiegos jelenia w symbolu lub na sztandarze?
Za tę wiadomość podziękował(a): Dariusz Śmietanka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
1 miesiąc 2 dni temu #43801 przez Dariusz Śmietanka
Kornet regimentu gwardii konnej koronne , stacjonującego w Krakowie:
www.google.com/search?q=+Kornet+regiment...client=gws-wiz-books

Ostateczne wersja tłumaczenia:

Attestor Praesentibus Quorum interest, reperiri in Libris Metricis Nator[um] Baptisatorum Ecclesiae Praeposituralis Neocorcinensis Sequentia.

Anno (Domini) Millesimo Septingentesimo Octogesimo Nono, die quinta Julii Rever(endu)s: Josephus Zuchalski Concionator et Mansionarius Ecclesiae praeposituralis Neocorcinensis Baptisavit Infantem G[enerosum] Josephum Calasantum Wilchelmum et Isaiam Śmietanka, Generosum Dominor[um]: Joannis Nepomucenii Korczak de Olechowice Śmietanka, subdeligati Neocorcinensis et Actorum Cancellariae Neocorcinensis Vice Regentis, atque Marianna[e] de Kossakowskie Conjugum Legitimorum Filium die quarta Julii natum.

Patrini fuere Magnificus Josephus de Janowice Chwalibog Tribunus Major dictus Cracovien[sis] cum Magnific[a] Eufrosina de Wielogłowskie, Magnifici Didaci Jastrzembski Medietatis Bonor[um] Ostrowce Heredis, Consorte, atque Gener[osus] Josephus Wężyk Syktowski Cohortis Nationalis Cornetto cum Magnif[ica] Marianna Wielogłowska, Magnifici Wielogłowski Ensiferi Cracoviensis Filia. Necnon Jacobus Trzaska Swieykowski, Bonorum Zielenki tenutarius cum Generosa T[h]ecla Syktowska.

Potwierdzam w obecności świadków, którzy mają interes znaleźć w księgach metrykalnych urodzonych/ochrzczonych kościoła Parafialnego Nowokorczyńskiego, co następuje:

Roku (Pańskiego) Tysiąc Siedemset Osiemdziesiątego Dziwiątego, w dniu piątym Lipca, Wielebny Józef Zuchalski, kaznodzieja i mansjonarz kościoła Parafialnego Nowokorczyńskiego, ochrzcił niemowlę, (t.j.) (Szlachetnie) Urodzonego Józefa Kalasantego Wilhelma i Izajasza Śmietankę, (Szlachetnie) Urodzonych Państwa Jana Nepomucena Korczaka z Olechowic Śmietanki, subdelegata Nowokorczyńskiego i Aktów Kancelarii Nowokorczyńskiej Wicezarządcy, jak też Marianny z Kossakowskich małżonki, prawowitych (rodziców) Syna, dnia czwartego Lipca narodzonego.

Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef z Janowic Chwalibóg, Wojski Większy Krakowski, z Wielmożną Eufrozyną z Wielogłowskich, Wielmożnego Dydaka Jastrzębskiego - Połowy Dóbr Ostrowce Dziedzica – Małżonką;
jak też (Szlachetnie) Urodzony Józef Wężyk Syktowski, Gwardii (Regimentu Konnej) Koronnej Kornet, z Wielmożną Marianną Wielogłowską, Wielmożnego Wielogłowskiego, Miecznika Krakowskiego, Córką;
a także, Jakub Trzaska Swieykowski, Dóbr Zielenki Dzierżawca, ze (Szlachetnie) Urodzoną Teklą Syktowską.

Dziękuję za pomoc.

Pozdrawia,
Dariusz Śmietanka

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.