Działo się w Częstochowie dnia drugiego Października Dwa Tysiące Dziewiątego roku o godzinie ósmej z wieczora. Na portalu Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej zalogował się Piotr Gerasch wiceprezes urodzony w Szczecinie, a na ten czas w Częstochowie zamieszkały.

I oświadczył nam, iż na dniu wczorajszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie pół jedenastej przed południem w szpitalu w Siemianowicach urodziło się dziecięcie płci męskiej, a spłodzone jest z niego i jego małżonki Agnieszki urodzonej jako Pukiewicz. Oświadczył też, iż życzeniem ich jest nadać mu imię Jan.
Wiadomość ową przyjęliśmy z wielką radością, a Piotrowi Geraschowi, żonie jego i dziecięciu owemu życzymy szczęścia, radości i kolejnych gałązek w ich drzewie. Akt niniejszy po zredagowaniu wszyscy członkowie Towarzystwa akceptują i podpisują.


Logowanie