Poniżej przedstawiamy komunikat przygotowany po spotkaniu integracyjnym środowiska genealogów, jakie miało miejsce w Łodzi w ubiegłą sobotę. Przedstawicielem Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej był Piotr Gerasch.

„W dniu 19 kwietnia 2008 r. w Łodzi odbyło się, zorganizowane przez Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski, spotkanie delegacji 13. towarzystw genealogicznych. Najważniejszymi tematami poruszonymi podczas spotkania było uczestnictwo reprezentacji środowiska genealogów w planowanym spotkaniu z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych (NDAP) oraz określenie zasad współpracy regionalnych towarzystw genealogicznych z Polskim Towarzystwem Genealogicznym (PTG).

Jednogłośnie ustalono, że przedstawiciele towarzystw regionalnych wezmą udział, obok przedstawicieli PTG, w zbliżającym się spotkaniu, delegując osoby ze swojego grona. Koordynacją działań zajmie się PTG, które uzyskało poparcie przedstawicieli towarzystw do dalszego prowadzenia rozmów i działań w zakresie współpracy z NDAP odnośnie digitalizacji zasobów archiwalnych i współpracy przy indeksacji.

Ustaliliśmy ponadto, że będziemy rozmawiać ze sobą w szerszym zakresie i podejmować wspólne inicjatywy wymagające poparcia całego środowiska genealogicznego. Towarzystwa regionalne, które złożyły formalne deklaracje członka wspierającego PTG, a także wyraziły oficjalne poparcie dla działań PTG w celu reprezentacji środowiska utworzą Radę Konsultacyjną, która będzie opiniować zamierzenia PTG dotyczące dalszych inicjatyw podejmowanych na rzecz całego środowiska.

Podczas spotkania omówiona została również sprawa powołania nowego forum dyskusyjnego FORGEN. Większość obecnych opowiedziała się za utrzymaniem niezależności forum podkreślając, że jego powołanie nie jest elementem dezintegrującym środowisko. Patronat Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski nad forum ma charakter wyłącznie tytularny.


Piotr Młynarczyk - przedstawiciel organizatorów spotkania (TGCP)"


Logowanie