POWSZECHNE SPISY LUDNOŚCI W POLSCE

 • 1765 - Spis ludności wyznania mojżeszowego
 • 1789 - Przeprowadzono, zarządzony przez Sejm, pierwszy ogólnokrajowy spis ludności i dymów (domów)
 • 1808-1810 - W Księstwie Warszawskim pierwsze powszechne (pełne) spisy ludności
 • 1810 - Do obliczenia wyników spisu ludności w Księstwie Warszawskim powołano pierwsze na ziemiach polskie Biuro Statystyczne
 • 1840 - Na obszarze Wielkiego Księstwa Poznańskiego przeprowadzono pierwszy powszechny spis ludności; później kolejne spisy ludności przeprowadzano aż do 1914 (co 3 lub 5 lat)
 • 1857 - Na terenie Galicji przeprowadzono pierwszy powszechny spis ludności i kolejne w latach 1869, 1880, 1890, 1900, 1910
 • 1897 - W Królestwie Polskim zostaje przeprowadzony powszechny spis ludności - jedyny dokonany na tym terenie do I wojny światowej
 • 30 IX 1921 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie Polski 1-szy Powszechny Spis Ludności
 • 9 XII 1931 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w Polsce 2-gi Powszechny Spis Ludności
 • 1 III 1943 - Niemieckie władze okupacyjne przeprowadzają na terenie Generalnej Guberni Sumaryczny Spis Ludności
 • 14 II 1946 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w Polsce 1-szy po wojnie Sumaryczny Spis Ludności
 • 3 XII 1950 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
 • 6 XII 1960 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
 • 8 XII 1970 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
 • 7 XII 1978 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
 • 6 XII 1988 - Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
 • 21.05-08.06.2002 -  Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis

Logowanie