Szanowni Państwo, 9 września rozpoczynamy kolejny sezon działalności Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie pokrótce co już za nami... Spotkanie założycielskie, podczas którego postanowiliśmy powołać do życia nasze Towarzystwo odbyło się w dniu 28 kwietnia 2007 r. Od tej pory spotkaliśmy się 23 razy. Nasze spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Aby zobrazować czym zajmowaliśmy się w czasie naszej ponad dwuletniej działalności przygotowaliśmy małe zestawienie, w którym wyszczególniliśmy daty spotkań, ich tematykę wraz z osobami prelegentów oraz frekwencję. Nie jest to jednak wszystko, co robiliśmy. Nie można zapomnieć o naszej dobrej współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy oraz Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza. Wyrażamy nadzieję, że nasze kolejne spotkania będą równie ciekawe, służąc wykonywaniu naszych statutowych celów: integracji środowiska, wymianie doświadczeń, a przede wszystkim - propagowaniu genealogii...

I. - 28.03.2007 (29 osób)

Spotkanie założycielskie

II. - 9.05.2007 (32 osoby)

Juliusz Sętowski: "Częstochowskie rody ewangelickie"

III. - 13.06.2007 (50 osób)

Andrzej Kuśnierczyk: "Historia Kamienicy Polskiej"

IV. - 12.09.2007 (36 osób)

Michał Sejfried: "Genealogia rodzin Sejfried (Seifried) i Sabok"

Czesław Parchatko: "Genealogia rodziny Gertner (Gärtner)"

V. - 10.10.2007 (20 osób)

Anna Woźnicka: "Zabytkowe częstochowskie groby i akcja ich ratowania (renowacji)"

VI. - 14.11.2007 (40 osób)

prof. Dariusz Złotkowski: "Częstochowskie kancelarie notarialne jako źródło informacji genealogicznych"

VII. - 12.12.2007 (37 osób)

Mieczysław i Zofia Lewandowscy: "Genealogia rodzin Jakubowskich, Lubczyńskich i Lewandowskich i ich związki z Częstochową"

VIII. - 9.01.2008 (35 osób)

Wiesław Paszkowski: "Częstochowscy Żydzi – historia społeczności żydowskiej w Częstochowie"

IX. - 13.02.2008 (38 osób)

Jadwiga Hoinkis: "Osadnictwo niemieckie w Puszczewie i Węglowicach; historia rodziny Kandorów"

X. - 12.03.2008 (37 osób)

Barbara Furs: "Genealogia rodu Grottów"

Janusz Pawlikowski: "Zacne rody częstochowskie"

XI. - 9.04.2008 (32 osoby)

dr Marceli Antoniewicz: "Tajemnice pochodzenia najdawniejszych generacji rodu książąt Radziwiłłów"

XII. - 14.05.2008 (35 osób)

Szymon Gruca: "Zastosowanie komputerów w genealogii"

XIII. - 11.06.2008 (29 osób)

Piotr Gerasch: "Zmagania z genealogią, czyli słów kilka o rodzinie Gerasch"

XIV. - 10.09.2008 (40 osób)

Jacek Tomczyk: "Moja przygoda z Genealogią, czyli jak i gdzie szukać oraz co i jak zapisywać"

XV. - 8.10.2008 (35 osób)

Stanisław Kabziński: "Genealogia rodziny Wolbergów"

XVI. - 12.11.2008 (31 osób)

Igor Strojecki: "Leon Barszczewski – odkrywca starożytnej Samarkandy"

Krystyna Szafert: "Genealogia rodziny Szafert (Schaffert)"

XVII. - 10.12.2008 (48 osób)

Waldemar Fronczak: "Tajemnica programu heraldycznego z będkowskiwego kościoła"

XVII. - 14.01.2009 (46 osób)

Tadeusz Sokala: "Genealogia rodziny Sokala"

XIX. - 11.02.2009 (50 osób)

Maria Michniewska: "Genealogia rodzin Tajchmanów i Schroerów"

XX. - 11.03.2009 (59 osób)

dr Jacek Laberscheck: "Najstarsze osadnictwo rejonu Częstochowy"

XXI. - 8.04.2009 (38 osób)

Urszula Rosolińska-Ratman: "Genealogia rodziny Ratmanów”

XXII. - 13.05.2009 (42 osoby)

Jacek Tomczyk: "Jak amerykański Profesor szukał polskich korzeni, czyli o rodzinie Tyl z Podlasia"

"Proces kształtowania się nazwiska na przestrzeni XVII-XIX w. na przykładzie rodziny Borgulat z parafii Truskolasy"

XXIII. - 10.06.2009 (30 osób)

Jadwiga Hoinkis, Andrzej Kuśnierczyk: "Warsztaty genealogiczne: koloniści z Puszczewa i Węglowic"


Logowanie