Topic-icon Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945

2 tygodni 2 dni temu #31230 przez Andrzej Kuśnierczyk
234 - Jan Nofok dziedzic dóbr Jaskrowa, Ludwik Nofok dziedzic dóbr Wancerzowa i Konina (transakcja z Berkiem Kohnem)

235 - Zofia [z Krajewskich] Maszadro wdowa po Józefie, Katarzyna z Maszadrych Maszatowska, żona Wincentego, Jan Maszadro, Józef Maszadro [bracia] i Teodor Goleński, wdowiec po Konstancji z Maszadrów. Wincenty Maszatowski, mąż asystujący [aptekarz].

243 – Feliks Walezjusz Lindenberg - urzędnik komory celnej w Praszce.
The following user(s) said Thank You: Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 2 dni temu #31232 przez Hanna Hofman-Polańska
Nie ma to jak "dobry" ożenek!!!!
dziękuję.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu #31253 przez Andrzej Kuśnierczyk
Uzupełniam informacje, bowiem znalazłem odręczną notatkę z tej kwerendy.

Dom miał swoją historię. 25 kwietnia 1850 u tegoż notariusza Budrewicza spisano kontrakt kupna /sprzedaży.- otóż małżonkowie Karolina z Boguckich i Ignacy Fuchsowie nabyli od Wojciecha i Agnieszki z Nowińskich małżonków Duszyńskich dom z placem o pietrze murowany narożny przy domu małżonków Irzykowskich naprzeciw kościoła farnego dawny numer 142 a teraz 223.

Skoro kościół farny, to oczywiście św. Zygmunt; określenie "naprzeciw" dość enigmatyczne. (Nie użyto np. określenia: "Nowy Rynek"). Nad tzw. dawną i nową numeracja łamiemy sobie głowę od lat. Może pojawi się w aktach jakaś informacja o domu Irzykowskich i coś wyjaśni w tej materii.

Ten to właśnie dom w 1854 Karolina przekazała ( kontraktem sprzedaży/kupna -a jakże ) na własność Leonowi Wodzińskiemu - za jedyne 1350 rubli srebrem...
The following user(s) said Thank You: Hanna Hofman-Polańska, Krzysztof Łągiewka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

7 godzin 4 minut temu - 6 godzin 59 minut temu #31404 przez Krzysztof Łągiewka
W pierwszej połowie XIX w. folwark Młynek wchodził w skład Dóbr Rządowych Ekonomia Poczesna.
4 listopada 1841 r. znaczną część terenów należących do tej Ekonomii nadano na własność generałowi carskiemu Michałowi Sobolew. Nadanie to posiadało ogólną nazwę majorat Poczesna. W skład nadania wszedł również folwark Młynek. Po Michale Sobolew dziedziczył jego syn Michał, po którym ks. Elżbieta Teniszew jego siostra.
Na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. majoraty przeszły na własność Skarbu Państwa. Władze wydzierżawiały folwarki. W okresie międzywojennym większość ziemi należącej do dawnych majoratów udało się rozparcelować.
Na początku lat 20-tych folwark Młynek przeznaczono do parcelacji. Jego powierzchnia wynosiła 160.2806 ha w tym ziemia orna 21.2751 ha, łąki 3.9191 ha, pod budynkami 1.3997 ha, pod zakładami przemysłowymi 24.5857 ha, nieużytki 106.3097 ha, zarośla 2.7993 ha. Na terenie folwarku znajdowała się kopalnia rudy żelaznej, rudę wydobywała Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej mając swoje nadania "Józefina" i "Włodzimierz". W roku 1919/20 wydobyto 13.027 ton rudy żelaznej, w roku 1920/21 wydobyto 13.758 ton, w roku 1921/22 wydobyto 33.457 ton, w roku 1922/23 wydobyto 33.423 tony. W 1919 r. folwark przekazano do parcelacji, ale wycofano wskutek eksploatacji rudy żelaznej.
Folwark dzierżawili:
Pełnomocnik Józef Chrześniak ad personam od 23.10.1923 r. Termin kontraktu 1.10.1923 - 1.10.1926, tenuta dzierżawna 17 c.m. płatna 1.12 i 1.06
Pełnomocnik Jan Markowski ad personam od 23.10.1923 r. Termin kontraktu 1.10.1923 - 1.10.1924, tenuta dzierżawna zapłacona z góry 1.000.000 marek
Pełnomocnik Jan Markowski ad personam od 4.12.1923 r. Termin kontraktu 1.10.1923 - 1.10.1924, tenuta dzierżawna 23 c.m. i 60 kg płatne 1.12 i 1.06
Huta Bankowa 24.5857 ha ad personam od 8.04.1924 r. Termin kontraktu 1.01.1924 - 1.01.1925, tenuta dzierżawna 924 zł i 66 q żyta, zapłacone z góry.
Na terenie folwarku znajdowały się zabudowania:
Dom mieszkalny długość 15 m, szerokość 11.5 m, wysokość 2.5 m, fundament i ściany z cegły, kryty gontem w stanie średnim o wartości 1767 zł.
Stodoła długość 26.2 m, szerokość 10.5 m, wysokość 3 m, fundament i ściany z cegły, kryta słomą w stanie średnim o wartości 855 zł.
Czworak długość 13.9 m, szerokość 9.50 m, wysokość 2.30 m, fundament (nieczytelne), ściany drewniane, kryty słomą o wartości 1388 zł.
4 maja 1926 r. folwark Młynek został ostatecznie przekazany Ministerstwu Reform Rolnych na cele parcelacji. Ogółem rozparcelowano 105.1569 ha, z parcelacji wyłączono na cele kopalniane 53.6496 ha. Wedle protokołu z 4.05.1926 r. powierzchnia folwarku wynosiła 158.8065 ha.
Nie posiadam spisu osób, które nabyły grunty z parcelacji. Zapewne spośród nich ktoś przejął zabudowania folwarczne.
W załącznikach dwie mapy. Na jednej zaznaczono budynki folwarczne (a - dom mieszkalny, b - stodoła, c - czworak), a na drugiej umieszczono cały folwark. Niestety na tej drugiej mapie nie umieszczono budynków co uniemożliwia ustalenie ich miejsca położenia.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.592 s.