Do naszej biblioteki pan Florian Huras podesłał Wykaz miejscowości i ich przynależność do gmin powiatów częstochowskiego, wieluńskiego i będzińskiego wchodzących w skład Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej.

Wykaz został sporządzony w oparciu o ułożony przez J. Zinberga i wydany w Warszawie w dwóch tomach w drukarni I. J. Łapina w 1877 roku: "Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: guberni, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego".

Wielu poszukujących w oryginalnej wersji "Skorowidzu...", a korzystających z funkcji "Znajdź tekst w dokumencie DjVu" spotyka rozczarowanie bo funkcja ta niestety nie znajduje wszystkich deklarowanych powiatów, miejscowości czy parafii.

http://www.genealodzy.czestochowa.pl/zasoby/biblioteka?func=fileinfo&id=117


Logowanie