13 października Juliusz Sętowski przedstawił tematykę publikacji szkolnych, wydawanych najczęściej z okazji różnego rodzaju jubileuszy.  Takie publikacje wydaje się od dawna i bardzo często zawarte tam informacje stanowią niezwykle cenne informacje dla genealoga. 

W Częstochowie większość szkół średnich zdecydowała się na wydanie własnych monografii. Oczywiście w rożnych szkołach zdecydowano się na różny sposób redakcji tej tematyki. Począwszy od wydawnictw typowo albumowych, wspomnieniowych, opracowano również wydawnictwa typowo naukowe. 

Na taką formę zdecydowały się dwa najstarsze licea: Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza na 140-lecie Szkoły w 2007 roku, a przed kilkoma dniami Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta na swoje 90-lecie. Obie książki zawierają Spisy Absolwentów, z podziałem na roczniki. Niesłychanie cennymi są notki biograficzne wielu profesorów i absolwentów tych szkół.

W bibliotece Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy jest kilkanaście różnego rodzaju szkolnych monografii zarówno Częstochowy jak i innych miast w Polsce.

Więcej zdjęć: http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/zasoby/galerie?catid=57#IceGallery

W dziale Biblioteka do pobrania publikacja Szkolnictwo w Częstochowie w okresie wojny (rok szkolny 1914-15 - 1915-16).


Logowanie