Kolejna miejscowość po Kijasie i Wygodzie, której postarałem się odnaleźć początki powstania.

Moim założeniem jak w poprzednich artykułach jest odtworzyć początki na podstawie ksiąg metrykalnych i ułatwić mieszkańcom poszukiwania swoich przodków.

Na mapach z lat trzydziestych XIX wieku nie ma Pałysza, ale jest miejscowość Dąbrówka, która znajduje się mniej więcej właśnie w okolicy obecnego Pałysza. Może to osada pomiędzy Walaszczykami a Dźbowem (koniec ulicy Leśnej). Niestety miejscowość ta nie jest ujęta w „Tabeli Miast Wsi i Osad Król Polskiego z 1827 roku …” ani w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego . .”. Początkowo przypuszczałem, że ewaluowała nazwa, jednak zaprzecza temu fakt, iż równocześnie funkcjonowały te dwie miejscowości Dąbrówka i Pałys.

Idąc tym tropem wyszukałem osoby tam zamieszkałe. Ilość mieszkańców Dąbrówki jest dość spora, a jeden z nich i jego rodzina dała początek Pałyszowi.

Opisała to już pani Barbara Herba w swojej książce „ Konopiska i okolice. Panorama dziejów” 1

To Pałysiński Florian lat 54 strzelec - odnotowany w 1835 jako świadek na chrzcinach strzelec z Dąbrówki, wcześniej bo w 1814 występuje w m. Konopiska z wpisem gajowy.

Florian wg różnych dokumentów urodził się w Konopiskach lub Dąbrówce ok. 1785 roku. Miał rodzeństwo: Piotra, Pawła, Łukasza, Wojciecha i Jadwigę (zm. 1807) oraz trzy żony: Józefę, Kunegundę i Augustę.

Rodzicami jego byli Pałys Hiacynt  (zm. 1807.) i Wiklińska Elżbieta. Poszukałem kolejnych jego przodków i możliwe, że dziadkiem był Pałys Łukasz ślub w 1762 roku i pradziadek Pałysik Tomasz ślub w 1729.

Pałysowie najprawdopodobniej przybyli z Gnaszyna lub Bańbora - to nazwisko jest dość popularne w tym okresie w tych miejscowościach.

Pałysik Tomasz 1xxx  - 17xx (ślub 1729) Kibica Gertruda

Pałys Łukasz 17xx  - 1xxx (ślub 1762) Mirecka Ewa

Pałys Hiacynt 17xx  - 1807 (ślub <1785) Wiklińska Elżbieta

Pałysiński Florian 1785 – 18xx (ślub 1813)  Nowakowska Józefa z m. Konopiska - zm. 1825

                                                   (ślub 1826)  Kiedrzyńska Kunegunda z m. Sieradz - zm. 1837

                                                   (ślub 1837) Scheiman Augusta z m. Dąbrówka

Pałysiński Władysław Paweł 1840.01.15

Jedyne dziecko Floriana to Władysław Paweł ur. 1840.01.15.

„W 1863 roku Władysław mieszkał w odziedziczonym po Florianie gospodarstwie w tejże Dąbrówce i zatrudniał chłopca stajennego….2

Ciąg dalszy ciekawej historii Pałysińskich w w/w/ książce Pani Barbary Herby

Przedstawię chronologicznie kto w księgach metrykalnych ma wpisane miejsce urodzenia Pałysz.

1844 urodziny Stanisława Pijet - po raz pierwszy nazwa Pałysowe (Pałys) ojciec Sebastian lat 36 strzelec i Antonina Kowalska.  Sebastian syn Józefa był zapisany jako mieszkanie Konopisk, występuję też w miejscowości Dąbrówka. Umarł w 1853 na wsi Kopalnia mając lat 50, postawił żonę Antoninę i dzieci: Michał, Agnieszka, Stanisław, Piotr,

1847 zmarł Janik Roch zmarł w  roku w pustkowiu Pałys, żebrak, miał 80 lat, rodzice nieznani. Faktycznie miał 10 lat mniej, a rodzice to Mateusz i Agnieszka, urodził się w Jamkach, postawił żonę Adamczyk Mariannę. Ślub Rocha pochodzącego z Korzonka wdowca lat 57 był w 1837 z Marianną wdową lat 40 z Jamek. Marianna z domu Adamczyk była córką Macieja i Heleny miała wcześniej 2 mężów i ok. 15 lat więcej.

1862 ślub bierze Hudy Jakub z Pijet Agnieszką, lat 20 mieszkanką Blachowni, urodzoną na Pałyszu, mimo iż w akcie urodzenia z 1842 roku są Konopiska. Potwierdza to, że Pałysz istniał wcześniej, przed pojawieniem się w księgach.

W sąsiedniej Dąbrówce mieszkały rodziny: Krawczyków, Myrcików, Zalejskich, Scheiman, Rybników, Kościelniaków, Kamieńskich, Kaczmarzyków, Pietrzaków, Twardeckich, Janowskich, Biernackich. Powyższe rodziny były odnotowywane również na Pałyszu i w Konopiskach. Byli reprezentantami różnych zawodów od komornika poprzez rolnika, wyrobnika, górnika, kowala do strzelca lasów. Taka różnorodność profesji świadczy że była już eksploatacja okolicznych kopalń. Natomiast część z tych rodzin była przybyła z sąsiednich wiosek jak i z miejsc spoza naszej Parafii oczywiście za pracą.

Pałys, al. Pałysz fol. pow. częstochowski, gm.. Dźbów,  par. Konopiska ma 2 dm. 6 mk., 197 mrg.; wchodzi w skład dóbr Konopiska.3

Jest to stan z lat osiemdziesiątych XIX wieku. Czy w/w jest zgodna ze stanem faktycznym i gdzie znajdowały się te domy nie jestem w stanie ustalić,

Faktycznie wg ksiąg metrykalnych w tym czasie na Pałyszu mogło mieszkać nieco więcej osób, były to rodziny:

  1. Bator Jan i Słowińska Anna i ich dzieci Waleria, Aniela
  2. Smoleń Karol zamieszkały w Pałyszu a urodzony w Olszynach i Skrzypek Florentyna dzieci Augustyn, Karol
  3. Owczarek Adam zamieszkały w Pałyszu urodzony w Starczy i Krukowską Zofią z dziećmi Władysławem i Bronisławą
  4. Skrzypek Zofia zamieszkała w Pałyszu urodzona na Wygodzie z synem Karolem potem mężem Pyrkoszem Janem

Również rodzina Sączków, Kromołowskich, Gach, Miętkiewicz, Żelasko, Kowackich.

W XX wieku zaczęło przybywać coraz więcej osób jak i domów i to dość gwałtownie. W latach trzydziestych na Pałyszu było 8 domów i dodatkowo dom Towarzystwa Braci Hantke. Jak można zauważyć byli to pracownicy kopalni i pracownicy zajmujący się wytapianiem rudy (hutnicy)

Pałysz stał się „dzielnicą przemysłową” naszej gminy – tętniącą życiem – nieco inaczej niż obecnie.  Poniżej przedstawiam dane są z księgi meldunkowej.4 Dzięki niej mamy podgląd na mieszkańców z okresu przed II WŚ oraz skąd przybywali za pracą.

Dom 1.1

Grabka Antonina (robotnica) z 2 synami Janem urzędnikiem w kopalni i Józefem maszynistą. Urodzili się w Stąporkowie i przybyli w latach 1929 -31.

Dom 1.2

Szuborski Marceli (mechanik) z żoną Lebecką Marianną i dzieci Stanisław, Janina, Henryk oraz siostra Adela i siostrzenica Błędowska Irena. Przybyli z Stąporkowa. Marceli urodził się w Chmielowie, Marianna w Skarżysku natomiast dzieci na Ukrainie i w Stąporkowie. Przybyli w 1929 roku.

Dom 2

Guzik Leon (urzędnik w kopalni) z żoną Lesień Janiną i dzieci Mirosław i Halina. Pochodzili z Częstochowy, dzieci rodziły się już w Konopiskach, przybyli w 1924.

Dom 3.1

Leśniczek Wawrzyniec (dozorca kolejowy) z żoną Nowak Emilią i dzieci Regina i Władysław. On był z Konopisk ona z Rudnika Wielkiego na Płayszu od 1919 roku.

Dom 3.2

Jodłowski Zygmunt (mechanik) z żoną Walent Stanisławą i dzieci Karol (kolejarz), Marian (ślusarz), Zofia (krawczyni), Zygmunt (szofer), Bogusław, Stefan, Mirosław, Celina. On był z Częstochowy ona z Kamienicy Polskiej ich dzieci rodziły się też w Częstochowie, Poraju i Kamienicy Polskiej. Karol i Zofia przybyli z Częstochowy już w 1914 roku, pozostała rodzina z Poraja w 1930.

Dom 4.1

Pyrkosz Jan (robotnik) i córka Helena. On przybył z Poczesnej w 1870, córka urodzona już w Pałyszu. Wraz z nimi pod jednym dachem mieszkali.

Olszewski Franciszek (robotnik) i druga córka w/w Jana - Józefa. Franciszek był z Hutcza k/ Opoczna przybył w 1932.

Dom 4.2

Wysocki Władysław (robotnik) z żoną Pyrkosz Marianną (córka w/w Jana) i córki Genowefa i Kazimiera. Władysław był z Konopiska pozostali to już mieszkańcy Pałysza.

Dom 4.3

Mercik Wiktoria wdowa po Józefie z d. Knapczyk (robotnik) i dzieci Genowefa, Bronisława i Józef . Wiktoria była z Konopisk, dzieci rodziły się w Gnaszynie potem na Pałyszu gdzie przybyli w 1913.  

Dom 4.4

Olszewski Bronisław (robotnik) z żoną Leśniczek Heleną i synem Bronisławem urodzonym w Pałyszu. On z Panek przybył w 1925, ona z Konopisk .

Dom 5.1

Grabowski Józef (maszynista) z żoną Kościelniak Franciszką i dziećmi Monika (robotnik), Zofia (robotnik), Marianna (robotnik), Józef, Weronika, Leonora. Przybyli z Częstochowy ok. 1919 roku, Józef pochodził z Otoli gm. Żarnowiec, żona z Konopisk dzieci rodziły się w Częstochowie oprócz 2 ostatnich narodzonych na Pałyszu.

Dom 5.2

Kowal Ignacy (robotnik) z żoną Wędzonka Waleria i córki Genowefa i Helana oraz Gola Czesław syn Walerii z wcześniejszego związku ur. w Kamieńsku skąd przybył w 1928

Ignacy był z Kowal przybył w Częstochowy w 1906, Waleria z Dobroszyc w 1928 roku, córki urodzone już na Pałyszu

Dom 5.3

Kowal Jan (robotnik) brat w/w  z żoną Bejm Natalią i dzieci Józef (ślusarz), Jan, Władysław. Jan był z Korzonka, Natalia z Aleksandrowa przybyła w 1901 roku. Dzieci rodziły się na Pałyszu.

Mieli sublokatorów; Kościelniak Romana (piekarza) z Konopisk z żoną Kowal Heleną i córką Alina, obie już z Pałysza.

Dom 5.4

Kruk Antoni (robotnik) z żoną Gajczyk Anielą i dziećmi Krystyną i Wiesławem. On z Wygody ona z Kamienicy Polskiej. Pierwsze dziecko ur Wygoda, drugie Pałysz, przybyli w 1916 roku.

Dom 5.5

Musik Paweł (robotnik) z żoną Gajczyk Franciszką (siostra w/w Anieli) i dzieci Leokadia i Władysław ur. na Pałyszu. Paweł pohodził z Glin przybył ok.1906 Franciszka z Jastrzębia k/ Poraja przybyła w 1916 roku.

Dom 5.6

Dobrzański Mikołaj (robotnik) z żoną Bednarek Weroniką i synowie Władysław (robotnik), Antoni (Antoni) i Franciszek ur. na Pałyszu. Mikołaj przybył z Krzelowa w 1900 roku, a Weronika z Dźbowa.

Wraz z nimi mieszkała żona w/w Antoniego; Pykosz Helena z Pałysza. wspomniana wcześniej z domu 4.1, po wyjściu za mąż przeprowadziła się.

Dom 6.1

Flacha Franciszka wdowa po Janie z d. Haładeja (robotnica) wraz z dziećmi Stanisław, Wiktor (robotnik) i Lucyna. Przybyła ona z Hutek w 1911, pierwsze dziecko urodzone w Częstochowie pozostałe już na Pałyszu.

Dom 6.2

Grad Antoni (robotnik) z żoną Nowakowską Franciszką i córkami Władysława i Marianna ur. na Pałyszu. Antoni przybył z Jędrzejowa w 1890, Franciszka była z Wygody.

Dom 6.3

Kosowska Wiktoria wdowa po Piotrze z d. Parkitna (robotnik) z córkami Bronisława i Waleria ur. na Pałyszu. Wiktoria przybyła z Przystajni w 1903 roku.

Dom 6.4

Janczak Konstanty robotnik z żoną Gładysz Katarzyną i dziećmi Stanisław (robotnik), Roman (robotnik), Józefa, Kazimierz. Wszystkie dzieci urodziły się na Pałyszu. Konstanty pochodził z Będzina i przybył w 1912, a Katarzyna przybyła z Wręczycy w 1928 roku.

Wraz z nimi mieszkała matka Konstantego; Wiktoria z d. Toborowicz ur. w Woli Lubartowskiej przybyła z Sosnowca w 1895 roku.

Dom 6.5

Niział Ludwik (robotnik) z żoną Kubic Katarzyną i dzieci Jan, Aniela. Przybyli z Pawłowa w 1911,  córka rodziła się na Pałyszu.

Mieli sublokatorów Grad Józefa (robotnika) z Niział Bronisławą (córka w/w) i syna Stanisława.

Dom 6.6

Kocher Walenty (robotnik) i Niział Genowefa (córka w/w) wraz z dziećmi Bronisław, Sabina i Janina. Walenty był z Kijasa, Genowefa jak i powyższe córki Niział Ludwika z okolic Iłży. Przybyli na Pałysz w 1913.

Dom 6.7

Kuśmierski Leonard (robotnik) z Kocher Józefą. On z Dąbrowy ona z Kijasa – siostra w/w Walentego, na Pałyszu od 1920.

Dom 6.8

Zawada z d. Kubicz Tekla (robotnik) wdowa po Janie ur. w Zwoleniu k/ Radomia. Przybyła z okolic Iłży. Mieszkała wraz z dziećmi Wacław (robotnik), Wanda (robotnik) i Adela – przybyli  1913 i 1914 roku. Mieszkali wraz z Urbańskim Janem (robotnikiem) i Zawada Janiną – córką w/w Tekli. Jan przybył z okolic Olkusza przybył w 1917, mieli syna Jerzego ur. na Pałyszu.

Dom 6.9

Marciniak Stanisław (felczer) i Rogala Marianna Przybyli z m. Gidle w 1921, on urodzony w Pyzdrach, ona w Warszawie. Wraz z nimi dzieci córka Maria i syn Stefan (elektrotechnik) z żona Calus Walentyną z Kamienicy Polskiej.

Dom Towarzystwa Hantke – gdzie było kilka izb dla pracowników

Baryn Jan (robotnik) i Dejczer Anna i ich dzieci Janina, Jan, Sabina oraz Baryn Zenobia ur w Zawierciu – członek rodziny. Jan pochodził ze Złoczewa, dzieci rodziły się w Zawierciu oprócz Sabiny ur. w Konopiskach. Informacji kiedy przybyli niestety nie ma.

Kozioł Wincenty (robotnik) i Bereska Marianna – oboje z Niegowej.

Hnojek Edward (robotnik) z Secemina

Piotrowski Leon (urzędnik) z Probierz Aniela on z Chęcin, ona z Bukowiny. Wcześniej mieszkali w Gnaszynie przybyli w 1937. Wraz z nimi syn  Piotrowski Witold (ślusarz) z Korwin Blum Janiną, on ur. w Kamienicy Polskiej ona w Poraju.

Również kolejne dzieci Leona Marian, Zofia i Urszula.

To wszyscy mieszkańcy Pałysza z okresu sprzed II Wojny Światowej. Obecnie bardzo niewiele pozostało z tamtych czasów. Widoczne są tylko dwa domy mieszkalne najprawdopodobniej pamiętające początki XX wieku znajdują się zaraz za tablicą końcową Pałysza. Jest to naprzeciw Kuźni po prawej stronie za stawem - jadąc od Wygody.  Natomiast „Kuźnia Pałysz” częściowo oddaje charakter minionej epoki i tego co działo się tu prawic przez cały XX wiek.

Obecnie w związku z powstaniem autostrady tworzy się tam zaplecze przemysłowo – logistyczne, które wpłynie na rozwój naszej okolicy. Więcej ciekawych informacji i dokumentacji fotograficznej nt. Pałysza i jego historii można uzupełnić z ksiązki P. Barbary Herby „Gmina Konopiska. Historyczny szlak edukacyjny”,  jaki i wcześniejszych dotyczących historii Konopisk.

  1. „.Konopiska i okolice. Panorama Dziejów”, B.Herba – s.80-82
  2. tamże. s-81
  3. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. F. Sulimierski, tom VII str.835
  4. Archiwum Państwowe w Częstochowie, Rejestr mieszkańców gminy Dźbów wieś Pałysz ; 1932-1939; sygnatura: 8/63/0/41

Wykaz osób zamieszkałych na Pałyszu – zgodnie z zapisami z ksiąg metrykalnych.

XIX wiek

Mężczyzna

urodony/ mieszka

zawód

ślub

Kobieta

urodona/ mieszka

dzieci

Hudy Jakub

Zwierzyniec

Blachownia

 

1862

Pijet Agnieszka

Blachownia

Pałysz

 

Smoleń Karol

Olszyny

Pałysz

 

1878

Skrzypek Florentyna

Konopiska

1881 Karolina (Konopiska), 1883 Karol,  1889 Antoina (Konopiska), 1892 Józefa (Konopiska),

Kropidło Jan

Libida

Pałysz

 

1880

Ciuk Katarzyna

Korzonek

 

Owczarek Adam

Starcza

Pałysz

 

1881

Krupkowska Zofia

Kotara Jackowizna

1885 Władysław, 1886 Bronisława, 1888 Tomasz, 1890 Marianna (konopiska), 1893 Franciszek, 1896 Franciszek, 1898 Józef (kopalnia),  1900 Stanisław (konopiska), 1902 Aleksander (kopalnia), 1903 Adam (konopiska) 1906 Adam (kopalnia),  

Jaros Feliks

Wygoda

 

1889

Kozakiewicz Marianna

Łobodo Pałysz

 

Kowal Jan

Konopiska

 

1894

Kardas Józefa

Hutki

Pałysz

1895 Tomasz (konopiska), 1897 Antoni, 1900 Marianna, 1903 Helena, 1909 Władysław, 1913 Jan, 1915 Władysława,

Dziagacz Józef

Kłobuck

Rększowice

 

1896

Skrzypek Anna

Wygoda Pałysz

 

1896 Jan (rększowice), 1898 Stanisław, 1901 Władysław, 1903 Antonina,

XX wiek

Krawczyk Aleksander

Jamki

robotnik

1896

Mierzwińska Katarzyna

Rększowice

1900 Helena, 1902 Bronisława,

Kowalski Józef

 

robotnik

x

Gajzner Marianna

 

1900 Franciszka

Weteschem Julian

 

robotnik

x

Gawrońska Antonina

 

1900 Feliks

 

Helim Antoni

Wola Biedrzyńska

Pałysz

robotnik

 

1902

Starunek Marianna

Starunek Łucja

Cykarzew

Pałysz

1900 martwe, 1901 Karolina, Marianna,

 

Suwalski  Stanisław

Bolesław

Pałysz

robotnik

1900

Jaskuła Salomea

Rzędkowice

Pałysz

1900 Mieczysław

 

Żabiński Franciszek

 

robotnik

x

Lewandowska Józefa

 

1900 Michał, 1902 Bolesława, 1903 Wacław,

 

Piech Jan

 

robotnik

x

Kulej Petronela Paulina

Truskolasy

1900 martwe

 

Musialik Tomasz

 

robotnik

x

Kidawa Marianna

 

1901 Zofia

 

Pyrkos Jan

Poczesna

Konopiska

robotnik

1898

Skrzypek Zofia

Wygoda

Pałysz

1899 Marianna, 1901 martwe

 

 

 

 

1901

Jabłońska Marianna

Poczesna

Konopiska

1903 Józefa, 1905 Antoni, 1907 Anna, 1911 martwe

Romańczyk Wincenty

 

 

x

Badora Franciszka

 

1901 Antoni,

 

 

Żuraw

Pałysz

robotnik

1901

Bazan Anna

Hutki

1902 Zofia, 1904 Helena, 1908 Zofia, 1911 Cecylia, 1914 Józef, 1918 Pelagia,

Dudek Walenty

Łaziec

robotnik

1885

Trzepizur Marianna

Kopalnia

1901 Franciszka, 1903 Michał, 1905 Marianna,

 

Kowal Jan

 

robotnik

x

Bejm Natalia

 

1902 Anna, 1908 Helena, 1910 Józef, 1913 Jan, 1916 Władysław,

Wójcik Andrzej

 

robotnik

x

Zerek Józefa

 

1902 Stanisław

Kocher Antoni

 

x

x

Korbela Marianna

 

1903 Katarzyna

Dobrzański Mikołaj

 

robotnik

x

Bednarek Weronika

Wyrazów

1904 Bronisław, 1906 Władysław, 1909 Antoni, 1911 Jan, 1913 Franciszek,

Pleszyniak Antoni

 

robotnik

x

Stachura Ewa

 

1905 Władysław, 1907 Józef, 1909 Antoni,

Kochański Wojciech

 

robotnik

x

Pytel Józefa

 

1905 Marianna, 1908 Barbara, 1910 Stanisław,

Korbela Jan

Blachownia

robotnik

x

Konieczna Franciszka

 

1906 Bolesław, 1907 Marianna, 1910 Józef, 1912 Stanisława, 1914 Władysława, 1917 Zofia,

Górski Józef

 

x

x

Kotyl Marta

 

1906 martwe

Janczak Roch

Kijas

robotnik

x

Taborowicz Wiktoria

 

1907 Stanisława, 1910 Roman, 1913 Stanisław,

Szkarlak Andrzej

 

robotnik

x

Pryciak Teresa

 

1907 Stanisława, 1910 Antoni,

Marchewka Walenty

Gliny

robotnik

x

Knapik Antonina

 

1907 Anna

Jędryszczak Leon

 

robotnik

x

Marchewka Katarzyna

 

1907 Janina

Grad Antoni

Jędrzejów

Konopiska

robotnik

1905

Nowakowska Franciszka

Konopiska

Wygoda

1907 Józef, 1910 Weronika, 1911 Zofia, 1912 Władysława, 1915 Bolesław, 1916 Marianna, 1920 Weronika,

Kowal Ignacy

 

robotnik

x

Nocoń Magdalena

 

1908 Stanisława

Jabłoński Filip

Poczesna

 

robotnik

1899

Trzepizur Paulina

Gać

1909 Antoni

Słowiński Franciszek

Wielgomłyny

robotnik

1909

Adamek Franciszka

Jamki

1910 Józefa (Jamki), 1911 Anna,

Imiołczyk Jan

Aleksandria

Pałysz

robotnik

x

Klecha Marianna

leśniaki

1903 Julianna , 1907 Genewefa, 1909 Helena, (Aleksandria), 1912 Anna,

Kosowski Piotr

Poczesna

Wygoda

robotnik

1903

Parkitna Wiktoria

Kamieńsko

Konopiska

1912 Bronisława, 1915 Waleria, 1917 Stefania,

Leśniczek Wawrzyniec

Konopiska

robotnik

górnik

1910

Nowak Emilia

Rudnik Wielki Konopiska

1911 Helena, 1913 Bronisława, 1915 Regina, 1921 Władysław,

Mercik Józef

 

x

x

Knapczyk Wiktoria

 

1914 Bronisława,

Kwapisz Jan

 

robotnik

x

Głowacka Rozalia

 

1914 Tadeusz, 1917 Natalia,

Niział Ludwik

Kamienica Polska

Pałysz

robotnik

x

Kubicz Katarzyna

 

1914 Aniela

Flacha Jan

 

Hutki

robotnik

górnik

1900

Haładaj Franciszka

Hutki

1914 Lucyna 1917 Marian, 1921 Łucja

Zawada Jan

 

Lubienia/ Krynki

robotnik

górnik

x

Kubicz Tekla

 

1915 Stefania, 1923 Adela,

Grabowski Józef

 

Rokitno

Częstochowa

maszynista

1903

Kościelniak Franciszka

Konopiska

1915 Józef (Konopiska), 1919 Weronika, 1921 Eleonora, 1923 Czesław,

Gajczyk Franciszek

 

Kamienica Polska

wyrobnik

x

Siwek Katarzyna

 

1919 Janina, 1921 Mieczysław, 1922 Henryk, 1924 Krystyna Helena, 1927 Lucjan,

Flacha Florian

 

Hutki

Pałysz

wyrobnik w wojsku

1922

Grabowska Łucja

Raków

Hutki

1922 Sabina

Mrozik Józef

 

Częstochowa

Pałysz

wyrobnik

1922

Janczak Bronisława

Wygoda

Pałysz

1923 Stefan, 1926 Czesław, 1928 martwe,

Kocher Walenty

 

Kijas

Pałysz

wyrobnik, górnik, rolnik

1926

Niział Genowefa

Ostrożenki/ Iłża

Pałysz

1926 Bronisław, 1929 Sabina, 1931 Janina, 1935 Stefan Jacenty,

Wysocki Władysław

Konopiska

Konopiska

wyrobnik

1926

Pyrkosz Marianna

Pałysz

Pałysz

1927 Genowefa, 1929 Kazimiera,

Urbański Jan

 

Ostrowy/ Gołonóg

Pałysz

wyrobnik

1927

Zawada Janina

Lubienia/ Krynki

Pałysz

1928 Czesława, 1929 Wacław, 1930 Jerzy,

Kowal Ignacy

 

Kowale

cieśla, wyrobnik

x

Wędzonka Waleria

 

1928 Genowefa, 1930 Helena Marianna,

Kościelniak Roman

 

Konopiska

Konopiska

wyrobnik

1928

Kowal Helena

Pałysz

Pałysz

1929 Halina, 1932 Wanda Zdzisława,

 

Grad Józef

Pałysz

Pałysz

maszynista

1929

Niział Bronisława

Ostrożyce/ Mirzec/ Iłża

Pałysz

1929 Stanisław

Janczak Konstanty

Kijas

wyrobnik

x

Gładysz Katarzyna

 

1930 Kazimierz, 1933 Anna Pelagia,

Musik Paweł

 

Gliny

Gliny

robotnik

1928

Gajczyk Franciszka

Jastrzębie Koziegłowy

Pałysz

1930 Leokadia, 1931 Władysław, 1933 Kazimierz,

Olszewski Bronisław

Truskolasy

Walaszczyki

robotnik

1929

Leśniczek Helena

Konopiska

Pałysz

1930 Bronisław, 1934 Zenona Janina,

Olszewski Franciszek

 

Truskolasy

Hutka

robotnik

1932

Pyrkosz Józefa

Pałysz

Pałysz

1934 Eugeniusz Walenty,

Kruk Antoni

 

Wygoda

Wygoda

robotnik

1929

Gajczyk Aniela

Kamienica Polska

Pałysz

1930 Krystyna Helena (wygoda) 1931 Józef Wiesław, 1933 Zdzisław Piotr,

 

 

 

 

Flacha Lucyna

 

1932 Leszek Zdzisław

Kozioł Franciszek

Zawiercie

Pałysz

palacz

1934

Flacha Lucyna

Pałysz

Pałysz

1934 Irena,

Nalewajka Franciszek

Hutki

robotnik

x

Wiklińska Zofia

 

1934 Józef, 1934 Józefa,

Zaremba Henryk

 

robotnik

x

Kozłowska Stanisława

 

1934 Jan Józef,

Kaczmarek Antoni

 

robotnik

x

Janczak Marianna

 

1934 Daniela,

Zawada Wacław

Mirzec / Iłża

Pałysz

robotnik

1934

Grabowska Monika

Częstochowa

Pałysz

1935 Honorata Janina,

Znojek Edward

robotnik

 

robotnik

x

Piątkiewicz Stanisława

Secemin Ostrowy

1935 Irena Janina

 


Logowanie