Kilka lat temu opisałem historię powstania i zasiedlenia wsi Kijas w gminie Konopiska. Kontynuując tę historyczną podróż, postanowiłem odtworzyć również to co działo się we wsi Wygoda. Miejscowości te były powiązane ze sobą nie tylko przez sąsiedztwo, ale również poprzez nazwę urzędową Wygoda-Kijas, stosowaną prawdopodobnie w latach 1952 – 2012.

Skąd wzięła się nazwa wsi? Na pewno nie wiąże się z nazwiskiem żadnym z jej mieszkańców. Może wpływ na nią miały dobre warunki do osiedlania się, takie jak droga łącząca Konopiska z Dźbowem i skrzyżowanie z drogą na Wąsosz? Może w tamtych czasach ludzie powiadali „…osiedlać się tam to wygoda”

W opracowaniu oparłem się głównie na księgach metrykalnych i księdze meldunkowej z lat trzydziestych XX wieku - znajdujących się w Archiwum Państwowym w Częstochowie.

Według „Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności ….,  tom 2.”1 z roku 1827  Wygoda figurowała w latach dwudziestych XIX wieku na obszarze województwa kaliskiego, w obwodzie wieluńskim,  powiecie częstochowskim, w parafii Konopiska. Były na niej 2 domy i 5 mieszkańców. Jeszcze w latach pięćdziesiątych XIX w. określana była jako „Wygoda pustkowie”. Pierwsze pojawiające się nazwiska z lat 20. tego wieku to Janowski, Wojtasik i Mercik. To iż Wygody nie było wcześniej potwierdzają zapisy w księgach metrykalnych, oraz brak nazwy miejscowości na mapie z 1802 roku, na której już widnieje Kijas.

Przyjąłbym to za pewnik początków osady, gdyby nie zbieg wielu czynników. Przede wszystkim nieoceniona pomoc i wskazówki Pani Barbary Herby, jak i postać n/w bohatera.2

W „Konopiskach” mieszkał Jan Janowski wraz z żoną Trzepizur Małgorzatą, on miał już 46 lat ona 37. Pobrali się w Konopiskach w 18 stycznia 1792 roku, skąd pochodzili niestety nie wiem. Przed rokiem 1808, kiedy to wprowadzono „Kodeks Napoleona” wpisywano tylko imiona i nazwiska małżonków – innych cennych informacji niestety nie było. Mogę tylko przypuszczać, iż Małgorzata z racji nazwiska pochodziła z Trzepizur - obecnie to część Blachowni. Natomiast nazwisko Janowski nie występowało w naszej parafii. Mógł pochodzić z okolic Żarek lub Myszkowa. Jan posiadał furmanki, którymi wodził sól z Mrzygłodu i Krakowa do Częstochowy. Przemieszczając się mógł poznać gdzieś Małgorzatę, a następnie osiedlić się w Konopiskach. Dnia 17 maja 1803 roku urodził im się syn Jan Nepomucen – było to ich jedyne dziecko.

Gdyby nie dbałość rodziców o jego staranne wykształcenie oraz chęć zdobywania wiedzy i wytrwałość małego Jasia nie wiedzielibyśmy wiele więcej. Kto był pierwszy mieszkańcem, kto tu pierwszy się narodził ? - byłoby zagadką.

Nikt wtedy nie przypuszczał i nie wszyscy obecnie wiedzą, że Jan Nepomucen Janowski rodem z Wygody będzie jednym z wybitniejszych Polaków cenionym nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. To dzięki w/w dowiadujemy się o początkach wioski z jego „Notatek autobiograficznych 1803-1853”.3

Jan N. sam mówił „moja Wygoda” mimo, iż spędził tutaj niespełna 15 pierwszych lat swojego życia. To on zapewne jest tym „Pierwszym Urodzonym” i w dodatku tak wyjątkowym. Przypuszczalnie urodził się na pustkowiu, które potem otrzymało nazwę.

Pustkowie Wygoda leży o ćwierć mili od Konopisk, w stronę ku Częstochowie, a tuż przy gościńcu prowadzącym do tego ostatniego miasta Górnego Śląska („pustkowiem” zowią w tamtych okolicach jedną lub parę chałup opodal wsi położonych)….

Ojciec mój, wieśniak jak inni, miał się jednak nieco lepiej od wielu innych; pańszczyzny nie robił, ale płacił czynsz i zabudowania miał własne. Naprzód miał jedną potem dwie chałupy, albo raczej (boć były okazalsze i porządniejsze od zwyczajnych chałup chłopskich) dwa domy mieszkalne, gontami pokryte, z których jeden wydzierżawił Żydowi na karczmę, a w drugim mieszkaliśmy”4

Zgodnie z powyższym tekstem ilość chałup się zgadza (dwie), mieszkańcy to rodzice Jana i zapewne rodzina Żyda.

Mógł być to Szmoch Jakub Harenfeld „trzymający szynk” w Konopiskach wraz z żoną Gila Abram, lub Wilczek Kam szynkarz i żona Maria Abram ewentualnie Fiszel Janklewicz karczmarz z Sarą Major, tego nie jestem w sanie ustalić.

Jan N. Janowski w wieku ok. 50 lat

Jan N. opuścił Wygodę w 1817 roku, pozostali jego rodzice Janowski Jan i Trzepizur Małgorzata wcześniej byli zapisywani jako mieszkańcy Konopisk, choć faktycznie lokalizacja zamieszkania nie zmieniła się. Żona umiera mu w 1832, a w kolejnym roku Jan mieszkaniec już Wygody żeni się z „Wygodzianką” 45-letnią, wdową Cierpiał Marianną z domu Drozd, przybyłą z Nierady. Jan wcześniej był zapisywany jako włościanin lub rolnik. Zmarł w roku 1835 na Wygodzie zapisany jako karczmarz. Jan Nepomucen odwiedził jeszcze tylko raz swoich rodziców w roku 1823, nigdy później nie powrócił w rodzinne strony, a zmarł z dla od domu i ojczyzny 9 lutego 1888 roku w Juvisy-sur-Orge we Francji. Przyczyny emigracji zawarte są w jego pamiętnikach i to już dłuższa lektura.

Pozostałaby jeszcze lokalizacja dwóch pierwszych domów. Starsi mieszkańcy pamiętają, gdzie przed wojną były 2 domy Żydów. Znajdowały się one jadąc z „Górki” w stronę Częstochowy po ok. 300 metrach po prawej stronie. Dla dobrej orientacji podam, że za tymi domami po ok. 100 metrach po lewej stronie jest polna droga w kierunku Pałysza.

Mieszkańcy pamiętają ten dom jako żydowski, przed II Wojną Światową miał on nr 36 i mieszkała tu min. rodzina Fuks. Niewykluczone, że Jan Janowski skoro nie miał więcej dzieci, mógł sprzedać lub przekazać także drugi dom.

Kolejni mieszkańcy, którzy pojawiają się w księgach metrykalnych to: mogła być rodzina Wojtasików. Przybyli oni z koloni Antoni Hite z Prus, mogli być przed 1827 rokiem. Wojtasik Mikołaj i jego żona Zuzanna wydają za mąż w roku 1831 swoją córkę Józefę lat 16 za Mercik Wilhelma rolnika lat 26 przybyłego również z Prus ze wsi Babienica. Wkrótce zgłaszają narodziny syna Emanuela i może to być następna osoba urodzona na Wygodzie. Osoby z nazwiskiem Mercik/ Myrcik zamieszkiwały już wcześniej w Konopiskach, dlatego przybycie ich z Prus podyktowane mogło być powiązaniami rodzinnymi.

W 1833 roku ślub bierze Glinka Szymon lat 24 rolnik mieszkaniec Wygody przybyły z Dźbowa z Galas/Janowską Marianną lat 17 też z Wygody urodzoną w Konopiskach. Rok później rodzi im się córka Katarzyna, ale w miejscowości Kuźnica, na mapie z 1802 roku widnieje ta miejscowość obok Kijasa, może była to wieś pomiędzy Konopiskami a Wygodą (możliwe, że to późniejsza Piła lub inne pustkowie czasem wchłonięte przez Konopiska albo obecna Kuźnica Marianowa, lecz niezbyt precyzyjnie umiejscowiona na mapie). Na Kuźnicy w tym czasie były 3 domy i mieszkało 16 osób.

Wracamy do Wygody rok 1835 kolejny ślub „Wygodzianki” Gertrudy Drozd lat 16 przybyłej wraz z rodzicami Tomaszem i Marianną z Zawodzia parafii Poczesna. Jej mężem został mieszkaniec Wąsosza, a urodzony w Białej – Mrowiec Józef lat 19. Młodzi wyprowadzają się na Wąsosz i tam rodzą im się dzieci, co z rodzicami nie wiadomo natomiast wyżej wspomniany Jan Janowski był świadkiem.

Następny mieszkaniec zgłaszający narodziny syna Wojciecha to Pakulok/Pakulski Paweł lat 40 mularz, a matka to Synowczyk Urszula lat 38.

W roku 1844 dość często świadkiem na chrzcinach jest Skrzypek Stanisław tkacz oraz jego ojciec Skrzypek Antoni. Natomiast w 1848 w/w Stanisław lat 27 ożenił się z wdową Bednarek Joanną z Respondków (córka młynarza z Kijasa). W akcie jest informacja, że Stanisław mieszka na pustkowiu Wygoda i również tutaj się urodził. Jednak w metrykach parafii Konopiskiej nie ma żadnej informacji o jego narodzinach i skąd przybył pozostaje zagadką.

Kolejny rok 1845 rodzi się Walenty, ojciec Pluta Maciej wyrobnik lat 20, matka Mercik Teresa lat 23 siostra w/w Wilhelma.

Nie wszyscy w/w pozostali na Wygodzie, część wyprowadziła się do sąsiednich wsi. Ci co pozostali wypełniali swoimi domami lukę pomiędzy Konopiskami a Jackowizną i przyczyniali się do powiększania się wsi.

W połowie XIX wieku mogło być maksymalnie 9 domów, w jednym domu mogły mieszkać po 2 lub 3 rodziny. Gdzie powstawały kolejne domy nie jestem w stanie ustalić. Prawdopodobnie mogły graniczyć z domami Janowskich. Współczesna numeracja domów zaczyna się od strony Częstochowy. Jednak z powodów zmian administracyjnych Konopiska i Wygoda zmieniały swą granicę. Wcześniej Wygoda idąc do Konopisk kończyła się w przed sklepem „meblowym”. Umownie wśród mieszkańców dzieliła się jeszcze na Wygodę Górkę co nietrudno się domyślić, iż to skrzyżowanie z drogą na Pałysz. Obecnie granica przebiega przed samym szczytem na „Górce”

Dzięki „Słownikowi Geograficznemu Królestwa Polskiego …”5 wiemy, że Wygoda pod koniec XIX wieku ma 13 domów, 68 mieszkańców, 120 morg. Należy do gminy Dźbów i parafii Konopiska. Podsumowując Wygodę w XIX wieku mamy zawarte 44 małżeństwa przynajmniej z jednym z mieszkańców wsi i 22 małżeństwa zawarte poza Wygodą, ale ich dzieci rodziły się tutaj. Wszystkich dzieci, które są odnotowane jako pochodzące z Wygody to 141, choć wiele nich niestety nie przeżyło. Śmiertelność dzieci w tamtym okresie była bardzo duża, było to nawet 50% z wszystkich zgonów w danym roku dzieci do 10 roku życia i z tego jeszcze 50% to dzieci do pierwszego roku życia. Potem im dziecko starsze tym mniejsza śmiertelność.6

Wiek XX to jeszcze szybszy rozwój wsi i przyrost napływowych mieszkańców. Miało to oczywiście związek z powstającymi kopalniami w naszej okolicy. Społeczeństwo mimo iż było głównie rolnicze to wielu mieszkańców oprócz pracy na roli posiadało różne profesje np. mularz, szewc czy tkacz, pojawiali się też wyrobnicy. Z początkiem XX w. było coraz więcej wyrobników (robotników) jednak znaczna ich część to osoby spoza Wygody. Mieszkańcy musieli też pogodzić prace na gospodarstwie z pracą robotnika, było to kosztem rodziny tzn. żony i dzieci, którzy przejęli obowiązki ojca. Przyczyniło się to oczywiście do podniesienia stopy życiowej, w końcu pole uprawiało się sezonowo.

Wraz z powstawaniem kopalni pojawiły się zawody czy stanowiska wcześniej nie spotykane we wsi, oczywiście górnik i sztygar, ślusarz, maszynista, dozorca.

Patrząc również na metryki i akty małżeństwa coraz więcej mamy małżeństw pomiędzy dwoma osobami z Wygody, co świadczy o dużej ilości mieszkańców i braku pokrewieństwa w stopniu pozwalającym na ślub. Jest więcej osób, które urodziły się na Wygodzie, a migrują do sąsiednich wiosek.

Kolejne ciekawe informacje uzyskujemy dzięki „Księdze meldunkowej z lat trzydziestych XX w.”7 Dzięki niej poznajemy min. profesje mieszkańców; mamy aż 56 robotników i tylko 6 rolników. Kupców jest trzech i są to Żydzi, którzy doskonale rodzili sobie w tej branży, jak również jako krawcy – mamy jednego. Żyd Szmul był również właścicielem sklepu na Wygodzie. Gospodarzy jest 11, służby 2 osoby, po jednym urzędniku, sztygarze, zawiadowcy kopalni, felczerze i ubezpieczycielu społecznym w jednej osobie oraz 1 doktor medycyny.

W latach 1932 – 38 na Wygodzie mamy 36 domów, w których jest 40 właścicieli, 28 lokatorów z rodzinami lub samotnych w sumie aż 302 osoby. W tym samym czasie o czym pisałem poprzednio na Kijasie było tylko 6 domów. Świadczy to jak dynamicznie i szybko rozbudowywała się Wygoda.

W tych samych latach wybudowano budynek przeznaczony na Ambulatorium, które potem było ośrodkiem zdrowia z mieszkaniem dla lekarzy. Lekarzem był wtedy Słuszniak Jan, a budynek ma od tamtego czasu do dnia dzisiejszego niezmiennie nr 17. Obecnie po gruntownych remontach i dzięki doskonałemu zarządzaniu jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich „Wygodzianka”. i chlubą mieszkańców. Budynek służy lokalnej społeczności w spotkaniach, obradach i imprezach. Jest również okazałą pamiątką po okresie rozpoczynającym szybki rozwój wsi.

W zestawieniu nie ująłem wszystkich urodzeń i małżeństw osób wyznania mojżeszowego, mieli oni własną parafię, gdzie prowadzono metryki od 1825 roku. Jednak cały czas byli tutaj „tutejszymi” mimo innej religii, obrządków i tradycji doskonale uzupełniali się z sąsiadami swoimi predyspozycjami zawodowymi. Przed wojną mieszkały tutaj 4 rodziny tego wyznania w sumie 19 osób, przybywali głównie z Częstochowy, Lelowa i Truskolas. Była też rodzina prawosławna przybyła z Rosji.

Od początku XX wieku do czasu II Wojny Światowej na Wygodzie zawarto ponad 100 ślubów, część nich już pomiędzy tutejszymi mieszańcami. Poza nimi prawie 40 małżeństw zgłaszało tutaj narodziny swojego dziecka tzn. że zamieszkiwali tutaj przejściowo.

Obecnie na Wygodzie jest ponad 100 domów i ok. 400 mieszkańców. W ciągu ok. dwóch wieków istnienia przybyło wielu nowych mieszkańców. Nie wiemy jakby Wygoda wyglądała obecnie i czy nie byłaby znacznie większą wioską, gdyby nie hamulec w postaci wygaszania kopalń, które były motorem napędowym jeszcze w latach ’70 poprzedniego wieku. Wiele osób, specjalistów musiało migrować w inne rejony Polski za nową pracą zgodną z ich kwalifikacjami.

Trochę jeszcze liczb; od początku wieku XX do II Wojny Światowej na Wygodzie zawarto 24 małżeństwa z przynajmniej jednym mieszkańcem wioski i rodziły się tu dzieci kolejnym 13 małżeństwom przybyłym z innych rejonów. W sumie w tak krótkim okresie urodziło się 250 dzieci.

Jeszcze jednak ciekawostka, może mniej istotna, ale zwróciła moją uwagę. To rzadko obecnie spotykane imiona, niektóre prawie zapomniane, jednak bardzo „ubarwiające” społeczeństwo.: Anastazja, Antonina, Aniela, Eleonora, Eufemia, Feliksa, Florentyna, Klara, Konstancja, Kunegunda, Łucja, Matylda, Michalina, Otolia, Petronela, Stefania, Tekla, Waleria, Wiktoria.

Natomiast męskie imiona to: Aleksander, Aleksy, Augustyn, Dominik, Feliks, Ignacy, Kacper, Konstanty, Leon, Leonard, Roch, Roman, Szczepan, Wacław, Walenty, Walerian, Wawrzyniec, Wincenty.

Poniżej przedstawiam informacje z w/w „Księgi metrykalnej Wygody”, dzięki temu mieszkańcy mogą lepiej zorientować się w położeniu domów i kto je zamieszkiwał. Szybko można zauważyć, że obecnie mimo upływu tylu lat większość osób jest ze sobą spokrewniona. Moim celem jest też ułatwić i zachęcić do odtwarzania swoich korzeni. Niektóre opisy dobrze rozrysować sobie graficznie, aby łatwiej znaleźć pokrewieństwo. Domy były podzielone na izby i w każdym domu mieszkało kilka rodzin. 

Dom 1/1
Kosowski Leon z Wygody i żona Wiklińska Anną z Dźbowa; dzieci: Józef, Wanda, Sabina

Dom 1/2
Kocher Jan i Kozak Waleria oboje z Kijasa

Dom 1/3
Kosowska z domu Kijas Magdalena urodzona w Konopiskach wdowa po Kosowskim Janie i jej wnuk Kosowski Teofil.

Dom 2
Kosowski Władysław z Wygody i żona Nizioł Helena z Dźbowa; dzieci: Janina, Stanisława, Helena, Władysław jest bratem w/w Kosowskiego Leona.

Dom 3
Kosowski Jan z Wygody i żona Ociepa Florentyna z Glin, ale urodzona w Hucie Starej; dzieci: Władysława, Weronika. Jan jest również bratem w/w Kosowskich.

Dom 4
Kosowski Stefan z Wygody i żona Trzepizur Agnieszka z Dźbowa; dzieci: Władysław, Kazimierz, Marianna, Stanisław, Jan, Józef, Henryk. Stefan to brat w/w.

Dom 4a
Kosowski Feliks z Wygody, ale urodzony na Kopalni i trzecia żona Witelus Eleonora z Będzina. Feliks był wdowcem po Sojka Zofii, a pierwsza żoną była Kriczmar Agnieszka z Poczesny. Feliks był bratem ojca w/w Kosowskich. Rodzicami Feliksa i jego już nieżyjącego brata Jana byli Stefan, który urodził się w Kłobucku i Pyrkosz Marianna. Rodzina Kosowskich po raz pierwszy odnotowana jest w roku 1857 w Konopiskach, natomiast pierwsza informacja z Wygody jest z roku 1878.

Dom 5
Zalejski Jan z Wygody i jego żona Wolniak Marianna z Gnaszyna; dzieci: Zygfryd, Krzysztof, Jolanta. Rodzice Jana to Walenty z Dąbrówki (miejscowość w okolicy obecnego Pałysza) i Ciura Antonina z Wąsosza. Rodzina Zalejskich była obecna w naszej parafii, ale na Wygodzie zamieszkali ok. 1854 roku, jednak ich dzieci rodziły się w Gnaszynie a oni ponownie powrócili na Wygodę.

Dom 6/1
Gorzelak Stanisław z Wygody i żona Dudek Marianna z Kopalni; dzieci: Helena, Henryk, Kazimierz. Pierwsze 2 dzieci rodzi się w Dźbowie, dopiero Kazimierz urodził się na Wygodzie w 1930 roku. Stanisław był synem również Stanisława urodzonego w Skokach k/ Grzymałkowa choć jego ojciec urodził się w Korzonku. Matka Stanisława i żona w/w też Stanisława to Kukuła Tekla z Wygody córka Jana i Pałys Ludwiki. Kukuła Jan urodził się w Dźbowie i przybył wraz z rodzicami na Wygodę. Natomiast Pałys Ludwika urodziła się w Gnaszynie. Podsumowując nazwisko Gorzelak jest popularne w okolicznych wioskach, ale na Wygodzie pojawia się dość późno dopiero w 1900 roku. Kukuła o wiele wcześniej bo już w 1851 roku.

Dom 6/2
Pompka Jacenty mieszka na Wygodzie, urodzony w Kostkowicach i żona Gorzelak Marianna z Wygody córka w/w Gorzelak Stanisława i Kukuła Tekli; dzieci: Leokadia, Kazimiera. Nazwisko Pompka jest na Wygodzie od 1928 roku.

Dom 7/1
Pyrkosz Paweł i żona Kocher Józefa oboje z Wygody; dzieci: Lucjan, Zdzisław, Eugeniusz, Janina. Paweł był synem Józefa i Kukuły Franciszki. Józef pochodził z Rększowic, a Franciszka z Wygody – jej ojciec Kukuła Andrzej przybył z Kawodrzy w 1851, zaś Kwietniowska Jadwiga z Glin. Kocher Józefa córka Jana i Zalejskiej Antoniny. Kocherowie przybyli z Węglowic czasowo mieszkali również w Brzózce i na Kijasie, pojawili się na Wygodzie ok. 1887 roku. Rodzina Zalejskich zgłasza narodziny swych dzieci od 1865 roku. Wcześniej mieszkali na Wąsoszu. W rodzinie Pyrkoszów z Wygody mieszkał syn Kocher Józefy z 1 małżeństwa Małczak Władysław. Posiadali też sublokatora Janik Józefa urodzonego w Gołaszewie k/ Olsztyna, na Wygodzie od ok. 1929 roku. Potem Janik zawiera on związek małżeński z Kocher Władysławą córką w/w Jana i Zalejskiej Antoniny.

Dom 7/2
Kurek Władysław i Ślusarczyk Władysława, oboje urodzeni poza parafią. On ze Skarżyc, ona z Kostkowic, miejscowości w niewielkiej odległości od siebie. Są to okolice Zawiercia i Kroczyc k/ Olkusza. Mieszkali chwilowo na Kijasie, a od 1926 roku już na Wygodzie; dzieci: Edward, Stanisław.

Dom 8
Pyrkosz Władysław z Wygody i Kosarga Anna z Wąsosza; dzieci: Halina. Władysław był synem Józefa z Rększowic i matki Kukuły Franciszki z Wygody w/w z domu 7/1 – brat Pyrkosz Paweł. Mieli również lokatorów rodzinę Urbańskich - Franciszek z Łaźca i jego żona Józefa Gieroń (Góra) spoza naszej parafii. Ta rodzina na Wygodzie od 1936 roku; dzieci: Zofia, Antoni, Ignacy, Stefan, Maria - urodzeni na Wąsoszu.

Dom 9
Pierwsza rodzina wyznania mojżeszowego, która mieszkała na Wygodzie. Jak to zazwyczaj bywa Żydzi zajmowali się handlem i byli właścicielami sklepu. Rodzina to Kura Szmul z Truskolasy i jego żona Gązwa Rajzla z Dźbowa. Szmul przybył ok. 1903 roku zaś ich dziecko urodziło się tu w 1926.

Dom 10
Podobnie jak w/w tez rodzina kupców i wyznania mojżeszowego. Zamieszkuje Szklasz Hawa z domu Fuks – to wdowa po Moszku, wraz z dziećmi: Gabriel, Wolf, Modeha, Herszlik, Izrael. Przybyli z Częstochowy poprzednio też mieszkali w Konopiskach, gdzie byli właścicielami sklepu. W tym domu mieszkała też inna rodzina. Prysak Władysław z Przybynowa i żona Mieził Ludmiła pochodząca z Rosji - była wyznania prawosławnego. Władysław był zawiadowcą w kopali rudy żelaza. Wcześniej mieszkali w Sosnowcu, potem w Dźbowie, gdzie urodziły im się dzieci i ok. 1921 już na Wygodzie; dzieci: Halina, Jerzy.

Dom 11
Kruk Piotr Paweł z Wygody i żona Kosmala Apolonia z Aleksandrii. Piotr był synem Jana z Konopisk i Stasińskiej (Sobczyk) Marianny z Woli Jedlińskiej. Rodzina ta na Wygodzie była od ok. 1879 roku; dzieci: Mieczysław, Kazimierz, Helena, Wanda. Wraz z nimi mieszkała Olszewska Marianna urodzona w Niemczech, a wcześniej mieszkająca w Ostrowach. Mogła być na służbie lub robotnikiem przy kopalni.

Dom 12
Knapczyk Mikołaj z Własnej i Pakuła Wiktoria z Wygody; dzieci: Natalia, Lucyna. Knapczyk pojawił się na Wygodzie dopiero w 1926 roku natomiast Pakuła o wiele wcześniej ok. 1889 roku. Rodzice Wiktorii to Pakuła Jan przybył z Częstochowy, ale urodził się w Truskolasach. Matka Wiktorii – Kukuła Marianna córka wcześniej wspomnianego z domu 7/1 Kukuły Andrzeja i jego pierwszej żony Skrzypek Łucji (druga to Kwietniowska Jadwiga). Rodzina Skrzypek jest na Wygodzie prawie od początku powstawania. Rodzina Knapczyków miała sublokatora Bułkowskiego Andrzeja z Jamek od ok. 1931 roku. Lokatorem głównym był Rabęda (Rabenda) Piotr i żona Jędrak Marianna oboje z parafii Przystajń, a zamieszkali tu ok. 1933 roku.

Dom 13
Rodzina Kruk – Marianna z domu Stasińska (Sobczyk) wdowa po Janie i ich dzieci: Stanisława, Szczepan, Józef, Helena. To rodzina z domem 11, zmarły Kruk Jan to ojciec Piotra. Wraz z nimi zamieszkał od 1936 roku Marszał Ignacy z Wąsosza, ożenił się z w/w Kruk Heleną.

Dom 14
Pakuła Władysław z Częstochowy i Kościelniak Aniela z Konopisk; dzieci: Janina, Helena, Marian, Jan, Alfreda. Zamieszkali na Wygodzie od ok. 1912 roku

Dom 15
Ciuk Tomasz z Konopisk i Pakuła Bronisława z Wygody; dzieci: Aleksander, Zygmunt, Regina, Władysław, Stanisław, Józef, Henryk, Wojciech. Dwoje pierwszych dzieci Tomasz miał z pierwszą żoną. Kolejne rodziły się na Wygodzie, a Tomasz zamieszkał to w 1918 roku. Bronisława to siostra Wiktorii w/w z domu 12.

Dom 16
Fikier Władysław i Ociepa Marianna oboje przybyli z Huty Starej ok. roku 1916. Pierwsze dziecko rodziło się w Hucie Starej, kolejne już na Wygodzie. Władysław był górnikiem i maszynistą; dzieci: Jan, Józefa, Genowefa, Janina, Władysław.

Dom 17
Kruk Tomasz z Wygody i Cierpiał Zofia z Łaźca. Tomasz to syn Andrzeja i Posmyk Julianny małżeństwa z Konopisk. Tomasz pojawił się na Wygodzie ok. 1899 roku; dzieci: Stanisław, Piotr, Teofil, Marianna. Wraz z nimi mieszkała synowa Kołaczyk Waleria, wdowa po Stanisławie. Lokatorem u nich była rodzina Słuszniak. Jan i żona Ciszewska Aniela; dzieci: Janina, Jan, Józef. Jan był lekarzem pochodził z Irządzy, Aniela z Zawiercia. Często zmieniali miejsce zamieszkania, może z racji pracy. każde dziecko rodziło się w innej miejscowości, a oni mieszkali wcześniej w Jamkach i Seceminie. Na Wygodzie zamieszkali ok. 1937 roku.

Dom 18
Kukuła Wawrzyniec z Wygody i Kuśmierska Marianna z Konopisk; dzieci: Stanisław, Rozalia, Janina, Kazimiera. Ojciec Wawrzyńca to Jan, który mieszkał na Wygodzie po ślubie z Górniak Ewą, jednak urodził się na Wąsoszu. Ewa jego żona urodziła się na Wygodzie i była córką Górniak Jana i Trzepizur Tekli, przybyli oni na Wygodę ok. 1861 roku z Pająka, jednak Górniak urodził się na Bugaju (Hutki). Wraz z nimi w domu mieszkał od 1931 roku służący pracownik Fatyga Bronisław z Częstochowy

Dom 19/1
Pakuła Dominik z i Szymanek Weronika oboje z Wygody. Dominik to syn Jana i Kukuły Marianny w/w w domu 12. Weronika to córka Piotra, a jego ojciec Kacper urodził się na Łaźcu i przybył na Wygodę ok. 1856 roku. Matka Weroniki – Kościelniak Ewa urodził się na Pająku i jako dziecko z rodzicami Andrzejem i Bułkowską Petronelą przybyła na Wygodę ok. 1867 roku; dzieci: Czesław, Genowefa. Wraz z nimi mieszkali od 1927 roku Zembik Wacław z Jaworzna robotnik kopalniany i Respondek Michał od 1937, urzędnik z okolic Kamyka

Dom 19/2
Należał do matki w/w Dominika Pakuły - Marianna z domu Kukuła wdowa po Janie.

Dom 20
Idziak Andrzej z okolic Lelowa, na Wygodzie od 1897 roku i jego żona Kukuła Katarzyna z Wygody. Była córką Jana i Pałys Ludwiki w/w dom 6/1; dzieci: Andrzej, Katarzyna, Marian, Kazimierz, Helena.

Dom 21
Gorzelak Tekla z domu Kukuła wdowa po Stanisławie wraz z dziećmi: Wacław, Aniela, Stefan. Rodzina Tekli wymieniona jest wyżej - dom 6/2

Dom 22
Pyrkosz Józef z Rększowic i Kukuła Franciszka z Wygody. Józef zamieszkał na Wygodzie od 1899 od ślubu z Franciszką. Natomiast ona wdowa po Szymoniku Stanisławie to córka w/w Andrzeja i Kwietniowskiej Jadwigi dom 7/1; dzieci: Józefa, Antoni, Eleonora. Wraz z nimi mieszkała Szymonik Józefa córka Franciszki po 1 mężu oraz Jurczyk Antoni od 1927 robotnik przybyły z okolic Wielunia mąż w/w córki Eleonory.

Dom 23/1
Mikka Józef z Kijasa urodzony na Jackowiźnie i Kocher Gertruda z Wygody. Gertruda była córką Kocher Anny panny przybyłej z Brzózki. Małżeństwo Mikka na Wygodzie było dopiero ok. 1930 roku; dzieci: Sabina.

Dom 23/2
Kolejna rodzina wyznania mojżeszowego. Stopnicer Moszek z Lelowa i Bulwik Jeta z miejscowości Jastrząb k/Poraja; dzieci: Srulek, Szula, Josek, Henryk. Zamieszkali na Wygodzie od ok. 1928 roku. Moszek był krawcem, bardzo przydatny fachowiec na wsi.

Dom 23/3
Zawierucha Jan z Nierady i Knapczyk Matylda z Własnej. Na wygodzie od 1929 roku, pierwsze dwoje dzieci rodziły się w Nieradzie; dzieci: Stefania, Marianna, Bogdan.

Dom 23/4
Pakulski Roman z Kamienicy Polskiej i Wesołek Stanisława z Jastrzębia, przybyli na Wygodę ok. 1931 roku i tu urodziło im się trzecie dziecko; dzieci: Zygmunt, Lucyna, Marianna.

Dom 24
Trzepizur Józef z Wygody i Pyrkosz Marianna z Kopalni. Józef był synem Tomasza i Kowal Tekli zamieszkali oni na Wygodzie od ok. 1864 roku wcześniej mieszkali na Pająku; dzieci: Leon, Szczepan, Roman, Henryk, Czesław, Marianna. Wraz z nimi mieszkała żona Leona – Biedroń Stefania z Częstochowy.

Dom 25/1
Kowalik Jan z Zawady k/Poczesny i Chmielewska Waleria z Wąsosza. Zamieszkali na Wygodzie ok. 1912 roku; dzieci: Józef, Janina, Jan, Henryk, Helena, Kazimierz, Lucyna. Z nimi również Mizer Antoni i Bitoffor Antonina oboje przybyli z Litwy wraz z dziećmi z synem Marianem – Urzędnikiem córką. Mieszkają od roku 1927. Antoni był felczerem i ubezpieczycielem społecznym, a syn urzędnikiem; dzieci: Marian, Jadwiga

Dom 25/2
Szotek Edmund z Jackowizny, ale urodzony w Czechosłowacji i Frydrych Helena z Konopisk. Edmund był sztygarem i zawiadowcą w kopalni „Walenty”. Na wygodzie zamieszkali ok. 1932 roku; dzieci: Danuta.

Dom 26
Górniak Władysław i Szymanek Felicja oboje z Wygody. Władysław był synem Wojciecha, a ten synem Jana i Trzepizur Tekli w/w dom 18, na Wygodzie od ok. 1861. Matka Władysława Górniaka - Kowalska Konstancja urodziła się i mieszkała na Wąsoszu. Szymanek Felicja (Feliksa) to córka Piotra, a ten to syn Szymanka Kacpra urodzonego na Łaźcu, ale zamieszkałego na Wygodzie od 1856 roku. Wszystko to w/w (dom 19/1), również matka Feliksy Kościelniak Ewa; dzieci: Stanisław, Jan, Henryk, Stefan.

Dom 27/1
Szymanek Franciszek z Wygody (syn w/w Piotra i Kościelniak Ewy) wraz z żoną Sokołowską Stefanią z Jackowizny, a urodzona w okolicy Opoczna; dzieci: Helena, Roman, Władysław. Franciszek na początku XX w wyprowadził się na Jackowiznę, gdzie urodziły mu się dzieci, potem powrócił w połowie lat dwudziestych.

Dom 27/2
Makulski Piotr z okolic Rzerzęcyc ok. 1929 roku i Szymanek Wiktoria (córka w/w Piotra i Kościelniak Ewy) z Wygody wdowa po Kromołowskim Władysławie z Dźbowa, który bardzo krótko mieszkał na Wygodzie; dzieci: Irena.

Dom 28
Szymanek Karol z Wygody (brat w/w Wiktorii) i Stachura Agnieszka z Dźbowa. Jako małżeństwo na Wygodzie od ok. 1907 roku; dzieci: Franciszek, Zygmunt, Józef, Bronisław, Władysław, Jan, Janina, Genowefa, Walerian. Wraz z nimi mieszkał Pydzik (Pidzik) Konstanty robotnik, przybył w połowie lat dwudziestych XX wieku.

Dom 29/1
Maruszczyk z domu Jakubowska Anna, wdowa po Łukaszu pochodząca z Hutek, a urodzona w Poraju. Maruszczyk Łukasz mieszkał ma Wygodzie w latach 1915-20. Anna wcześniej była żoną Zalejskiego Augustyna mieszkańca Wygody. Zalejscy mieszkali na Wygodzie od 1865 roku, zaś Anna dopiero od 1893. Wraz z nią mieszkała córka Helena z mężem Kaniewskim Walentym kowalem z Przyrowa od ok. 1934 roku. Ponadto mieszkali służący Ciura Kazimierz z Brzezin i rodzina Śledzianów - Jan i Kamela Anna oboje z Kalei; dzieci: Eugeniusz, Mieczysław.

Dom 29/2
Kwiatkowski Mieczysław robotnik kopalniany z Sobótki i Jarosz Helena z Konopisk. Na Wygodzie zamieszkali ok. 1932 roku; dzieci: Alina. Wraz z nimi mieszkała rodzina Kosmalów. Marianną z d. Zalewska z synem Romanem oraz Nowakowski Stanisław robotnik.

Dom 30
Kocher Jan z Wygody i Cesarz Waleria z Łaźca. Jan był synem również Jana urodzony na Wygodzie, jego ojciec też Jan przybył z Kijasa, a urodził się w Węglowicach. Matka Jana to Zalejska Antonina. (Szczegóły w/w dom 7/1). W tym domu mieszkał również Niedźwiedzki Kazimierz służący/ robotnik, lecz skąd przybył i kiedy niestety nie udał mi się ustalić.

Dom 31/1
Duś Stefan z Koniecpola i Walaszczyk Konstancja z Wygody; dzieci: Jan, Weronika, Helena. Stefan pojawił się na Wygodzie ok. 1905 roku, natomiast Konstancja była wdową po Górniak Wojciechu i zamieszkała na Wygodzie ok. 1893, a pochodziła z Wąsosza. Z tą rodziną mieszkał Kluza Jan syn - Stanisławy córka w/w i Kluzy Franciszka od 1928 roku zamieszkałego na Wygodzie, przybył on z Kroczyc. Stanisława zmarła w 1928, a i obecności jej męża Franciszka też brak w księgach.

Dom 31/2
Rogoń Franciszek i Nowak Marianna. On z okolic Olkusza, ona z Żarnowca. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku przybyli na Wąsosz, zamieszkali na Wygodzie dopiero ok. 1936 roku.

Dom 32/1
Błaszczyk Ewa z domu Górniak wdowa po Franciszku Błaszczyk, a wcześniej po Kukuła Janie. Urodziła się na Wygodzie i była córką Górniak Jana i Trzepizur Tekli – (patrz dom 18 i 26). Jej pierwszy mąż Kukuła Jan pochodził z Dźbowa przybył na Wygodę ok. 1881 roku. Wraz z nimi mieszkała żona syna Franciszka – Kowal Marianna z Tomaszowa; dzieci: Franciszek, Zygmunt, Helena, Janina.

Dom 33
Janik Tomasz z Wąsosza i Biesaga (Bisaga) Marianna z Wygody. Tomasz zamieszkał na Wygodzie po ślubie w 1925 roku; dzieci: Krystyna, Kazimiera, Helena. Mieszkało z nimi rodzeństwo Marianny Bisagi – Jan i Weronika. Bisaga pojawia się na Wygodzie przed 1899 roku urodził się w Lipiu - niestety nie wiem którym. Matką Marianny była Zalejska Helena córka Filipa i Mazur Anastazji, na Wygodzie już od 1854 roku.

Dom 34
Zalejski Józef i Górniak Marianna obje z Wygody. Józef to syn w/w Filipa i Mazur Anastazji. Marianna była córką Wojciecha i Walaszczyk Konstancji. Wojciech to syn Jana i Trzepizur Tekli – (patrz dom 18, 26 i 33); dzieci: Genowefa, Janina, Irena, Halina.

Dom 35/1
Szajkowski Franciszek i Jarząb Petronela boje z okolic Wielunia. Szajkowski zamieszkał tu od ślubu w 1913 roku. Petronela wcześniej była żoną Zalejskiego Filipa już nam znanego; dzieci: Józef, Józefa, Zofia, Jan; oraz dzieci po Filipie – Roman i Marianna. Sublokator Kowal Marianna robotnik z Częstochowy

Dom 35/2
Rychel Walenty też z okolic Wielunia i Zalejska Wiktoria córka w/w Filipa z Wygody. Walenty był na Wygodzie od 1931 roku; dzieci: Waleria, Helena.

Dom 36a
Janik Józef z okolic Olkusza i Kocher Władysława z Wygody córka Jana i Zalejskiej Antoniny w/w (dom 7/1). Janik Józef był na Wygodzie przed ślubem w 1929 roku; dzieci: Jan.

Dom 36b
Wąsowicz Marianna z domu Majzner wdowa po Wincentym. Na Wygodę przybyli z Rększowic ok. 1920 roku; dzieci: Józefa, Stanisław.

Dom 36c
Ostatni dom nr 36 w tym czasie na Wygodzie należał do rodziny żydowskiej. Zamieszkuje w nim Fuks Machela z domu Wiewiórk i Fuks Jankiel. Przybyli ok. 1931 roku z Częstochowy, natomiast jakie jest miedzy nimi pokrewieństwo, nie udało mi się ustalić, może to matka i syn.

 

1 Tabella Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności …., tom 2.” z roku 1827, s. 298
2 Jan Nepomucen Janowski – poniżej zdjęcie oryginału aktu urodzenia z 1803 roku
3 „Notatki autobiograficzne 1803-1853” Jan Nepomucen Janowski
4 tamże s.8
5 „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. F. Sulimierski, tom XIV str.85 nr. 46
(W tym okresie jest 246 miejscowości o nazwie Wygoda)
6 Na podstawie własnej pracy ”Społeczeństwo wsi Truskolasy w świetle ksiąg metrykalnych w latach 1809-1867”
7 Archiwum Państwowe w Częstochowie, Rejestr mieszkańców gminy Dźbów wieś Wygoda [nr domów 1-36] ; 1932-1939; sygnatura: 8/63/0/41

Marcin Fedoniuk

Ps. Będę bardzo wdzięczny z ocenę i korektę powyższej historii, oraz dodatkowe informacje, które pozwolą uzupełnić zapomniane fakty. Proszę również o dokumenty i zdjęcia dotyczące Kijasa i mieszkańców.

Poniższa tabela zawiera wykaz osób z Wygody porządku chronologicznym, które zawierały małżeństwa, oraz spoza Wygody*, które tu przybyły i rodziły im się tu dzieci. Ponadto panny, które były zazwyczaj na służbie i rodziły na Wygodzie. Jest też ciekawy przypadek (patrz p.6) w 1850 rodzi się Piotr Kukuła syn Andrzeja i Skrzypek Łucji – zapisani byli jako małżeństwo, mimo iż ślub brali rok później.

Lp.

Rok

Nazwisko

urodzony

Nazwisko

urodzona

dzieci

1

*

Kaczmarzyk Sebastian

Konopiska

Mercik Teresa

Konopiska

1845 Apolonia

2

1848

Skrzypek Stanisław

Wygoda

Bednarek z d. Respondek Joanna

Kijas, ur. Dobrodzień

 

3

1848*

Kościelniak (Benduch) Andrzej

Konopiska

Bułkowska Petronella

 

1863 Antonina,

4

1849*

Szymanek Kacper

Konopiska

Kuśmierska Katarzyna

Łaziec

1856 Paulina Katarzyna, 1858 Katarzyna, 1861 Marianna, 1864 Marianna

5

1850*

Kromołowski Mateusz

Wąsosz

Mazur Antonina

 

Wąsosz

1857 Franciszka, 1859 Marianna

6

1851

Kukuła Andrzej

Kawodrza

Skrzypek Łucja

Wygoda ur. Wąsosz

1850 Piotr, 1852 Apolonia, 1856 Piotr,

1859 Maria Kleofa.

7

1852

Halębski Karol

Wygoda, ur. Chwostek

Klama Małgorzata

Konopiska

 

8

*

Żywet Marcin

 

Majska Anna

 

 

1853 Łukasz

9

*

Skrzypek Wojciech

Wąsosz

Majzer Franciszka

 

1855 Julianna, 1862 Anna, 1865 Zofia, 1867 Józefa

10

1853*

Kukuła Jan

Wąsosz

Chmielowska Marianna

Wąsosz

1863 Marianna

11

1854

Skrzypek Mateusz

Wygoda ur. Wąsosz

Parkieciak Karolina

Wygoda ur. Korzonek

 

12

 

brak

 

Bazan Barbara

 

1854 Marcin

13

1855

Zalejski Szymon wd.

Wąsosz

Pluta z d. Mercik Teresa

Wygoda ur. Konopiska

 

14

1858

Mazur Jan

Wygoda ur. Jamki

Werner Monika

Wygoda ur. Konin

1859 Antoni, 1862 Ludwik

15

1858*

Górniak Jan

Pająk

Trzepizur Tekla

 

Pająk

1861 Ewa, 1963 Tomasz, 1867 Wojciech, 1869 Adam

16

1859*

Trzepizur Tomasz

Pająk

Kowal Tekla

 

Jamki

1864 Franciszek, 1867 Wojciech, 1871 Jan, 1874 Józef, 1876 Marianna, 1879 Agnieszka, 1881 Marianna

17

1862*

Zalejski Józef

Wąsosz

Kościelniak Ewa

 

Konopiska

1863 Franciszek, 1865 Julianna, 1867 Antonina, 1869 Augustyn, 1872 Józefa, 1874 Józefa (ponownie), 1877 Marianna, 1880 Józef, 1882 Marianna, 1885 Jan.

18

*

Kosowski Stefan

 

Pyrkos Marianna

 

 

1865 Anastazja, 1870 Marianna Klara, 1876 Antoni,

19

1865

Kukuła Andrzej wd. (p.6)

Wygoda

Kwietniowska Jadwiga

Gliny

1866 Karol, 1868 Franciszka, 1869 Ewa, 1871 Franciszek, 1874 Agnieszka, 1876 Stanisław, 1879 Stanisław, 1882 Franciszek, 1888 Weronika

20

*

Zalejski Kazimierz

Wąsosz

Korbel Katarzyna

 

 

1869 Wiktoria

21

 

brak

 

Dobiaszow Józefa

 

 

1869 Antoni

22

*

Zalejski Walenty

 

Krawczyk Marianna

 

 

1870 Józefa Marianna

23

1870*

Kozak Józef

Kuleje

Szymanek Kunegunda

 

Konopiska

1873 Florentyna, 1876 Zofia

24

1870

Gełzak Stanisław wd.

Konopiska

Zalejska Julianna

Wygoda ur. Konopiska

 

25

*

Kukuła Jan

 

Pałys Ludwika

 

 

1873 Tekla, 1876 Józefa, 1877 Katarzyna, 1879 Apolonia, 1882 Antoni

26

 

brak

 

Skrzypek Florentyna

 

 

1874 Joanna

27

1874

Szymanek Piotr

Wygoda ur. Łaziec

Kościelniak Ewa

Wygoda

1875 Franciszek, 1877 Marianna, 1880 Karol, 1883 Józef, 1885 Józefa, 1886 Weronika, 1889 Antonina, 1891 Władysław, 1894 Feliksa i Wiktoria, 1896 Jan, 1899 Marianna

28

1877

Kościelniak Stanisław wd.

Wygoda ur. Dąbrowa

Badora z d. Pijet Julianna

Rększowice

 

29

1877

Grzybowski Mikołaj

Gliny

Trzepizur Agnieszka

Wygoda ur. Pająk

 

30

*

Zalejski Filip

 

Mazur Anastazja

 

 

1878 Helena, 1880 Antonina, 1883 Władysław, 1885 Jan, 1887 Władysław, 1891 Józef, 1894 Marcin

31

1878

Kościelniak Andrzej

Wygoda ur. Konopiska

Badora Marianna

Walaszczyki

1879 Wojciech, 1883 Rozalia, 1890 Jan

32

 

brak

 

Nowakowska Zofia

 

 

1879 Marianna, 1882 Franciszka

33

1879*

Kosowski Jan

Konopiska

Kijas Magdalena

 

Konopiska

1844 Waleria, 1887 Stefan, 1890 Agnieszka, 1893 Jan, 1896 Leon, 1899 Józefa, 1901 Władysław

34

1880

Kuśmierski Franciszek

Łaziec

Kukuła Antonina

Wygoda

 

35

 

brak

 

Kukuła Marianna

 

1881 Marianna

36

1881

Kukuła Piotr

Wygoda

Nowakowska Elżbieta

Wygoda ur. Konopiska

1882 Apolonia, 1884 Rozalia, 1887 Agnieszka, 1889 Waleria, 1891 Barbara, 1894 Katarzyna

37

1881

Kukuła Jan

Wygoda ur. Wąsosz

Górniak Ewa

Wygoda

1882 Władysław, 1884 Jan, 1886 Weronika, 1888 Paweł, 1890 Bolesław, 1893 Marianna, 1895 Agnieszka, 1897 Stanisław Biskup, 1899 Wawrzyniec, 1901 Franciszek Adam,

38

1882

Słodek Bartłomiej wd.

Konopiska

Górniak z d. Trzepizur Tekla

Wygoda ur. Konopiska

 

39

*

Górniak Marcin

 

Kosiara Katarzyna

 

 

1884 Katarzyna, 1886 Franciszek, 1888 Wojciech

40

1883

Pakuła Jan

Cz - wa ur. Truskolasy

Kukuła Marianna

Wygoda

1889 Dominik, 1891 Karol, 1893 Bronisława, 1895 Józefa, 1897 Wiktoria, 1900 Zofia

41

1883

Ciura Józef

Kijas ur. Rększowice

Pyda z d. Puchała Agnieszka

Wygoda ur. może Pierzchno

 

42

1884

Szczech Wincenty wd.

Hutki

Zalejska Julianna

Wygoda

 

43

1884

Muś Jan

Konopiska

Kościelniak Katarzyna

Wygoda ur. Korzonek

 

44

1884

Jaros Michał

Konopiska

Nowakowska Zofia

Wygoda ur. Konopiska

1885 Szymon, 1889 Marcjanna

45

1885

Kosowski Feliks

Wygoda ur. Kopalnia

Kryczman/ Gryczman Agnieszka

Wygoda ur. Poczesna

 

46

1885

Jaros Kacper wd.

Konopiska

Kosowska z d. Pyrkos Marianna

Wygoda ur. Konopiska

 

47

1886

Pijet Piotr wd.

Rększowice

Słodek z d. Trzepizur Tekla (p.16)

Wygoda ur. Konopiska

 

48

*

Oleśniewicz Antoni

 

Fyszer Marianna

 

1887 Edward

49

1886

Kocher Jan

Kijas ur. Węglowice

Zalejska Antonina

Wygoda

1888 Weronika,

1887 Franciszek, 1891 Jan, 1894 Józef, 1896 Józefa, 1898 Stanisław, 1901 Jan, 1903 Stanisława, 1906 Władysława, 1909 Marianna

50

1889

Szymanek Michał wd.

Dźbów

Kosowska Marianna Klara

Wygoda

 

51

1889

Kozak Paweł

Wygoda ur. Gnaszyn

Kocher Józefa

Brzózka ur. Węglowice

1890 Józef

52

 

brak

 

Jaros Marianna

 

 

1890 Piotr

53

1890

Nierobiś Piotr

Nierada

Kruk Salomea

Wygoda ur. Konopiska

 

54

1890

Kosowski Aleksy

Wygoda ur. Kłobuck

Szymanek Marianna Julianna

Wygoda ur. Konopiska

 

55

1891

Pyrkos Antoni

Jamki

Górniak z d. Kojar Katarzyna

Wygoda ur. Kuźnica

 

56

1891

Szymonik Stanisław Kostka

Blachownia

Kukuła Franciszka

Wygoda

1892 Józefa, 1895 Agnieszka, 1896 Jan Chrzciciel

57

1892

Musik Franciszek

Dźbów

Zalejska Wiktoria

Wygoda

 

58

1892

Jelonek Piotr

Aleksandria

Kukuła Marianna

Wygoda

 

59

1892

Zalejski Jan

Wygoda ur. Dąbrowa

Jaros z d. Nowakowska Zofia (p.23)

Wygoda

1893 Antoni, 1895 Jan Chrzciciel

60

*

Sączek Władysław

 

Chwiędacz Marianna

 

 

1893 Paweł

61

1893

Zalejski Augustyn

Wygoda

Jakubowska Anna

Hutki

 

62

1893

Kocher Ignacy

Wygoda ur. Brzózka

Kluczniak Józefa

Aleksandria

1899 Wiktoria

63

1893

Górniak Wojciech

Wygoda

Walaszczyk Konstancja

Wąsosz

1894 Marianna, 1895 Władysław, 1898 Zofia, 1900 Marianna, 1902 Weronika

64

1894

Kruk Jan

Wygoda ur. Konopiska

Sobczyk/ Stasińska Marianna

Konopiska

1895 Piotr Paweł, 1898 Karolina, 1900 Władysława, 1902 Stanisława, 1904 Szczepan, 1907 Józef, 1909 Weronika, 1911 Helena, 1913 Marianna

65

1896

Pilawka Józef wd.

Jamki

Kościelniak z d. Badora Marianna

Wygoda

 

66

1896

Kożuch Aleksander wd.

Kawodrza

Kukuła Ewa

Wygoda ur. Częstochowa

 

67

1896

Zalejski Mateusz wd.

Wąsosz

Kukuła z d. Nowakowska Elżbieta

Wygoda ur. Konopiska

1897 Marianna

68

*

Kopciara Józef

 

Ciszewska Marianna

 

1898 Janina

69

 

brak

 

Kosowska Michalina

 

1889 Teofil

70

 

brak

 

Pałys Marianna:

 

1889 Jan

71

1899

Kruk Tomasz

Wygoda ur. Konopiska

Cierpiał Zofia

Łaziec

1900 Weronika, 1902 Zofia, 1904 Józef, 1905 Antoni, 1907 Władysława, 1910 Stanisław, 1912 Piotr, 1914 Teofil, 1915 Marianna, 1919 Marianna

72

1899

Pyrkosz Józef wd.

Kopalnia

Szymonik z d. Kukuła Franciszka (p.31)

Wygoda

1901 Eleonora, 1903 Paweł, 1906 Marta, 1907 Władysław

73

1899

Bisaga Wincenty

Wygoda ur. Lipie

Zalejska Helena

Wygoda

1901 Wincenty, 1902 Marianna, 1905 Jan, 1907 Władysława, 1910 Weronika, 1913 Aniela

74

1899

Kukuła Błażej wd.

Jamki

Pijet z d. Trzepziur Tekla

Wygoda ur. Konopiska

 

75

*

Trzepizur Jan

 

Bryłka Marianna

 

 

1899 Władysława, 1900 Marianna, 1902 Weronika, 1904 Zofia,

76

*

Sutowicz Michał

 

Bisaga Magdalena

 

1899 Józefa

77

1900

Słodek Kazimierz

Konopiska

Trzepizur Agnieszka

Wygoda

 

78

*

Janczak Roch

 

Toborowicz Wiktoria

 

1900 Bronisława

79

*

Grad Antoni

 

Borkowska/Borowik Katarzyna

 

1900 Stanisław, 1902 Stanisława

80

1900

Trzepizur Józef

Wygoda

Ciura Waleria

Łaziec

1901 Bronisław, 1903 Władysław, 1906 Jan

81

1900

Szymanek Franciszek

Wygoda

Sokołowska Stefania

Jackowizna

1902 Stanisław

82

1900

Gorzelak Stanisław

Wygoda ur. na Śląsku

Kukuła Tekla

Wygoda

1901 Stanisław, 1903 Władysława, 1907 Wacław, 1909 Marianna, 1911 Jan, 1913 Aniela, 1916 Stefan

83

1900

Konieczny Stanisław

Wygoda ur. Czermno

Kukuła Agnieszka

Wygoda

1901 Józef

84

1901

Gliński Franciszek wd.

Wyrazów

Trzepizur Marianna

Wygoda

 

85

1901

Caban Jan

Lubsza

Zalejska Marianna

Wygoda

 

86

1902

Kistela Franciszek

Dźbów

Kosowska Marianna

Wygoda

 

87

1902

Suchecki Franciszek

Dźbów

Kosowska Waleria

Wygoda

 

88

*

Pawlik Jan

 

Nowak Eleonora

 

1903 Józef

89

1903

Kosowski Piotr

Wygoda ur. Poczesna

Parkitna Wiktoria

Konopiska

1904 Stanisława, 1907 Józefa, 1910 Józef

90

*

Jędryszczak Leonard

 

Marchewka Katarzyna

 

1905 Stanisław

91

1904*

Poks Walenty

Konopiska

Brol Weronika

Kopalnia

1911 Helena, 1916 Marianna, 1917 Józefa

92

1905

Zalejski Filip wd.

Wygoda

Jarząb Petronela

Hutki

1905 Wiktoria, 1909 Roman, 1913 Marianna

93

1905

Grad Antoni wd.

Jędrzejów

Nowakowska Franciszka

Wygoda ur. Konopiska

 

94

1905

Duś Stefan

Wygoda ur. Koniecpol

Górniak z d. Walaszczyk Konstancja

Wygoda

1906 Stanisława, 1908 Jan, 1910 Weronika, 1913 Helena

95

1905

Kukuła Stanisław

Jackowizna ur. Wygoda

Kurczewska Antonina

Jackowizna

1908 Stefan, 1910 Stanisław, 1913 Jan

96

1906

Woźniak Jakub

Łojkowice

Parkitna Marianna

Wygoda ur. Przystajń

 

97

1906

Idziak Andrzej

Wygoda ur. Lelów

Kukuła Katarzyna

Wygoda

1907 Jan, 1908 Edward, 1910 Marian, 1913 Stanisław, 1916 Kazimierz, 1919 Helena

98

 

Szymanek Karol

Wygoda

Stachura Agnieszka

Dźbów

1907 Szczepan, 1909 Franciszek, 1911 Zygmunt, 1914 Józef, 1916 Bronisław, 1919 Władysław, 1921 Jan, 1924 Janina Zofia, 1927 Genowefa Walentyna, 1929 Walerian

99

 

Trzepizur Józef

Wygoda

Pyrkosz Marianna

Kopalnia

1909 Leon, 1911 Szczepan, 1914 Roman, 1915 Henryk, 1918 Czesław, 1920 Marianna, 1921 Barbara, 1923 Józef

100

1906*

Naumiak Michał

Cz - wa

Kamela Weronika

Gliny

1916 Władysław

101

1909

Musiał Józef

Konopiska

Parkitna Józefa

Wygoda ur. Przystajń

 

102

 

brak

 

Nowakowska Marianna

 

 

1909 Stanisław

103

*

Kukuła Jan

 

Kuśmierska Marianna

 

1909 Stanisław, 1912 Henryk, 1913 Bronisława, 1914 Helena, 1916 Marianna, 1919 Roman, 1920 Józef, 1921 Jan

104

1910

Ciepiał Piotr

Łaziec

Kukuła Apolonia

Wygoda

 

105

*

Kukuła Franciszek

 

Sztandera Otolia

 

1911 Jan, 1913 Waleria, 1914 Józef, 1915 Helena

106

1911*

Kowalik Jan

Zawada/Poczesna

Chmielewska Waleria

Wąsosz

1912 Józef, 1914 Janina Marianna, 1916 Jan Ignacy, 1919 Henryk Kazmierz, 1921 Stanisława Helena, 1923 Kazimierz Stefan, 1926 Lucyna 1929 Krystyna Zofia

107

1912

Pakuła Władysław

Wygoda ur. Cz - wa

Kościelniak Aniela

Konopiska

1913 Janina, 1917 Helena, 1919 Zygmunt, 1920 Marian, 1923 Jan, 1928 Alfreda

108

*

Kuśmierski Józef

 

Kidawa Anna

 

1914 Natalia, 1916 Wanda

109

 

Kosowski Stefan

Wygoda

Trzepizur Agnieszka

Dźbów

1914 Władysław, 1917 Kazimierz, 1919 Kazimiera Marianna, 1922 Stanisław, 1924 Jan, 1928 Józef Roman, Henryk

110

*

Florczyk Kacper

 

Serek Antonina

 

1915 Stefan, 1917 Bronisława, 1922 Zygmunt

111

*

Kaczmarczyk Stanisław

 

Kaczmarczyk Wiktoria

 

1915 Wacław, 1919 Marianna

112

1912

Błaszczyk Franciszek wd.

Łaziec

Kukuła Ewa

Wygoda

 

113

 

brak

 

Kosowska Agnieszka

 

1915 Teofil

114

*

Dziubiński Władysław

 

Ceremug Stanisława

 

1915 Weronika, 1918 Jan Izydor, 1920 Janina Genowefa, 1922 Mieczysław Antoni, 1924 Marianna

115

1913

Szajkowski Franciszek

Wygoda ur. Działoszyn

Zalejska z d. Jarząb Petronela w/w

Wygoda

1916 Józef, 1920 Józefa, 1923 Zofia, 1926 Jan

116

1915

Maruszczyk Łukasz wd

Wilkowiecko

Adam? sprawdzić

Zalejska z d. Jakubowska Anna w/w

Wygoda

1917 Helena

117

1915

Jakubowski Szczepan

Wygoda ur. Poraj

Kruk Karolina

Wygoda

1916 Piotr, 1918 Natalia

118

1916

Kupka Marcin

Aleksandria

Pakuła Konstancja

Wygoda ur. Częstochowa

 

119

*

Ociepa Antoni

 

Fikier Antonina

 

1917 Karolina

120

*

Fikier Władysław

Huta Stara

Ociepa Marianna

Huta Stara

1918 Marian, Jan, 1920 Józefa, 1921 Tadeusz, 1924 Genowefa Marianna, 1926 Kazimierz, 1928 Janina, 1931 Władysław Edward

121

*

Kukuła Franciszek

 

Chmielewska Józefa

 

1918 Marian

122

1916

Krawczyk Franciszek wd.

Jackowizna

Kosowska Agnieszka

Wygoda

1919 Władysław, 1922 Stanisław, 1924 Mieczysław

123

1917

Górniak Władysław

Wygoda

Szymanek Feliksa

Wygoda

1919 Stanisław, 1921 Jan Józef, 1923 Henryk, 1925 Ludwik, 1927 Stefan, 1930 Mieczysław Zdzisław

124

1918

Kosowski Jan

Wygoda

Ociepa Florentyna

Gliny

1919 Władysława, 1923 Weronika Stanisława

125

1918

Wieczorek Józef wd.

Wąsosz

Górniak Zofia

Wygoda

 

126

1918

Ciuk Tomasz wd.

Konopiska

Pakuła Bronisława

Wygoda

Aleksander, Zygmunt,

1919 Regina, 1920 Władysław, 1923 Stanisław, 1926 Józef, 1928 Tadeusz Roman, 1929 Marianna, 1930 Henryk Jan, 1931 Wojciech Jan

127

*

Pilawka Piotr

 

Pluta Wiktoria

 

1919 Weronika

128

1918*

Kita Jan

Konopiska

Haczyk Agnieszka

Konopiska

1924 Lucjan

129

1919

Małczak Jan

Jackowizna

Kocher Józefa

Wygoda

1920 Władysław

130

1919

Pakuła Dominik

Wygoda

Szymanek Weronika

Wygoda

1920 Czesław Józef, 1922 Łucja, 1925 Władysława Genowefa, 1928 Irena Halina

131

1919

Kościelniak Konstanty

Konopiska

Pakuła Józefa

Wygoda

 

132

1919

Szymanek Władysław

Wygoda

Komender Stanisława

Konopiska

 

133

1920

Zalejski Józef

Wygoda

Górniak Marianna

Wygoda

1922 Genowefa, 1924 Janina, 1930 Irena, 1932 Halina

134

1921

Kukuła Paweł

Wygoda

Maj Eleonora

Hutki

 

135

1921

Utrata Władysław

Wygoda ur. Lisieniec

Dobrzańska Eufemia

Pałysz

 

136

1921

Kruk Piotr

Wygoda

Kosmala Apolonia

Aleksandria

1922 Mieczysław, 1926 Kazimierz Władysław, 1928 Marianna, 1929 Helena, 1931 Wanda Sabina

137

1922

Mrozik Józef

Pałysz

Janczak Bronisława

Pałysz ur. Wygoda

 

138

*

Kot Alojzy

 

Derda Helena Franciszka

 

1923 Helena, 1924 Jadwiga

139

 

Kosowski Leon

Wygoda

Wiklińska Anna

Dźbów

1923 Stanisław Józef, 1928 Wanda, 1931 Sabina Eleonora

140

1922

Kosowski Władysław

Wygoda

Niział Helena

Pałysz

1924 Janina Marianna, 1925 Stanisława, 1930 Helena

141

1922

Kocher Józef

Wygoda

Jonczyk Emilia

Kopalnia

 

142

1922

Sobczak Stanisław

Rudniki

Omadzińska z d. Mojsa Antonina

Wygoda ur. Liszka

 

143

1923

Kocher Stanisław

Wygoda

Chmielowska Antonina

Wąsosz

1924 Helena, 1930 Zofia

144

1923

Włodarczyk Andrzej

Wygoda ur. Stawiszyn

Szymanek Marianna

Wygoda

1925 Władysław

145

1924

Kukuła Wawrzyniec

Wygoda

Kukuła z d. Kuśmierska Marianna

Wygoda ur. Konopiska

1924 Wanda Janina, Stanisław, 1926 Ewa Rozalia, 1929 Janina Walentyna, 1930 Kazimiera

146

*

Gajczyk Józef

 

Brzozowska Franciszka

 

1924 Kazimierz Franciszek, 1929 Alina

147

1924

Ciekot Stanisław

Jamki

Kukuła Agnieszka

Wygoda

 

148

1924

Kukuła Franciszek

Wygoda

Kowal Marianna

Pałysz

1925 Zygmunt, 1927 Helena, 1930 Janina

149

1924

Pluta Stanisław

Gliny

Kosowska Stanisława

Pałysz ur. Wygoda

 

150

1925

Janik Tomasz

Wąsosz

Bisaga Marianna

Wygoda

1926 Krystyna, 1928 Kazimiera, 1931 Helena

151

1925

Bator Józef

Dźbów

Pilawka z d. Trzepizur Marianna

Gliny ur. Wygoda

 

152

1925

Pyrkosz Paweł

Wygoda

Małczak z d. Kocher Józefa

Wygoda

1925 Lucjan, 1928 Zdzisław, 1930 Eugeniusz, 1932 Janina Władysława

153

1925

Kosowski Feliks wd.

Wygoda

Ujma z d. Witelus Eleonora

Konopiska

 

154

1926

Kromołowski Władysław

Dźbów

Szymanek Wiktoria

Wygoda

1927 Krystyna Barbara,

1928 Władysław

155

1926

Knapczyk Mikołaj

Wygoda ur. Własna

Pakuła Wiktoria

Wygoda

1928 Natalia, 1930 Lucyna, 1932 Krystyna Marianna

156

1926

Rak Walerian

Wygoda ur. Baryły

Gorzelak Władysława

Wygoda

 

157

1926*

Michalak Leon

Hutki

Jonczyk Bronisława

Wąsosz

1919 Edmund, 1921 Lucjan Tomasz

158

1926*

Kocher Walenty

Pałysz

Niział Genowefa

Pałysz

1935 Stefan Jacenty

159

1927

Kumidaj Walenty

Wygoda ur. Ręczno

Szymanek Antonina

Wygoda

 

160

1927

Kościelniak Roman

Nierada

Kruk Weronika

Wygoda

 

161

*

Pilawka Władysław

 

Kocher Katarzyna

 

1927 Czesław

162

1928

Kluza Franciszek

Wygoda ur. Kroczyce

Duś Stanisława

Wygoda

1928 Jan

163

*

Marchewka Balcer

 

Świerza Zofia

 

1928 Marian, (inne dzieci Gliny)

164

1928

Zasada Jan

Wygoda ur. Rokitno

Banasiak Waleria

Łaziec

 

165

 

Pompka Jacenty

Kostkowice

Gorzelak Marianna

Wygoda

1929 Leokadia Marianna, 1931 Kazimiera Helena

166

1928

Kołaczyk Jan

Konopiska

Kruk Władysława

Wygoda

 

167

*

Zawierucha Jan

Nierada

Knapczyk Matylda

Własna

Stefania, Marianna, 1930 Bogdan

168

1928

Kuśmierski Józef

Wąsosz

Kocher Stanisława

Wygoda

 

169

1928

Pyrkosz Władysław

Wygoda

Kosarga Anna

Wąsosz

1930 Halina, 1933 Marianna

170

1928

Głąb Jan

Wygoda ur. Rokitno

Wolska Anna

Wąsosz

 

171

1928

Pompka Jacek

Wygoda ur. Kostkowice

Gorzelak Marianna

Wygoda

 

172

1928

Jurczak Antoni

Wygoda ur. Osjaków

Pyrkosz Eleonora

Wygoda

 

173

1929

Sączek Władysław

Cz - wa ur. Wygoda

Kuzior Stanisława

Aleksandria

 

174

1929

Kruk Antoni

Wygoda

Gajczyk Aniela

Pałysz

1930 Krystyna Helena

175

1929

Janik Józef

Wygoda ur. Gołaczewy

Kocher Władysława

Wygoda

1931 Lucyna, 1935 Daniela Władysława

176

1929

Sosiński Jacek

Wygoda ur. Kostkowice

Leśniak Marianna

Konopiska

 

177

1929

Andersz Józef

Wygoda

Kruk Władysława

Wygoda

 

178

1929

Makulski Piotr

Wygoda ur. Korzenice

Kromołowska z d. Szymanek Wiktoria

Wygoda

1930 Irena Alfreda, 1933 Mieczysław

179

1929*

Kwiatkowski Mieczysław

Konopiska

Jarosz Helena

Konopiska

1932 Alina Marianna

180

1930*

Mika Józef

Kijas

Kocher Gertruda

Kijas

1930 Sabina, 1933 Józef Jan

181

 

Gorzelak Stanisław wd.

Wygoda ur. Drzymały

Dudek Marianna

Kopalnia

1930 Kazimierz, Helena, Henryk, Kazimierz

182

1930

Górniak Jan wd.

Konopiska

Opiłka z d. Kosowska Anastazja

Wygoda

 

183

1930

Pidzik Stanisław

Nierada

Kruk Zofia

Wygoda

 

184

1930

Idziak Edward

Wygoda

Krupińska Marianna

Wąsosz

 

185

1930

Myśliwiec Jan

Gnaszyn

Kosowska Józefa

Pałysz ur. Wygoda

 

186

1930*

Pyrkosz Józef

Korzonek

Kołaczyk Helena

Jamki

1934 Janina Józefa

187

1931

Rychel Walenty

Wygoda ur. Działoszyn

Zalejska Wiktoria

Wygoda

1931 Władysława

188

1931

Nowicki Bolesław

Wygoda ur. Kobiela Wólka

Poks Bronisława

Konopiska

 

189

*

Pakulski Roman

Kamienica Polska

Wesołek Stanisława

Jastrzębie

Zygmunt, Lucyna, 1931 Marianna

190

*

Kurek Władysław

Skarżyce

Ślusarczyk Władysława

Kostkowice

Edward, 1931 Stanisław Władysław, 1934 Władysława Marianna

191

1931*

Szotek Edmund

Jackowizna

Frydrych Helena

Konopiska

1932 Danuta Elżbieta

192

1931

Pakulski Bolesław

Wygoda ur. Jastrząb

Kozub Stefania

Wygoda ur. Szyce

 

193

1932

Janicki Antoni

Wygoda ur. Siedlec

Duś Weronika

Wygoda

 

194

1932

Stronk Józef

Wygoda ur. Rudnik Wielki

Konopa Bronisława

Korzonek

 

195

1932

Bryła Wacław

Wygoda ur. Borowno

Jonczyk Bronisława

Konopiska

 

196

1933

Kruk Szczepan

Wygoda

Gajczyk Kazimiera Agnieszka

Konopiska

1935 Halina Kazimiera

197

1934

Grot Konstanty

Wygoda ur. Konecko

Furmanek Janina

Konopiska

 

198

1934

Kaniewski Walenty

Kuźnica

Matuszczak Helena

Wygoda

 

199

*

Zembik Wacław

Jaworzno

Kapuśniak Anna

 

1935 Wiesława

200

*

Trzepizur Leon

 

Biedroń Stefania

 

1935 Artur Józef

201

1935

Musik Stanisław

Dźbów

Kruk Stanisława

Wygoda

 

202

1935

Kidawa Antoni

Wygoda ur. Kamienica Polska

Kabuth Wincenta

Katowice

 

203

1935

Pydzik Franciszek

Wygoda ur. Koziegłowy

Czerwik Stanisława

Jackowizna

 

204

1935

Ciuk Marian

Konopiska

Kowalik Janina Marianna

Wygoda

 

205

1935

Pęczek Marcin

Dźbów

Szymanek Helena

Wygoda ur. Jackowizna

 

206

1935

Kruk Stanisław

Wygoda

Kołaczyk Waleria

Jamki

1935 Stanisław Leon

207

1935

Idziak Marian

Wygoda

Krupińska Helena

Wąsosz

 

208

1936

Marszał Ignacy

Wąsosz

Kruk Helena

Wygoda

 

209

1937

Brych Stanisław

Cz - wa

Jakubowska Natalia

Konopiska ur. Wygoda

 

210

1937

Szymanek Władysław

Wygoda ur. Jackowizna

Fikier Józefa

Wygoda

 

211

1937

Rataj Franciszek

Kuźnica Marianowa

Duś Helena

Wygoda

 

212

1937

Kukuła Jan

Aleksandria ur. Wygoda

Dawczyk Anna

Hutki

 

213

1937

Ciuk Akeksnder

Wygoda ur. Konopiska

Kukuła Waleria

Jamki

 

214

1938

Gorzelak Stefan

Wygoda

Kosowska Władysława

Wygoda

 

Logowanie