Ostatnie w tym roku, grudniowe spotkanie Towarzystwa odbyło się w świątecznej atmosferze i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przybyło blisko pięćdziesiąt osób, w tym m. in. goście z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski z Łodzi oraz... dwie telewizje - częstochowska TVK Orion oraz katowicka TVP. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia przez Jana Lecha Skowerę, czasopisma heraldycznego "Herald" wydawanego przez Instytut Heraldyki i Genealogii.

Następnie Jacek Tomczyk zaprosił zebranych na wystawę zatytułowaną "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918" zorganizowaną przez Muzeum Częstochowskie (szczegóły tutaj).

Głównym prelegentem i gościem specjalnym spotkania był Waldemar Fronczak, znany m. in. z programu telewizyjnego "Sekrety rodzinne" oraz aktywności na internetowych forach genealogicznych.

W wykładzie zatytułowanym "Tajemnica programu heraldycznego z będkowskiwego kościoła" prelegent dokonał próby odczytania programów heraldycznych zawartych w dwóch zespołach herbów umiejscowionych na tablicy fundacyjnej oraz portalu wejściowym późnogotyckiej świątyni. Dzięki niezwykle interesującej prezentacji multimedialnej zebrani mogli poznać historię rodu będkowskich Spinków [Wspinków] i ich ścisłych związków z osobą kanonika gnieźnieńskiego, poznańskiego i krakowskiego a później biskupa krakowskiego Tomasza Strzępińskiego (1398-1460). Na podstawie prowadzonych badań Waldemar Fronczak ustalił, że herby z tablicy przedstawiają genealogię fundatorów kościoła - braci Piotra i Mikołaja Spinków, a dwa herby z portalu to odpowiednio herb Spinków oraz herb Prus I, należący prawdopodobnie do... biskupa Strzępińskiego, a nie jak zakładano do tej pory herb Pilawa. O rozwiązaniu tajemnicy będkowskich herbów traktuje artykuł opublikowany w roczniku "Gens" wydawanym przez Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu.

Dzięki wykładowi Waldemara Fronczaka otrzymaliśmy sporą porcję wiedzy na temat heraldyki. Mogliśmy również podejrzeć od kuchni warsztat badawczy prelegenta. Później były wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń i... telewizyjne wywiady, a podniebienia zebranych pieściły świąteczne ciasta, rogaliki i inne specjały.

Serdecznie zapraszamy na styczniowe spotkanie.
14 stycznia porozmawiamy o XIX wiecznym osadnictwie niemieckim i czeskim okolic Częstochowy.


Logowanie