Mija równo pół roku, jak na tych stronach zakomunikowaliśmy start Projektu Huta. W tym czasie Halina Klimza i Maria Michniewska wykonały (i wciąż wykonują) olbrzymią pracę wynotowując z ksiąg metrykalnych parafii w Poczesnej setki danych dotyczących czeskich, morawskich, śląskich, "niemieckich" i polskich osadników i ich rodzin, mieszkańców tej kolonii tkackiej. Ja w tym czasie próbowałem dopasować odnalezione dane z danymi z ksiąg metrykalnych czeskich archiwów w Zamrsku i Opawie. W konsekwencji, w bazie danych posiadamy obecnie dane dotyczące mniej więcej 2.300 osób i ponad 700 małżeństw. Najstarsze wpisy to wpisy... XVII wieczne (parafia Abtsdorf/Opatov w Czechach). Porównując dane podawane przez osadników wielokrotnie trafiają się przekłamania wynikające z pewnością z braku zrozumienia języka, którym posługiwali się koloniści. I tak Maria z Melcherów, matka jednego z założycieli Huty Starej A - Johanna Demela okazuje się być Marią z Langerów, córką... Melchera - czyli Melchiora. Wielokrotnie błędy dotyczą aktów zgonów, gdzie imiona rodziców osoby zmarłej okazują się być w rzeczywistości imionami rodziców... małżonka. Woltyżerką jest porównywanie fonetycznie zapisywanych nazw miejscowych z ich rzeczywistymi odpowiednikami. Ale... praca w oparciu o "polskie" i "czeskie" metrykalia okazuje się być fascynująca i wciągająca. I mam nadzieję, że zaowocuje kiedyś kompleksowymi tablicami genealogicznymi. Takimi, jak zamieszczona obok dla zilustrowania sensu naszej pracy - tablica przodków Floriana Conera... wygenerowana za pomocą "Ahnenblatt".
I na koniec tradycyjny apel, prosimy o wsparcie projektu waszymi... danymi.

Piotr Gerasch


Logowanie