Podczas marcowego spotkania zostało poruszonych wiele tematów. Pani Barbara Furs, historyk sztuki, opowiedziała o swoich badaniach nad genealogią rodu Grottów. Ród ten, wywodzący się z Wielkopolski, podzielił się na przestrzeni wieków na dwie linie – warszawską oraz częstochowską. Usłyszeliśmy m.in. historię życia Jana Nepomucena Grotta, malarza – ucznia Nepomucena Skubiszewskiego oraz szkoły malarskiej Gersona w Warszawie. 

Jan Nepomucen posiadał własną pracownię w Częstochowie. W książce "Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego", Anna Kunczyńska-Iracka podaje, że jeden z obrazów Grotta, malowany na desce cyprysowej, miał trafić do ołtarza głównego kaplicy na Kahlenbergu pod Wiedniem. Jan Nepomucen malował również obrazy ołtarzowe do Olkusza i Wolbromia, a w latach 1904-1905 odnawiał malowidła ścienne w kaplicach kościoła pokamedulskiego nad jeziorem Wigry. Inny z przedstawicieli rodu – Michał Grott – majster klasztorny, był twórcą często przedstawianego na pocztówkach rusztowania wokół wieży jasnogórskiej, postawionego podczas odbudowy po jej pożarze z dnia 15 sierpnia 1900 r.

Wśród wielu materiałów zaprezentowanych przez panią Barbarę znalazły się piękne zdjęcia z lat osiemdziesiątych XIX w., czy reprodukcje kilimów wytwarzanych w pracowni kolejnego przedstawiciela rodu Grottów – Teodora.

Następnie Piotr Gerasch odczytał list Prezesa Polskiego Towarzystwa Genealogicznego Jacka Młochowskiego skierowany do członków naszego Towarzystwa i przedstawił w zarysie problematykę związaną z jednoczeniem środowiska genealogów amatorów w Polsce wokół PTG. Temat ten był poruszany ostatnio podczas dyskusji na głównych portalach genealogicznych w kraju: http://www.genpol.com oraz http://www.genealodzy.pl.

Apel Jacka Młochowskiego o przystąpienie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej do PTG jako członka wspierającego spotkał się z naszą aprobatą. Piotr Gerasch przedstawił również krótką relację z warszawskich V urodzin GenPolu, portalu utworzonego i administrowanego przez Tomasza Nitscha oraz poinformował o powołaniu Naczelnego Archiwum Cyfrowego, przekształconego z funkcjonującego od roku 1955 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.

Podsumowując część organizacyjną, Jacek Tomczyk zwrócił się z prośbą o włączenie się Towarzystwa do akcji indeksacji grobów ofiar I Wojny Światowej organizowanej przez Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski: http://www.polegli.tgcp.pl/

W drugiej części spotkania referat wygłosił Janusz Pawlikowski, dziennikarz Życia Częstochowskiego. Temat "Zacnych rodów częstochowskich" został przedstawiony w sposób błyskotliwy, gdzie anegdoty przeplatały się w sposób naturalny z wydarzeniami historycznymi. Zaszczytne miano "zacnego rodu" otrzymała rodzina Fertnerów – ród artystów związanych z naszym miastem, wśród członków którego można wymienić Karola – miedziorytnika, Piotra – rzeźbiarza, czy Antoniego – aktora, grającego m.in. tytułową rolę w pierwszym polskim filmie fabularnym „Antoś po raz pierwszy w Warszawie". Inna przywołana rodzina to rodzina Wasilewskich, która przywędrowała do Częstochowy z Warszawy. Wśród ciekawostek przedstawionych przez Janusza Pawlikowskiego znalazła się informacja, że w Częstochowie przyszedł na świat architekt francuski Jean Ernest Ginsberg (*1905). Panu Januszowi dziękujemy za ciekawy wykład i serdecznie gratulujemy zdobycia prestiżowej dziennikarskiej nagrody "Ostre Pióro", przyznawanej przez Business Centre Club.

Za miesiąc będziemy świętować pierwszą rocznicę powstania naszego Towarzystwa. Z tej okazji swoją obecnością zaszczyci nas prof. Marceli Antoniewicz z prelekcją pt. "Tajemnice pochodzenia najdawniejszych generacji Rodu Książąt Radziwiłłów".

Do zobaczenia


Logowanie