(wypisy z księgi meldunkowej - sygn. AMCz 8932 Arch. Państw. w Częstochowie)

1.Tomasz Mateusz Malinowski 1836 Kłobuck (syn Marcina), zm.1905
1a Wincenty Malinowski 1867 (syn Tomasza )
Władysław Malinowski (1901) (syn Wincentego)

3.Marcin Kleć 1841
Piotr Kleć 1882 (syn Marcina)

4.Antoni Patyk 1869 zm.1919
4a Józef Miklus 1867
Zygmunt Miklus 1901 (syn Zygmunta)

5.Marcin Miklus 1859
5a.Marianna Miklus ur. Szczypiorowska 1832 Kawodrza (wdowa) zm.1907 6. Sobczyńska ur. Luboińska 1836 Walaszczyki (wdowa) zm.1917

7. Piotr Ambroziak 1856 (syn Szymona)
7a. Ludwik Ambroziak 1880
Józef Mrozik 1892 (syn Piotra)
Józef Ambroziak 1906 (s. Ludwika)
Wiktoria Broncel ur. Polakiewicz 1834 Jackowizna zm.1917

8. Jan Podsiadły 1868

9.Wawrzyniec Rabenda 1837 Grabówka zm.1898
9a Józef Rabenda 1874 (syn Wawrzyńca)
Jan Rabenda 1876

10 Wincenty Macht 1843 zm.1905
10 b Adam Klimek 1878 Brzeźnica?

11. Karol Matusiak 1835 Wilkowiecko zm.1909
11a Ignacy Matusiak (syn Karola) 1877

12.Aleksander Kryger (syn Jana) 1876 Wielki Bór

13.Jan Utrata 1854 Kawodrza
13.Władysław Utrata (syn Jana) 1892
13a Julianna Dyl ur. Klama 1831 Kalej (wdowa) zm.1899
13b Maciej Brożyna 1861 Siedlec

14. Józef Kleć 1840 Kawodrza (syn Macieja) zm. 1909

15. Antoni Zyzik 1861 Prusy
Władysław Zyzik 1883 (syn Antoniego)
Konstanty Zyzik (1885) (syn Antoniego)

16. Leon Zyzik 1902
Piotr Jupa 1864
Józef Jupa 1895 (syn Piotra)
Walerian Zyzik 1898 (syn Antoniego)

17. Szczepan Pasieka 1842 Podłęże zm.1914
17a Katarzyna Zmysłek [?] ur. Janik 1824 Kawodrza (wdowa) zm.1907
Kasper Macoch (syn Pawła) 1871 Lipie (przesiedlony do gminy Drzewica, pow. opoczyński w 1909)

19.Ignacy Zyzik 1864 Prusy

20. Romuald Kubicki 1847 Gnaszyn
Piotr Kubicki 1880 Kawodrza (syn Romualda)
Mieczysław Franciszek Węgliński 1850 (syn Erazma i Katarzyny) poch. szlacheckie
(jego żoną była Marianna Kozakiewicz 1873 Lublin)
Wacław Węgliński 1860 Janiszewice (pow. łaski) ( brat Mieczysława)
Przemysław Węgliński 1862 Rzeczyca (brat Mieczysława)
August Górski 1835 (syn Leona i Emilii) poch. szlacheckie zm.1900
(jego żoną była Antonina Węglińska)

[pozostałe wpisy w księdze bez kolejnej numeracji]
Stanisław Hofman 1861 Starzenice (syn Józefa) gorzelany
Józef Cielas 1867 Rębielice Szlacheckie
Józef Koper 1873 Rokitno (pow. będziński)
Joachim Janicki 1893 Żelichowice
Ludwik Gustaw Albert Kissewetter 1850 Prusy
Jerzy Adalbert Józef Hofman 1875 Parzymiechy leśniczy (jego żoną była Maria Dakowska)
Paweł Nożyna 1844 Janki
Marianna Owczarek ur. Piotrowska 1833 (wdowa) zm.1911
Stanisław Owczarek 1875
Jan Owczarek 1864 Mokra (brat Stanisława)
Walenty Glanc 1861 (syn Jana)
Jacenty Wieczorek 1875 Rybna
Józef Owczarek 1867 Libidza zm.1900
Jan Jaworski 1851 Załomiec [?]
Ignacy Cichoń 1824 Truskolasy
Józef Motyl 1887 Lgota
Stanisław Zyskowski 1856 Kalej
Ignacy Złotkowski 1874
Marianna Dyl ur. Siodlak 1851 Sławków
(...)

Powyższe dane są efektem sondażowej kwerendy księgi z lat. ok.1880 - 1930 prowadzonej w jęz. rosyjskim (po 1917 w języku polskim); nie mają charakteru indeksacji, pozwalają jednak zorientować się w zasobie nazwisk. Dla poznania składu ludnościowego każdej miejscowości ważne jest prześledzenie rynku małżeńskiego, a zatem brzmienie nazwisk panieńskich.

Lisiniec to jedna z najmniejszych osad , wg spisu z 1777 r. znajdował się tu tylko jeden dom, podobnie było w roku 1791. Od 1891 osada należała ( wraz z Kawodrzą) do parafii św. Barbary.

W spisie z lat 1899/1900 podano, że wieś Lisiniec liczy 250 osób, niestety nie podano liczby ilości budynków mieszkalnych (w liczącej tyle samo mieszkańców Liszce Górnej było w tym czasie 35 budynków).

Lisiniec rzadko pojawia się w dyskusyjnych wątkach TGZC, może zatem powyższy spis będzie inspiracją dla dalszych badan genealogicznych.

Post scriptum

Ciekawostkę stanowi fakt zapisania w omawianej księdze, w roku 1909, pisarza gminnego Kacpra (Kaspra) Macocha (znanego pod imieniem zakonnym Damazy), bohatera głośnej sprawy kryminalnej. W czasie procesu Macocha w Piotrkowie w 1912 r. mecenas Kleyna (obrońca z urzędu) zwrócił uwagę na fakt, ze zanim Macoch wstąpił do klasztoru był przez wiele lat pisarzem gminnym., „pisarz gminny, powolne narzędzie w rękach naczelnika powiatu, rządzący de facto gminą, bo wójtem jest najczęściej analfabeta, staje się przestępcą z reguły. Posada pisarza gminnego to szkoła zepsucia”.

Jednym z zarzutów pod adresem oskarżonego było to, że podrobił swoje świadectwo ślubu (pod imieniem Kacpra) i akt zgonu (datowany na 22 II 1909). Użył w tym celu fałszywej pieczątki proboszcza parafii Parzymiechy, Aleksandra Dakowskiego, którą to pieczęć wykonał (na zamówienie Macocha) Lucjan Cyganowski z Częstochowy.

Andrzej Kuśnierczyk ODDC Muzeum Czestochowskiego


Logowanie