Nowy rok rozpoczęliśmy spotkaniem z dr. hab. Dariuszem Złotkowskim z Instytutu Historii częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza. Dr Złotkowski zaprezentował III część opracowania pt. "Wiedząc to dobrze z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi... Testamenty z połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich", obejmującą testamenty z lat 1834-1865 oraz opowiedział o aktach notarialnych, jako źródłach do badań genealogicznych.

Więcej zdjęć w galerii.


Logowanie