[i spisy inwentarza po zmarłych] - z lat 1828-1868 [wytworzone w Wydziale Skarbowym Miasta Częstochowy].
To lista nazwisk osób nieletnich nad którymi ustanowiono radę familijną.

66.[nieletnich]Mrozińskich
67.[brak nazwiska w katalogu] [1828]
68.[spis inwentarza po zmarłym] Ludwiku Rabęckim
69.Oraczewskich
70.Kozłowskich
71.Piechowskich [1829-1834]
72.[po] Rochu Dajczer [1830]
73.[po]Jakubie Szeffer złotniku [1830-33]
74.[po] Iwanie Antonow chorążym Dońskiego Pułku Kozaków [1831
75.[po] Franciszku Piotrowskim
76.[po] starozakonnych Templach i ustanowieniu opieki [1831-32]
77.Likierników [i spis inw]. [1832]
78.[po] Ludwiku Bilskim [1832-33]
79.[po] Rozalii Lorencowicz [1832-1844]
80. [po] Janie Ćwiklińskim dozorcy policyjnym [1833]
81.[opieka nad nieletnimi] Gąsior
82. Majewskich
83.[nad nieletnim] Walentym Parowiczem
84.Tkaczyńskim
85.Tyżewskimi
86.[nieletnich]Woycickich
87.Woynarowiczów
88.Ludwikowskich [1833-34]
89.Janinów [1833-37]
90.Bauch [1834]
91.[po] Agacie Walczyńskiej 2v.Palmowskiej
92.[po] Filipie Wujcickim [!]
93.[po] Katarzynie z Sobierajów i Mikołaju Sucheckim [1834-37]
94.[po] Salomei 1v.Wesołowskiej 2v.Szwarczewskiej
95.[po] Walentym Wryczkowskim [1834-1842]
96.[po] Antonim Jahne [1835]
97.[po] Salomei Szwarczewskiej z Majewskich
98.[po] Antonim Szkutek
99.[po] Konstantym Waligórskim
100.Bellofami
101.[po] staroz.Hilu Blumenfeld [1836]
102.Dywok [por.lista płócienników z 1829 r.]
103.[po] Mikołaju Jagielskim
104.[po] Beili z Trenków Landau
105.[nad nieletnią] Konstancyą Mrówczyńską
106.[po] Janie Posełku [i ustanowienie opieki nad nieletnimi]
107.[po] Rochu Puchale
108.[po] Kazimierzu Janinie [1837]
109.[po] Piotrze Leśniczak
110.[pozostałości inwentarza] Augustyna Słowikowskiego
111.Zygiel [1838]
112.[po siostrze] Filipowicz [1838-39]
113.[po] Józefie Petzel
114.[po] Mariannie Karwackiej [1840]
115.[po] Pawle Nowakowskim
116.[po] Grabowskim]
117.Gilge [1845-1852]
118.[nad nieletnim] Józefem Gorzęśkiem [?]
119.Millerów [1848-1854]
120.Fiszerów [1849-1850]
121.[po] Tekli Piątkiewicz [1849-1853]
122.Akermanów [1850]
123.[spisy inw.po zmarłych i opieki- brak nazwiska] [1850-51]
124.Mameloków [1851-1862]
125.[po] Józefie Bodowskim [1852]
126.[po] Mariannie Nowakowskiej]
127.[po] Agnieszcze Gruczmańskiej
128.Pilców [?] [1853]
129.Skopińskich [1853-1863]
130.Rypszteynów [1854]
131.Szternbergów
132.Mertzow [1854-56]
133.Szłajnmanów
134.[po] Wojciechu Palmowskim [1855]
135.[nad]Czaplińskimi [1855-56]
136.Benduskich [po]Józefie Benduskim [1855-1863]
137.Dabiochów [?]
138.Słowiarskich [1857]
139.[po] Marcinie Pukiewicz [1857-59]
140.[po] Salomei Berent [1858]
141.Ciuszyńskich
142.Epperleynów
143.Krazuzów
144.[po] Ludwice Maciałowicz
145.[po] Krzysztofie Fabrycym [1858-1864]
146.Częstochowskich [1859]
147.Miarków
148.[po] Magdalenie Prokofieyew
149.[po] Ruchli Zelłem [?]
150.Musiałowiczów [1859-1860]
151.Tenenbaumów
152.Dudzińskich [1859-1863]
153.Benduskich [1860]
154.[opieka] Lucyna Berent
155.Chmielińskich
156.Desków
157.[opieka] Jana Szubert
158.Zielińskich
159.Herszkopfów [1861]
160.Rozalii Szmidberg
161.[po] Janie Trelińskim [1861-62]
162.[nieletniej] Fajglowej [1862]
163.Jędrzejowskich
164.Pinkusów
165.Propertów
166.Szaykiewiczów
167.[opieka] Boguwolskiego [1863]
168.Glewiczów
169.[opieka nad] Riedlami
170.[po] Rozaly [!] z Kolinów Brysz [1864]
171.[nieletniej] Pauliny Mayzel
172.Baykowskiej [1864-65]
173.Kulik
174.[po] Tekli Masłowskiej
175.Liberman [1866]
176.[nieletniej' Praxedy Zołnowskiej
177.Frydman
178.[nieletniego] Piotra Jabłońskiego [1867]
179.Januszków
180.Korek
181.Lisse
182.Strzeleckich
183.Poznańskich [1867-68]
184.[nieletniej] Berman [1868]
185.Dylewskich
186.Gliksman
187.[po] Franciszce z Gąsiorów Markowskiej
188.[nieletniego] Szorc
189.Tannenbaum

(Sygn.AMCZ 66-189 Arch.Państw. W Częstochowie)


Logowanie