Wczoraj, 12 grudnia w sali reprezentacyjnej częstochowskiego Ratusza odbyła się promocja obu tomów Rocznika Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.

Przypominamy, że tom I jest w całości poświęcony księgom metrykalnym zgromadzonym w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza. To inwentarz, obejmujący ponad 5200 szczegółowo opisanych ksiąg, zawierający zarówno sygnatury ksiąg, jak też sygnatury odwzorowań ksiąg w postaci zdygitalizowanej i zmikrofilmowanej. W tomie II zamieszczone zostały inwentarze ksiąg personalnych, biskupich, dziekańskich, konsystorskich i parafialnych. Niespodzianką będą z pewnością inwentarze ksiąg wójtowskich i miejskich. Część tomu jest poświęcona m.in. wynikom badań genealogicznych.

I tak:

- Waldemar Fronczak szeroko opisuje badania nt. herbu Wilcze Kosy,
- Lech Frączek przedstawia opracowanie ślubów z parafii Szczekociny z lat 1808-1914,
- Barbara Furs opisuje dzieje znakomitej częstochowskiej rodziny Grotów,
- Andrzej Kuśnierczyk przybliża nam pasje genealogów Kamienicy Polskiej,
- Amadeusz Szklarz-Habrowski zamieszcza opracowanie chrztów parafii Mstów z lat 1719-1759.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wydania rocznika serdecznie dziękujemy.


Logowanie