Kolejny plik do ściągnięcia z biblioteki: Przewodnik po Częstochowie i po Jasnej Górze z roku 1912. Oto wstęp:

Od Wydawnictwa
Częstochowa ze względu na Jasną Górę i Jej zabytki, będąc jednocześnie ogniskiem handlu i przemysłu fabrycznego, dotąd nie posiadała dobrego i taniego PRZEWODNIKA, który byłby ŁĄCZNIKIEM MIESZKAŃCÓW CHRZEŚCIJAN, a turystom i pielgrzymom dał możność dokładnego zwiedzenia Jasnej Góry, oraz zapoznania i się z historją miasta i z jego wytwórczością.

PRZEWODNIK TEN, PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA CHRZEŚCIJAN, będzie przedewszystkiem doskonałym INFORMATOREM DLA FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH, którym ze wszech stron zagraża żywioł wrogi i jednocześnie upomnieniem, iż TYLKO W JEDNOŚCI - SIŁA! Mając to na względzie WYDAWNICTWO "PZEWODNIKA PO CZĘSTOCHOWIE" podejmuje się wszelkiego pośredniczenia BEZPŁATNIE w sprawach. dotyczących przemysłu i handlu, załatwiania interesów handlowych, udzielania informacji w zakresie przemysłu i handlu itd.

Ufni w to, iż "PRZEWODNIK PO CZĘSTOCHOWIE" będzie życzliwie przyjętym, uprzejmie prosimy firmy chrześcijańskie o sprostowanie wszelkich niedokładności w tem wydawnictwie, pragniemy bowiem ich uniknąć w 2-iem wydaniu.

Z poważaniem
Wydawnictwo "Przewodnika po Częstochowie"
II Aleja No 40 m. 18


Logowanie