Z treści postów wynika, że wielu początkujących członków naszego Towarzystwa ma problemy z ustaleniem przynależności danej miejscowości do parafii i odwrotnie. Trudność wynika z faktu, że na przestrzeni dziejów ta sama miejscowość kilka lub kilkanaście razy zmieniała przynależność do parafii.

Jakiś czas temu - dla własnych celów - stworzyłem w Excelu dość pomocne narzędzie zawierające wykaz miejscowości z podziałem na Województwa/Gubernię, Obwód/Prowincję, Powiat, Gmine, Parafię, Dekanat itd. Przyznam, że szczególną uwagę poświęciłem parafiom w których prowadziłem lub zamierzałem prowadzić moje poszukiwania.

Praca nie jest pełna, ale materiały dot:

  • Archidiakonatu wieluńskiego (diecezja krzepicka, rudzka, wieruszowska - stan na 1770 rok),
  • Województwa krakowskiego (powiat lelowski, krakowski i baronat koziegłowski wraz z innymi miejscowościami Księstwa siewierskiego - stan na 1787 rok),
  • Województwa kaliskiego (obwód wieluński powiat częstochowski i wieluński - stan na 1827 rok),
  • Gubernie: kaliska, kielecka, lubelska, piotrkowska i radomska – stan na 1867,1900,1903, 1906 i 1912 rok

są moim zdaniem zindeksowane rzetelnie.

Udostępniając to „narzędzie” zainteresowanym, pozostaję nieskromnie w nadziei, że skorzystacie z tej pracy a sortując dane w dowolnej konfiguracji, zaoszczędzicie chociaż odrobinę tak cennego czasu.

Plik do pobrania w Bibliotece.

Huras Florian


Logowanie