Zasiedli w kręgu
toczyli rozmowy
jak połapać
nici genealogiczne
i powiązać je
w Towarzystwo
ku chwale Ziemi Częstochowskiej
udało się

Jacek przędzie wrzeciono
Juliusz naniza nitki
Andrzej Szymon Piotr wtórują
i stało się
zjednoczyli „tropicieli losów rodzin”.

 

Na okoliczność utworzenia
Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej
28 marca 2007-05-09

Barbara Popiołek


Logowanie