Perełki genealogiczne

Ekstrakt Zeyścia

Ekstrakt Zeyścia

Roku Tysiąc Ośmset dziewiętnastego dnia piątego Czerwca - Przed Nami Plebanem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy i Parafij Truskolasy Powiatu Częstochowskiego obwodu Wieluńskiego w Woiewództwie Kaliskim – Stawili się Szymon Barzak i Tomasz Zawada włościanie w Bieżeniu Zamieszkali wspólnicy pijaństwa Zmarłego – i oznaymili Nam – iż Antoni Koper maiący lat trzydzieści dziewięć – włościanin w Czarney Wsi Zamieszkały – iż dnia trzeciego miesiąca i roku bieżącego umarł od gorzałki w Browarze Kopskie zwanym – Nazaiutrz przed Browarem nieżywy znalezionego zawieziono do Sądu Pokoju, którego zrewidowanego do ... odesłanego Sąd nakazał pochować. Zostawił chałupę, żonę Maryannę z Jeziorskich i dzieci. – Poczem oświadczający pisać nieumieiący niepodpisali, który został podpisany i stawaiącym przeczytany -

Czytaj więcej: Ekstrakt Zeyścia
Log in to comment

I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...

Poniższym tekstem rozpoczynamy nowy dział na stronie: perełki genealogiczne. Zapraszamy do nadsyłania ciekawych, zabawnych, niezwykłych materiałów źródłowych i historii, które napotkają Państwo podczas swoich poszukiwań. Zapraszam do czytania.

Prześwietny Konsystorzu Administratoryalny Piotrkowzki
W czasie mego oddaleni się z Parafii w interessie do Prześwietnego Konsystorza to iest w dniu 21. Czerwca r.b. Parafianie moi a szczególniey z wsi Truskolas dopuscili się ochydnego w Religij Chrystusa postępku, to iest Sołtys z Radnemi spędzili z cały wsi Kobiety do stawu, oporne temu rozkazowi cieleśnie karali, i takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu, utrzymuiąc że czarownice rozpędzają zapaskami chmury i dlatego deszcz niepada, a spławiwszy po swojemu takowe niezawodnie podług mniemania tych obłąkanych ludzi padać będzie.

Czytaj więcej: I takowe nużali w wodzie dla sprowadzenia deszczu...
Log in to comment