Otrzymaliśmy kolejny bardzo cenny dokument ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Częstochowie.
Akta dziekana częstochowskiego. Wykaz ludności i rozległości oraz położenia parafii w Dekanacie Częstochowskim 1827 r.

Pragniemy gorąco podziękować księdzu dyrektorowi prof. Władysławowi Wlaźlakowi, za udostępnienie tych niezwykle ważnych dla genealogów materiałów.


Logowanie