Dzięki bardzo dobrej współpracy z  Dyrektorem Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej ks. prof. dr. hab. Władysławem Piotrem Wlaźlakiem otrzymaliśmy zaproszenie na bardzo ciekawe Sympozjum Naukowe poświęcone niezwykle istotnym zasadom działania Archiwów Kościelnych.
Zaproszenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych genealogią.

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
Instytut Teologiczny w Częstochowie
Uniwersytet Rzeszowski

Miło nam poinformować, ze Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Stanisław Nowak nadał Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej imię Ks. Dra Walentego Patykiewicza.
W związku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na sympozjum naukowe poświęcone tematyce „Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych”.

Sympozjum oraz uroczystość wmurowania pamiątkowej tablicy ku czci ks. Prałata dra Walentego Patykiewicza – organizatora i pierwszego dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie – odbędą się 15 kwietnia 2009 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie przy ulicy św. Barbary 41.

  • Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitarnej w Częstochowie
    ks. dr Paweł Wolnicki
  • Dyrektor Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej
    ks. prof. dr hab. Władysław Piotr Wlaźlak

Program Sympozjum Naukowego:
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁOW ARCHIWALNYCH W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH
Aula Instytutu Teologicznego
Ul. św. Barbary 41
Częstochowa

15. kwietnia 2009
9.00   powitanie
Ks. Prof. UR dr hab. Władysław Wlaźlak
Część pierwsza
Przewodniczy Ks. Prof. UAM dr hab Bernard Kołodziej
9.10 -9.30  - Ks. dr hab. Leszek Wilczyński
Udostępnianie zasobów kościelnych na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
9.30-9.50 - Ks. dr Piotr Steczkowski
Modele funkcjonowania archiwów kościelnych.
9.50-10.10 - Ks. prof. PAT dr hab. Józef Marecki
Wymagania stawiane archiwistom kościelnym.
10.10-10.30 - Ks. prof. UR dr hab. Władysław Wlaźlak
Gromadzenie i udostępnianie ksiąg metrykalnych z terenów diecezji częstochowskiej.
10.30-11.00 Przerwa
Część druga
Przewodniczy Ks. Prof. PAT dr hab. Józef Marecki
11.00 -11.20 - Ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej
Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
11.20-11.40 – ks. dr Mieczysław Różański
Prawne aspekty udostępniania dokumentacji archiwalnej.
11.40- 12.00 – ks. dr Paweł Wolnicki
Udostępnianie dokumentacji Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
12.00  - Dyskusja i zakończenie.


Logowanie