Summa klątwy, którą wyklęty jest Alexander Koniecpolski w Krakowie, na Synodzie w kościele U Wszech Świętych, dnia czwartego maja, Roku Pańskiego 1612.

Jawnie przy zgromadzeniu wszystkiej Dyocezyey Krakowskiej, Najprzędniejszych Prałatów, i przy ludzie świeckim, gdzie sam J.M.X. Biskup ubrany będąc pontifilicaliter uczyniwszy Dekret, wyklął Alexandra Koniecpolskiego, ze wszystkiemi temi, co mu radę i pomoc jakimkolwiek sposobem dawali, co mu fawowali, którzy się cieszyli z tego, którzy wiedzieli a nieprzestrzegli, i niedali znać, i świecę zgasił. Toż uczyniło 12 Prałatów anatematyzując wszystkich tych, między którymi byli dwa Opaci, Sądecki i Chebdowski. A to o świętokraydztwo, iż wziął gwałtem, Klasztor zburzywszy, Panny ślubami obowiązane Bogu, Dorotę i Zofię Dębieńskie, i o gwałt uczyniony temuż Klasztorowi Boga wszechmogącego mocą Apostołów śś. Piotra i Pawła, i Kościoła ś. powszechnego, i naszą zwierzchnością.

Wyklęty jest Alexander Koniecpolski ze wszystkiemi jako wyżej. przeklęty niechaj będzie w domu i na dworze, przeklęty w mieście i na roli, przeklęty niechaj będzie siedząc, stojąc, jedząc, pijąc, robiąc i śpiąc. Przeklęty niechaj będzie tak iż w nim zdrowego członku nie będzie, od wierzchu głowy aż do stopy nożnej. Niechaj wypłyną wnętrzności jego,a ciało jego niech robactwo rostoczy...

Klątwa ta została uchylona Uchwałą Sejmu walnego w Warszawie r.1625.

Pamiętniki o Koniecpolskich, wydał Stanisław Przyłęcki,Lwów 1842.
Nadesłała: TZP.


Logowanie