Zgodnie z obietnicą wstawiliśmy dziś kolejną pozycję do naszej Biblioteki.
Jest nią SCHEMATISMUS Diecezji Włocławskiej i Kaliskiej z 1896 roku. Nieprzypadkowo wybraliśmy ten rocznik, powstało wtedy kilka nowych parafii i zmieniła się przynależność poszczególnych jednostek do konkretnych parafii. W Częstochowie powstała parafia św. Barbary, która objęła południową część miasta oraz część wiosek na południe od miasta. Wcześniej jednostki te należały do parafii św. Zygmunta.
Tereny opisanych parafii sięgają po samą siedzibę Diecezji we Włocławku, mogą więc być przydatne dla genealogów innych towarzystw.
Chcemy tą drogą serdecznie podziękować księdzu profesorowi Władysławowi Wlaźlakowi za udostępnienie tej pozycji.


Logowanie