Udostępniamy Państwu Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej z lat 1581-1910 autorstwa ks. prof. W.P. Wlaźlaka.

Księgi metrykalne zostały skatalogowane parafiami w układzie alfabetycznym, zaś każda z nich ma układ chronologiczny poczynając od najstarszej aż do roku 1910. W pierwszej kolumnie określono rodzaj księgi, w drugiej daty krańcowe, w trzeciej podano archiwum gdzie jest przechowywana oraz sygnaturę, zaś w ostatniej kolumnie określono sygnaturę zdigitalizowanej księgi metrykalnej w formie wytłuszczonej.

Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 4 (2012), s. 9-299. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

Do pobrania tutaj.


Logowanie