Zestawienia genealogiczne osadnictwa w południowych Prusach, czyli tzw. lista "Odessa", znajduje się tutaj:

http://www.odessa3.org/collections/census/link/geser.txt
Altpreussische Geschlechterkunde, S. Prussia (T. Stangl)

Artykuł w jęz. niemieckim i angielskim, ważny dla poszukujących korzeni w Węglowicach, Puszczewie, Czarnym Lesie itd.

KOLONIA CZARNY LAS (HILSBACH) 
Teren, na którym powstała Kolonia Hilsbach znajdował się obrębie parafii Biała; parafia Czarny Las powstała dopiero w 1988 r. Koloniści byli głównie wyznania luterańskiego. W latach .1845-1852 Czarny Las był filiałem parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu, pastorem w l.1845-1853 był Edward Lembke (1801-1877). Od 1854 r. siedzibą filiału stała się Częstochowa. 
Kolonizacja Czarnego Lasu rozpoczęła się w grudniu 1802. Przybyszami na teren tzw. Prus Południowych (Südpreusse), a więc na ziemie polskie zajęte przez Prusaków po II rozbiorze. byli rolnicy i rzemieślnicy z księstw niemieckich sąsiadujących z Francją, bądź z terenów, które dostały się pod francuskie panowanie (Republiki Francuskiej). Na znanej genealogom liście (potocznie nazywanej „Odessa”) odnajdujemy spis kolonistów z Kolonii Heilsbach vel Hilsbach. Cyfra oznacza ilość przybyłych osób, podane jest także – nie zawsze precyzyjnie -miejsce, z którego przybyli. Identyfikacja nazw miejscowych, z których przybyli osadnicy to ważny etap poznania składu „etnicznego” kolonii. Akcja kolonizacyjna podlegała „Amtowi” (urzędowi) w Krzepicach; Najwięcej osób przybyło w ciągu 1803 r.,ostatni osadnicy pojawili się w 1806 roku. Interesują nas nazwiska „ojców-założycieli” kolonii. Późniejsze losy mieszkańców da się prześledzić na podstawie akt metrykalnych. Nie wszystkie nazwiska przetrwały w Czarnym Lesie do dziś.
Oto zestawienie nazwisk z listy. W drugiej części zamieszczamy wynotowane z akt USC dane o mieszkańcach kolonii.

1.Port [Borth?]George 5 [El.]Mackweiler
2.Boos/Roos Johann 3[Schwarzerden,Rh.]Swarzenden
3.Kessler Jacob 5 Pfalz [Weinsheim,Rh.]Weinheim (fehlt [] 1806)[Glueckstal-Od?]
4.Degenstein Peter 4 Pfalz [Rheinland] Weinheim [bei Bad Kreuznach]
5.Dersam Adam 7 Pfalz [Rh.?] Weichern [Weinheim?]
6.Wiekenhaeuser Carl 5 Pfalz [Rh.?] Duesenbach (Wilkenhauser)
7.Dielbeck Johann 7 Pfalz [Schwarzenden, Rh.]Swarzenden
8.Wiekenhaeuser Adam 5 Pfalz [Hundsbach, Rh.?] Hilsbach [Baden?] (Wilkenhauser)
9.Billmann Johann 17 Pfalz [Schwarzenden, Rh.] Szwarzenden (Bielemann)
10.Weins [Weinz]Martin 5 Pfalz [Schwarzenden,Rh.]Swarzenden [to Neudorf-Od 1808]
11.Weins [Weinz] Elisabeth 3 Pfalz [Rheinland?] [Schwarzenden?]
12.Dielfuchs Johann 2 Pfalz [Rheinland] Siesbach [Seesbach bei Kirn]
13.Behner Mathias 5(Bochner/Boehmer)
14.Freuyburger Friedrich 3[Baden bei Karlsruhe] Auerbach
15.Argenstein Johann 3 [Baden bei Karlsruhe] Auerbach (Angerstein)
16.Stieglitz Bartholomaeus 4 Truppen [Rheinland] Maehren [bei Koblenz]
17.Messinger Johann 12 [Rheinland] Pferdsfeld [bei Kirn [(Dez. 1802)
18.Schauer Friedrich 10 Franz.Rep. Bakenkut (Dez. 1802)
19.Graeff/Graff Jacob 4 Franz.Rep. [Hilsbach, Ba.?] Hilsbach [Hunspach, El.?] 20.Schuck/Schuch Johann 6 Franz. Rep. Hestighawen (Dez. 1802) [Schoch]
21.Dettling Johann 3 Franz.Rep.Walperts[Walbourg?](Dilling/Dittling)neu Juni
1803:
22.Ahl Friedrich 7 Franz.Rep.[El.] Mackweiler [Bergdorf-Od., 1816]neu Juli 1803:
23.Meyer George 6 Franz.Rep. Nirroden [Niederroedern, El.]
24.Emrich Abraham 6 Franz. Rep.[Rheinland] Weihzenberg [Heinzenberg? bei Kirn]
25.Scherer Philipp 4 Franz.Rep.[Rheinland] Hochstaedter [Hochstaedten bei Kirn]
26.Scherer Reinhard 8 Franz.Rep.[Rheinland] Hochstaedter [Hochstaedten bei Kirn]
27.Holler Ludwig 8 Franz. Rep.[Rheinland] Hochstaedter [Hochstaedten bei Kirn]
28.Boos/Roos Heinrich 5 Franz.Rep.[Rheinland] Heinzenberg [bei Kirn]
29.Glaser George 8 Franz. Rep.[Rheinland?]Exthaphal [Entenpfuhl? bei Kirn]
30.Endersch Witwe 5 Franz.Rep.[Rheinland] Oberhausen [bei Kirn] (Philipp Enders)
31.Helm Leonhard 4 Franz.Rep.[Rheinland] Oberhausen [s.Frd.Grg.-Neudorf, Od.]
32.Kohler Nicolaus 8 Pfalz [El.] Mackweiler (Koehler) (Juli 1803)
33.Eva Ludwig 7 Franz. Rep.[Niederroedern, El.] Nirroden (Juli 1803)
34.Klein Johann 7 Franz. Rep.[Rheinland] Pferdsfeld [bei Kirn] (Juli 1803)
35.Zervass Friedrich 2 Franz.Rep.[Heinzenberg,Rh.] Weinzenberg [sic] (Juli 1803)
36.Hoffmann Philipp 7 Franz.Rep.[El.] Mackweiler (Juli 1803)[Bergdorf, Od.]
37.Porzer Christoph 3 Franz.Rep.Betingheim (Juli 1803)
38.Weins [Weinz] Jacob 1 Franz.Rep.[Schwarzenden, Rh.] Swarzenden
39.Riegler Matthias 6 W Walstadt
40.Lummelt George 6 W Walstadt (Lampert/Lummert)
41.Kenninger Leonhard 2 W Walstadt (Nenninger)
42.Leypold Johann 5 W [Niederroedern, El.] Nirroden
43.Frey Jacob 3 W [Niederroedern, El.] Nirroden
44.Batter Joseph 2 Reich [Rh.?]
45.Leberecht Joseph 6 W [Rheinland?] Pferdsweiler [Pfersfeld, Rheinland?]
46.Joest [Just?] Adam 6 W Goest [Just?]
47.Kammer Jacob 4 W [Niederroedern, El.] Nirroden (Kammerer) [Neudorf, Od.]
48.Portenheim Andreas 9 W [Rheinland] [Bad] Sobernheim
49.Schmidt Philipp 8 W [Rheinland] Schernheim [Bad Sobernheim, Rh.]
50.Beck Friedrich 4 W [Rheinland] [Bad] Sobernheim
51.Schaefer Abraham 5 W [Rheinland][Bad] Sobernheim
52.Boos Conrad 2 Franz.Rep [Rheinland?] [Heinzenberg bei Kirn?]
53.Pfalzer Nicolaus 5 W [Rheinland?] Pferdsweiler [Pfersfeld, Rheinland?]
54.Zervess Nicolaus 4 W [Rheinland?] Pferdsweiler [Pfersfeld, Rheinland?}
55.Klotz Maria 11 W [Rheinland] Hochstaedter [Hochstaedten bei Kirn]
56.Lorenz Heinrich 1 W [Schwarzerden, Rh.] Swarzenden
57.Krein Conrad 6 W [Schwarzerden, Rh.] Swarzenden [Neudorf, Od. 1808]
58.Klein Peter 4 W Kulenbach [Salmbach, El.]
59.Klein Johann 7 Franz.Rep.[?Salmbach, El.]
60.Mueller Carl 5 W [El.?] Kahenbach [?Salmbach, El.]
61.Nold/Noll Philipp 5 W Kulenbach [Salmbach, El.] [Franzfeld, Od. 1808]
62.Mueller Heinrich 5 W [Rheinland] Gehlweiler [bei Kirn]
63.Oesterreich Friedrich 7 W
64.Assmann Nicolaus 6 Franz.Rep.[Rheinland] Gehlweiler [bei Kirn]
65.Buss/Ruff George 2 W [Rheinland] Gehlweiler [bei Kirn]
66.Immelbrandt Andreas 5 Schweiz
67.Schmidt Michael 7
68.Walz Johann 6 [Neidlingen-W.] [Neudorf-Od., 1808][see Kol Nrs 5, 10 & 25]
69.Wagener Johann 7 Franz. Rep.
70.Heinz Elias 7
71.Gienger George 3 [Neidlingen-W.?] [Neudorf-Od., 1808]
72.Sengle/Single Ludwig 2 W Endingen
73.Schneider Schmidt 4 W [Rheinland] Pferdsfeld [bei Kirn]

1804:
Boehner Mathias 5 Sietbach
Goest Adam 6 Laitershausen [Joest?; Just?]

1805:
Schwarz Johann 2 W
Bowry/Boury Johann 4 W
Bollinger [Friedrich] Jacob 8 W [Burgstall] [?son,Michael-Neudorf,Od.1808]
Bollinger Johann 8 W [Burgstall?]
Rotter Joseph 2 Nirroden [Niederroedern, El.]
Booss/Roos Conrad 2 Pferdsweiler [Pfersfeld?, Rh.] [bei Kirn, Rheinland?]
Watmeler Maximilian 2 Nirroden [Niederroedern, El.]
Bollinger George 5W [Burgstall?]
Bollinger Jacob 4 W [Burgstall?]
Kahner Johann 5 W

1806:
Balzer Christoph 4 Fr. Rep.
W roku 1808 w aktach USC parafii Biała Georg Meyer [poz.23 na liście]zapisany jest jako Jerzy Majer, z adnotacją: wójt i gospodarz w Kolonii Hilsbach. Prowadzący księgi USC ks.proboszcz Michał Zagalski konsekwentnie zastępował imiona niemieckie imionami polskimi, w nazwiskach również pojawiały się „spolszczenia” , np.akcie zgonu Petera Kleina w 1808 r. widzimy formę Piotr Klayn (zmarł w wieku 45 lat w domu pod nr 51). Jan Bilman, tkacz, obecny przy sporządzaniu aktu zgonu Anny Marii Portenheim (żony Georga Portenheima) podpisuje się:Johann Billman. Majstrowie tkaccy Portenheimowie [Andreas Portenheim i jego 9-osobowa rodzina-poz.48 na liście] przybyli do Kolonii Hilsbach z Sobernheim w Nadrenii. Dominik Celta, pracownik papierni w Kopcu k.Białej, mieszkaniec Kolonii Hilsbach, na akcie zgonu Franciszka Ciuperlika, pracownika tejże papierni (urodzonego w Pradze w Czechach) podpisuje się:Zelta.


Logowanie