Historia wsi Klekoty - cz. I - z artykułu z „Głosu Gminy” – Gmina Kruszyna. Z rozmowy z p. Włodzimierzem Łapetą - mieszkańcem z Broniszewa Nowego. http://www.kruszyna.pl/glos/nr23.pdf.

Klekoty – to wieś, która powstała jeszcze przed I wojną świat. Do dziś zachowały się tutaj jedynie 3 groby. Wieś ta, już dzisiaj nie istnieje. Nazwa Klekoty pochodzi od nazwisk ludzi, którzy jako pierwsi  tam zamieszkiwali. To byli Klekotowie. 

Klekoty istniały jeszcze przed I Wojną Światową i była to duża wieś. Swoim zasięgiem obejmowała tereny dzisiejszego Broniszewa Nowego, którego wówczas w ogóle nie było. Klekoty leżały w samym środku leśnych posiadłości Lubomirskich. Ludność kłusowała, kradła drzewo, więc Lubomirscy chcąc się pozbyć niewygodnego sąsiedztwa, dali ludziom    2 morgi ziemi na terenie obecnego Broniszewa Nowego za 1 morgę ziemi na Klekotach.  I ludzie zaczęli się przeprowadzać. W efekcie takich działań, na Klekotach zostały  2 domostwa: Koćwina i Mielczarka(oni nie chcieli się przeprowadzać) oraz leśniczówka. Te zabudowania istniały do czasów II Wojny Światowej. Należy wspomnieć, że przez Klekoty przebiegał szlak handlowy między Wieluniem a Kielcami.

Klekoty liczyły ponad 100 mieszkańców. Większość ludzi, którzy obecnie mieszkają  w Broniszewie Nowym, pochodzi z Klekotów. Ludzie ci, w owym czasie uprawiali pola, hodowali bydło i z tego się utrzymywali. Na Klekotach był staw, a właściwie grobla. Jednak jej przeznaczenie było inne. Miała spełniać rolę przeciwpowodziową, chronić wieś przed zalaniem. W stawie było bardzo dużo ryb. Staw leżał na terenie gromadzkim, później przeszedł w ręce leśnictwa. Po wojnie, chłopom nie udało się wywalczyć przywrócenia własności sołectwu. Staw został osuszony i w tej chwili rośnie tam las. Także na Klekotach były 2 studnie: u Koćwina, i u Mielczarka.

Historia wsi Klekoty - cz. II

Postanowiłem na podstawie metryk kościelnych, z indeksowanych  na stronie TGZCz,  przekonać się o słuszności   wypowiedzi p. Włodzimierza Łapety-mieszkańca Broniszewa Nowego w artykule w „Głosie Gminy” – Gmina Kruszyna.  Moje analizy dotyczą tylko aktów z parafii Kruszyna.  Bo wg. Akt Dziekańskich(TGZCz/zasoby/biblioteka/inne, sporządzonych przez Dziekana Częstochowskiego z dnia 9.X.1827 r., Pustkowie Klekoty należały do 3 parafii- Borowna, Mykanowa i do Kruszyny. 

I.   Mieszkaniec  Broniszewa Nowego(gmina Mykanów)- p. Włodzimierz Łapeta w swoim wywiadzie mówi, że wieś Klekoty powstała  przed I wojną światową.  Jest to stwierdzenie dość  niedokładne, bowiem wg  moich notatek  przeszukując  indeksy  urodzeń  na stronie TGZCz -  o wsi Klekoty wspomniano kilka razy i to znacznie wcześniej:

Wieś Klekoty( Klekot )-lata od 1635 do 1813 r. – mam 17 aktów urodzeń. A więc po raz pierwszy  w parafii Kruszyna wieś Klekoty(Klekot) pojawia się już w 1635 r.

II.  Nazwa wsi  Klekoty pochodzi od nazwisk ludzi, którzy jako pierwsi  tam zamieszkiwali.  I to by się w zupełności  zgadzało, bowiem : od roku 1635 do 1813, nazwisko  ojca-Klekot wymieniane jest  aż 8 razy( nie mówiąc już o nazwisku matki- którego akurat w indeksacji w tych latach nie odnotowano). Dalej analizując:  częstotliwość  występowania nazwiska Klekot  w latach 1813 do 1913 występuje aż 43 razy. 

III.  I teraz idąc dalej, w myśl  polityki  prowadzonej przez ówczesnego właściciela wsi Klekoty(książę Lubomirski w 1860 r. nabył  wieś Kruszynę wraz z przyległymi  wsiami)- chcąc się pozbyć niewygodnego sąsiedztwa, za 1 morgę ziemi na Klekotach  dał  ludziom 2 morgi ziemi na terenie obecnej wsi Broniszew Nowy.  Pan Włodzimierz Łapeta w swoim wywiadzie z „Głosu Gminy” mówi, że większość ludzi którzy obecnie mieszkają w Broniszewie Nowym - pochodzi ze wsi Klekoty.  Chcąc udowodnić  te słowa, przeprowadziłem analizę nazwisk mieszkańców tych dwóch wsi. I okazało się, że aż 14 małżeństw przeprowadziło się ze wsi Klekoty  do Broniszewa Nowego.  Reszta zapewne emigrowała do pobliskich wsi. 

IV.  Chcąc  także się dowiedzieć- w jakich latach zaczęła się migracja mieszkańców wsi Klekoty do wsi Broniszew Nowy, trzeba prześledzić  między innymi  akty urodzeń i akty zmarłych. I tak: 

A/ wg aktów urodzeń ze  wsi Klekoty, w latach 1886-1899 – co rok było około 4 urodzeń. W roku 1900 – w Klekotach już nie było urodzeń. 

B/ po roku 1897 w aktach kościelnych parafii Kruszyna pojawiła się już wieś Broniszew- nazwa wsi Broniszew a nie wg dzisiejszego nazewnictwa- Broniszew Nowy (bo jest także Broniszew Stary w gminie Mykanów).

C/  wg. aktów zgonów z wsi Klekoty:  1901r- 1 zgon;   1902- 1 zgon;   1910-1 zgon(Bryl-Milczarek Julianna);   1914- 3 zgony(rodzina Koćwinów);   1919-1 zgon(Koćwin);   1923-1zgon(Koćwin);   1930-2 zgony(Milczarek).

Z powyższych danych można wysnuć wnioski:

1. W roku 1900 w Klekotach nie było już urodzeń a więc wieś się wyludniła

2. Z aktów zgonów wynika, że wymierali po roku 1910 tylko rodziny Mielczarków i Koćwinów – a więc  te rodziny, które nie chciały się wyprowadzić z Klekotów.

3. Po roku 1897 w aktach urodzeń parafii Kruszyna  pojawiła się wieś Broniszew.

IV.  Dla bardziej zainteresowanych- mogę udostępnić dane w Excelu dot. powyższych analiz  z akt urodzeń wsi Klekoty i Broniszew oraz nazwiska małżeństw, które przeprowadziły się z Klekotów do Broniszewa.

V.  Załączam także część mapy turystycznej Gmina Mykanów Quest, rok 2013 Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” – gdzie można znaleźć  wsie Klekoty i Broniszew Nowy.

Załączam tabelkę sporządzoną z aktów urodzeń tylko z parafii Kruszyna(lata 1874- 1904 ) z indeksów TGZCz, a dotyczącą Rodzin, które utworzyły wieś Broniszew Nowy w związku z likwidacją wsi Klekoty, Nowa Wieś. Nie spotkałem się ze wsią Puchy (we wspomnianych latach w parafii Kruszyna).


Logowanie