W sobotę 27 października – w przededniu pierwszej rocznicy powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo" – w samo południe, w Sali Posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozpoczęło się uroczyste, jubileuszowe spotkanie jego członków i sympatyków.

Na wstępie zebranych gości przywitał pomysłodawca założenia „Gniazda” Wojciech Jędraszewski, przybliżając ideę powstania Towarzystwa, jego dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość. A mają się czym pochwalić nasi wielkopolscy koledzy...

„Gniazdo” zrzesza genealogów z regionu, ale jest otwarte dla wszystkich osób mających rodzinne związki z Wielkopolską. Wśród członków Towarzystwa można więc spotkać badaczy z innych części kraju, ale również genealogów z Niemiec, Francji, czy Kanady. Członkiem Honorowym „Gniazda” jest Tomasz Nitsch – „ojciec” Genpolu.

Do tej pory członkowie WTG przygotowali opracowania dotyczące m.in.: ksiąg metrykalnych i USC w zasobach wielkopolskich archiwów; parafii archidiecezji gnieźnieńskiej oraz poznańskiej; ulic miasta Poznania. Ponadto czynnie uczestniczą w projekcie Łukasza Bieleckiego zatytułowanym „Indeksowanie małżeństw z dawnej Prowincji Poznańskiej dla lat 1835-1884”. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie – zainicjowanego przez Janinę Król – projektu sporządzania listy nazwisk osób spoczywających na poznańskim cmentarzu przy ul. Samotnej. W planach jest również stworzenie spisu księży z terenu archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej z XIX i początku XX w. „Gniazdo” posiada również stronę internetową, dzięki której członkowie Towarzystwa mogą komunikować się ze sobą w przerwach pomiędzy kolejnymi spotkaniami.

Główną część spotkania wypełniły prelekcje i odczyty zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał prof. Ryszard Marciniak dyrektor Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, opowiadając o bogatej historii i dorobku Towarzystwa obchodzącego w bieżącym roku 150 lecie powstania. Następnie, ks. dr Leszek Wilczyński, pracownik Zakładu Historii Kościoła Uniwersytetu Adama Mickiewicza przedstawił wykład pt. „Księża społecznicy w XIX-wiecznej Wielkopolsce”. W dalszej kolejności Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni opowiedział o ziemianach wielkopolskich w XIX w., a Stefan Olejniczak, kustosz poznańskiego Archiwum Państwowego przybliżył zgromadzonym źródła do dziejów rodów szlacheckich, znajdujące się w miejscowym zasobie archiwalnym. Oficjalną część spotkania zakończyła prelekcja znanego wszystkim genealogom Waldemara Fronczaka zatytułowana „Sekrety rodzinne od kuchni” – odsłaniająca kulisy tego telewizyjnego przedsięwzięcia.

Przerwy pomiędzy wystąpieniami wypełniały rozmowy kuluarowe, dające okazję na wymianę genealogicznych doświadczeń. Służyły one bliższemu poznaniu się osób, kontaktujących się do tej pory często tylko w ramach genealogicznych portali internetowych. Były życzenia dalszej pomyślności, uściski, zdjęcia i fantastyczna atmosfera życzliwości...

Gospodarze zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Na uczestników czekał poczęstunek, a na zakończenie spotkania – lampka różowego wina, którą raczyli się wszyscy zebrani – ku dalszej chwale „Gniazda”. Uczestnicy otrzymali również Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego – starannie przygotowaną pod kątem redakcyjnym i merytorycznym publikację, dokumentującą prace naszych wielkopolskich kolegów.

Wieczorem uczestnicy jubileuszu „Gniazda” opuścili mury gościnnego gmachu przy ul. Mielżyńskiego i przespacerowali się po pięknym poznańskim Rynku, aby docelowo w zaciszu jednej ze staromiejskich knajpek prowadzić dalsze koleżeńskie rozmowy...

I ja tam byłem, życzenia złożyłem, a com widział i doświadczył wyżej nakreśliłem...

Piotr Gerasch


Logowanie