W sobotę,  5 listopada, Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" świętowało pięciolecie. Spotkanie rocznicowe, zorganizowane z pompą w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zgromadziło tradycyjnie dziesiątki osób – honorowych gości, członków, sympatyków i przyjaciół WTG z kraju i zagranicy. W atmosferze serdeczności, słuchając interesujących prelekcji – a w przerwach prowadząc genealogiczne dysputy i racząc się smakołykami – zebrani spędzili sobotnie popołudnie. Wieczorem, już w mniej oficjalnej atmosferze prowadzono dalsze rozmowy w jednej z poznańskich restauracji. W tym dniu miałem przyjemność podarować mojemu "Gniazdu", którego z racji pochodzenia rodziny jestem członkiem, dar od nas – częstochowskich genealogów – I tom rocznika naszego towarzystwa. Przekazując Wojtkowi Jędraszewskiemu tę historyczną dla naszego środowiska pamiątkę, nie mogłem nie pochwalić wielkopolskich kolegów za ich mrówczą pracę na rzecz amatorskiej genealogii i jej wysokie standardy, stawiające wyzwania dla nas wszystkich – genealogów amatorów – na naszych lokalnych podwórkach.

Piotr Gerasch

zdjęcie dzięki uprzejmości pp. Iwony i Mieczysława Łaptaszyńskich (Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski; Łódź)


Logowanie