W środę 8 maja gościliśmy Kornelię Major - prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego "Świętogen", Genealoga Roku 2011 (GenPol).

Kornelia kieruje również zespołem, który digitalizuje zasoby kieleckich archiwów. Temat wykładu: "Wędrówka młynarskim szlakiem od Pytlewa do Radomska, czyli o rodach młynarskich na tym terenie".

http://www.pytlewski.pl/

Więcej zdjęć ze spotkania.


Logowanie