Od pięciu lat czerwiec jest miesiącem, w którym przyznajemy honorową plakietkę Naszego Towarzystwa. W tym roku o jej przyznaniu po raz pierwszy decydowała Kapituła złożona z osób nagrodzonych w latach poprzednich.

Spośród zgłoszonych kandydatów do finału zostali mianowani:
- Rafał Albiński  za pomoc w tłumaczeniu łacińskich tekstów oraz indeksację XVIII metryk
- Piotr Gerasch za wytrwałość w prowadzeniu projektu „Huta Stara A”
- Anna Fukushima za tropienie dziejów Częstochowy w XIX wiecznej prasie.

Nie trzeba udowadniać, że wszystkie wyżej wymienione osoby dzieliły się swoją wiedzą z ogromną rzeszą Częstochowskich Genealogów.

Po naradzie zdecydowaliśmy, że tegorocznym laureatem będzie Anna Fukushima z Paryża.

 

Mottem na jej plakietce niech będzie zdanie:
„Za Paryskie wieści
Z dziejów Częstochowy”

Gratulujemy Aniu.Logowanie