Podczas spotkania 11.05.2011 dr Aneta Majkowska z Instytutu Języka Polskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przedstawiła wykład (pierwotnie planowany na kwiecień'2010) pod tytułem: „O nazwisku w rękopiśmiennych zabytkach jasnogórskich”.

Rękopiśmienne zabytki jasnogórskie, do których zalicza się zbiór pieśni „Krolowa polska na Iasnogorze” są ważnym świadectwem dokumentującym antroponimiczne nazwy własne (w szczególności nazwiska) społeczeństwa staropolskiego w XVIII w. W zabytku można odnaleźć pierwotne określenia o charakterze przezwiskowym i imiennym. Są wśród nich formacje słowotwórcze i kompozycje, np. Drobnica, Bartodziej, a także skrócone formy imienne typu Jurkisz (od Jurek). Drugi zbiór stanowią sekundarne formy nazwiskowe. Są to formacje patronimiczne utworzone formantami -i/yc, i/ycz, -ek, -ak, np. Dudzic, Burkiewicz, Dziubek oraz nazwiska posesywne (tzw. szlacheckie) zakończone na -ski, -cki, np. Lipski, Warszawicki. Zawartość treściowa zabytku oprócz znaczenia poznawczego jest także świadectwem tendencji w kształtowaniu się nazwiska na początku XVIII w. w Polsce.

Więcej zdjęć...


Logowanie