Trzy lata temu 30.08.2009 odbył się I zjazd Rodu Szafertów w Rędzinach przy frekwencji 96 osób.
To spotkanie pokazało jak wielu chce poznać swoje korzenie.
Zaczęła się współpraca - wymiana telefonów, adresów, wspólnie uzupełnialiśmy brakujące dane.
Kuzyni przysyłali fotografie z rodzinnych albumów, informowali o narodzinach lub śmierci bliskich.
Drzewo zaczęło "żyć" osiągając liczbę ogółem 2012 osób i 10 pokoleń udokumentowanych.
26.08.2012 w Rudnikach odbędzie się II zjazd Rodu Szafertów, na którym przedstawię dalsze dzieje rodziny.
Ilu nas będzie tym razem - nie wiadomo ale każdego powitamy bardzo serdecznie.

organizator
Krystyna Jałowiecka Szafert


Logowanie