Styczniowe spotkanie (12.01) było poświęcone osobie cadyka Dawida Lelowera (inaczej: Dawida z Lelowa) i jego potomków oraz ruchowi chasydzkiemu. Temat przedstawił Wiesław Paszkowski z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Prelekcja Wiesława - przeplatana zdjęciami autorstwa Jacentego Dędka z pielgrzymki chasydów do grobu cadyka w Lelowie - spotkała się z dużym zainteresowaniem. Opowieść dotyczyła biografii Dawida Lelowera, ucznia Eimelecha z Leżajska i Jasnowidzącego z Lublina, ale również chasydzkich zwyczajów. Wiesław zwrócił także uwagę na genealogiczny problem dotyczący potomków cadyka, powiązany bezpośrednio z brakiem ścisłego nazwiska Lelowera (nazywanego niesłusznie Biedermanem; od nazwiska jednego z jego synów). Zebrani mieli możliwość zapoznania się z przedmiotami związanymi z kulturą żydowską, zaprezentowanymi przez Janusza Baranowskiego.

poniżej link do materiału ze spotkania, przygotowanego przez TV Orion:

http://www.tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=7371


Logowanie