W środę (9 kwietnia 2008 r.) gościliśmy dr. Marcelego Antoniewicza, który wygłosił prelekcję pt. „Tajemnice pochodzenia najdawniejszych generacji rodu książąt Radziwiłłów". Dr Antoniewicz jest dyrektorem Instytutu Historii AJD w Częstochowie, sekretarzem naukowym Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jest specjalistą w takich dziedzinach jak: genealogia, heraldyka, historia średniowieczna Polski, historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, kastelologia. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelekcja dr. Antoniewicza była jednocześnie zapowiedzią jego najnowszej książki mającej ukazać się jeszcze w tym roku, zatytułowanej „Protoplaści rodu Radziwiłłów – dzieje mitów i historiografii".

Nasz gość zapoznał nas m.in. z powstaniem mitu genealogicznego, zgodnie z którym ród Radziwiłłów miał się wywodzić z dynastii rzymskich książąt Centaurów, od legendarnego księcia Narymunta i „arcykapłana" pogańskiego Lizdejki. Dr Antoniewicz przedstawił wiele ciekawych i często fikcyjnych teorii dotyczących pochodzenia Radziwiłłów, w oparciu o dzieła Augustyna Rotundusa Mieleskiego, Wojciecha Wijuka Kojałowicza oraz Macieja Stryjkowskiego. Całość była przeplatana anegdotami dotyczącymi członków rodu, w tym w szczególności Michała Kazimierza Radziwiłła, zwanego „Rybeńko".

Dr Antoniewicz zaprezentował również fragmenty herbarzy litewskich i piękne drzewo Radziwiłłów autorstwa Johanna Base.

Kwietniowe spotkanie było jednocześnie naszym spotkaniem rocznicowym. W dniu 28 marca 2007 r. z inicjatywy Jacka Tomczyka zebraliśmy się po raz pierwszy, aby powołać do życia stowarzyszenie skupiające genealogów amatorów z Częstochowy i regionu. Kilka dni później złożyliśmy w częstochowskim magistracie niezbędne dokumenty, a po uzyskaniu informacji o wpisaniu nas do ewidencji stowarzyszeń zwykłych mogliśmy rozpocząć działalność. Od tego czasu spotkaliśmy się dziesięciokrotnie (wliczając spotkanie założycielskie). Zebrania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a „rekord frekwencji" padł w dniu 13 czerwca 2007 r., gdy przybyło ponad pięćdziesiąt osób (temat: „Historia Kamienicy Polskiej" autorstwa naszego kolegi Andrzeja Kuśnierczyka). W „naszych progach" gościliśmy m.in. prof. Dariusza Złotkowskiego, Annę Woźnicką, Mieczysława Lewandowskiego (Wrocław), Wiesława Paszkowskiego, Barbarę Furs, Janusza Pawlikowskiego. Swoim dorobkiem badawczym dzielili się również – jako prelegenci – nasi członkowie: Jadwiga Hoinkis, Michał Sejfried, Juliusz Sętowski. Niewątpliwego wsparcia udzielili nam dyrektorzy częstochowskich archiwów – ks. prof. Władysław Wlaźlak oraz Elżbieta Surma-Jończyk.

Nie sposób wyliczyć w tym miejscu wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania Towarzystwa. Wszystkim z całego serca dziękujemy!

Dziękujemy również za życzenia przesłane nam z okazji pierwszej rocznicy. 

To już za nami, a przed nami... kolejne – XII spotkanie, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Spotkamy się tradycyjnie w II środę miesiąca, w dniu 14 maja 2008 r. o godz. 17.00.

Do zobaczenia!


Logowanie