Archiwum Państwowe w Częstochowie
ul. Tadeusza Rejtana 13, 42-200 Częstochowa
Częstochowa, dn. 2010-02-10
Nasz znak: 52 - 1/2010
Pan
Jacek Tomczyk
Prezes
Towarzystwa Genealogicznego
Ziemi Częstochowskiej
Archiwum Państwowe w Częstochowie serdecznie dziękuje Towarzystwu Genealogicznemu Ziemi Częstochowskiej oraz członkom rodziny COner za przekazany w darze dokument pod nazwą "Lustracyia dóbr prywatnych Stara Huta A położonych w okręgu częstochowskim powiecie wieluńskim gubernij warszawskiej".
Dokument ten stanowi niezwyle cenne uzupełnienie dokumentów archiwalnych dotyczących historii regionu częstochowskiego. Przekazując nieodpłatnie ten unikatowy dar umożliwiacie Państwo szerokim kręgom osó zainteresowanych historią regionu pogłębianie swoich pasji poznawczych.
Mając na uwadze zainteresowania badawcze członków Towarzystwa Genealogicznego Ziemie Częstochowskiej przekazujemy, w formie dokumentu elektroniczengo orazy wydruku dwa dokumenty:
1/ akt notarialny kupna-sprzedaży "połowy wsi Starej Huty Części A z przyległościami Sędzowy y Folwarku Modrzeiowszczyzna" zawarty dn. 18 czerwca 1819 r. pomiędzy Janem Trepką a wymienionymi z nazwiska, imienia i dotychczasowego zamieszkania kolonistami z "Krani Austryackiego" sporządzony w języku polskim i niemieckim przed notariuszem Antonim Truszkowskim
2/ akt notarialny ustanowienia przez nabywców wsi Kamienica Polska 4-ech pełnomocników sporządzony dn. 24 kwietnia 1819 r. przed notariuszem Antonim Truszkowskim, zawierający szczegółowy wykaz "okupnkików" wsi Kamienica Polska.
Raz jeszcze składając podziękowania za przekazany w darze dokument, życząc wiele satysfakcji i sukcesów badawczych,
z poważaniem
DYREKTOR ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
w Częstochowie
mgr Elżbieta Surma-Jończyk

Archiwum Państwowe w Częstochowie
ul. Tadeusza Rejtana 13, 42-200 Częstochowa

Częstochowa, dn. 2010-02-10

Nasz znak: 52 - 1/2010

Pan
Jacek Tomczyk
Prezes
Towarzystwa Genealogicznego
Ziemi Częstochowskiej

Archiwum Państwowe w Częstochowie serdecznie dziękuje Towarzystwu Genealogicznemu Ziemi Częstochowskiej oraz członkom rodziny Coner za przekazany w darze dokument pod nazwą "Lustracyia dóbr prywatnych Stara Huta A położonych w okręgu częstochowskim powiecie wieluńskim gubernij warszawskiej".

Dokument ten stanowi niezwykle cenne uzupełnienie dokumentów archiwalnych dotyczących historii regionu częstochowskiego. Przekazując nieodpłatnie ten unikatowy dar umożliwiacie Państwo szerokim kręgom osób zainteresowanych historią regionu pogłębianie swoich pasji poznawczych.

Mając na uwadze zainteresowania badawcze członków Towarzystwa Genealogicznego Ziemie Częstochowskiej przekazujemy, w formie dokumentu elektronicznego orazy wydruku dwa dokumenty:

1/ akt notarialny kupna-sprzedaży "połowy wsi Starej Huty Części A z przyległościami Sędzowy y Folwarku Modrzeiowszczyzna" zawarty dn. 18 czerwca 1819 r. pomiędzy Janem Trepką a wymienionymi z nazwiska, imienia i dotychczasowego zamieszkania kolonistami z "Krani Austryackiego" sporządzony w języku polskim i niemieckim przed notariuszem Antonim Truszkowskim

2/ akt notarialny ustanowienia przez nabywców wsi Kamienica Polska 4-ech pełnomocników sporządzony dn. 24 kwietnia 1819 r. przed notariuszem Antonim Truszkowskim, zawierający szczegółowy wykaz "okupników" wsi Kamienica Polska.

Raz jeszcze składając podziękowania za przekazany w darze dokument, życząc wiele satysfakcji i sukcesów badawczych,

z poważaniem
DYREKTOR ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
w Częstochowie
mgr Elżbieta Surma-Jończyk

Logowanie